Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 13:55 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 03:46 bởi Vanachi
Thôi Huệ Đồng 崔惠童 người Bác Châu, giữ chức Hữu kiêu vệ tướng quân, là con của thứ sử Ký Châu là Đình Ngọc 庭玉, lấy con của Đường Minh Hoàng là Tấn quốc công chúa. Thơ còn lại một bài.