寒上曲其一

漢家旌幟滿陰山,
不遣胡兒匹馬還。
愿得此身長報國,
何須生入玉門關。

 

Tái thượng khúc kỳ 1

Hán gia tinh xí mãn Âm sơn,
Bất khiển Hồ nhi thất mã hoàn.
Nguyện đắc thử thân trường báo quốc,
Hà tu sinh nhập Ngọc Môn quan.

 

Dịch nghĩa

Cờ xí nhà Hán cắm đầy trên núi Âm sơn,
Khiến không một con ngựa nào của người Hồ dám trở lại.
Nếu nguyện đem thân báo đền tổ quốc lâu dài,
Thì đâu cần cứ phải tới Ngọc Môn quan!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên núi Âm cắm đầy cờ Hán
Ngựa Hồ đâu còn dám quay vào
Nguyện thân báo quốc nơi nao
Ngọc Môn đâu cứ phải vào mới cam

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quân kỳ nhà Hán rợp Âm San
Khiến giặc Hồ kia sợ phải hàng
Nguyện góp thân nầy đền nợ nước
Cần đâu phải đến Ngọc Môn quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cờ quân nhà Hán rợp Âm san,
Khiến ngựa người Hồ chẳng dám sang.
Nếu nguyện đem thân đền tổ quốc,
Đâu cần phải tới Ngọc Môn quan!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời