Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
15 bài trả lời: 15 bản dịch
Từ khoá: biên tái (189)

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 16:42

邊詞

五原春色舊來遲,
二月垂楊未掛絲。
即今河畔冰開日,
正是長安花落時。

 

Biên từ

Ngũ Nguyên xuân sắc cựu lai trì,
Nhị nguyệt thuỳ dương vị quải ti.
Tức kim hà bạn băng khai nhật,
Chính thị Trường An hoa lạc thì.

 

Dịch nghĩa

Thành Ngũ Nguyên màu xuân đến muộn,
Tháng hai rồi, dương liễu vẫn chưa rủ tơ.
Hiện giờ là buổi băng giá trên sông mới tan,
Chính là lúc ở Trường An hoa đang rụng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Ngũ Nguyên xuân muộn từ xưa,
Tháng hai còn rét, liễu chưa buông mành
Giờ đây tan giá mặt doành
Trường An chính lúc khắp thành hoa rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngũ Nguyên xuân đến vốn muộn màng,
Tơ xanh chưa rủ, tháng hai sang.
Ven sông băng giá vừa tan hết,
Chính mùa hoa rụng khắp Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Thành Ngũ màu xuân vốn hững hờ
Tháng hai dương liễu chửa buông tơ
Trên sông giờ đã tan băng giá
Là lúc Trường An hoa xác xơ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngũ Nguyên xưa muộn sắc xuân sang,
Tơ liễu ra hai chửa tủa hàng.
Này lúc ven bờ tan giá trắng,
Là hoa rơi lả khắp Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Xuân Ngũ Nguyên xưa đến muộn màng,
Tháng hai, dương liễu chửa tơ vàng.
Giờ đây ven bãi sông tan giá,
Hoa rụng Trường An một thủa sang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xuân xưa đến muộn Ngũ Nguyên,
Tháng hai chưa liễu bên thềm buông tơ.
Bờ sông băng giá tan giờ,
Là khi hoa rụng bơ thờ Trường An...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngũ Nguyên xuân đến chậm rì
Tháng hai dương liễu chưa thì nở bông
Lúc này băng rã bên sông
Trường An chính lúc hoa đồng rụng rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân Ngũ Nguyên hay đến trễ tràng
Tháng hai dương liễu chửa buông màn
Trường An đang lúc mùa hoa rụng
Băng giá bờ sông cũng sắp tan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xuân chậm tới Ngũ Nguyên sắc cũ
Tháng hai liễu rủ chửa treo mành
Hôm nay bờ nước băng tan
Chính đây là lúc Trường An hoa tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ngũ Nguyên tới chậm sắc xuân
Tháng hai tơ liễu chửa tuần treo cây
Bờ sông tan giá ngày nay
Chốn Trường An nọ là ngày hoa rơi


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối