別裴九弟

西江萬里向東流,
今夜江邊駐客舟。
月色更添春色好,
蘆風似勝竹風幽。

 

Biệt Bùi cửu đệ

Tây giang vạn lý hướng đông lưu,
Kim dạ giang biên trú khách chu.
Nguyệt sắc cánh thiêm xuân sắc hảo,
Lô phong tự thắng trúc phong u.

 

Dịch nghĩa

Từ khúc sông tây em đi vạn dặm về hướng đông,
Đêm nay thuyền chở em đi còn cắm sào bên bờ sông.
Ánh trăng làm cảnh xuân thêm đẹp,
Cảnh đám lau sậy coi đẹp hơn cảnh bụi tre âm u.


Bùi cửu thân thế không rõ, có lẽ là em kết nghĩa của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ hướng tây về đông vạn dặm
Đêm nay thuyền còn cắm bên sông
Ánh trăng làm cảnh xuân nồng
Đám lau sậy đẹp hơn rừng trúc xa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Tây vạn dặm chảy về đông
Thuyền khách đêm nay đậu bến sông
Bờ sậy đẹp hơn lùm trúc tối
Ánh trăng thêm đẹp vẻ xuân nồng

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm sông tây em tới đông,
Đêm nay thuyền cắm sào bên sông.
Ánh trăng làm cảnh xuân thêm đẹp,
Lau sậy đẹp hơn cảnh trúc lồng.

12.00
Trả lời