14/08/2022 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt oán
別怨

Tác giả: Tổ Vịnh - 祖咏

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:11

 

Nguyên tác

送別到中流,
秋船倚渡頭。
相看尚不遠,
未可即回舟。

Phiên âm

Tống biệt đáo trung lưu,
Thu thuyền ỷ độ đầu.
Tương khan thượng bất viễn,
Vị khả tức hồi chu.

Dịch nghĩa

Tiễn đưa đã ra tới giữa sông rồi,
Thuyền tiễn vẫn còn ghếch mũi nơi bến thu.
Đôi bên cứ nhìn nhau mãi mà vẫn chưa khuất hẳn,
Nên chưa có thể quay thuyền về.

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Tiễn đưa xuống đến trung lưu
Thuyền thu cập bến chở người đi xa
Nhìn nhau rồi chẳng thấy nhau
Chỉ mong thuyền ngược đầu quay trở về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Vịnh » Biệt oán