09/08/2020 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 1
寒上曲其一

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 21:02

 

Nguyên tác

漢家旌幟滿陰山,
不遣胡兒匹馬還。
愿得此身長報國,
何須生入玉門關。

Phiên âm

Hán gia tinh xí mãn Âm sơn[1],
Bất khiển Hồ nhi thất mã hoàn.
Nguyện đắc thử thân trường báo quốc,
Hà tu sinh nhập Ngọc Môn quan[2].

Dịch nghĩa

Cờ xí nhà Hán cắm đầy trên núi Âm sơn,
Khiến không một con ngựa nào của người Hồ dám trở lại.
Nếu nguyện đem thân báo đền tổ quốc lâu dài,
Thì đâu cần cứ phải tới Ngọc Môn quan!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên núi Âm cắm đầy cờ Hán
Ngựa Hồ đâu còn dám quay vào
Nguyện thân báo quốc nơi nao
Ngọc Môn đâu cứ phải vào mới cam
[1] Núi nay ở trung bộ Nội Mông.
[2] Cửa ải trọng yếu trên đường buôn bán tơ lụa sang các nước phía tây Trung Quốc, nay ở xã Sa châu, huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Tái thượng khúc kỳ 1