送韋郎司直歸成都

竄身來蜀地,
同病得韋郎。
天下干戈滿,
江邊歲月長。
別筵花欲暮,
春日鬢俱蒼。
為問南溪竹,
抽梢合過牆。

 

Tống Vi lang tư trực quy Thành Đô

Thoán thân lai Thục địa,
Đồng bệnh đắc Vi lang.
Thiên hạ can qua mãn,
Giang biên tuế nguyệt trường.
Biệt diên hoa dục mộ,
Xuân nhật mấn câu thương.
Vị vấn nam khê trúc,
Trừu sao hợp quá tường.

 

Dịch nghĩa

Tôi thoát thân tới được đất Thục,
Gặp được người cùng có bệnh là anh Vi.
Giặc giã đầy trời đất,
Bên sông ngày tháng dài.
Nơi tiệc chia tay, hoa như giục mau sớm,
Ngày xuân mà tóc đều úa.
Xin gửi lời hỏi thăm trúc ở khe phía nam,
Ngọn đã cao vượt tường chưa?


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thoát thân tới đất Thục,
Cùng bệnh may gặp anh.
Trời đất đầy giặc giã,
Bên sông ngày buồn tênh!
Tiệc tiễn hoa muốn sáng,
Ngày xuân tóc hết xanh.
Trúc suối nam nhờ hỏi,
Ngọn đã vươn khỏi thành?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thoát thân tôi tới Thục nầy,
Gặp người cùng bệnh bao ngày anh Vi.
Đất trời giặc giã đầy khi,
Bên sông ngày tháng dài thì buồn thay.
Hoa mau giục sớm chia tay,
Ngày xuân mà tóc úa ngay sắc màu.
Khe nam hỏi trúc thăm nhau,
Ngọn tre cao vượt tường rào thành chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trốn mình đến đất Thục,
Đồng bạn có ông Vi.
Thiên hạ giáo dày đặc,
Bên sông ngày dài ghê.
Tiệc tiễn hoa muộn nở,
Ngày xuân tóc bạc thưa.
Nhớ hỏi trúc nhà cỏ,
Mọc quá tường hay chưa?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tôi chạy trốn tới vùng đất Thục
Người cùng tâm bệnh tức chàng Vi
Giặc đầy quậy dưới gầm trời
Bên sông ngày tháng kéo dài vô tư
Tiệc chia tay hoa như nở muộn
Ngày xuân mà tóc muốn úa già
Hỏi giùm nam suối rặng tre
Ngọn cao nay có vượt qua tường rào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời