Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Tấn (3 bài)
- Lý Bạch (335 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Tổ Vịnh (6 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/05/2014 16:39 bởi tôn tiền tử
Phàn Hoảng 樊晃 (có bản chép là Phàn Quang 樊光, 700-773) người Cú Dung, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 28 (740), làm Giáp Thạch chủ bạ, thơ còn 1 bài.