Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/07/2006 16:40 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/06/2008 03:16 bởi Cammy
Trương Kính Trung 張敬忠 không rõ quê quán, ngày tháng năm sinh, theo quan Ngự sử và Tướng quân Trương Nhân Đản 張仁亶 đi đánh trận ở phía bắc, được tín nhiệm rồi giữ các chức Giám sát ngự sử, Lang trung bộ Lại. Năm Khai Nguyên thứ 7 (719) làm tới Tiết độ sứ Bình Lư (tỉnh Sơn Đông). Thơ còn 2 bài.