塞上曲其一

大漢無中策,
匈奴犯渭橋。
五原秋草綠,
胡馬一何驕。

 

Tái thượng khúc kỳ 1

Đại Hán vô trung sách,
Hung Nô phạm Vị Kiều.
Ngũ Nguyên thu thảo lục,
Hồ mã nhất hà kiêu.

 

Dịch nghĩa

Nhà Đại Hán mưu chước không giỏi
Quân Hung Nô phạm đến Vị Kiều
Gò Ngũ Nguyên cỏ thu xanh
Ngựa rợ Hồ sao hung hăng quá thế


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Hán quân không chước giỏi
Cầu Vị rợp Hung Nô
Thu thảo năm gò biếc
Kiêu hùng thay ngựa Hồ


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đại Hán không còn chước,
Hung Nô đánh Vị Kiều.
Ngũ nguyên thu cỏ biếc,
Hồ mã sao mà kiêu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Quân Hán thiếu chước hay,
Hung Nô vượt cầu ngay.
Ngũ Nguyên cỏ thu biếc,
Ngựa Hồ hung hãn thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Hán gia mưu chước không hay,
Hung Nô đã tiến vào ngay Vị Thành.
Ngũ Nguyên sắc cỏ thu xanh,
Ngựa Hồ sao lại hoành hành thế ru?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Quan quân nhà Hán thiếu kinh luân,
Để giặc Hung Nô chiếm Vị Thành.
Gò đống Ngũ Nguyên đầy cỏ biếc,
Ngựa Hồ sao để mãi tung hoành?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua quan Hán thật không sách lược
Để Hung Nô qua được Vị kiều
Ngũ Nguyên cỏ biếc thân yêu
Ngựa Hồ dày xéo tiêu điều một phen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà Hán nào đâu mưu chước giỏi
Vị Kiều đã ló bóng Hung Nô
Ngũ Lăng thu thảo rờn xanh biếc
Ngang dọc hung hăng vó ngựa Hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chước mưu không giỏi Hán tiền triều,
Quân sĩ Hung Nô phạm Vị Kiều.
Gò Ngũ Nguyên thu xanh cỏ biếc,
Rợ Hồ sao ngựa hung hăng nhiều?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời