南中感懷

南路蹉跎客未回,
常嗟物候暗相催。
四時不變江頭草,
十月先開嶺上梅。

 

Nam trung cảm hoài

Nam lộ tha đà khách vị hồi,
Thường ta vật hậu ám tương thôi.
Tứ thì bất biến giang đầu thảo,
Thập nguyệt tiên khai lĩnh thượng mai.

 

Dịch nghĩa

Ở phương nam cứ lần lữa hoài chưa được về,
Thường than cảnh vật và khí hậu làm mau già.
Cỏ ở đầu sông bốn mùa không thay đổi,
Duy có tháng mười mai trên núi lại nở trước nhất.


Tác giả viết bài này khi ở vùng Lĩnh Nam hoang sơ thuộc tỉnh Quảng Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Lĩnh Nam lâu chưa về được
Khí hậu và cảnh giục mau già
Cỏ sông không đổi vẫn ra
Mai vàng trên núi nở hoa tháng mười

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đường nam lần lữa khách chưa về
Thời, vật thầm than mãi nghĩ suy
Bốn tiết đầu sông cỏ chẳng đổi
Tháng mười nở trước đỉnh non mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương nam lần lữa chưa về nhà,
Cảnh vật khí trời mau đến già.
Cỏ ở đầu sông mùa chẳng đổi,
Tháng mười nở trước mai ra hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương nam lần lữa chưa về,
Khí trời cảnh vật xứ quê mau già.
Bốn mùa chẳng đổi cỏ hoa,
Tháng mười mai núi nở ra trước rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời