九日作

莫將邊地比京都,
八月嚴霜草已枯。
今日登高樽酒裏,
不知能有菊花無。

 

Cửu nhật tác

Mạc tương biên địa tỉ kinh đô,
Bát nguyệt nghiêm sương thảo dĩ khô.
Kim nhật đăng cao tôn tửu lý,
Bất tri năng hữu cúc hoa vô.

 

Dịch nghĩa

Đừng đem nơi biên ải ra so với kinh đô,
Vì nơi đây tám tháng không có sương, nên cây cỏ héo khô.
Hôm nay lên cao nâng ly rượu,
Không biết có được ướp hoa cúc hay không!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đừng cho biên ải giống kinh đô
Tháng tám sương nồng cỏ đã khô
Bữa này lên cao cùng chén rượu
Muốn nhìn hoa cúc, có không nào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đừng sánh biên cương nơi vua ở
Tháng tám đậm sương, cỏ héo xàu
Lên cao nâng rượu hôm nay
Hương hoa cúc, trong chén này có chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng biên địa kinh đô so sánh
Cây khô vì tám tháng không sương
Hôm nay nâng chén rượu nồng
Cúc hoa không biết có trong rượu này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng đem biên ải sánh kinh đô,
Tám tháng không sương cây héo khô.
Nay dịp lên cao nâng chén rượu,
Biết chăng được ướp cúc hoa trà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên ải sao sánh kinh đô,
Không sương tám tháng héo khô cây rồi.
Nay lên cao chén rượu mời,
Biết chăng được ướp cúc rời rượu hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Xuân Đại

Đừng so biên cương với kinh đô
Tháng tám sương hanh tảo đã khô
Hôm nay nâng lên cao ly rượu
Không biết có hoa cúc hay không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đừng  so biên ải với kinh đô
Tháng tám sương già cây héo khô
Nay lại lên cao nâng chén rượu
Cúc vàng đã được ướp hay chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời