Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phàn Hoảng (1 bài)
- Lý Bạch (334 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Tổ Vịnh (6 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/12/2007 19:01 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/08/2008 06:43 bởi Vanachi
Vương Tấn 王縉 (700-781) tự Hạ Khanh 夏卿, người Nguyên Kỳ (nay thuộc huyện Kỳ, Sơn Tây, Trung Quốc). Ông cùng anh là Duy 維 sớm nổi danh về văn chương. Ông từng làm Thị ngự sử, Võ bộ viên ngoại. Trong loạn An Lộc Sơn, ông làm Thiếu doãn Thái Nguyên, cùng Lý Quang Bật 李光弼 giữ Thái Nguyên. Ông có mưu lược, được thăng Hiến bộ thị lang. Năm Quảng Đức thứ hai, ông giữ chức Hoàng môn thị lang đồng Bình chương sự. Trong năm Đại Lịch, làm Môn hạ thị lang, phò Tể tướng Nguyên Tái 元載, rồi lại bị biếm làm Thứ sử. Về sau ông làm tân khách của thái tử. Thơ còn 8 bài.