30/11/2020 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên từ
邊詞

Tác giả: Trương Kính Trung - 張敬忠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 16:42

 

Nguyên tác

五原春色舊來遲,
二月垂楊未掛絲。
即今河畔冰開日,
正是長安花落時。

Phiên âm

Ngũ Nguyên xuân sắc cựu lai trì,
Nhị nguyệt thuỳ dương vị quải ti.
Tức kim hà bạn băng khai nhật,
Chính thị Trường An hoa lạc thì.

Dịch nghĩa

Thành Ngũ Nguyên màu xuân đến muộn,
Tháng hai rồi, dương liễu vẫn chưa rủ tơ.
Hiện giờ là buổi băng giá trên sông mới tan,
Chính là lúc ở Trường An hoa đang rụng.

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Ngũ Nguyên xuân muộn từ xưa,
Tháng hai còn rét, liễu chưa buông mành
Giờ đây tan giá mặt doành
Trường An chính lúc khắp thành hoa rơi.
Nguồn: Võ Khắc Triển tiến sĩ Nho học cuối cùng của Việt Nam, Võ Khắc Vui, NXB Văn hoá thông tin, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kính Trung » Biên từ