邊詞

五原春色舊來遲,
二月垂楊未掛絲。
即今河畔冰開日,
正是長安花落時。

 

Biên từ

Ngũ Nguyên xuân sắc cựu lai trì,
Nhị nguyệt thuỳ dương vị quải ti.
Tức kim hà bạn băng khai nhật,
Chính thị Trường An hoa lạc thì.

 

Dịch nghĩa

Thành Ngũ Nguyên màu xuân đến muộn,
Tháng hai rồi, dương liễu vẫn chưa rủ tơ.
Hiện giờ là buổi băng giá trên sông mới tan,
Chính là lúc ở Trường An hoa đang rụng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Cõi xa xuân đến còn chầy
Nửa mùa liễu chửa mấy cây buông mành
Từ khi giá mở mặt duềnh
Hỏi hoa hoa đã thưa thành Trường An


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân sắc Ngũ Nguyên đến muộn màng,
Tháng hai dương liễu chưa tơ vàng.
Trường An là lúc hoa đang rụng.
Băng giá trên sông vừa mới tan.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Nguyên xuân đến muộn màng,
Tháng hai dương liễu tơ vàng vẫn chưa.
Băng tan trên sông mới vừa,
Trường An chính lúc hoa thưa rụng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Nguyên đến muộn màu xuân mờ,
Dương liễu tháng hai chưa rủ tơ.
Băng giá trên sông vừa mới chảy,
Trường An hoa lại rụng tơi bời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Nguyên đến muộn xuân tươi,
Tháng hai dương liễu chưa tơ rủ vàng.
Băng giá trên sông vừa tan,
Là lúc hoa ở Trường An rụng rời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]