Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 16/08/2008 22:29 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 22:30 bởi hongha83
Âu Dương Chiêm 歐陽詹 (755-800) tự Hành Chu 行周, người Tần Giang, Phúc Kiến. Đỗ tiến sĩ năm 792 (Trinh Nguyên - Đức Tông), cùng thời Hàn Dũ và thành bạn thân. Làm chức Tứ môn trợ giáo, tính phóng khoáng, ưa ngao du.