15/06/2021 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí vịnh
戲詠

Tác giả: Trương Kính Trung - 張敬忠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/06/2014 09:59

 

Nguyên tác

有意嫌兵部,
專心望考功。
誰知腳蹭蹬,
幾落省牆東。

Phiên âm

Hữu ý hiềm binh bộ,
Chuyên tâm vọng khảo công.
Thuỳ tri cước thặng đặng,
Kỷ lạc tỉnh tường đông.

Dịch nghĩa

Ấm ức không được vào bộ binh,
Đang mơ tưởng vào bộ lại.
Ai dè lỡ bước vấp té,
Bên tường phía đông nơi các đại thần làm việc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mộng được giữ bộ binh thất bại
Đang mơ là bộ lại được giao
Ai dè lỡ bước té nhào
Phía đông của bức tường cao triều đình
Trong triều đình khoảng năm 713, Vương Chủ Kính giữ chức Thị ngự sử (hầu vua việc ăn uống), tự phụ là người tài hoa mà chưa được thăng chức cao hơn. Một hôm, đang đi vào triều, ông lỡ bước bị vấp ngã. Tác giả ngẫu hứng làm bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kính Trung » Hí vịnh