Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/06/2014 09:59

戲詠

有意嫌兵部,
專心望考功。
誰知腳蹭蹬,
幾落省牆東。

 

Hí vịnh

Hữu ý hiềm binh bộ,
Chuyên tâm vọng khảo công.
Thuỳ tri cước thặng đặng,
Kỷ lạc tỉnh tường đông.

 

Dịch nghĩa

Ấm ức không được vào bộ binh,
Đang mơ tưởng vào bộ lại.
Ai dè lỡ bước vấp té,
Bên tường phía đông nơi các đại thần làm việc.


Trong triều đình khoảng năm 713, Vương Chủ Kính giữ chức Thị ngự sử (hầu vua việc ăn uống), tự phụ là người tài hoa mà chưa được thăng chức cao hơn. Một hôm, đang đi vào triều, ông lỡ bước bị vấp ngã. Tác giả ngẫu hứng làm bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mộng được giữ bộ binh thất bại
Đang mơ là bộ lại được giao
Ai dè lỡ bước té nhào
Phía đông của bức tường cao triều đình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tức không được vào bộ binh,
Bộ lại đang mơ tưởng mình lãnh thôi.
Ai dè lỡ bước té rồi,
Tường đông làm việc là nơi đại thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ấm ức không vào được bộ binh,
Đang mơ bộ lại tưởng vào mình.
Ai dè lỡ bước vấp rồi ngả,
Làm việc tường đông các đại thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời