從軍行

大將軍出戰,
白日暗榆關。
三面黃金甲,
單于破膽還。

 

Tòng quân hành

Đại tướng quân xuất chiến,
Bạch nhật ám Du quan.
Tam diện hoàng kim giáp,
Thiền Vu phá đảm hoàn.

 

Dịch nghĩa

Đại tướng thống lĩnh đại quân mở cửa thành ra giao chiến,
Khói lửa làm mờ ánh mặt trời nơi thành ải Du.
Quân triều đình ba mặt mặc áo giáp tiến công,
Chúa Thiền Vu sợ vỡ mật rút quân chạy về.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đại tướng quân mở thành giao chiến
Khói mờ trời binh biến Du quan
Giáp binh ba mũi ngập tràn
Thiền Vu vỡ mật, giặc tan chạy dài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đại tướng quân ra trận
Khói lửa mịt thành Du
Giáp binh xông ba mũi
Vỡ mật chạy Thiền Vu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mở thành đại tướng đánh quân thù,
Khói lửa mờ trời thành ải Du.
Ba mặt giáp công quân mặc giáp,
Rút quân vỡ mật chúa Thiền Vu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời