Lưu trữ những bài thơ, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... khuyết danh của Việt Nam.

 

 1. 01. Mấy lời giới thiệu của Nữ tú tài
 2. 01. Tựa
 3. 02. Ngưu
 4. 02. Phi Nga cải trang theo học văn
 5. 03. Khuyển
 6. 03. Sau khi đỗ Tú tài
 7. 04.
 8. 04. Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý
 9. 05. Mã
 10. 05. Tuấn Khanh định lấy một trong hai bạn
 11. 06.
 12. 06. Tuấn Khanh bói tên Tử Trung bắt được
 13. 07. Dương
 14. 07. Nguỵ Soạn Chi đính hôn với Phi Nga
 15. 08.
 16. 08. Tuấn Khanh yên chí Soạn Chi bắt được tên
 17. 09. Kê
 18. 09. Soạn Chi ký chú việc đính hôn
 19. 10. Thỉ
 20. 10. Tuấn Khanh cáo bệnh không đi thi hội
 21. 11. Đỗ, Nguỵ cùng đỗ Hội
 22. 11. Kết
 23. 12. Văn tham tướng bị vu cáo
 24. 13. Tuấn Khanh vào ngục thăm cha
 25. 14. Vợ chồng Văn Long theo hầu
 26. 15. Tuấn Khanh qua Thành Đô
 27. 16. Thấy Tuấn Khanh, Cảnh tiểu thư phải lòng
 28. 17. Cảnh tiểu thư tặng trà
 29. 18. Cảnh tiểu thư xin lấy Tuấn Khanh
 30. 19. Tuấn Khanh từ hôn
 31. 20. Tuấn Khanh đính hôn
 32. 21. Văn Tuấn Khanh lên kinh
 33. 22. Tuấn Khanh bị lộ chân tướng
 34. 23. Tuấn Khanh với Tử Trung thành thân
 35. 24. Tuấn Khanh thuật chuyện gặp Cảnh tiểu thư
 36. 25. Văn tham tướng được phục chức
 37. 26. Soạn chi thất vọng khi đến nhà họ Văn
 38. 27. Tuấn Khanh thú thực tình với Tham tướng
 39. 28. Soạn Chi phàn nàn với Tử Trung
 40. 29. Đỗ Tử Trung nói thực với Soạn Chi
 41. 30. Soạn Chi dự lễ nghênh hôn
 42. 31. Nữ Tú Tài đem hoa nọ tiếp cây kia
 43. 32. Đôi bên trả lại của tin ngày trước
 44. Ác nhân tự hữu ác nhân ma
 45. Ách giữa đàng, mang qua cổ
 46. Ai ăn cau cưới thì đền
 47. Ai bì anh có tiền bồ
 48. Ai bưng trầu rượu tới đó
 49. Ai chẳng ham sang trọng
 50. Ai chèo ghe bí qua sông
 51. Ai chết trước thì được mồ mả
 52. Ai cho chín lạng không mừng
 53. Ai cho sen muống một bồn
 54. Ai chồng ai vợ mặc ai
 55. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
 56. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
 57. Ai đem con kéc vô vườn
 58. Ai đem con sáo sang sông
 59. Ai đem em đến chốn này
 60. Ai đem em tới giữa đồng
 61. Ai đem mình quạt tới đây
 62. Ai đem núi Nít sang sông
 63. Ai đem tôi đến chốn này
 64. Ai đi bờ đắp một mình
 65. Ai đi bờ đỗ một mình
 66. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 67. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 68. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 69. Ai đi giống dạng anh đi
 70. Ai đi ngoài ngõ ào ào
 71. Ai đi qua đò Do mới biết
 72. Ai đi qua phố Khoa Trường
 73. Ai đi trẩy hội chùa Hương
 74. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 75. Ai đua Sông Trước thì đua
 76. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 77. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 78. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 79. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
 80. Ai kêu vòi vọi bên tai
 81. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
 82. Ai kia một mạn thuyền bồng
 83. Ai làm bát bể cơm rơi
 84. Ai làm bầu bí đứt dây
 85. Ai làm cá bống đi tu
 86. Ai làm cách trở Sâm Thương
 87. Ai làm cái nón quai thao
 88. Ai làm cho bể kia đầy
 89. Ai làm cho bến xa thuyền
 90. Ai làm cho biển cạn khô
 91. Ai làm cho bướm lìa hoa
 92. Ai làm cho cải tôi ngồng
 93. Ai làm cho chỉ lìa kim
 94. Ai làm cho cực tấm lòng
 95. Ai làm cho dạ em buồn
 96. Ai làm cho đó bỏ đăng
 97. Ai làm cho đó xa đây
 98. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
 99. Ai làm cho nước chảy xuôi
 100. Ai làm chùa ngã xuống sông
 101. Ai làm dữ nấy lo
 102. Ai làm miếu nọ xa đình
 103. Ai làm nên nỗi nước này
 104. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
 105. Ai làm nông nỗi nước này
 106. Ai lấy thì lấy giúp
 107. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 108. Ai lên cho tới cung trăng
 109. Ai lên điếu dạn quai dài
 110. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 111. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
 112. Ai lên nhắn chị hàng bông
 113. Ai lên nhắn gửi lời lên
 114. Ai lên nhắn với trăng già
 115. Ai lên Phú Thọ thì lên
 116. Ai lên ta gửi lời lên
 117. Ai mà đánh trống phụ kèn
 118. Ai mà đi đánh trả trời
 119. Ai mà đội đá vá trời
 120. Ai mà nói dối cùng ai
 121. Ai mà nói dối cùng chồng
 122. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 123. Ai mà phụ nghĩa quên công
 124. Ái miên
  1
 125. Ai mua con quạ bán cho
 126. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 127. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 128. Ái nhân như kỷ
 129. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 130. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 131. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 132. Ai ơi ăn bát cơm rau
 133. Ai ơi chớ lấy học trò
  1
 134. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 135. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 136. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 137. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 138. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 139. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 140. Ai ơi chớ vội khoe mình
 141. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  1
 142. Ai ơi có biết cho không
 143. Ai ơi có câu thơ rằng
 144. Ai ơi cứ ở cho lành
 145. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 146. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 147. Ai ơi đi lính cho Tây
 148. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)
 149. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
 150. Ai ơi đứng lại mà coi
 151. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 152. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 153. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 154. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 155. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 156. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 157. Ai ơi đừng vội chớ lo
 158. Ai ơi được ngọc đừng cười
 159. Ai ơi giữ chí cho bền
 160. Ai ơi gương bể khó hàn
 161. Ai ơi không nghĩ thân sau
 162. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 163. Ai ơi mồng chín tháng tư
 164. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 165. Ai ơi nhớ lấy lời này
 166. Ai ơi phải nghĩ trước sau
 167. Ai ơi sao chẳng đi về
 168. Ai ơi thương lấy cho ta
 169. Ai ơi thương lấy lúc ni
 170. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 171. Ai ơi trẻ mãi ru mà
 172. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 173. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
 174. Ai qua núi Tản sông Đà
 175. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 176. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 177. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
 178. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
 179. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 180. Ai rằng ta chẳng khôn này
 181. Ai sang đò ấy bây giờ
 182. Ai sinh ra bãi cát bồi
 183. Ai thương ta thời nói với ta
 184. Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân
 185. Ai trao lời giục giã em mê
 186. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
 187. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 188. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 189. Ai từng bận áo không bâu
 190. Ai từng con cú nó mọc sừng
 191. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 192. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 193. Ai về ai ở lại đây
 194. Ai về ai ở mặc ai
 195. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
 196. Ai về anh dặn lời này
 197. Ai về bên ấy bây giờ
 198. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
 199. Ai về chẻ nứa phết hồ
 200. Ai về cho em về theo
 201. Ai về chợ Vạn thì về
 202. Ai về dọn ngõ sửa đường
 203. Ai về đằng ấy hôm mai
 204. Ai về đến huyện Đông Anh
 205. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
 206. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 207. Ai về đợi với em cùng
 208. Ai về đường ấy hôm mai
 209. Ai về đường ấy hôm nay
 210. Ai về đường ấy mặc ai
 211. Ai về đường ấy mấy đò
 212. Ai về em gởi bức thư
 213. Ai về em gửi bức tranh
 214. Ai về Giồng Dứa qua truông
 215. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 216. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 217. Ai về Hà Tĩnh thì về
 218. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
 219. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 220. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
 221. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
 222. Ai về khe Mọ cùng đi
 223. Ai về ngõ ấy ai ơi
 224. Ai về nhắn chị hàng cau
 225. Ai về nhắn họ Hy Hoà
 226. Ai về nhắn hỏi cô ba
 227. Ai về nhắn khách biên thiềm
 228. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 229. Ai về nhắn nhủ cô hay
 230. Ai về nhắn nhủ mẹ cha
 231. Ai về nhắn nhủ ông sư
 232. Ai về nhắn với bà cai
 233. Ai về nhắn với bạn nguồn
 234. Ai về nhắn với ông câu
 235. Ai về nhắn với quan Đề
 236. Ai về nhắn với quan Thượng
 237. Ai về nhớ vải Định Hoà
 238. Ai về Nhượng Bạn thì về
 239. Ai về Phú Lộc gửi lời
 240. Ai về Phú Thọ cùng ta
 241. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 242. Ai về Thông Lạng mà coi
 243. Ai về tôi gửi buồng cau
 244. Ai về tôi gửi bức thư
 245. Ai về Tuy Phước ăn nem
 246. Ai về xẻ gỗ cho dày
 247. Ai vô Bình Định mà coi
 248. Ai vô phân trần tác loạn
 249. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
 250. Ai vơ rơm rác thì vơ
 251. Ai xinh thì mặc ai xinh
 252. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 253. Ai xui ai khiến bất nhơn
 254. Ai xui ai khiến trong lòng
 255. Ai xui anh lấy được mình
 256. Ai xui đất thấp trời cao
 257. Ai xui em có má hồng
 258. Ai xui em lấy học trò
 259. Ai xui má đỏ hồng hồng
 260. Ai xui tôi đến chốn này
 261. An bộ khả dĩ đương xa
 262. An cư lự nguy
 263. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 264. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 265. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 266. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 267. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 268. Anh bởi mảng lo nghèo
 269. Anh buồn có chốn thở than
 270. Anh buồn có lẽ than ra
 271. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
 272. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 273. Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
 274. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 275. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 276. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 277. Anh chờ em như liễu chờ đào
 278. Anh chờ em từ thuở mô tê
 279. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 280. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
 281. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 282. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 283. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 284. Anh có thương em thì thương cho trót
 285. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 286. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 287. Anh còn son, em cũng còn son
 288. Anh cũng đã hay
 289. Anh cùng em thề đã trước sau
 290. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 291. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 292. Anh đã có vợ anh rồi
 293. Anh đã có vợ con riêng
 294. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 295. Anh đây chính thực người trời
 296. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 297. Anh đây mục hạ vô nhân
 298. Anh đây quân tử trí cao
 299. Anh đây tài tử giai nhân
 300. Anh đây thật đấng trai lành
 301. Anh đây thật khó, không giàu (I)
 302. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 303. Anh đến đây để ở mãi không về
 304. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 305. Anh đi anh dặn em rằng
 306. Anh đi anh nhớ non Côi
 307. Anh đi anh nhớ quê nhà
 308. Anh đi anh nhớ trở về
 309. Anh đi ba bữa anh về
 310. Anh đi Bình Định ở lâu
 311. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 312. Anh đi chín quận chín châu
 313. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 314. Anh đi dù lụa cánh dơi
 315. Anh đi dù lụa năm bông
 316. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
 317. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 318. Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
 319. Anh đi đường ấy xa xa
 320. Anh đi em một ngó chừng
 321. Anh đi em ở lại nhà
  1
 322. Anh đi ghe cá cao cờ
 323. Anh đi ghe nổi chín chèo
 324. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 325. Anh đi gìn giữ nước non
 326. Anh đi làm mướn nuôi ai
 327. Anh đi làm thợ nơi nao
 328. Anh đi lấy vợ cách sông
 329. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 330. Anh đi lính hay đi chết nướng
 331. Anh đi lọng lụa ba bông
 332. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 333. Anh đi mấy độ xuân rồi
 334. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 335. Anh đi ngó trước, ngó sau
 336. Anh đi phe cá mũi Son
 337. Anh đi phe cá Trảng Lường
 338. Anh đi qua bờ giếng
 339. Anh đi ra cay đắng như gừng
 340. Anh đi súng ở tay ai
 341. Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
 342. Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
 343. Anh đi trên đường Ba Vát
 344. Anh đi tu cho bạc lông tai
 345. Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn
 346. Anh đi vắng cửa vắng nhà
 347. Anh đi vui thú Bắc Thành
 348. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 349. Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội
 350. Anh đố em đếm hết sao trời
 351. Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao
 352. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 353. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 354. Anh đừng chê thiếp xấu xa
 355. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 356. Anh đừng lên xuống uổng công
 357. Anh đừng thấy cá phụ canh
 358. Anh đương cầm bút ngâm bài
 359. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 360. Anh em ai đầy nồi nấy
 361. Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi
 362. Anh em chín họ mười đời
 363. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
 364. Anh em cốt nhục đồng bào (II)
 365. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 366. Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
 367. Anh em hạt máu sẻ đôi
 368. Anh em hiền thật là hiền
 369. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 370. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 371. Anh em nào phải người xa
 372. Anh em như chân như tay (I)
 373. Anh em như chân như tay (II)
 374. Anh em như chân như tay (III)
 375. Anh em như chân tay
 376. Anh em như thể tay chân
  1
 377. Anh em sắp lại cho đều
 378. Anh em ta lập đám lên đây
 379. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 380. Anh em tứ hải giao tình
 381. Anh em xem mặt cho vay
 382. Anh gặp em đây là việc trời đề
 383. Anh gặp em như nem gặp rượu
 384. Anh giàu quần đôi ba bức
 385. Anh giàu trong trứng giàu ra
 386. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
 387. Anh Hai như con nhà giàu
 388. Anh ham giàu là anh ham dại
 389. Anh ham xóc đĩa, cò quay
 390. Anh hùng ẩn sĩ quy điền
 391. Anh hùng đến đó thì vô
 392. Anh hùng gì anh hùng rơm
 393. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 394. Anh hùng trường trải chín châu
 395. Anh khoe có tỏi anh cay
 396. Anh khôn mà vợ anh đần
 397. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 398. Anh không lấy được em ngoan
 399. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 400. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
 401. Anh không phải người đặng chim quên ná
 402. Anh kia có vợ con rồi
 403. Anh kia có vợ sau lưng
 404. Anh kia đi ô cánh dơi
 405. Anh kia lịch sự đi đàng
 406. Anh là con cái nhà ai (I)
 407. Anh là con cái nhà ai (II)
 408. Anh là con trai học trò
 409. Anh là con trai lau tàu
 410. Anh là con trai Nam Sang
 411. Anh là con trai nhà nghèo
 412. Anh là con út ở nhà
 413. Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
 414. Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
 415. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 416. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 417. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời
 418. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 419. Anh lên đường ngược làm chi
 420. Anh lính là anh lính ơi (I)
 421. Anh lính là anh lính ơi (II)
 422. Anh lo phận anh chưa có vợ
 423. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 424. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 425. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 426. Anh mau thức dậy học bài
 427. Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
 428. Anh mong bắt cá chuồn chuồn
 429. Anh mong cho cả gió đông
 430. Anh mong chuốt ná lau tên
 431. Anh mong đi giã thuyền nào
 432. Anh mong đưa đón em về
 433. Anh mong gởi cá cho chim
 434. Anh mong làm bạn với trời
 435. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 436. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 437. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 438. Anh này có tính hoang toàng
 439. Anh nay con trai Hải Phòng
 440. Anh nay đương lúc còn trai
 441. Anh nay quyết chí đi tu
 442. Anh này rõ khéo làm ăn
 443. Anh nay tứ hải giang hồ
 444. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 445. Anh năng lên gối làm quen
 446. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 447. Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
 448. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 449. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 450. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 451. Anh ngồi bậc lở anh câu
 452. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 453. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 454. Anh ngồi phần thủ trống reo
 455. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 456. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 457. Anh ngồi vực thẳm anh câu
 458. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 459. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 460. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 461. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 462. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 463. Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
 464. Anh nhất kỳ tâm
 465. Anh như cái võ môn, cao không xiết kể
 466. Anh như cây gỗ xoan đào
 467. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 468. Anh như con một nhà giàu
 469. Anh như con nhạn bơ thờ
 470. Anh như Đại Thánh trên mây
 471. Anh như táo rụng sân đình
 472. Anh như tấm vóc đại hồng
 473. Anh như trái bưởi trái bòng
 474. Anh như trúc mọc ngoài trời
 475. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 476. Anh nói em cũng nghe anh
 477. Anh nói với em mía ngọt hơn đường
 478. Anh nói với em như mía chẻ hai
 479. Anh nói với em như rìu chém xuống đá
 480. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 481. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 482. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 483. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 484. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 485. Anh ở sao mà rể gọi là con
 486. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 487. Anh ơi anh hãy mau mau
 488. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 489. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
 490. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 491. Anh ơi cất giọng hò cao
 492. Anh ơi có chí canh nông
 493. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 494. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 495. Anh ơi đã vít thì vin
 496. Anh ơi đi lại cho dày
 497. Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi
 498. Anh ơi mời anh vô nhà
 499. Anh ơi phải lính thì đi
 500. Anh ơi quen em từ thuở hàn vi
 501. Anh ơi uống rượu thì say
 502. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 503. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 504. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 505. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
 506. Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
 507. Anh quen em những thuở đang bồng
 508. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 509. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 510. Anh ra đi cay đắng như gừng
 511. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 512. Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
 513. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
 514. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
 515. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 516. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 517. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 518. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 519. Anh say em như bướm say hoa
 520. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 521. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
 522. Anh tham ba chốn bốn quê
 523. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 524. Anh thì bạn với ma men
 525. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 526. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 527. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 528. Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
 529. Anh thương em anh để đó đã
 530. Anh thương em bất luận xấu xinh
 531. Anh thương em biết nói mần răng
 532. Anh thương em cha mẹ đều hay
 533. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 534. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 535. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
 536. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
 537. Anh thương em không muốn vào nhà
 538. Anh thương em không nói khi đầu
 539. Anh thương em nên phải đi đêm
 540. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 541. Anh thương em ruột thắt gan bào
 542. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 543. Anh thương em trầu hết lá lươn
 544. Anh thương em trong chừng một tháng
 545. Anh thương em từ thuở trồng cau
 546. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 547. Anh thương em, đừng cho ai biết
 548. Anh thương em, thương quấn thương quít
 549. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 550. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 551. Anh tiếc ao cá nước trong
 552. Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
 553. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 554. Anh tiếc công đào ao thả cá
 555. Anh toan thề thốt nàng hay
 556. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 557. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 558. Anh tới đây ngọn có gốc không
 559. Anh tới đây ở mãi không về
 560. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 561. Anh tới nơi đây như cây bị hạn
 562. Anh trèo lên cây táo, anh sang qua cây gạo
 563. Anh trông cái mắt em này
 564. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 565. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 566. Anh trông thân thể em nay
 567. Anh trông thân thể tôi này
 568. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 569. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 570. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 571. Anh tỷ như phận anh
 572. Anh vào anh cũng muốn vào
 573. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 574. Anh vẫn sợ mỗi khi nhìn em khóc
 575. Anh về anh bảo mẹ cha
 576. Anh về anh cạo râu đi
 577. Anh về anh chẳng ngó lui
 578. Anh về anh lại sang ngay
 579. Anh về bán ruộng cây đa
 580. Anh về báo nghĩa sinh thành
 581. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 582. Anh về bên xã nay mai
 583. Anh về Bình Định thăm cha (I)
 584. Anh về Bình Định thăm cha (II)
 585. Anh về Bình Định thăm nhà
 586. Anh về cất lễ tam sanh
 587. Anh về chẳng có chi đưa
 588. Anh về chẻ lạt bó tro
 589. Anh về chẻ nứa đan lồng
 590. Anh về chẻ nứa đan sàng
 591. Anh về chẻ trúc phơi khô
 592. Anh về chi nữa anh ơi
 593. Anh về cho chóng mai lên
 594. Anh về cho em về theo (I)
 595. Anh về cho em về theo (II)
 596. Anh về cho em về theo (III)
 597. Anh về cho nhớ mai sang
 598. Anh về cuốc đất trồng cau
  1
 599. Anh về cưa ván đóng đò
 600. Anh về cưa ván đóng thùng
 601. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 602. Anh về dưới Giã hồi hôm
 603. Anh về đã tới trường quan
 604. Anh về đánh vảy cá trê
 605. Anh về đào lỗ sau hè
 606. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 607. Anh về để áo lại đây (I)
 608. Anh về để áo lại đây (II)
 609. Anh về để quạt lại đây
 610. Anh về đếm hết sao trời
 611. Anh về đi học cho chuyên
 612. Anh về đi ngủ kẻo khuya
 613. Anh về đi ngủ mai cày
 614. Anh về đợ ruộng cây đa
 615. Anh về đưa cội cây dừa
 616. Anh về đưa nhạn sang thăm
 617. Anh về đường ấy mấy cung
 618. Anh về em chẳng dám cầm
 619. Anh về em cũng muốn về
 620. Anh về em cũng xin đi
 621. Anh về em không biết gì đưa
 622. Anh về em nắm cổ tay
 623. Anh về em những trông chừng
 624. Anh về em những trông theo
 625. Anh về em nỏ chi đưa
 626. Anh về em nỏ dám đưa
 627. Anh về em ở hai nơi
 628. Anh về em ở lại bơ vơ
 629. Anh về giữ việc thú quê
 630. Anh về hái đậu trảy cà
 631. Anh về học lấy chữ nhu
 632. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 633. Anh về kẻo vợ anh trông
 634. Anh về không lẽ về luôn
 635. Anh về kiếm chốn kẻo già
 636. Anh về kiếm vợ kẻo già
 637. Anh về kiếm vợ là xong
 638. Anh về láp biển trồng cây
 639. Anh về lấy vợ cách sông
 640. Anh về liệu lấy trăm mâm
 641. Anh về mai đã lên chưa
 642. Anh về mai mốt anh sang
 643. Anh về mai mốt qua chơi
 644. Anh về mai sớm anh lên
 645. Anh về mắc võng nuôi con
 646. Anh về mắc võng ru con (I)
 647. Anh về mắc võng ru con (II)
 648. Anh về mua gỗ đóng giường
 649. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 650. Anh về mua lấy năm me
 651. Anh về mua lụa bọc trời
 652. Anh về mượn thuổng đào hồ
 653. Anh về ngoài Huế lâu vô
 654. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 655. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 656. Anh về nhớ ngãi em không
 657. Anh về nối tóc cho dài
 658. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 659. Anh về răng đứt anh ơi
 660. Anh về rẫy vợ anh ra
 661. Anh về sao được mà về
 662. Anh về sắm bộ sào tương
 663. Anh về sắm nón sắm quai
 664. Anh về số phận ra trò
 665. Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 666. Anh về thắt rế kim cang
 667. Anh về thấy kiểng thêm thương
 668. Anh về thổi bễ nung kền
 669. Anh về thủ phận lo nghèo
 670. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 671. Anh về thưa với mẹ cha (II)
 672. Anh về thưa với mẹ nhà
 673. Anh về thưa với mẹ thầy
 674. Anh về thưa với ông bà (I)
 675. Anh về thưa với ông bà (II)
 676. Anh về tìm vảy cá trê
 677. Anh về tìm vợ con anh
 678. Anh về tô lý tô lăng
 679. Anh về trồng chuối nuôi chim
 680. Anh về xẻ ván cho dài
 681. Anh về xẻ ván cho dày
 682. Anh về xứ Đế thành Đô
 683. Anh vỗ trống đất kêu vang
 684. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 685. Anh với em như bát nước đầy
 686. Anh với em như mía với gừng
 687. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 688. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 689. Anh xa em chưa đầy một tháng
 690. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 691. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 692. Anh yêu em từ thuở lên ba
 693. Áo ai đi ở mặc ai
 694. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 695. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 696. Ao cạn cá phải về sông
 697. Áo chưa rách anh đã thay vai
 698. Áo cũ để vận trong nhà
 699. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 700. Áo dài đứt nút còn khuy
 701. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 702. Áo đen ai nhuộm cho mình
 703. Áo đen đơm bộ khuy đen
 704. Áo đen không lẽ đen hoài
 705. Áo đen năm nút con rồng
 706. Áo đen năm nút viền bâu
 707. Áo em ai nhuộm cho mình
 708. Áo em, áo chiếu mo cau
 709. Áo gài năm nút hở bâu
 710. Ao hồ cá lội trông sao
 711. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 712. Áo mặc sao qua khỏi đầu
 713. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 714. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 715. Áo ngắn cũng như áo dài
 716. Áo người mặc đoạn cởi ra
 717. Áo rách chi lắm áo ơi
 718. Áo rách có cách anh thương
 719. Áo rách vai, vá hoài vá huỷ
 720. Ao sâu bắt chẳng đặng cá
 721. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 722. Ao sâu tốt cá
 723. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 724. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 725. Ao thẳm càng lắm cá trê
 726. Ao thu nước gợn trong veo
 727. Ao to ta thả cá chơi
 728. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 729. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 730. Áo trắng em mặc cho xinh
 731. Áo trắng em tưởng là tiên
 732. Áo tứ thân em treo trên mắc
 733. Áo tứ thân là áo của tôi
 734. Áo vá vai vợ ai không biết
 735. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 736. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 737. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 738. Áo xanh thì chỉ cũng xanh
 739. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 740. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 741. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 742. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 743. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 744. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 745. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 746. Ăn cây nào rào cây ấy
 747. Ăn cây táo rào cây xoan đào
 748. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 749. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 750. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 751. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 752. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
 753. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 754. Ăn chẳng có, khó đến mình
 755. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
 756. Ăn chơi cho hết tháng hai
 757. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 758. Ăn chưa no, lo chưa tới
 759. Ăn có bữa lo không có bữa
 760. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 761. Ăn có nơi, làm có chỗ
 762. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 763. Ăn cơm chúa, múa tối ngày
 764. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 765. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 766. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 767. Ăn cơm mắm thấm về lâu
 768. Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ
 769. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
 770. Ăn cơm nhà vác ngà
 771. Ăn cơm với cá mòi he
 772. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 773. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 774. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 775. Ăn đong cho đáng ăn đong
 776. Ăn được ngủ được là tiên
 777. Ăn được, ngủ được là tiên
  1
 778. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 779. Ăn ít ngon nhiều
 780. Ăn không lo của kho cũng hết
 781. Ăn không rau như đau không thuốc
 782. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 783. Ăn làm sóng, nói làm gió
 784. Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ
 785. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 786. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 787. Ăn lấy đời, chơi lấy thời
 788. Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong
 789. Ăn lúc đói, nói lúc say
 790. Ăn mày đánh đổ cầu ao
 791. Ăn mày là ai, ăn mày là ta
 792. Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con
 793. Ăn mặn uống nước đỏ da
 794. Ăn mật giả gừng
 795. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 796. Ăn một bát cơm
 797. Ăn một bát, nói một lời
 798. Ăn một miếng, tiếng một đời
 799. Ăn một quả na
 800. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 801. Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở
 802. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 803. Ăn nhạt mới biết thương đến mèo
 804. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 805. Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng
 806. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 807. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 808. Ăn no sinh sự
 809. Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất
 810. Ăn ở trần, mần mặc áo
 811. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 812. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  2
 813. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 814. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 815. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 816. Ăn quen, nhịn không quen
 817. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 818. Ăn rươi chịu bão cho cam
 819. Ăn sao cho được mà mời
 820. Ăn sung giả ngái
 821. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 822. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 823. Ăn tại thủ, ngủ tại công đường
 824. Ăn tấm trả giặt
 825. Ăn thật làm giả
 826. Ăn theo thuở, ở theo thì
 827. Ăn thì cho, buôn thì so
 828. Ăn thì có vợ cùng con
 829. Ăn thì những muốn cùng ngon
 830. Ăn thì vóc học thì hay
 831. Ăn thì vóc, học thì hay
 832. Ăn thời được ăn cả nhà
 833. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 834. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 835. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 836. Ăn trầu thì mở trầu ra
 837. Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại
 838. Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
 839. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 840. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 841. Ăn vặt quen mồm
 842. Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ
 843. Ăn với chồng một bữa
 844. Ăn xin cho đáng ăn xin
 845. Ăn xôi chùa ngọng miệng
 846. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 847. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 848. Ân cha nặng lắm ai ơi
 849. Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
 850. Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
 851. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 852. Ân tình mới đó mau phai
 853. Ân tình nay đã hết trông
 854. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 855. Ầu ơ bồng bống bông bông
 856. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 857. Ấy ai cắt mối tơ mành
 858. Ấy ai dắt mối tơ mành
 859. Ấy ai vô phúc trên đời
 860. Ba bà đi bán lợn con
 861. Ba bốn nơi đến nói không màng
 862. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 863. Bà còng đi chợ trời mưa
 864. Ba cô cùng ở một nhà
 865. Ba cô đội gạo lên chùa
 866. Bà cốt đánh trống long tong
 867. Ba đồng một mớ đàn ông
 868. Bà già đã tám mươi hai
 869. Bà già ra chợ Cầu Đông
 870. Ba keo thì mèo mở mắt
 871. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 872. Ba La cuốc đất trồng hành
 873. Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến
 874. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 875. Ba năm ở với người đần
 876. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 877. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  3
 878. Ba người đánh một, không chột cũng què
 879. Bà ơi cho cháu xin xu
 880. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 881. Ba phen lên ngựa mà về
 882. Ba tàn ba héo vì cây
 883. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 884. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 885. Ba tiền một khứa cá buôi
 886. Ba vợ bảy nàng hầu
 887. Bác mẹ em vội tham vàng
 888. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 889. Bách nhân bách khẩu
 890. Bạch Viên nhớ Tôn Sinh
 891. Bạch Viên tâu Thượng Đế
 892. Bạch Viên tỏ tình
 893. Bạch Viên từ biệt chùa Phi Lai
 894. Bạch Viên vào chùa nghe kinh
 895. Bài ca răn cờ bạc
 896. Bãi dài cát nhỏ tăm tăm
 897. Bãi dài cát nhỏ, hột to
 898. Bài thơ tặng chiếc lá
 899. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 900. Bạn bè là nghĩa tương tri
 901. Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi
 902. Bán gia tài mua danh phận
 903. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 904. Bán hàng thì bán sớm mai
 905. Ban ngày quan lớn như thần
 906. Bạn ơi, ơi bạn vô đây
 907. Bảng nhãn Khâu Khôi bị Lư Kỷ ép gả con gái
 908. Bảo cho những khách má hồng
 909. Bao giờ cá lý hoá long
 910. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 911. Bao giờ cho chuối có cành
 912. Bao giờ cho gạo bén sàng
 913. Bao giờ cho hương bén hoa
 914. Bao giờ cho sóng bỏ gành
 915. Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)
 916. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 917. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 918. Bao giờ lại đón khách hào hoa
 919. Bao giờ mang hiện đến ngày
 920. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 921. Bát nước giải bằng vại thuốc
 922. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 923. Bảy với ba tính ra một chục
 924. Bắc cầu cho kiến leo qua
 925. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 926. Bắc kim thang
  1
 927. Bắc Nam lòng chẳng thương tình
 928. Bắc thang lên đến cung mây
 929. Bắc thang lên đến tận trời
 930. Bắc thang lên hái hoa vàng
 931. Bắc thang lên hỏi ông trăng
 932. Bắc thang thử hỏi trăng già
 933. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 934. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 935. Bắt được con công
 936. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 937. Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
 938. Bất học vô thuật
 939. Bất năng nhẫn
 940. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 941. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 942. Bầu dục chấm nước cáy
 943. Bầu già thì mướp cũng sơ
 944. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
 945. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 946. Bây giờ mận mới hỏi đào
  2
 947. Bây giờ ta gặp nhau đây
 948. Bây giờ ta lại gặp ta
 949. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 950. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 951. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 952. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 953. Bấy lâu vắng mặt khát khao
 954. Bẻ hành bẻ tỏi
 955. Bé nhưng mà bé hạt tiêu
 956. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 957. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 958. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 959. Bể Đông có lúc vơi đầy
 960. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 961. Bên hữu con thiên lý mã
 962. Bị lộ chân tướng, Mai sinh thú thực
 963. Bị rách nhưng lại có vàng
 964. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 965. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 966. Biển sâu cá lội mất tăm
 967. Biết đâu...
 968. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 969. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 970. Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
 971. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 972. Bình Định có núi Vọng Phu
 973. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 974. Bóc ngắn cắn dài
 975. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 976. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 977. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 978. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 979. Bồ các là bác chim ri
 980. Bố chồng là lông con lợn
 981. Bố chồng là lông con phượng
 982. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 983. Bố mẹ là vớ cọc chèo
 984. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 985. Bồi ở lở đi
 986. Bốn bề công nợ eo sèo
 987. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 988. Bốn con ngồi bốn chân giường
 989. Bốn màu bông cúc nở xây
 990. Bốn mùa bông cúc nở sây
 991. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 992. Bông bống bồng bồng
 993. Bồng bồng con nín con ơi
 994. Bồng bồng cõng chồng đi chơi
 995. Bồng bồng mẹ bế con sang
 996. Bồng em đi dạo vườn dưa
 997. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 998. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 999. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 1000. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 1001. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 1002. Bới bèo ra bọ
 1003. Bới lông tìm vết
 1004. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 1005. Bởi thương nên dạ mới trông
 1006. Bởi thương nên ốm nên gầy
 1007. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 1008. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 1009. Bớt đồng thì bớt cù lao
 1010. Bụng làm dạ chịu
 1011. Bụng trâu làm sao bụng bò làm vậy
 1012. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 1013. Buổi chiều mùa thu
 1014. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 1015. Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
 1016. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 1017. Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương
 1018. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 1019. Buôn chung với đức ông
 1020. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 1021. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 1022. Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện
 1023. Buồn tình cha chả buồn tình
 1024. Buồn từ trong dạ buồn ra
 1025. Buồn về một nỗi phu quân
 1026. Buồng nhà trong mắc dở chăn tằm
 1027. Bụt nhà không thiêng, đi cầu Thích Ca ngoài đường
 1028. Bút sa, gà chết
 1029. Bữa ăn có cá cùng canh
 1030. Bữa cơm múc nước rửa râu
 1031. Bữa nay giọng tắt tiếng khan
 1032. Bực mình lên tận tiên cung
 1033. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 1034. Bước qua vườn ổi hái trầu
 1035. Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ
 1036. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 1037. Bướm già thì bướm có râu
 1038. Bướm vàng đậu đọt mù u
 1039. Bứt đi thì dạ không đành
 1040. Cá bã trầu ăn bọt thia thia
 1041. Cá buồn cá lội tung tăng
 1042. Cá buồn cá vọt qua đăng
 1043. Cá buồn cá vượt qua đò
 1044. Cá chẳng ăn muối cá ươn
 1045. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 1046. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 1047. Cả giận mất khôn
 1048. Cả gió tắt đuốc
 1049. Cá không ăn câu thật là cá dại
 1050. Cả làng có một thầy đồ
 1051. Cá lên khỏi nước cá khô
 1052. Cá lớn nuốt cá bé
 1053. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 1054. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 1055. Cá mè một lứa
 1056. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 1057. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 1058. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 1059. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 1060. Cá về biển Bắc hết trông
 1061. Cả vốn lớn lãi
 1062. Các Cống sĩ mưu cứu Khâu Khôi
 1063. Cách bức chẳng được nói luôn
 1064. Cách mấy thu tưởng là em đi biệt
 1065. Cách nhau một bức rào thưa
 1066. Cách sông cách núi cho cam
 1067. Cách sông nên phải luỵ đò
 1068. Cái bống còn ở trong hang
 1069. Cái bống cõng chồng đi chơi
 1070. Cái bống đi chợ Cầu Canh
 1071. Cái bống là cái bống bang (I)
 1072. Cái bống là cái bống bang (II)
 1073. Cái bống là cái bống bình
 1074. Cái bống mặc sống ngang chân
 1075. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 1076. Cái cân có quỷ, có ma
 1077. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 1078. Cái cò đi đón cơn mưa
 1079. Cái cò là cái cò con
 1080. Cái cò là cái cò kỳ
 1081. Cái cò là cái cò quăm
 1082. Cái cò là cái cò vàng
 1083. Cái cò lặn lội bờ ao
  1
 1084. Cái cò lặn lội bờ sông
 1085. Cái cò mày mổ cái tôm
 1086. Cái cò trắng bạch như vôi
 1087. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 1088. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 1089. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 1090. Cái cóc ăn trầu đỏ môi
 1091. Cái cóc lặn lội bờ sông
 1092. Cái cóc lặn lội qua ngòi
 1093. Cái cốc mày lặn ao chà
 1094. Cái cuốc là cái cuốc đen
 1095. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 1096. Cái gì anh đổ vào bồ
 1097. Cái gì nó kêu
 1098. Cái giường mà biết nói năng
 1099. Cái khó bó cái khôn
 1100. Cái kiến mày ở trong nhà
 1101. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
 1102. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
  1
 1103. Cái phận nhà khó khổ thay
 1104. Cái quạt mười tám cái nan
 1105. Cái răng, cái tóc là góc con người
 1106. Cái sáo mặc áo em tao
 1107. Cái vòng danh lợi cong cong
 1108. Cái vòng danh lợi cong cong
 1109. Cam sành rã rượi bờ ao
 1110. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 1111. Cảm tưởng của Mai sinh trong khi ở Trần phủ
 1112. Cam, quýt, mít, hồng
 1113. Càng già càng dẻo càng dai
 1114. Càng thắm thì lại càng phai
 1115. Canh ba trống điểm trên lầu
 1116. Canh bầu nấu với cá trê
 1117. Cảnh Bích Câu
 1118. Canh cải mà nấu với gừng
 1119. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 1120. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 1121. Canh khuya giấc điệp mơ màng
 1122. Canh một cho chí canh hai
 1123. Canh một dọn cửa, dọn nhà
 1124. Cảnh nhàn
 1125. Canh nông sớm tối ngoài đồng
 1126. Canh suông khéo nấu thì ngon
 1127. Cao su đi dễ khó về
 1128. Cau già dao sắc lại non
 1129. Cau già khéo bổ thì ngon
 1130. Cau già quá lứa bán buôn
 1131. Cau non trầu lộc mỉa mai
 1132. Cau phơi tái
 1133. Cày đồng đang buổi ban trưa
  1
 1134. Căn duyên còn đó hỡi trời
 1135. Căn duyên gặp gỡ giữa trời
 1136. Căn duyên này, ai phá cho rời
 1137. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 1138. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 1139. Cầm chài mà vãi cá căng
 1140. Cầm chài mã vãi lỗ tre
 1141. Cầm lược lại nhớ đến gương
 1142. Cầm vàng mà lội qua sông
 1143. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 1144. Cần tái, cải nhừ
 1145. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 1146. Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu
 1147. Cất lên một tiếng la đà
 1148. Cất tiếng than
 1149. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 1150. Câu cá cá chẳng ăn mồi
 1151. Cậu cai buông áo em ra
 1152. Cậu cai nón dấu lông gà
  1
 1153. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 1154. Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn
 1155. Câu ếch
 1156. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 1157. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 1158. Cầu Mông bước tới Cầu Châu
 1159. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 1160. Cây cao bóng cả duyên mòn
 1161. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 1162. Cây cao su quý hơn người
 1163. Cây cao thì gió càng lay
 1164. Cây cao, bóng mát không ngồi
 1165. Cây chạm lá, cá chạm vây
 1166. Cây chanh lại nở hoa chanh
 1167. Cây chi trên rừng không có lá
 1168. Cây có cội, nước có nguồn
 1169. Cây đa bậc cũ lở rồi
 1170. Cây đa bến cũ năm xưa
 1171. Cây đa cũ, bến đò xưa
 1172. Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn
 1173. Cây khô chưa dễ mọc chồi
 1174. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 1175. Cây khô xuống nước cũng khô
 1176. Cấy lúa, lúa trổ ra năn
 1177. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 1178. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 1179. Cây oằn vì bởi gió nam
 1180. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 1181. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 1182. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 1183. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 1184. Cây xanh thì lá cũng xanh
 1185. Cha anh hùng, con hảo hán
 1186. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 1187. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 1188. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 1189. Cha chung không ai khóc
 1190. Cha đào ngạch, con xách nồi
 1191. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 1192. Cha đời con gái xứ Đông
 1193. Cha già con cọc
 1194. Cha già con muộn vơi vơi
 1195. Cha già đi nuôi con mượn
 1196. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 1197. Cha làm thầy, con bán sách
 1198. Cha mẹ đòi ăn cá thu
 1199. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 1200. Cha mẹ giàu con thong thả
 1201. Cha mẹ hồi trước có xem
 1202. Cha mẹ khuyên giải Thị Kính
 1203. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 1204. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 1205. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 1206. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 1207. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 1208. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 1209. Cha sinh mẹ dưỡng ra con
 1210. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 1211. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 1212. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 1213. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 1214. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 1215. Chàng đừng trời tối trông sao
 1216. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 1217. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 1218. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 1219. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 1220. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
 1221. Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
 1222. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 1223. Chàng trẩy đi kể đã mấy đông
 1224. Chàng về để áo lại đây
 1225. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 1226. Chàng về thiếp cũng xin đưa
 1227. Chàng về thiếp cũng xin theo
 1228. Chàng về thiếp cũng xin về
 1229. Chàng về thời thiếp xin đưa
 1230. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 1231. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 1232. Chạy như cờ lông công
 1233. Cháy thành vạ lây
 1234. Chạy trời không khỏi nắng
 1235. Chắc rễ bền cây
 1236. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 1237. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 1238. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 1239. Chẳng chua cũng thể là chanh
 1240. Chẳng đi thì dạ chẳng đành
 1241. Chẳng đi thì nhớ thì thương
 1242. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 1243. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 1244. Chẳng làm người bảo rằng ươn
 1245. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 1246. Chẳng lo chi đó cười đây
 1247. Chẳng lo thân bậu thân qua
 1248. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 1249. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 1250. Chẳng tham nhà ngói ba toà
 1251. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 1252. Chẳng tham nhà ngói rung rinh
 1253. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 1254. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
 1255. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 1256. Chẳng thiêng ai gọi là thần
 1257. Chẳng tư túi chẳng trăng hoa
 1258. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 1259. Chân đi thẳng tới chân ôi
 1260. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 1261. Chân mình còn lấm mê mê
 1262. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 1263. Chập chập thôi lại cheng cheng
 1264. Chật hào cá lội sen rung
 1265. Châu công về thăm nhà bàn gả Vân Anh cho Mai sinh
 1266. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 1267. Chẻ tre bện sáo cho dày
 1268. Chẻ tre lựa cật đan nia
 1269. Chém cha cái giặc, chết hoang
 1270. Chém cha cái nước sông Bờ
 1271. Chém cha con mắt lá khoai
 1272. Chém cha những đứa sang giàu
 1273. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 1274. Chèo mau để thiếp gặp anh
 1275. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 1276. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 1277. Chê tôm ăn cá lù đù
 1278. Chết ba năm sống lại một giờ
 1279. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 1280. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 1281. Chết trong còn hơn sống đục
 1282. Chi bằng cần trúc, áo tơi
 1283. Chi chi chành chành
  1
 1284. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 1285. Chị dại đã có em khôn
 1286. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 1287. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 1288. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 1289. Chỉ đường cho hươu chạy
 1290. Chị em dâu như bầu nước lã
 1291. Chị em không thèm đến ngõ
 1292. Chị em nắm nem ba đồng
 1293. Chị em như chuối nhiều tàu
 1294. Chị em rủ nhau đi tắm đầm
 1295. Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
 1296. Chị giàu, chị lấy ông nghè
 1297. Chị ngã em nâng
 1298. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 1299. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 1300. Chiếc buồm nho nhỏ
 1301. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 1302. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 1303. Chiếc thuyền không đỗ bến giang đình
 1304. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 1305. Chiều chiều bóng ngả về tây
 1306. Chiều chiều con quạ lợp nhà
 1307. Chiều chiều én liệng bờ sông
 1308. Chiều chiều én liệng cò bay
 1309. Chiều chiều én liệng, cò bay
 1310. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
 1311. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 1312. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 1313. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 1314. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 1315. Chiều chiều ra đứng bờ mương
 1316. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 1317. Chiều chiều ra đứng cổng làng
 1318. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 1319. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  1
 1320. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 1321. Chiều chiều vịt lội bàu sen
 1322. Chiều chiều vịt lội cò bay
 1323. Chiều chiều xách chén mua tương
 1324. Chiều chiều xách giỏ hái rau
 1325. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 1326. Chiều nay có kẻ thất tình
 1327. Chiều nay người nghĩa xa anh
 1328. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 1329. Chiều thu
 1330. Chim bay cá lội chăn văn
 1331. Chim bay mỏi cánh chim ngơi
 1332. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 1333. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 1334. Chim bay về núi túi rồi
 1335. Chim bay về rú, về non
 1336. Chim buồn tình chim bay về núi
 1337. Chim chích mà đậu cành chanh
 1338. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 1339. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 1340. Chim chuyền bụi sậy, con cá quậy bụi tùng
 1341. Chim chuyền nhành ớt líu lo
 1342. Chim có tổ, người có tông
 1343. Chim còn mến cội mến cành
 1344. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 1345. Chim hát
 1346. Chim kêu dưới suối ao đàng
 1347. Chim khôn chưa bắt đã bay
 1348. Chim khôn đậu nóc nhà quan (I)
 1349. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
 1350. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
 1351. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
 1352. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 1353. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
 1354. Chim liễu nó biểu chim quỳnh
 1355. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 1356. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 1357. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 1358. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 1359. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 1360. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 1361. Chim quyên xuống suối tha mồi
 1362. Chim sẻ
 1363. Chim trời ai dễ đếm lông
 1364. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 1365. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 1366. Chim xanh ăn trái xoài xanh
 1367. Chim xuất quân
 1368. Chim, thu, nụ, dé
 1369. Chính bắc
  1
 1370. Chính nam
  1
 1371. Cho anh một miếng trầu vàng
 1372. Chó cắn thì chìa con ra
 1373. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 1374. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 1375. Cho trải mùi đời
 1376. Chó treo, mèo đậy
 1377. Cho và trả
 1378. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 1379. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 1380. Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng
 1381. Chồng chèo thì vợ cũng chèo
 1382. Chồng còng lấy vợ cũng còng
 1383. Chồng cô, vợ cậu, chồng dì
 1384. Chồng dữ thì em mới rầu
 1385. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 1386. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 1387. Chồng em nó chẳng ra gì
 1388. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 1389. Chồng già vợ trẻ là tiên
 1390. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 1391. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 1392. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 1393. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 1394. Chồng hen lại lấy vợ hen
 1395. Chồng khôn thì nổi cơ đồ
 1396. Chồng khôn vợ được đi hài
 1397. Chồng lên tám, vợ mười ba
 1398. Chồng lớn vợ bé thì xinh
 1399. Chồng người chẳng mượn được lâu
 1400. Chồng người đi ngược về xuôi
 1401. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
 1402. Chồng rồi! Chồng rồi, nghĩ rằng chị em đã có chồng rồi
 1403. Chồng sang vợ được đi giày
 1404. Chồng ta áo rách ta thương
 1405. Chồng thấp mà lấy vợ cao
 1406. Chồng tôi đi đã ba đông
 1407. Chồng yêu cái tóc nên dài
 1408. Chờ anh, em gắng sức chờ
 1409. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 1410. Chớ chê em xấu em đen
 1411. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 1412. Chợ đang đông em không toan liệu
 1413. Chợ Đông Ba gác ra ngoài giại
 1414. Chờ em nên quá sức chờ
 1415. Chớ lo nốc nát, ván hà
 1416. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 1417. Chớ nghe quân tử nói dòn
 1418. Chớ tham đồng bạc con cò
 1419. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
 1420. Chớ thấy áo rách mà cười
 1421. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 1422. Chớ thấy sóng cả mà lo
 1423. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
 1424. Chở thuyền chơi trăng
 1425. Chơi chó, chó liếm mặt
 1426. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 1427. Chơi lấy kẻo hoài
 1428. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 1429. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 1430. Chú như cha, già như mẹ
 1431. Chùa tôi
 1432. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 1433. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 1434. Chuối sau, cau trước
 1435. Chuồn chuồn
 1436. Chuồn chuồn có cánh thì bay (I)
 1437. Chuồn chuồn có cánh thì bay (II)
 1438. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 1439. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 1440. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 1441. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 1442. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 1443. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 1444. Chuột kêu rúc rít trong rương
 1445. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 1446. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 1447. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 1448. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
 1449. Chưa chi anh đã vội về
 1450. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 1451. Chưa chồng nón thúng quai thao
 1452. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 1453. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 1454. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 1455. Chưa quen đi lại cho quen
 1456. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 1457. Chửi cha không bằng pha tiếng
 1458. Chừng nào cho được bắt tay
 1459. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 1460. Chừng nào muối ngọt chanh thanh
 1461. Chương 1
  1
 1462. Chương 2
  1
 1463. Chương 3
  1
 1464. Chương 4
  1
 1465. Chương 5
  1
 1466. Chương 6
  1
 1467. Chương 7
  1
 1468. Có ai những bận cùng ai
 1469. Có an cư mới lạc nghiệp
 1470. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 1471. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 1472. Có bột mới gột nên hồ
 1473. Có bột mới quấy nên hồ
 1474. Có bụng ăn, có bụng lo
 1475. Có cây mới có dây leo
 1476. Có chà cá mới ở ao
 1477. Có cha có mẹ thì hơn
 1478. Có chả em tình phụ xôi
 1479. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 1480. Có chàng, nói một cười hai
 1481. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 1482. Có chí thì nên
 1483. Có chồng càng dễ chơi ngang
 1484. Có chồng chẳng được đi đâu
 1485. Có chồng đêm có đêm đừng
 1486. Có chồng mà chẳng có con
 1487. Có chồng như ngựa có yên
 1488. Có chồng ông nọ bà kia
 1489. Có chồng thì mặc có chồng
 1490. Có chồng thì phải theo chồng
 1491. Có chồng thủ phận thủ duyên
 1492. Có chồng thương kẻ không chồng
 1493. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 1494. Có chuôm cá mới ở đìa
 1495. Có con đỡ gánh đỡ gồng
 1496. Có con gây dựng cho con
 1497. Có con hơn của anh ơi
 1498. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 1499. Có con nhờ con, có của nhờ của
 1500. Có con nỏ muốn ai bồng
 1501. Có con phải khổ vì con
 1502. Có công mài sắt có ngày nên kim
 1503. Có cứng mới đứng đầu gió
 1504. Có cưới mà chẳng có cheo
 1505. Có dốt mới có khôn
 1506. Có duyên lấy được chồng già
 1507. Có đỏ mà chẳng có thơm
 1508. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 1509. Có hay không mùa đông mới biết
 1510. Có hoa có quả mới hay (I)
 1511. Có hoa có quả mới hay (II)
 1512. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 1513. Có khó mới có miếng ăn
 1514. Có mình thì phải giữ
 1515. Có mới thì nới cũ ra
 1516. Có nên thì nói là nên
 1517. Có ngờ đâu...
 1518. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 1519. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 1520. Có phúc lấy được dâu hiền, vô duyên lấy phải dâu dại
 1521. Có phúc lấy được vợ già
 1522. Có phúc thì mới có lông
 1523. Có phúc thợ mộc, thợ nề
 1524. Có quán tình phụ bóng đa
 1525. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 1526. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 1527. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 1528. Có thực mới vực được đạo
 1529. Có thương thì thương, không thương thì nói
 1530. Có tiền chán vạn người hầu
 1531. Có tiền mua tiên cũng được
 1532. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 1533. Có tiếng không có miếng
 1534. Có trăng anh phụ lồng đèn
 1535. Có trăng tình phụ lòng đèn
 1536. Có trầu có vỏ không vôi
 1537. Có trầu mà chẳng có cau
 1538. Có vàng, vàng chẳng hay phô
 1539. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 1540. Có yêu thì nói rằng yêu
 1541. Cóc chết bỏ nhái mồ côi
 1542. Con ai cha mẹ ấy
 1543. Con ai đem bỏ chùa này
 1544. Con ai người ấy xót
 1545. Con ấp vú mẹ
 1546. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 1547. Con biết nói, mẹ hói đầu
 1548. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 1549. Con cá đối bỏ trong cối đá
 1550. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 1551. Con cá đối nằm trên cối đá (II)
 1552. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 1553. Con cá rô thia nấp bụi rêu rong
 1554. Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò
 1555. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 1556. Còn cha ăn cơm với cá
 1557. Còn cha cơm trắng cá ngon
 1558. Còn cha gót đỏ như son
 1559. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 1560. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 1561. Con chim ăn quả bồ nu
 1562. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 1563. Con chim chích choè
 1564. Con chim chích choè đứng hè bà chủ
 1565. Con chim chiền chiện, nó liệng trên cao
 1566. Con chim cu đất
 1567. Con chim đa mà đỗ cành đa
 1568. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 1569. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 1570. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 1571. Con chim sa sả đậu trên cây sả
 1572. Con chim sáo sậu, ăn cơm nhà cậu
 1573. Con chim tra trả, ai vay mà trả
 1574. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 1575. Con chim trên núi, con gà dưới suối
 1576. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 1577. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 1578. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 1579. Con chuột mắc bẫy, vì gốc tre già
 1580. Con cò bay bổng bay la
 1581. Con cò cao cẳng
 1582. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 1583. Con cò chết rũ trên cây
  1
 1584. Con cò chết tối hôm qua
 1585. Con cò đậu cọc cầu ao
 1586. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 1587. Con cò mà đậu cành tre
 1588. Con cò mà đi ăn đêm
  2
 1589. Con có mạ như thiên hạ có vua
 1590. Con cò mắc giò mà chết
 1591. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 1592. Con cò nó đậu nhành tre
 1593. Con cóc
  2
 1594. Con cóc là cậu ông trời
 1595. Con cóc mà ngóc ao bèo
 1596. Con còng dại lắm ai ơi
 1597. Con công ngồi ước
 1598. Con công tố hộ trên rừng
 1599. Con cú ăn trầu đỏ môi
 1600. Con cua hai càng
 1601. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 1602. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 1603. Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
 1604. Con dại cái mang
 1605. Con dao be bé sắc thay
 1606. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 1607. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 1608. Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu
 1609. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 1610. Còn duyên anh cưới ba heo
  2
 1611. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 1612. Còn duyên kẻ đón người đưa (I)
 1613. Còn duyên kẻ đón người đưa (II)
 1614. Còn duyên kén cá, chọn canh
 1615. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 1616. Còn đêm nay nữa, mai đi
 1617. Con đóng khố, bố cởi truồng
 1618. Con gà cồ lại mổ bông kê
 1619. Con gà cục tác lá chanh
 1620. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 1621. Con gà, con diều
 1622. Con gái chơi với con trai
 1623. Con gái có hai bến nước
 1624. Con gái đương thời đã nên con gái
 1625. Con gái giống cha giàu ba đụn
 1626. Con gái giống cha giàu ba mươi đụn
 1627. Con gái là cái bòn
 1628. Con gái là con người ta
 1629. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 1630. Con gái mười bảy mười ba
 1631. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 1632. Con gái như thể hàng săng
 1633. Con giàu một bó, con khó một nén
 1634. Con giun xéo lắm cũng quằn
 1635. Con giữ cha, gà giữ ổ
 1636. Con học, thóc vay
 1637. Con hơn cha là nhà có phúc
 1638. Con hư bởi tại cha dung
 1639. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 1640. Con khó có lòng
 1641. Con khôn nở mặt mẹ cha
 1642. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 1643. Con kiến mà leo cành đa
 1644. Con làm con ở cùng bà
 1645. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 1646. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 1647. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 1648. Con mắt là mặt đồng cân
 1649. Con mẹ có thương mẹ đâu
 1650. Con mẹ đẻ con con
 1651. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 1652. Con mèo mà trèo cây cau
 1653. Con muỗi
 1654. Con người có tổ có tông
 1655. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 1656. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 1657. Còn nhiều hy vọng
 1658. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 1659. Còn nước, còn tát
 1660. Con ông mà lấy con bà
 1661. Con ơi chớ lấy vợ giàu
 1662. Con ơi gia cảnh mình nghèo
 1663. Con ơi hãy nhớ câu này
 1664. Con ơi mẹ bảo đây này
 1665. Con ơi muốn nên thân người
 1666. Con ơi nhớ lấy lời cha
 1667. Con ơi ở lại với bà
 1668. Con ơi, nhớ lấy câu này
 1669. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
 1670. Con quạ bay xa, bay qua vườn hoa nghỉ mát
 1671. Con quạ đen, con cò trắng
 1672. Con quan thì lại làm quan
 1673. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 1674. Con sâu làm rầu nồi canh
 1675. Con ta gả bán cho người
 1676. Con tài lo láo lo kiêu
 1677. Con tằm nó ăn lá dâu
 1678. Con thì mạ, cá thì nước
 1679. Con trâu già
 1680. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 1681. Còn trời còn nước còn non
 1682. Con vịt
 1683. Con vịt, con vạc
 1684. Con vỏi con voi
 1685. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 1686. Con vua lấy thằng bán than
 1687. Con vua thì lại làm vua (I)
 1688. Con vua thì lại làm vua (II)
 1689. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 1690. Con vượn bồng con lên non hái trái
 1691. Con xa mẹ thèm ăn khát bú
 1692. Cõng rắn cắn gà nhà
 1693. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 1694. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 1695. Cô gái nhà ai tuổi chín nhăm
 1696. Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
 1697. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 1698. Cô kia cắt cỏ bên sông (I)
 1699. Cô kia cắt cỏ bên sông (II)
 1700. Cô kia cắt cỏ một mình
 1701. Cô kia đi đường này với ta
 1702. Cô kia đi đường với ta
 1703. Cô kia đội áo đi đâu
 1704. Cô kia đội nón đi đâu
 1705. Cô kia đứng ở bên sông
 1706. Cô kia khăn trắng loà loà
 1707. Cô kia khăn trắng tang ai
 1708. Cô kia má đỏ hòn than
 1709. Cô kia má đỏ hồng hồng
 1710. Cô kia nước lọ cơm niêu
 1711. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 1712. Cô kia răng trắng hạt bầu
 1713. Cô kia thắt cái lưng xanh (I)
 1714. Cô kia thắt cái lưng xanh (II)
 1715. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 1716. Cô kia yếm trắng loà loà
 1717. Cổ tay đã trắng lại tròn
 1718. Cổ tay em trắng lại tròn
 1719. Cổ tay em trắng như ngà
 1720. Cô thỉ cô thi
 1721. Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
 1722. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 1723. Cốc cốc, lai lai
 1724. Cốc mò cò xơi
 1725. Công anh bắt tép nuôi cò
 1726. Công anh chăn nghé đã lâu
 1727. Công anh chẻ nứa đan bồ
 1728. Công anh gánh đá tạc bia
 1729. Công anh làm rể ba năm (I)
 1730. Công anh làm rể ba năm (II)
 1731. Công anh làm rể Chương Đài
 1732. Công anh làm rể có tài
 1733. Công anh lên rừng đốn trúc
 1734. Công anh lên xuống, xuống lên
 1735. Công anh ngồi giữ buồng tằm
 1736. Công anh tháng đợi năm chờ
 1737. Công anh xe chỉ uốn cần
 1738. Công cha ba năm sinh thành tạo hoá
 1739. Công cha nghĩa mẹ ai đền
 1740. Công cha như núi ngất trời
  3
 1741. Công cha như núi Thái Sơn
  4
 1742. Cồng cộc bắt cá dưới bàu
 1743. Công danh theo đuổi mà chi
 1744. Công em gánh gạch xây tường
 1745. Cộng hành
  1
 1746. Công nợ thiếp trả cho chàng
 1747. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 1748. Công ơn thầy mẹ em không đền được
 1749. Cờ bạc là bác thằng bần
 1750. Cờ bạc nó đã khinh anh
 1751. Cờ đến tay ai người ấy phất
 1752. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
 1753. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
 1754. Cơm ăn ba bữa thì cho
 1755. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 1756. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 1757. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 1758. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 1759. Cơm cha cơm mẹ đã từng
 1760. Cơm cha, áo mẹ, ai ơi
 1761. Cơm chiên ăn với cá ve
 1762. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 1763. Cơm không ăn, gạo còn đó
 1764. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 1765. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 1766. Cơm trắng ăn với chả chim
 1767. Cơm treo, mèo nhịn đói
 1768. Cơm và, cháo húp
 1769. Cú đói ăn con
 1770. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 1771. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 1772. Củ lang năm tiền sắc giạ
 1773. Cũ người mới ta
 1774. Của anh như của chú
 1775. Của bền tại người
 1776. Của bụt mất một đền mười
 1777. Của chua ai thấy chẳng thèm
 1778. Của đời cha mẹ để cho
 1779. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 1780. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 1781. Của mình để, của rể thì bòn
 1782. Của mình thì giữ bo bo
 1783. Của mòn, con lớn
 1784. Của một đồng, công một nén
 1785. Của như kho không lo cũng hết
 1786. Của rẻ ấy là của ôi
 1787. Của thế gian đãi người thiên hạ
 1788. Của thiên trả địa
 1789. Của trời trời lại lấy đi
 1790. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 1791. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 1792. Cúc mọc bờ giếng cheo leo
 1793. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 1794. Củi mục lành đun
 1795. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
 1796. Cùng đi lánh nạn, Mai sinh và Xuân sinh lạc nhau
 1797. Cùng nguyền một tấm lòng son
 1798. Cùng nhau một bọn đi thi
 1799. Cung oán thi (I)
 1800. Cung oán thi (II)
 1801. Cung oán thi (III)
 1802. Cũng thì con mẹ, con cha
 1803. Cuộc gặp gỡ giữa Mai sinh với họ Trần
 1804. Cuối thu trồng cải, trồng cần
 1805. Cuốn chiếu nhân tình hết
 1806. Cứ gì quần lụa áo tơ
 1807. Cứ trong nghĩa lý luân thường
 1808. Cực chẳng đã mới gả cho vua
 1809. Cực chẳng đã mới gả con cho chệt
 1810. Cưới em chín quả cau vàng
 1811. Cưới em có cánh con gà
 1812. Cưới em có một tiền hai
 1813. Cưới nàng anh toan dẫn voi
 1814. Cướp gái đẹp Giang Khôi bị phạt
 1815. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 1816. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 1817. Dã tràng xe cát biển Đông
 1818. Dang tay đánh thiếp sao đành
 1819. Danh chẳng bằng nhàn
 1820. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 1821. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 1822. Dao vàng mà liếc đá vàng
 1823. Dạy con từ thuở còn thơ
 1824. Dạy con từ thuở tiểu sinh
 1825. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 1826. Dân Lịch thành ái mộ Mai Công
 1827. Dầu chàng năm bảy mặt con
 1828. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 1829. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 1830. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 1831. Dâu là con, rể là khách
 1832. Dầu mà cha mẹ không dung
 1833. Dẫu mà không lấy được em
 1834. Dầu mà nước lớn đầy sông
 1835. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 1836. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 1837. Dầu thầy mẹ không thương
 1838. Dây tơ hồng không trồng mà mọc
 1839. Dễ người dễ ta
 1840. Dễ thương
 1841. Dì ruột thương cháu như con
 1842. Dịu dàng nết đất An Dương
 1843. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 1844. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 1845. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 1846. Dốc một lòng lấy chồng dốt nát
 1847. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
 1848. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 1849. Dù ai buôn đâu bán đâu
 1850. Dù ai cho bạc cho vàng
 1851. Dù ai nắm chí nàng bay
 1852. Dù ai nói đông, nói tây
 1853. Dù ai nói ngược nói xuôi
 1854. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 1855. Dù cho cha đánh ngõ đình
 1856. Du Trấn Quốc tự
  2
 1857. Dung dăng dung dẻ (I)
 1858. Dung dăng dung dẻ (II)
 1859. Duy Tân niên hiệu vua ta
 1860. Dưa gang một, chạp thì trồng
 1861. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 1862. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 1863. Đã buồn lại giục thêm buồn
 1864. Đã cam chịu bạc với tình
 1865. Đã cam quấn quít má đào
 1866. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 1867. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 1868. Đã chết mà nết không chừa
 1869. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 1870. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 1871. Đã có con mắt xem đàng
 1872. Đã có một lượt thì thôi
 1873. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 1874. Đã đành canh cải nấu gừng
 1875. Đã đành cắt tóc đi tu
 1876. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 1877. Đã đành một phận thương ôi
 1878. Đã đành nên thiếp nên thê
 1879. Đã đi đến quán thì nằm
 1880. Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
 1881. Đã giàu thì lại giàu thêm
 1882. Đã khó, chó cắn thêm
 1883. Đã lâu không gặp bạn vàng
 1884. Đã lâu mới gặp bạn quen
 1885. Đã liều muối mặn dưa xanh
 1886. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 1887. Đã mang lấy cái thân tằm
 1888. Đã mang nhân ngãi vào mình
 1889. Đã mong kết nghĩa tương giao
 1890. Đã mời không lẽ không vào
 1891. Đã mừng qua hạn cứ môn
 1892. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 1893. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 1894. Đã sa lời hẹn khi chiều
 1895. Đã sanh làm phận nữ nhân
 1896. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 1897. Đã sinh ra kiếp ở đời
 1898. Đã sinh ra số hay chơi
 1899. Đã thành gia thất hay chưa
 1900. Đã thành gia thất thì thôi
 1901. Đã thề phải giữ lời thề
 1902. Đã thương cắt tóc trao tay
 1903. Đã thương thì chớ có nài
 1904. Đã thương thì thương cho chắc
 1905. Đa tình thì vướng nợ tình
 1906. Đã trải phong trần
 1907. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 1908. Đã trót nhúng tay vào thùng
 1909. Đã tu thời tu cho trót
 1910. Đã từng ăn bát cơm đầy
 1911. Đã từng lên dốc xuống nương
 1912. Đã từng xem quẻ bói rùa
 1913. Đá vàng đây giữ một màu
 1914. Đá vàng tạc cửa Đông Môn
 1915. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 1916. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 1917. Đại đức
  1
 1918. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 1919. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 1920. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 1921. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 1922. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 1923. Đại sơn
  1
 1924. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 1925. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 1926. Đàn bà cũng là đàn bà
 1927. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 1928. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 1929. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 1930. Đàn bà như cánh hoa tươi
 1931. Đàn bà như chỉ tìm kim
 1932. Đàn bà thì phải nuôi heo
 1933. Đàn bà tốt tóc thời sang
 1934. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 1935. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 1936. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
 1937. Đạn đâu mà bắn chim trời
 1938. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 1939. Đàn em khi thẳng khi rùng
 1940. Đàn kia long phím chùng dây
 1941. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 1942. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 1943. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 1944. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
 1945. Đàn ông học sảy học sàng
 1946. Đàn ông không râu bất nghì
 1947. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 1948. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 1949. Đàn ông năm bảy lá gan
 1950. Đàn ông nằm với đàn ông
 1951. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 1952. Đàn ông quan tắt thì chầy
 1953. Đàn ông rộng miệng thì sang
 1954. Đàn ông rộng miệng thì tài
 1955. Đàn ông sâu sắc nước đời
 1956. Đàn ông tích huyết thì sang
 1957. Đàn ông tính khí loang toàng
 1958. Đàn ông tốt tóc là tiên
 1959. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 1960. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 1961. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 1962. Đang khi chồng giận mình đi
 1963. Đang khi cuộc rượu say nồng
 1964. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 1965. Đang trưa bóng nắng chang chang
 1966. Đàng xa biết mấy dặm trường
 1967. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 1968. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 1969. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 1970. Đánh chó ngó chủ nhà
 1971. Đánh cờ nước bí không toan
 1972. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 1973. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 1974. Đánh giặc mà đánh tay không
 1975. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 1976. Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
 1977. Đành nhẽ như chị bán bèo
 1978. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 1979. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 1980. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 1981. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 1982. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 1983. Đào ao mà thả đam kềnh
 1984. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 1985. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 1986. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 1987. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 1988. Đào hoa đua nở trong rừng
 1989. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 1990. Đào khoe tươi, liễu khoe mềm
 1991. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 1992. Đạo làm trai như người ta
 1993. Đào liễu em ơi một mình
 1994. Đào liễu em ơi một mình
 1995. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 1996. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 1997. Đào non xấp xới non tiên
 1998. Đào thắm thì đào lại phai
 1999. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 2000. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 2001. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 2002. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 2003. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 2004. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 2005. Đạp xe nước chảy lên đồng
 2006. Đau ba năm không ốm
 2007. Đau bụng lấy bụng mà chườm
 2008. Đau bụng thời uống nước sông
 2009. Đau đẻ cũng phải xúc than
 2010. Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng
 2011. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 2012. Đắc thời đắc thế thì khôn
 2013. Đắng cay cũng phải nuốt đi
 2014. Đắng cay cũng thể ruột rà
 2015. Đắng cay ta phải chung phần
 2016. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 2017. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 2018. Đắp bờ thì phải khai mương
 2019. Đắp đập thì có be bờ
 2020. Đắp lò mà sắm nồi rang
 2021. Đắp nấm trồng chanh
 2022. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 2023. Đắt ra quế, ế ra củi
 2024. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 2025. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 2026. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 2027. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 2028. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 2029. Đất bờ lở xuống dưới sông
 2030. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 2031. Đất Bụt mà ném chim trời
 2032. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 2033. Đất Châu Thành anh ở
 2034. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 2035. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 2036. Đất có lề, quê có thói
 2037. Đất có thổ công, sông có hà bá
 2038. Đất đập nhỏ, luống đánh to
 2039. Đất đâu đất lạ đất lùng
 2040. Đất khô đi bộ mới tài
 2041. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 2042. Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc
 2043. Đất lành chim đậu
 2044. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 2045. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 2046. Đất màu trồng đậu, trồng ngô
 2047. Đất này đất tổ đất tiên
 2048. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 2049. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 2050. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 2051. Đất sỏi có chạch vàng
 2052. Đất sông lại lở xuống sông
 2053. Đất ta Chu Hoá có gì
 2054. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 2055. Đất tốt trồng cây rườm rà
 2056. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 2057. Đất trời sinh được đôi ta
 2058. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 2059. Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng
 2060. Đầu cha lấy làm chân con
 2061. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 2062. Đầu chợ có trái bí rợ
 2063. Đâu đâu cũng có anh hùng
 2064. Đầu đi đuôi lọt
 2065. Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
 2066. Đầu đường có một cây duối
 2067. Đầu đường kia có một cây chuối
 2068. Đầu em đội cái khăn vuông
 2069. Đầu gà má lợn thì chê
 2070. Đầu gành có con ba ba
 2071. Đầu giồng có cây duối, cuối giồng có cây đa
 2072. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 2073. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 2074. Đầu làng có bụi chuối khô
 2075. Đầu làng có cái giếng thơi
 2076. Đầu làng có con chim xanh
 2077. Đầu làng có một cây đa (I)
 2078. Đầu làng có một cây đa (II)
 2079. Đầu làng có một cây thông
 2080. Đầu làng có một cây trôi
 2081. Đầu làng có một cơn đa
 2082. Đầu năm ăn quả chanh yên (II)
 2083. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 2084. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 2085. Đầu rồng, đuôi phụng le te
 2086. Đầu thì đội nón mõm bò
 2087. Đầu trọc lông lốc bình đào
 2088. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 2089. Đầu xuôi đuôi lọt
 2090. Đấy còn không, đây cũng còn không
 2091. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
 2092. Đấy đông thì bên đây tây
 2093. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 2094. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 2095. Đấy mây, đây cũng song già
 2096. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 2097. Đấy song đây cũng mây già
 2098. Đấy song đây cũng mây liền
 2099. Đây ta như cây giữa rừng
 2100. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 2101. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 2102. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 2103. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 2104. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 2105. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 2106. Đẻ con không dạy chẳng răn
 2107. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
 2108. Đem chuông đi đánh nước người
 2109. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 2110. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 2111. Đem đờn ra khảy vườn chay
 2112. Đem em anh bỏ dưới gành
 2113. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 2114. Đem mình vào chốn sập vàng
 2115. Đem thân tôi xuống cõi trần
 2116. Đem thân vào chốn cát lầm
 2117. Đèn ai leo lét bên bờ
 2118. Đèn ai leo lét bên sông
 2119. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 2120. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 2121. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 2122. Đèn ai lu lít bất nhân
 2123. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 2124. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 2125. Đèn hết dầu đèn tắt
 2126. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 2127. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
 2128. Đèn lồng khi xách khi treo
 2129. Đèn lồng theo cột phướn
 2130. Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu
 2131. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 2132. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (II)
 2133. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 2134. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 2135. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 2136. Đèn sách văn chương
 2137. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 2138. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 2139. Đèn tối từ thuở Toại Nhân
 2140. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 2141. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 2142. Đèn treo trước gió đèn tắt
 2143. Đèn trời thì sáng bốn phương
 2144. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 2145. Đèo cao thì mặc đèo cao
 2146. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
 2147. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 2148. Đèo Ngang san thuỷ hữu tình
 2149. Đẹp chi cái áo vải sồng
 2150. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 2151. Đẹp như cái tép kho tương
 2152. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 2153. Đề Gi có núi Lam Sơn
 2154. Để hơi mà tát nước bè
 2155. Đê kia ai đắp nên cao
 2156. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 2157. Đề núi Dục Thuý
 2158. Đề núi non bộ bài 1
 2159. Đề núi non bộ bài 2
 2160. Đề Trấn Quốc tự
  2
 2161. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 2162. Đêm dài gà gáy canh ba
 2163. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 2164. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
 2165. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 2166. Đêm đêm vuốt bụng thở dài
 2167. Đêm đông giá ngắt như đồng
 2168. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 2169. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 2170. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 2171. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 2172. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 2173. Đêm hôm gió rét mưa phùn
 2174. Đêm hôm người chẳng biết chi
 2175. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 2176. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 2177. Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền
 2178. Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
 2179. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 2180. Đêm khuya bấc hết dầu khô
 2181. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi
 2182. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 2183. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 2184. Đêm khuya cưới xuống dần dần
 2185. Đêm khuya dưới đất trên trời
 2186. Đêm khuya đèn tắt nhang tàn
 2187. Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
 2188. Đêm khuya gió lọt qua song
 2189. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 2190. Đêm khuya gió quạt, trăng tàn
 2191. Đêm khuya giục bóng trăng tà
 2192. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ
 2193. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 2194. Đêm khuya lác đác sao thưa
 2195. Đêm khuya lặng gió thanh trời
 2196. Đêm khuya lòng không dạ đói
 2197. Đêm khuya lốm đốm sao tàn
 2198. Đêm khuya nghe tiếng dế kêu
 2199. Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu
 2200. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 2201. Đêm khuya ngồi dựa gốc bồng
 2202. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 2203. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 2204. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 2205. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 2206. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 2207. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 2208. Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo
 2209. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (I)
 2210. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)
 2211. Đêm khuya ra đứng giữa trời (I)
 2212. Đêm khuya ra đứng giữa trời (II)
 2213. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 2214. Đêm khuya sương xuống đất im
 2215. Đêm khuya ta chống một cây sào
 2216. Đêm khuya thanh vắng một mình
 2217. Đêm khuya thắp chút dầu dư
 2218. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (I)
 2219. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (II)
 2220. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (III)
 2221. Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng
 2222. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 2223. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 2224. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 2225. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (II)
 2226. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 2227. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 2228. Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ
 2229. Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng
 2230. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 2231. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 2232. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 2233. Đêm khuya trăng tắt, sao tàn
 2234. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 2235. Đêm khuya trông bóng vầng trăng
 2236. Đêm khuya trời lạnh sương im
 2237. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 2238. Đêm nay anh gối tay nàng
 2239. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 2240. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 2241. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 2242. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 2243. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 2244. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 2245. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 2246. Đêm năm canh anh nhắc
 2247. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 2248. Đêm năm canh em ngủ có ba
 2249. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 2250. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 2251. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
 2252. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 2253. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 2254. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 2255. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 2256. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 2257. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 2258. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 2259. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 2260. Đêm năm canh nghe con dế thốt
 2261. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 2262. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 2263. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 2264. Đêm năm canh than vắn thở dài
 2265. Đêm năm canh thắp đĩa dầu đầy
 2266. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 2267. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng
 2268. Đêm năm canh thổn thức
 2269. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 2270. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 2271. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 2272. Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
 2273. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
 2274. Đêm nằm chếch gối phòng loan
 2275. Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng
 2276. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 2277. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
 2278. Đêm nằm giấc ngủ không an
 2279. Đêm nằm giấc ngủ không yên
 2280. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 2281. Đêm nằm gối gấm không êm
 2282. Đêm nằm héo ruột khô gan
 2283. Đêm nằm lắng cặp tai nghe
 2284. Đêm nằm lấy áo kê đầu
 2285. Đêm nằm luống những sầu bi
 2286. Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường
 2287. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 2288. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 2289. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 2290. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 2291. Đêm nằm nghe dế kêu râm
 2292. Đêm nằm nghe giọng anh than
 2293. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 2294. Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
 2295. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 2296. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 2297. Đêm nằm nước mắt láng lai
 2298. Đêm nằm ôm gối thở than
 2299. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 2300. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 2301. Đêm nằm tay gối chân co
 2302. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 2303. Đêm nằm thổn thức vào ra
 2304. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 2305. Đêm nằm trăn trở không yên
 2306. Đêm nằm võng rách cùng queo
 2307. Đêm ngắn, tình dài
 2308. Đêm ơi hỡi đêm, trông cho mau sáng
 2309. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 2310. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 2311. Đêm qua bà chủ ngủ đâu
 2312. Đêm qua bóc uốn một mình
 2313. Đêm qua bước chân lên trời
 2314. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
 2315. Đêm qua chung bóng chung hơi
 2316. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 2317. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 2318. Đêm qua dồn dập mưa mau
 2319. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
 2320. Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
 2321. Đêm qua em có ngủ đâu
 2322. Đêm qua gánh nước bên đàng
 2323. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 2324. Đêm qua gió lọt song đào
 2325. Đêm qua gió mát trăng thanh
 2326. Đêm qua hết đứng lại nằm
 2327. Đêm qua kẻ trộm vào nhà
 2328. Đêm qua là cái đêm gì
 2329. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 2330. Đêm qua mận mới hỏi đào
 2331. Đêm qua mất một cành sòi
 2332. Đêm qua mây kéo đen rầm
 2333. Đêm qua mới gọi là đêm
 2334. Đêm qua mới khéo là đêm
 2335. Đêm qua mới thật là đêm
 2336. Đêm qua mưa bụi gió bay
 2337. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 2338. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 2339. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 2340. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 2341. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 2342. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (I)
 2343. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 2344. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 2345. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 2346. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 2347. Đêm qua nguyệt lặn về tây
 2348. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
 2349. Đêm qua rót đĩa dầu đầy
 2350. Đêm qua rủ rỉ rù rì
 2351. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 2352. Đêm qua trăng gác đầu non
 2353. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 2354. Đêm qua tựa gối loan phòng
 2355. Đêm qua vắng khách tri âm
 2356. Đêm qua vật đổi sao dời
 2357. Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời
 2358. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 2359. Đêm thanh gió mát
 2360. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 2361. Đêm thu đông khách văn nhân
 2362. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 2363. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
  1
 2364. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 2365. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 2366. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
 2367. Đến chậm gậm xương
 2368. Đến đây anh hát với nàng
 2369. Đến đây cận thuỷ xa ngư
 2370. Đến đây chẳng lẽ ngồi không
 2371. Đến đây chiếu trải trầu mời
 2372. Đến đây đất nước nhà người
 2373. Đến đây đầu lạ sau quen
 2374. Đến đây đông thật là đông
 2375. Đến đây đường trẽ san đôi
 2376. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 2377. Đến đây hỏi bạn một lời (I)
 2378. Đến đây hỏi bạn một lời (II)
 2379. Đến đây hỏi bạn một lời (III)
 2380. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 2381. Đến đây hỏi bạn tương tri
 2382. Đến đây hỏi khách tương phùng (I)
 2383. Đến đây hỏi khách tương phùng (II)
 2384. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 2385. Đến đây hỏi thật quê chàng
 2386. Đến đây lạ bến lạ rào
 2387. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 2388. Đến đây mới gặp người quen
 2389. Đến đây muốn hát muốn đàn
 2390. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 2391. Đến đây mượn nống quay tơ
 2392. Đến đây ngả nước chia ba
 2393. Đến đây những núi cùng non
 2394. Đến đây nước thẳm non cao
 2395. Đến đây quen ít lạ nhiều
 2396. Đến đây rượu thịt bánh bò
 2397. Đến đây sum họp vui cười
 2398. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 2399. Đến đây thì ở lại đây
 2400. Đến đây thiếp mới hỏi chàng
 2401. Đến đây thủ lễ nghiêng mình
 2402. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 2403. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 2404. Đến đây vàng cũng như son
 2405. Đến đây xin hãy mời ngồi
 2406. Đến đây xứ sở lạ lùng
 2407. Đến Lạc Nhạn đài, Hạnh Nguyên gieo mình
 2408. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 2409. Đền Ngọc Sơn
 2410. Đến nơi mời bạn vô nhà
 2411. Đến ta mới biết của ta
 2412. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 2413. Đi buôn không lỗ thì lời
 2414. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 2415. Đi cày mà muốn được mùa
 2416. Đi cầu đi quán
 2417. Đi cho biết đó biết đây
 2418. Đi cho lang tạ làm chi
 2419. Đi chợ gặp phải đàn bà
 2420. Đi chợ hay ăn quà
 2421. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 2422. Đĩ dại làm hại thằng tù
 2423. Đi dối cha, về nhà dối chú
 2424. Đi đâu ba bốn năm nay
 2425. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 2426. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 2427. Đi đâu chẳng lấy học trò
 2428. Đi đâu cho đổ mồ hôi
 2429. Đi đâu cho lao khổ thân chàng
 2430. Đi đâu có anh có tôi
 2431. Đi đâu đã mấy hôm nay
 2432. Đi đâu đi đó bần thần
 2433. Đi đâu đi đó một mình
 2434. Đi đâu hớt hải hớt hơ
 2435. Đi đâu lả cả là cà (I)
 2436. Đi đâu lả cả là cà (II)
 2437. Đi đâu lưu lạc giang hồ
 2438. Đi đâu mà bỏ mẹ già
 2439. Đi đâu mà chả cầm que
 2440. Đi đâu mà chẳng ăn de
 2441. Đi đâu mà chẳng biết ta
 2442. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 2443. Đi đâu mà chẳng nằm co
 2444. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 2445. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 2446. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 2447. Đi đâu mà chẳng vào đây
 2448. Đi đâu mà chẳng xe dây
 2449. Đi đâu mà vội lắm thay
 2450. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 2451. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 2452. Đi đâu mang sách đi hoài
 2453. Đi đâu từ sớm đến giờ
 2454. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 2455. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 2456. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 2457. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 2458. Đi đêm thì sợ đường lầy
 2459. Đi đò tát nước cho chuyên
 2460. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 2461. Đi khắp bốn bể chín chu
 2462. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
 2463. Đi không lại trở về rồi
 2464. Đi lâu mới biết đường dài
 2465. Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng
 2466. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 2467. Đi mô mà bỏ em đây
 2468. Đi mô mà chẳng thấy về
 2469. Đi mô mà nỏ thấy về
 2470. Đi mô nỏ biết đi mô
 2471. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 2472. Đi ngang cất miệng muốn chào
 2473. Đi ngang giữa bãi cát vàng
 2474. Đi ngang lên mũi xa kỳ
 2475. Đi ngang lò mía thơm đường
 2476. Đi ngang nghe khói hương bay
 2477. Đi ngang nghe tiếng em than
 2478. Đi ngang nghiêng nón không chào
 2479. Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ
 2480. Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn
 2481. Đi ngang qua đình lột nón chào thần
 2482. Đi ngang qua ngõ ba lần
 2483. Đi ngang thấy búp hoa đào
 2484. Đi ngang thấy búp hoa sen
 2485. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 2486. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 2487. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 2488. Đi ô chả biết đi ô
 2489. Đi ô chẳng biết cầm ô
 2490. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 2491. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 2492. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 2493. Đi qua nghe tiếng em reo
 2494. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 2495. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 2496. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 2497. Đi qua trước cửa nhà thờ
 2498. Đi qua trước cửa vườn đào
 2499. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 2500. Đi ra đồng đất nước người
 2501. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 2502. Đi ra gặp bạn giữa đường
 2503. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 2504. Đi thì mỏi gối trối lề
 2505. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 2506. Đi tu cho trọn đi tu
 2507. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 2508. Đi tu Phật bắt ăn chay
 2509. Đi về quyết liệu làm sao
 2510. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 2511. Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
 2512. Điếc không sợ súng
 2513. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 2514. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 2515. Điếu này là điếu của ai?
 2516. Điếu này là điếu xuân tình
 2517. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 2518. Đình đám người, mẹ con ta
 2519. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 2520. Đo bò làm chuồng
 2521. Đó buồn đây nỏ vui chi
 2522. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 2523. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 2524. Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
 2525. Đò công một chuyến năm tiền
 2526. Đò dọc phải tránh đò ngang
 2527. Đò dọc rồi lại đò ngang
 2528. Đó đà được chốn giàu sang
 2529. Đó đây có vợ có chồng
 2530. Đò đầy đông khách khoan sang
 2531. Đò đầy không xuống sợ trưa
 2532. Đó đây trước lạ sau quen
 2533. Đó đây xa lạ chi nhau
 2534. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 2535. Đò đưa đò đậu mặc đò
 2536. Đò đưa là chốn gian nguy
 2537. Đò đưa một chuyến năm tiền
 2538. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 2539. Đò đưa tới bến đò ngừng
 2540. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 2541. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 2542. Đò này thiếp chẳng dám sang
 2543. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 2544. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 2545. Đò ơi có nhớ bến không?
 2546. Đò ra giữa phá giữa vời
 2547. Đò ra nước mặn có ngời
 2548. Đò sao đò có không đưa?
 2549. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 2550. Đò tôi ở bến sông Dâu
 2551. Đó trai đây cũng là trai
 2552. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 2553. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 2554. Đó vàng đây cũng kim ngân
 2555. Đó với đăng anh kêu rằng một họ
 2556. Đó với đây như cây tạo hoá
 2557. Đoá phù dung nở chung vườn ngự
 2558. Đoạn kết
 2559. Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than
 2560. Đói ăn thịt chó nấu giềng
 2561. Đói ăn vụng, túng làm liều
 2562. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 2563. Đói cho sạch, rách cho thơm
 2564. Đói cơm hơn kẻ no rau
 2565. Đói cơm rách áo mà gầy
 2566. Đói lòng ăn bát cháo môn
 2567. Đói lòng ăn đọt chuối ri
 2568. Đói lòng ăn hột chà là
 2569. Đói lòng ăn khế xót xa
 2570. Đói lòng ăn khế, ăn sung
 2571. Đói lòng ăn lá rau lu
 2572. Đói lòng ăn một quả sung
 2573. Đói lòng ăn nắm lá sung
 2574. Đói lòng ăn nửa quả sim
 2575. Đói lòng ăn trái khổ qua
 2576. Đói lòng ăn trái ổi non
 2577. Đói lòng ăn trái thanh yên
 2578. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 2579. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 2580. Đói no một vợ một chồng
 2581. Đói thì ăn cơm lại no
 2582. Đói thì ăn nắm cám rang
 2583. Đói thì ăn ngô ăn khoai
 2584. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
 2585. Đói thì đầu gối phải bò
 2586. Đói thì nặng mặt sa mày
 2587. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 2588. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 2589. Đòn gánh cho cong
 2590. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 2591. Đóng cửa đi ăn mày
 2592. Đong đầy bán vơi
 2593. Đòng đong vui đạo đòng đong
 2594. Đố ai bắt trạch đằng đuôi
 2595. Đố ai bẻ nạng chống trời
 2596. Đố ai bến Sét mấy người
 2597. Đố ai biết đá mấy hòn
 2598. Đố ai biết lúa mấy cây
 2599. Đố ai biết rết mấy chân
 2600. Đố ai bưng kín miệng bình
 2601. Đố ai đếm được đá ngầm
 2602. Đố ai đốt cháy ao bèo
 2603. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 2604. Đố ai lặn xuống vực sâu
 2605. Đố ai lên cõi ông trăng
 2606. Đố ai lên võng đừng đưa
 2607. Đố ai lượm đá quăng trời
 2608. Đố ai nắm cát lên hòn
 2609. Đố ai quăng đá qua sông
 2610. Đố ai tát bể cấy quỳ
 2611. Đố ai tát bể Đông Khê
 2612. Đố ai tát giếng tìm kim
 2613. Đố ai tìm vảy con cá trê vàng
 2614. Đố anh chi đứng, chi quỳ
 2615. Đố anh chi sắc hơn dao
 2616. Đố anh chừa được rượu tăm
 2617. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 2618. Đố anh đi học không thầy
 2619. Đố anh đố cả người bày
 2620. Đố bay biết biển bao sâu
 2621. Đố bay biết miếng chi ngon
 2622. Đố em đi đến sông Ngân
 2623. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 2624. Độc bình chưng trước tam sơn
 2625. Đôi anh đi đôi bên đường
 2626. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 2627. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 2628. Đôi bên bác mẹ thì già
 2629. Đôi bên bác mẹ tư tề
 2630. Đôi bên bác mẹ tương tề
 2631. Đôi bên cửa máng song kề
 2632. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 2633. Đôi bên thung cỗi huyên già
 2634. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 2635. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 2636. Đôi cô vác gậy chòi đào
 2637. Đôi duyên ta như loan với phượng
 2638. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 2639. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 2640. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 2641. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 2642. Đôi hồi dan díu vì duyên
 2643. Đồi mô cao bằng đồi danh vọng
 2644. Đội ơn chín chữ cù lao
 2645. Đổi quần đổi áo thời hay
 2646. Đôi ta ăn một quả cau
 2647. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 2648. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 2649. Đôi ta bên bàn án giao lân
 2650. Đôi ta cách một con sông
 2651. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 2652. Đôi ta cân sắc cân tài
 2653. Đôi ta chẳng đặng sum vầy
 2654. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 2655. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 2656. Đôi ta chích huyết ăn thề
 2657. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 2658. Đôi ta đã kết lời nguyền
 2659. Đôi ta đã quyết một bề
 2660. Đôi ta đã quyết thì liều
 2661. Đôi ta đã thốt lời thề
 2662. Đôi ta đã trót lời thề
 2663. Đôi ta đứng lại song song
 2664. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 2665. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 2666. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 2667. Đôi ta giấy trắng một tờ
 2668. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 2669. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 2670. Đôi ta là nghĩa tao khang
 2671. Đôi ta là nợ là tình
 2672. Đôi ta là phận đôi ta
 2673. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 2674. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 2675. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 2676. Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê
 2677. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 2678. Đôi ta nặng một chữ tình
 2679. Đôi ta như bấc như dầu
 2680. Đôi ta như bộ chén chung
 2681. Đôi ta như bộ con cờ
 2682. Đôi ta như cá lờn mơn
 2683. Đôi ta như cái dây lưng
 2684. Đôi ta như cái đòng đòng
 2685. Đôi ta như cánh hoa đào
 2686. Đôi ta như chỉ mới xe
 2687. Đôi ta như chỉ xe ba
 2688. Đôi ta như chỉ xe mười
 2689. Đôi ta như chỉ xe trăm
 2690. Đôi ta như chỉ xe tư
 2691. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 2692. Đôi ta như chim từ quy
 2693. Đôi ta như cóc me tường
 2694. Đôi ta như con một nhà (I)
 2695. Đôi ta như con một nhà (II)
 2696. Đôi ta như cúc với khuy
 2697. Đôi ta như đá với dao
 2698. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
 2699. Đôi ta như đũa tre non
 2700. Đôi ta như đũa trong kho
 2701. Đôi ta như đũa trong so
 2702. Đôi ta như gậy chống rèm
 2703. Đôi ta như khoá với chìa
 2704. Đôi ta như lúa đòng đòng
 2705. Đôi ta như lụa gặp đào
 2706. Đôi ta như lúa phơi màu
 2707. Đôi ta như lửa mới nhen
 2708. Đôi ta như mạ mới gieo
 2709. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 2710. Đôi ta như nghệ với gừng
 2711. Đôi ta như ngọn nhang trần
 2712. Đôi ta như nước một chum
 2713. Đôi ta như quế trong ngăn
 2714. Đôi ta như rắn liu điu
 2715. Đôi ta như rắn với rồng
 2716. Đôi ta như ruộng năm sào
 2717. Đôi ta như thể con bài
 2718. Đôi ta như thể con tằm
 2719. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 2720. Đôi ta như thể đôi chim
 2721. Đôi ta như thuỷ với ngư
 2722. Đôi ta như tượng mới tô
 2723. Đôi ta như vợ với chồng
 2724. Đôi ta ở đất làm thừng
 2725. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 2726. Đôi ta quấn quít tơ vương
 2727. Đôi ta thề chắc một lời
 2728. Đôi ta thời cứ đôi ta
 2729. Đôi ta thương lén thương thầm
 2730. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 2731. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 2732. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 2733. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 2734. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 2735. Đôi tay cầm con dao vàng
 2736. Đôi tay cầm đôi dao cau
 2737. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 2738. Đôi tay cầm đôi quả bòng
 2739. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 2740. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 2741. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 2742. Đôi tôi như mạ mới gieo
 2743. Đôi tôi quyết lấy người này
 2744. Đôi triếc con đưới con côi
 2745. Đồn anh đi chợ đã tinh
 2746. Đồn anh đi nghề đã tinh
 2747. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 2748. Đồn chàng là bậc văn nhân
 2749. Đồn đây có đôi chim hồng
 2750. Đồn đây có đôi chim quy
 2751. Đồn đây có gái hát tài
 2752. Đồn đây có gái kén chồng
 2753. Đồn đây có gái má đào
 2754. Đồn đây có gái má hồng
 2755. Đồn đây có nhánh hoa mai
 2756. Đồn đây đãi cát ra vàng
 2757. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 2758. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 2759. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 2760. Đồn rằng cá uốn thân cây
 2761. Đồn rằng cấy lũ thì vui
 2762. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 2763. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 2764. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 2765. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 2766. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 2767. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 2768. Đồn rằng quan tướng có danh
 2769. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 2770. Đồn rằng trong Huế vui thay
 2771. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 2772. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 2773. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 2774. Đôn Thư ăn nói có duyên
 2775. Đồn vui sai thú đi thăm
 2776. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 2777. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 2778. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 2779. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 2780. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 2781. Đông chết se, hè chết lụt
 2782. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 2783. Đống Đa ghi để lại đây
 2784. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  3
 2785. Đổng Hồ bút phú
  1
 2786. Đồng hồ còn có khi sai
 2787. Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều
 2788. Đồng hồ treo
 2789. Đồng hồ vội trở sang canh
 2790. Đông ken cho rét quăn da
 2791. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 2792. Đồng Lầm có vải nâu non
 2793. Đồng nào đồng chẳng có chim
 2794. Đồng nào đồng nỏ có chim
 2795. Đồng nát thì về cầu Nôm
 2796. Đông tay hơn hay làm
 2797. Đồng tâm son sắt với nhau
 2798. Đông Thành là mẹ là cha
 2799. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 2800. Đồng tiền chinh mua vội mua vàng
 2801. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 2802. Đồng tiền không phấn, không hồ
 2803. Đồng tiền liền khúc ruột
 2804. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
 2805. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 2806. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 2807. Động trời biển mới dậy theo
 2808. Đồng vung ơi hỡi đồng vung
 2809. Đốt đèn thì phải khêu tim
 2810. Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm
 2811. Đốt than nướng cá cho vàng
 2812. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 2813. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 2814. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 2815. Đời cha cho chí đời con
 2816. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 2817. Đời cha đi hái hoa người
 2818. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 2819. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 2820. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 2821. Đợi chờ
 2822. Đợi chờ ba bốn năm ni
 2823. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 2824. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 2825. Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
 2826. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết dạ
 2827. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
 2828. Đời mô cơ cực như ni
 2829. Đời nào bánh đúc có xương
 2830. Đời này lắm kẻ nói khoe
 2831. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 2832. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 2833. Đời người có một gang tay
 2834. Đời người được mấy gang tay
 2835. Đời người sống mấy gang tay
 2836. Đời ông cho chí đời cha
 2837. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 2838. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 2839. Đời xưa kén những con dòng
 2840. Đời xưa quả báo còn chầy
 2841. Đời xưa trả báo còn lâu
 2842. Đờn cầm ai nỡ đứt dây
 2843. Đờn cò lên trục kêu vang
 2844. Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
 2845. Đờn kêu tích tịch tình tang
 2846. Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo
 2847. Đù cha đứa bảo ta già
 2848. Đu đủ tía, dền dền cũng tía
 2849. Đu Tiên mới dựng năm nay
 2850. Đua chen thu cúc xuân đào
 2851. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 2852. Đua nhau chăm việc cấy cày
 2853. Đũa tre một chiếc khó cầm
 2854. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 2855. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 2856. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 2857. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 2858. Đục cùn thì giữ lấy tông
 2859. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 2860. Đục nước thời mới béo cò
 2861. Đục thì cũng nước giữa dòng
 2862. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 2863. Đuổi con vào đám giỗ
 2864. Đưa anh hai chữ ra vời
 2865. Đưa anh ra tới làng Hồ
 2866. Đưa anh về Quảng em lo
 2867. Đưa chàng một bát ngô rang
 2868. Đưa em cho tới bến đò
 2869. Đưa em cho tới rạch Chanh
 2870. Đưa em về tới ngoài sân
 2871. Đưa lên ta ví cho đồng
 2872. Đưa lên ta ví dăm ba
 2873. Đứa nào có tội thời lo
 2874. Đưa nhau giọt lệ không ngừng
 2875. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 2876. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 2877. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 2878. Đưa thư không thấy đưa sang
 2879. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 2880. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 2881. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
 2882. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 2883. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 2884. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 2885. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 2886. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 2887. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 2888. Đừng chê em xấu, em đen
 2889. Đừng chê tôi xấu, tôi già
 2890. Đừng có chắc lắm ai ơi
 2891. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 2892. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 2893. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 2894. Đứng đây quyết đợi một thì
 2895. Đừng để cho phân rẽ bá tòng
 2896. Đừng đi đường ấy mà xa
 2897. Đứng gần bên anh đôi chuỗi lên màu
 2898. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 2899. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 2900. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 2901. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 2902. Đừng lo cái áo cụt tay
 2903. Đừng nài lương giáo khác dòng
 2904. Đừng tham của rẻ, của ôi
 2905. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 2906. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 2907. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 2908. Đừng thấy em bé mà chòng
 2909. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 2910. Đừng tin cái bụng đờn bà
 2911. Đừng về đường ấy cho xa
 2912. Đứng xa coi thể là tiên
 2913. Đứng xa hỏi với ông trăng
 2914. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 2915. Đứng xa nghe tiếng em hò
 2916. Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
 2917. Đứng xa thấy dạng em cười
 2918. Được bạn thì lại bỏ bè
 2919. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 2920. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 2921. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 2922. Được chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2923. Được làm vua, thua làm giặc
 2924. Được lòng ta xót xa lòng người
 2925. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 2926. Được mùa chê gạo vô hơi
 2927. Được mùa chớ phụ môn khoai
 2928. Được mùa cơm những tám xoan
 2929. Được mùa lúa, úa mùa cau
 2930. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 2931. Được mùa thày chùa no bụng
 2932. Được như lời nói anh mừng
 2933. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 2934. Được như lời nói em ơi
 2935. Được như lời nói không sai
 2936. Đường bạn kim duyên ơi
 2937. Đường cũ anh chớ rấp gai
 2938. Đường dài mới biết ngựa hay
 2939. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 2940. Đường dài ngựa chạy cát bay (I)
 2941. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 2942. Đường dài ngựa chạy kiêu sa
 2943. Đường đi cả lách với lau
 2944. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 2945. Đường đi chín xã sông con
 2946. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 2947. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 2948. Đường đi không tới nửa ngày
 2949. Đường đi lên lận đận lịu địu
 2950. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 2951. Đường đi loanh quanh léo quéo
 2952. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 2953. Đường đi những lách cùng lau
 2954. Đường đi những suối cùng khe
 2955. Đường đi quanh quất ruột dê
 2956. Đường đi trên chợ dưới đò
 2957. Đường đi trên suối dưới đầm
 2958. Đường đi xa trạm ngái cung
 2959. Đường đời cách trở non sông
 2960. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 2961. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 2962. Đường không đi sao biết
 2963. Đường lên Mường Lễ bao xa
 2964. Đường lên xứ Lạng bao xa
 2965. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 2966. Đường này anh vẫn đi qua
 2967. Đường này em vẫn đi qua
 2968. Đường ở cửa miệng
 2969. Đường quan đá đổ đá lát
 2970. Đường quan và rộng và dài
 2971. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 2972. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 2973. Đường tàu nước chảy hai mương
 2974. Đường trơn trợt gượng đi kẻo té
 2975. Đường trường cách trở nước non
 2976. Đường trường cát nóng truông xa
 2977. Đường trường nước chảy như reo
 2978. Đường về Đông Việt loanh quanh
 2979. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 2980. Đường về xứ Bắc còn xa
 2981. Đường về xứ Lạng mù xa
 2982. Đường vô xứ Huế quanh quanh
 2983. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 2984. Đường xa đi có một mình
 2985. Đường xa đi gấp lại gần
 2986. Đường xa hộp bạc khay vàng
 2987. Đường xa mượn cáng mà đi
 2988. Đường xa mượn ngựa mà đi
 2989. Đường xa nhân ngãi nào xa
 2990. Đường xa ơi hỡi đường xa
 2991. Đường xa tôi mới tới đây
 2992. Đường xa xa lắm ai ơi
 2993. Đường xa xa thật là xa
 2994. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 2995. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 2996. Đứt tay hay thuốc
 2997. Đứt tay một chút còn đau
 2998. E khi thắm lạt vàng phai
 2999. E mai em nói không thương
 3000. Em bán chi dưới bợ trên tràn
 3001. Em buôn chi có bị, có cân
 3002. Em buôn chi có sọt có giành
 3003. Em buôn chi rồi lại bán chi
 3004. Em buôn trầu kể mớ bán trăm
 3005. Em buồn vì đã lỡ duyên
 3006. Em cầm cái đấu đi đong
 3007. Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ
 3008. Em chả tham nhà ngói tày đình
 3009. Em chẳng lo cốt rụi xương tàn
 3010. Em chồng ở với chị dâu
 3011. Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề
 3012. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 3013. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 3014. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 3015. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 3016. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
 3017. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 3018. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 3019. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 3020. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
 3021. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 3022. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 3023. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 3024. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 3025. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 3026. Em còn bé dại thơ ngây (I)
 3027. Em còn bé dại thơ ngây (II)
 3028. Em còn buôn bán cõi này
 3029. Em cứ khóc đã đời đi em nhé
 3030. Em dầu có thác xuống suối vàng
 3031. Em đã thật lấy anh chưa?
 3032. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 3033. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 3034. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 3035. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 3036. Em đang dệt chiếu hồi văn
 3037. Em đang dệt vải quay tơ
 3038. Em đang giã gạo giong đèn
 3039. Em đang kéo vải dựa thềm
 3040. Em đang tựa cửa hiên mai
 3041. Em đâu biết
 3042. Em đây bé nhỏ chưa từng
 3043. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 3044. Em đây chỉ mến người tài
 3045. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 3046. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 3047. Em đây là gái má đào
 3048. Em đây là gái năm con
 3049. Em đây như chiếc chuông vàng
 3050. Em đẹp như thể ông sao
 3051. Em đến đây xứ lạ quê người
 3052. Em đi anh bảo em rằng
 3053. Em đi đâu đào liễu một mình
 3054. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 3055. Em đi khắp bốn phương trời (II)
 3056. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 3057. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 3058. Em đố anh chim chi không lông không cánh
 3059. Em đố anh từ nam chí bắc
 3060. Em đưa anh lên ga Thuận Lý
 3061. Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên
 3062. Em đừng bắc bậc làm cao
 3063. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 3064. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 3065. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 3066. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 3067. Em đừng thăm ván bán thuyền
 3068. Em đừng thấy lính mà khinh
 3069. Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành
 3070. Em đương dệt gấm thoi vàng
 3071. Em đương nít nếp xôi xôi
 3072. Em gặp anh đây, người đã nên người
 3073. Em gặp người nhu, em hỏi người nhu
 3074. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 3075. Em khoe em đẹp em giòn
 3076. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 3077. Em khôn em ở trong bồ
 3078. Em không chào thì ra câu tình tệ
 3079. Em không lấy chồng thì thua chúng kém bạn
 3080. Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình
 3081. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 3082. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
 3083. Em không tham nhà ngói huê tà
 3084. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 3085. Em không thương chi tài sắc của người
 3086. Em là chút phận thuyền quyên
 3087. Em là con gái Bát Qua
 3088. Em là con gái chợ Cơ
 3089. Em là con gái có chồng
 3090. Em là con gái cửa dinh
 3091. Em là con gái đến thì
 3092. Em là con gái đồng trinh
 3093. Em là con gái Đường Trong
 3094. Em là con gái kẻ Đằng
 3095. Em là con gái Kẻ Mơ
 3096. Em là con gái kẻ Ngâu
 3097. Em là con gái khuê phòng
 3098. Em là con gái lỡ thì
 3099. Em là con gái nạ dòng
 3100. Em là con gái nhà ai (I)
 3101. Em là con gái nhà ai (II)
 3102. Em là con gái nhà Diêm
 3103. Em là con gái nhà giàu (I)
 3104. Em là con gái nhà giàu (II)
 3105. Em là con gái nhà giàu (III)
 3106. Em là con gái nhà nghèo (I)
 3107. Em là con gái nhà nghèo (II)
 3108. Em là con gái nhà quê
 3109. Em là con gái nữ nhi
 3110. Em là con gái Phú Khê
 3111. Em là con gái Phủ Từ
 3112. Em là con gái Phụng Đình
 3113. Em là con gái Phụng Thiên
 3114. Em là con gái tỉnh Nam
 3115. Em là con gái tổng trên
 3116. Em là con gái xứ Nam
 3117. Em là con gái, em có hai bến sông
 3118. Em là con út nhất nhà
 3119. Em là gái út ông trời
 3120. Em là giàn cho mướp nó leo
 3121. Em là thân phận nữ nhi
 3122. Em lập cảnh trồng ba
 3123. Em lấy chồng anh không có giận
 3124. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 3125. Em mà không lấy được anh
 3126. Em mai không thiệt như lời
 3127. Em may gối tai bèo một cặp
 3128. Em mất chồng em chả có lo
 3129. Em một khuyên anh bớt thảm
 3130. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 3131. Em muộn chồng tại số đào hoa
 3132. Em muốn hỏi bạn một lời
 3133. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 3134. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 3135. Em nay chính thật ngai thờ
 3136. Em nay đi cấy đồng sâu
 3137. Em nay khăn khắn một lòng
 3138. Em nay là gái chưa chồng
 3139. Em nằm em nghĩ mà coi
 3140. Em ngã thì chị phải nâng
 3141. Em nghe anh tỏ lời này
 3142. Em nghe tin anh có vợ rồi
 3143. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 3144. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 3145. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 3146. Em nghiêng tai dưới gió
 3147. Em ngoan lấy phải chồng đần
 3148. Em ngồi dệt cửi trên khung
 3149. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 3150. Em ngồi dựa bóng dòm song
 3151. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 3152. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 3153. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 3154. Em ngồi máy móc tương liên
 3155. Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
 3156. Em ngồi thềm giếng giặt tơ
 3157. Em ngồi vòi vọi trông chàng
 3158. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 3159. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 3160. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 3161. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 3162. Em như bánh lá bóc trần
 3163. Em như bức tượng đang tô
 3164. Em như cá lẹp rút xương
 3165. Em như cá lượn đầu cầu
 3166. Em như cái búp hoa hồng
 3167. Em như cây quế giữa đồng
 3168. Em như cây quế giữa rừng
 3169. Em như cây quế trong nhà
 3170. Em như cây quế trong rừng
 3171. Em như chim nọ đang bay
 3172. Em như con cá giữa vời
 3173. Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm
 3174. Em như con hạc trong chùa
 3175. Em như hòn cứt trôi sông
 3176. Em như một đoá hoa đào
 3177. Em như quả bí trên cây
 3178. Em như tấm vóc đại hồng
 3179. Em như tố nữ trong tranh (I)
 3180. Em như tố nữ trong tranh (II)
 3181. Em như trái phật thủ khác gì
 3182. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 3183. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 3184. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 3185. Em nói với anh, như rựa chặt xuống đất
 3186. Em ôm bó mạ xuống đồng
 3187. Em ở sông dưới mới lên
 3188. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 3189. Em ơi anh bảo em này
 3190. Em ơi anh dặn em này
 3191. Em ơi chị bảo em này
 3192. Em ơi chớ khá bôn hành
 3193. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
 3194. Em ơi chớ lấy quân buôn
 3195. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 3196. Em ơi dù ngái, dù gần
 3197. Em ơi đừng khóc chị yêu
 3198. Em ơi không lấy chồng đi
 3199. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 3200. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 3201. Em ơi thân thể anh đây
 3202. Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi
 3203. Em ơi, em ở cho ngoan
 3204. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
 3205. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
 3206. Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc
 3207. Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
 3208. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 3209. Em ra lấy chồng cách một cái phá
 3210. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 3211. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 3212. Em rằng em muốn đi buôn
 3213. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 3214. Em sợ
 3215. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 3216. Em tham đồng bạc hoa xoè
 3217. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
 3218. Em tham nơi quần rộng áo dài
 3219. Em thấy anh bé chớ sầu
 3220. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 3221. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 3222. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 3223. Em thấy anh em cũng muốn thương
 3224. Em thì đi cấy lấy công
 3225. Em thì đi cấy ruộng bông
 3226. Em thì trướng gấm màn là
 3227. Em thì vác cuốc thăm đồng
 3228. Em thời canh cửi trong nhà (I)
 3229. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 3230. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 3231. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 3232. Em thương anh chẳng dám nói ra
 3233. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 3234. Em thương anh không dám thị thiềng
 3235. Em thương anh một chút mẹ già
 3236. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 3237. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 3238. Em thương anh ruột thắt gan bào
 3239. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 3240. Em thương anh, cha mẹ không cho
 3241. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 3242. Em thương còn bụng mẹ thầy
 3243. Em thương em những khóc thầm
 3244. Em thương không thương nỏ biết
 3245. Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
 3246. Em toan tát bể cấy cần
 3247. Em tôi buồn ngủ buồn nghê
 3248. Em trao đôi đũa nhỏ
 3249. Em trèo đèo, em lặn suối
 3250. Em trông anh như cá trông sao
 3251. Em trông một đêm thành hai
 3252. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 3253. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 3254. Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
 3255. Em về anh có nhớ không
 3256. Em về bẻ lá giấu đây
 3257. Em về cắt rạ đánh tranh
 3258. Em về cho tốt dây tơ
 3259. Em về chong chóng mà ra
 3260. Em về chốn ấy làm chi
 3261. Em về dệt cửi trên khung
 3262. Em về dọn quán bán hàng
 3263. Em về đục núi lòn qua
 3264. Em về em hỏi mẹ cha
 3265. Em về em lại ra ngay
 3266. Em về giã gạo ba trăng
 3267. Em về giục mẹ cùng thầy
 3268. Em về kẻ bể với anh
 3269. Em về Kẻ Chợ em coi
 3270. Em về không lẽ anh đưa
 3271. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 3272. Em về mua thuốc nhuộm răng
 3273. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 3274. Em về nhớ phố nhớ phường
 3275. Em về sao được mà về
 3276. Em về sắm sọt buôn chè
 3277. Em về tát bể trồng hoa
 3278. Em về thăm kiểng viếng quê
 3279. Em về Thu Vích làm chi
 3280. Em về thưa lại mẹ hay
 3281. Em về thưa mẹ cùng cha
 3282. Em về thưa mẹ cùng thầy
 3283. Em về thưa với mẹ cha (I)
 3284. Em về thưa với mẹ cha (II)
 3285. Em về thưa với mẹ cha (III)
 3286. Em về thưa với mẹ thầy
 3287. Em về thưa với mẹ với cha
 3288. Em về thưa với thung huyên
 3289. Em về tu bổ chùa chiền
 3290. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 3291. Em xin cái quạt nhài đồng
 3292. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 3293. Em...
 3294. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 3295. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 3296. Éo le chi, chê bách khách tình
 3297. Éo le khôn khéo đặt bày
 3298. Eo truông cách trở khó qua
 3299. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 3300. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 3301. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
 3302. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 3303. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 3304. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 3305. Gá duyên không được thì thôi
 3306. Gà đã giục khách anh hùng
 3307. Gà già khéo ướp lại tơ
 3308. Gà hồ nấu với măng mai
 3309. Gà khôn gà chẳng đá lang
 3310. Gà kia tốt mã tốt lông
 3311. Gà lên chuồng
 3312. Gà lôi đội lốt con công
 3313. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 3314. Gà què ăn quẩn cối xay
  1
 3315. Gà ri
 3316. Gà tơ xào với mướp già
 3317. Gà về bới nát cỏ sân
 3318. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 3319. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
 3320. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)
 3321. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 3322. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 3323. Gái chưa chồng trông mong đi chợ
 3324. Gái có chồng như gông đeo cổ
 3325. Gái có chồng như rồng có vây
 3326. Gái có con như bồ hòn có rễ
 3327. Gái có con như bồ hòn có rễ
 3328. Gái có công chồng chẳng phụ
 3329. Gái dở thèm của chua
 3330. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 3331. Gái đâu có gái lạ đời
 3332. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 3333. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 3334. Gái đừng hay đến nhà trai
 3335. Gái đương xuân đi chợ hạ
 3336. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 3337. Gái không chồng như thuyền không lái
 3338. Gái không chồng như thuyền không lái
 3339. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 3340. Gái lỗ tai, trai con mắt
 3341. Gái mà chi, trai mà chi
 3342. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 3343. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 3344. Gái này là gái chả vừa
 3345. Gái ngoan làm quan cho chồng
 3346. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 3347. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 3348. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 3349. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 3350. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 3351. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 3352. Gái tham tài, trai tham sắc
 3353. Gái thở dài, trai nằm sấp
 3354. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 3355. Gái tơ mà lấy chồng già
 3356. Gái trai cất giọng đêm hè
 3357. Gái trai xầm xì trò trè như cu đôi
 3358. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 3359. Gan khô ruột thắt chín từng
 3360. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 3361. Gánh cực mà đổ lên non
 3362. Gánh gánh gồng gồng
 3363. Gánh nặng mà đi đường vòng
 3364. Gạo chợ một tiền mười thưng
 3365. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 3366. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 3367. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 3368. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 3369. Gàu lành ai nỡ trét chai
 3370. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 3371. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 3372. Gặp anh đáng lẽ không chào
 3373. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 3374. Gặp anh em đố mấy lời
 3375. Gặp anh em nở nụ cười
 3376. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 3377. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 3378. Gặp anh hỏi thiệt đôi lời
 3379. Gặp anh không ăn cũng no
 3380. Gặp anh không nỡ phân trần
 3381. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 3382. Gặp chàng giữa hội đò đông
 3383. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 3384. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 3385. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 3386. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 3387. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 3388. Gặp đây anh nói anh thương
 3389. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 3390. Gặp đây em xơi miếng trầu
 3391. Gặp đây hỏi khách má đào
 3392. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 3393. Gặp đời hải yến, hà thanh
 3394. Gặp em anh hỏi câu này
 3395. Gặp em ăn một miếng trầu
 3396. Gặp em giữa chốn đò đưa
 3397. Gặp em giữa chốn vườn đào
 3398. Gặp em giữa ngã ba đàng
 3399. Gặp em như cá gặp mồi
 3400. Gặp em thì gặp cho lâu
 3401. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 3402. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 3403. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 3404. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 3405. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 3406. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 3407. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 3408. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 3409. Gặp mình ta đố chuyện vui
 3410. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 3411. Gặp người bán tranh Tú Uyên mua về treo
 3412. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 3413. Gặp nhau chỉ có một lần
 3414. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 3415. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 3416. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 3417. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 3418. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 3419. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 3420. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 3421. Gặp nhau giữa quãng đường này
 3422. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 3423. Gặp nhau một chút nên duyên
 3424. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 3425. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 3426. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 3427. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 3428. Gặp tôi không hỏi không chào
 3429. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 3430. Gẫm mình chưa mấy xuân thu
 3431. Gẫm trong thế sự nực cười
 3432. Gần chùa chẳng được ăn xôi
 3433. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
 3434. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 3435. Gần gương gần lược năng soi
 3436. Gần lửa rát mặt
 3437. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 3438. Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 3439. Gần nhà mà chẳng sang chơi
 3440. Gần nhà mà xa cửa ngõ
 3441. Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm
 3442. Gần nhà, xa ngõ
 3443. Gần sông cội mới ngã kề
 3444. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 3445. Gần thì rầy viếng mai thăm
 3446. Gần xa nao nức tưng bừng
 3447. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 3448. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 3449. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (I)
 3450. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (II)
 3451. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 3452. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 3453. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 3454. Ghe anh trở bến cắm sào
 3455. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 3456. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 3457. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 3458. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 3459. Ghe lui còn để dấu dằm
 3460. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 3461. Ghé vô thăm chút mẹ già
 3462. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 3463. Ghẹo cô sư
 3464. Ghét trai nấu cháo vịt le
 3465. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 3466. Gia bần trí tuệ không bần
 3467. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 3468. Giả đi thăm lúa ngoài đồng
 3469. Gia Định phú
 3470. Giả đò bắt ốc hái rau
 3471. Giả đò bị gậy đi xin
 3472. Giả đò buôn kén bán tơ
 3473. Giả đò mua khế bán chanh
 3474. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 3475. Giả đò xin một miếng trầu
 3476. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 3477. Già kén kẹn hom
 3478. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 3479. Giã nay rồi lại giã mai
 3480. Già nhưng già dẻo già dai
 3481. Giã ơn ai có cây dừa
 3482. Giã ơn canh cải nấu gừng
 3483. Giã ơn em anh lui kịp nước
 3484. Giã ơn ông núi bà non
 3485. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 3486. Gia quyến nhà họ Mai lánh nạn
 3487. Già thì già tóc già tai
 3488. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 3489. Già thời bế cháu bồng con
 3490. Già thời bế cháu đỡ con
 3491. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 3492. Giàn hoa bể cạn nước đầy
 3493. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 3494. Giáng Kiều bị ngược đãi giận bực bỏ đi
 3495. Giáng Kiều dùng phép tiên biến hoá
 3496. Giáng Kiều khuyên chồng tòng tiên
 3497. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 3498. Giang san gánh vác một mình
 3499. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 3500. Giang sơn một gánh cất ngồi
 3501. Giang sơn một gánh chất đầy
 3502. Giang sơn một gánh cheo leo
 3503. Giang sơn phó mặc hàng mâm
 3504. Giang sơn thiếp gánh một mình
 3505. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 3506. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 3507. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 3508. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 3509. Giáp, Ất, Bính là tam bất hạp
 3510. Giàu anh trong trứng giàu ra
 3511. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 3512. Giàu bán chó, khó bán con
 3513. Giàu bên cửa ngõ không màng
 3514. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
 3515. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 3516. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
 3517. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 3518. Giàu đâu mà đến tay ta
 3519. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 3520. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 3521. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 3522. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
 3523. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 3524. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 3525. Giàu người ta chẳng có tham
 3526. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 3527. Giàu như ai thì tôi không biết
 3528. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 3529. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 3530. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 3531. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 3532. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 3533. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 3534. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 3535. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 3536. Giàu sang lắm kẻ đón chào
 3537. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 3538. Giàu sang phi nghĩa không màng
 3539. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 3540. Giàu thì dãi vải tháng ba
 3541. Giàu thì nói một khôn mười
 3542. Giàu thì thịt cá cơm canh
 3543. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 3544. Giàu từ trong trứng giàu ra
 3545. Giày ban bóng loáng nuột nà
 3546. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 3547. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 3548. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 3549. Giăng cung mà bắn con chim huỳnh
 3550. Giăng tay đón bạn truông mây
 3551. Giấc hoè giấc quế êm êm
 3552. Giậm chân ba tiếng kêu trời
 3553. Giậm chân đấm ngực kêu trời
 3554. Giậm chân xuống đất cái bon
 3555. Giận chồng mà chẳng bế con
 3556. Giận chồng xách gói ra đi
 3557. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 3558. Giận mà nói lại cho hay
 3559. Giận mình cắp nón ra đi
 3560. Giận thì nói vậy cho hoài
 3561. Giận trời xé váy ăn ai
 3562. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 3563. Giầu bán ló, khó bán con
 3564. Giầu con út, khó con út
 3565. Giấu đầu lại hở cánh tay
 3566. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 3567. Giầu về bạn, sang về vợ
 3568. Giấy rách phải giữ lấy lề
 3569. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 3570. Giẻ cùi tốt mã dài đuôi
 3571. Gieo cải cấy cần
 3572. Gieo mình vào chốn sập vàng
 3573. Giẹp như đầu cá chai
 3574. Giêng hai là gió chia vui
 3575. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 3576. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 3577. Giếng này là giếng cựu trào
 3578. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 3579. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 3580. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 3581. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 3582. Giếng sâu lấp lại sao đầy
 3583. Giếng sâu thì phải thừng dài
 3584. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 3585. Gió bay cầu thấp cầu cao
 3586. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 3587. Gió bên đông, động bên tây
 3588. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
 3589. Gió chiều thổi héo ngọn dừa
 3590. Gió day thì mặc gió day
 3591. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 3592. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 3593. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 3594. Gió đập cành đa
 3595. Gió đâu thổi mát sau lưng
 3596. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
 3597. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 3598. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 3599. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 3600. Gió đông nam một dải đồng điền
 3601. Gió đông nồm chiều hôm thổi lại
 3602. Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
 3603. Gió đưa bông lách bông lau
 3604. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 3605. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 3606. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 3607. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
 3608. Gió đưa bụi chuối te tàu
 3609. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 3610. Gió đưa bụi mía lùm tum
 3611. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
 3612. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 3613. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 3614. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 3615. Gió đưa cành liễu quằn hiêu
 3616. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 3617. Gió đưa cành trúc la đà (I)
  1
 3618. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 3619. Gió đưa cây cải về trời
 3620. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
 3621. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (II)
 3622. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 3623. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
 3624. Gió đưa cây sậy nằm dài
 3625. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 3626. Gió đưa cột phướn hao dầu
 3627. Gió đưa diều gió hội mây
 3628. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 3629. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 3630. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 3631. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 3632. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 3633. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
 3634. Gió đưa lá chuối te tàu
 3635. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 3636. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 3637. Gió đưa liễu yếu mai cằn
 3638. Gió đưa mười tám lá me
 3639. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 3640. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 3641. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 3642. Gió đưa ổ dột ton ton
 3643. Gió đưa ông đội về kinh
 3644. Gió đưa ông đội về Tàu
 3645. Gió đưa tàu chuối tan tành
 3646. Gió đưa tàu lá tan tành
 3647. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 3648. Gió đưa tờ giấy lên mây
 3649. Gió đưa trái mít qua rào
 3650. Gió đưa trái mướp toòng teng
 3651. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 3652. Gió đưa trăng là trăng đưa gió
 3653. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 3654. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
 3655. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
 3656. Gió đưa tùng bá xiêu liên
 3657. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 3658. Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ
 3659. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 3660. Gió heo may mía bay lên ngọn
 3661. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 3662. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 3663. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 3664. Gió lên rồi căng buồm cho sướng
 3665. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
 3666. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 3667. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 3668. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
 3669. Gió mưa xào xạc lá xoài
 3670. Gió nam hây hẩy chiều hôm
 3671. Gió nam non thổi lòn hang chuột
 3672. Gió nam non thổi lòn hang dế
 3673. Gió nam thổi kiệt đêm trường
 3674. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 3675. Gió nam thổi xuống lò vôi
 3676. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 3677. Gió nồm là gió nồm nam
 3678. Gió nồm là gió nồm nôm
 3679. Gió sao gió mát trên đầu
 3680. Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng
 3681. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
 3682. Gió thổi là chổi trời
 3683. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
 3684. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
 3685. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
 3686. Gió từ hốc đá gió ra
 3687. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 3688. Gió vàng hiu hắt năm canh
 3689. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 3690. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 3691. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 3692. Giơ tay anh hứng sương trời
 3693. Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ
 3694. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 3695. Giơ tay trao miếng trầu cau
 3696. Giơ tay vít ngọn tre còng
 3697. Giở xem một chuyện phong tình
 3698. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ
 3699. Giúp nhau khi đói mới hay
 3700. Giữ mình lại giữ cho người
 3701. Giữ sào mà đợi nước lên
 3702. Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác
 3703. Giữa đường đứt gánh tương tư
 3704. Giữa làng có cây đa xanh
 3705. Giữa làng có một cây đa
 3706. Giữa ngày mùng tám tháng tư
 3707. Giữa trời cây cả bóng cao
 3708. Giương cung mà bắn con cò
 3709. Giương cung sắp bắn phượng hoàng
 3710. Giường dọc mà trải chiếu ngang (I)
 3711. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
 3712. Giường lèo mà trải chiếu mây
 3713. Giường này ai trải chiếu đây?
 3714. Giường rộng thì ghé lưng vào
 3715. Gọi đò chẳng thấy đò sang
 3716. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 3717. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 3718. Gỗ kiền anh để đóng cày
 3719. Gỗ trắc đem lót ván cầu
 3720. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 3721. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 3722. Gối luôn một gối đôi đầu
 3723. Gối rơm theo phận gối rơm
 3724. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 3725. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 3726. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 3727. Gởi thơ em lậu bạn cười
 3728. Gởi thơ một bức
 3729. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 3730. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 3731. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
 3732. Gươm linh sút cán còn trành
 3733. Gươm linh treo trước bàn ông
 3734. Gươm vàng cắt đám cỏ hôi
 3735. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 3736. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 3737. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 3738. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
 3739. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 3740. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 3741. Gương vỡ gương lại lành
 3742. Gương vỡ thì gương lại lành
 3743. Hạ giá thổ quan
 3744. Há miệng mắc quai
 3745. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 3746. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 3747. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 3748. Hà Nội như động tiên sa
 3749. Hà Sinh đến thăm bạn, Tú Uyên kể sự tình
 3750. Hà Sinh khuyên bạn không nên mơ tưởng hão
 3751. Hà sinh khuyên giải Tú Uyên
 3752. Hà Sinh nhắc lại chuyện Thánh Tông gặp tiên
 3753. Hà Thành đầu độc 1908
 3754. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 3755. Hạc dời là xế non tùng
 3756. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 3757. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 3758. Hai bên đứng lại hai hàng
 3759. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 3760. Hai bên hai dãy hàng hương
 3761. Hai bên hai dãy hàng trầm
 3762. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 3763. Hai bên tranh lấy quả cầu
 3764. Hai bên, bên liễu bên đào
 3765. Hai chân leo đá đã mòn
 3766. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 3767. Hai đám cưới long trọng
 3768. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
 3769. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
 3770. Hai đứa mình một lòng một bụng
 3771. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
 3772. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 3773. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
 3774. Hai hàng nước mắt rưng rưng
 3775. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
 3776. Hai má nàng trắng phau phau
 3777. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 3778. Hai nách những lông xồm xồm
 3779. Hai ngang ba phết
 3780. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 3781. Hải Phòng là chốn hữu tình
 3782. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 3783. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 3784. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 3785. Hai ta đã lỗi lời thề
 3786. Hai ta đã trót nặng tình
 3787. Hai ta đang nhớ đang thương
 3788. Hai ta đứng lại bưa ngang
 3789. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 3790. Hai ta hái củi một rừng
 3791. Hai ta làm bạn thong dong
 3792. Hai ta như áo mới may
 3793. Hai ta như cặp chim quyên
 3794. Hai ta như chỉ lộn vòng
 3795. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 3796. Hai ta như rượu với nem
 3797. Hai ta như sợi dây dài
 3798. Hai ta như trái đậu quyên
 3799. Hai ta sang một chuyến đò
 3800. Hai ta thề thốt giữa đàng
 3801. Hai ta thương chắc mần ri
 3802. Hai ta uống nước một bàu
 3803. Hai tay bụm cát đắp mồ
 3804. Hai tay bụm gạo vào nừng
 3805. Hai tay bưng cái rổ may
 3806. Hai tay bưng chén rượu đào
 3807. Hai tay bưng đọi chè Tàu
 3808. Hai tay cầm bốn tao nôi
 3809. Hai tay cầm bốn tay nôi
 3810. Hai tay cầm bốn trái dưa
 3811. Hai tay cầm hai quả hồng
 3812. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 3813. Hai tay cầm tám gươm vàng
 3814. Hai tay che lấy mặt trời
 3815. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 3816. Hai tay ôm bản đàn kìm
 3817. Hai tay ôm bốn quả bòng
 3818. Hai tay ôm lấy ngang lưng
 3819. Hai tay ôm trái bưởi non
 3820. Hai thuyền đi chung một dòng
 3821. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 3822. Hai vai gánh nặng trìu trìu
 3823. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 3824. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 3825. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 3826. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 3827. Ham chơi đờn thú năm dây
 3828. Ham giàu mà lấy đứa ngu
 3829. Hang hùm ai dám mó tay
 3830. Hang mai anh cũng muốn lòn
 3831. Hang sâu núi hiểm như vầy
 3832. Hàng vạn người chết vì Tây
 3833. Hàng xóm để chở một ngày
 3834. Hạnh Nguyên cải trang
 3835. Hạnh Nguyên cùng Mai sinh tự tình trên trùng đài
 3836. Hạnh Nguyên được đưa về nhà Châu bá Phù
 3837. Hạnh Nguyên trần tình với Châu phu nhân
 3838. Hạnh Nguyên tưởng nhớ Mai sinh
 3839. Hạnh Nguyên yết đền Tô Vũ
 3840. Hạnh Nguyên yết miếu Chiêu Quân
 3841. Hạnh phúc gia đình của hai họ Mai, Trần
 3842. Hát ả đầu
 3843. Hát bai, hai bát không no
 3844. Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng
 3845. Hát cho chó cắn bò lồng
 3846. Hát cho lở đất long trời
 3847. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 3848. Hát đàn cho rạng đông ra
 3849. Hát đàn nam nữ đua xuân
 3850. Hát hố
 3851. Hát lên ta nhởi ta chơi
 3852. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 3853. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 3854. Hát thanh đây hát với cùng
 3855. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
 3856. Hạt tiêu nó bé nó cay
 3857. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 3858. Hay ăn thì lăn vào bếp
 3859. Hãy cho bền chí câu cua
 3860. Hãy còn bán tín bán nghi
 3861. Hay đi chợ để nợ cho con
 3862. Hay gì sãi vãi ở chùa
 3863. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 3864. Hay làm mà chẳng hay lo
 3865. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 3866. Hay nôm gặp bạn hôm nay
 3867. Hay ở, dở đi
 3868. Hay quần, hay áo, hay hơi
 3869. Hãy xem thuở trước đời đời
 3870. Hãy xin bớt giận làm lành
 3871. Hay xóc đĩa ông mời về
 3872. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 3873. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 3874. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
 3875. Hèn mà làm bạn với sang
 3876. Hẹn với nước non
 3877. Hễ mà hoa quả được mùa
 3878. Hễ muốn ra con người tử tế
 3879. Hết gạo thì có Đồng Nai
 3880. Hết lời cặn kẽ chí tình
 3881. Hì hà hì hụi
 3882. Hịch con muỗi
 3883. Hiếm hoi con gái đầu lòng
 3884. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 3885. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
 3886. Hiu hiu gió thổi bờ đê
 3887. Hiu hiu gió thổi đầu non
 3888. Hò chơi bên gái bên trai
 3889. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 3890. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 3891. Hò lên hai mái cho sòng
 3892. Họ Mãng nhận lời cầu hôn
 3893. Họ Sùng ngỏ lời thông gia với họ Mãng
 3894. Hoa Bụt mọc trước cửa chùa
 3895. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 3896. Hoa cúc
 3897. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 3898. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 3899. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
 3900. Hoa hồng sắp hái đến tay
 3901. Hoa hồng trông thật mĩ miều
 3902. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 3903. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 3904. Hoa lục bình trôi riu ríu
 3905. Hoa lý là chị hoa lài
 3906. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 3907. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 3908. Hoa lý nghìn dặm thơm xa
 3909. Hoa mai
 3910. Hoa mai
 3911. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 3912. Hoa mẫu đơn
 3913. Hoạ phước nan lượng
 3914. Hoa sen hoa khéo giữ màu
 3915. Hoa sen lai láng giữa hồ
 3916. Hoa sen mọc bãi cát lầm
 3917. Hoa sói mà gói xương sông
 3918. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
 3919. Hoa tàn hoa héo không tươi
 3920. Hoa tàn mà lại gặp sương
 3921. Hoa tàn vì bởi mất sương
 3922. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 3923. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 3924. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 3925. Hoa thơm giắt để mái hiên
 3926. Hoa thơm hoa ở trên cây
 3927. Hoa thơm lan cả vườn hồng
 3928. Hoa thơm mất nhị đi rồi (I)
 3929. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
 3930. Hoa thơm mất nhị đi rồi (III)
 3931. Hoa thơm nở vắng trên đèo
 3932. Hoa thơm ong bướm đang mê
 3933. Hoa thơm ở chốn lầu cao
 3934. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
 3935. Hoa thơm thơm lửng thơm lừng
 3936. Hoa thơm trồng dựa cành rào
 3937. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 3938. Hoa tươi trong độ gió đông
 3939. Hoa viên gặp Kim Trọng
 3940. Hoa xàu vì bởi mất sương
 3941. Hoa xuân có chủ ngăn rào
 3942. Hoài hơi mà đấm bị bông
 3943. Hoài hơi mà thổi bị bông
 3944. Hoài hơi ta nói với mày
 3945. Hoài lời mà nói với trâu
 3946. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 3947. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 3948. Hoài mồm ăn quả quít khô
 3949. Hoài phân mà đổ ruộng người
 3950. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 3951. Hoài thân lấy chú thợ khay
 3952. Hoài tiên cho cú nó vò
 3953. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 3954. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 3955. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 3956. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
 3957. Hoàng Cương ăn ít đã no
 3958. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 3959. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 3960. Học đòi ăn ớt với gừng
 3961. Học hành ba chữ lem nhem
 3962. Học hành chữ nghĩa chi mi
 3963. Học hành thì ích vào thân
 3964. Học thầy chữ lại trả thầy
 3965. Học thầy không tầy học bạn
 3966. Học trò ăn vụng càng cua
 3967. Học trò đèn sách hôm mai
 3968. Học trò đi học đã về
 3969. Học trò học trỏ học trò
 3970. Học trò ngủ gật
 3971. Học trò thò lò mũi xanh
 3972. Học trò trong Quảng ra thi
 3973. Hỏi anh cây quế mấy chồi
 3974. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 3975. Hỏi anh chú bác những ai
 3976. Hỏi anh hà tính hà danh
 3977. Hỏi anh răng rứa mà buồn
 3978. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 3979. Hỏi anh tên họ những chi
 3980. Hỏi anh thề thốt với ai
 3981. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 3982. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 3983. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 3984. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 3985. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 3986. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 3987. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 3988. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 3989. Hỏi cua, cua nói có
 3990. Hỏi muỗi
 3991. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 3992. Hỏi người chân đạp tay đưa
 3993. Hỏi người mặc áo thay vai
 3994. Hỏi rằng đi chết cho ai
 3995. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 3996. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 3997. Hỏi thăm chuyện vãn ai bày
 3998. Hỏi thăm đó mấy chị em
 3999. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 4000. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 4001. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 4002. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 4003. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 4004. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
 4005. Hòn đất mà biết nói năng
 4006. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 4007. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 4008. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 4009. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 4010. Hổ phụ sinh hổ tử
 4011. Hồ Quảng, hồ thiềng
 4012. Hồ sầu lại gượng làm tươi
 4013. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 4014. Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan
 4015. Hồ về chân lại đưa ngang
 4016. Hồi 01
 4017. Hồi 02
 4018. Hồi 03
 4019. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 4020. Hồi hôm có bói ông thầy
 4021. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 4022. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
 4023. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
 4024. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
 4025. Hồi nào bạn bảo ta gần
 4026. Hội nào cho bằng hội này
 4027. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
 4028. Hồi nào em nói ưng anh
 4029. Hồi nào em nói với chàng
 4030. Hồi nào giã gạo hai lần
 4031. Hồi nào lấy em, anh nói với em
 4032. Hồi nào một gối kề lưng
 4033. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
 4034. Hội này anh bắc em đông
 4035. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 4036. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 4037. Hồi xưa ai biết ai đâu
 4038. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 4039. Hôm nay gặp buổi êm trời
 4040. Hôm nay lan huệ sánh bày
 4041. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 4042. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 4043. Hôm nay ở đất nhà người
 4044. Hôm này sum họp trúc mai
 4045. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
 4046. Hôm nay tìm trốn nhân duyên
 4047. Hôm nay tứ hải giao tình
 4048. Hôm nay vui vẻ thế này
 4049. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
 4050. Hôm qua anh đến chơi nhà (II)
 4051. Hôm qua anh đến chơi nhà (III)
 4052. Hôm qua anh đi chợ giời
 4053. Hôm qua anh nằm nhà anh
 4054. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 4055. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 4056. Hôm qua đi trước nhà nường
 4057. Hôm qua em đi trên đường
 4058. Hôm qua em mất cành sòi
 4059. Hôm qua tát nước đầu đình
  4
 4060. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
 4061. Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà
 4062. Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm
 4063. Hồn rằng hồn thác ban ngày
 4064. Hồn tôi là hồn con cua
 4065. Hồng Hà nước đỏ như son
 4066. Hồng nhan ai kém ai đâu
 4067. Hồng nhan đó chín đây mười
 4068. Hồng nhan như bát nước chè
 4069. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 4070. Hột châu rớt xuống đĩa nghiên
 4071. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
 4072. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 4073. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 4074. Hỡi ai đi ngược về xuôi
 4075. Hỡi ai đi trước kia ơi
 4076. Hỡi ai vết chiếu rành rành
 4077. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 4078. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 4079. Hỡi anh áo trắng vân vân
 4080. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
 4081. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 4082. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 4083. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 4084. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 4085. Hỡi anh đi ở trên bờ
 4086. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 4087. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 4088. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 4089. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 4090. Hỡi con vịt nước kia ơi
 4091. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 4092. Hỡi cô con gái bên bờ
 4093. Hỡi cô da đỏ má hồng
 4094. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 4095. Hỡi cô đi đường cái quan
 4096. Hỡi cô đội nón ba tầm
 4097. Hỡi cô đội nón quai thao
 4098. Hỡi cô đứng bên kia sông
 4099. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
 4100. Hỡi cô gánh nước chiều hôm
 4101. Hỡi cô gánh nước quang mây
 4102. Hỡi cô hát ống tối qua
 4103. Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng
 4104. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 4105. Hỡi cô má phấn môi son
 4106. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 4107. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 4108. Hỡi cô mặc yếm cổ xây
 4109. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 4110. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
 4111. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
 4112. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 4113. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 4114. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
 4115. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 4116. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 4117. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 4118. Hỡi cô yếm trắng kia là
 4119. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 4120. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 4121. Hơi đâu mà giận người dưng
 4122. Hơi đâu mà giận người dưng
 4123. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 4124. Hỡi hời ông trời kia ơi
 4125. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 4126. Hỡi người bạn cũ quen ta
 4127. Hỡi người bạn cũ tri âm
 4128. Hỡi người đi cái ô đen
 4129. Hỡi người đi dép quai ngang
 4130. Hỡi người đi đường cái đê
 4131. Hỡi người đi ở bên bờ
 4132. Hỡi người kéo vải quay vành
 4133. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 4134. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 4135. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 4136. Hỡi người thục nữ kia ơi
 4137. Hỡi người tóc tốt xanh non
 4138. Hỡi người vác cuốc thăm đồng
 4139. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 4140. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
 4141. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 4142. Hú hồn thiếu niên
 4143. Huê kia đua nở mùa xuân
 4144. Huê tàn bướm chẳng vãng lai
 4145. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 4146. Huệ xào vì bởi mất sương
 4147. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 4148. Hùm tha con lợn không sao
 4149. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 4150. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 4151. Huyện Nông cao nhất rừng Na
 4152. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 4153. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 4154. Hừ la vui vẻ thế này
 4155. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 4156. Hương miệt hành
  2
 4157. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 4158. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 4159. Hữu bằng tự viễn phương lai
 4160. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 4161. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 4162. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 4163. Hưu quan lục thập tự thọ
 4164. Hữu tình mà hoá vô tình
 4165. Hy vọng
 4166. Kẻ ở người đi
 4167. Kẻ về, người ở trông theo
 4168. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 4169. Kéo cưa lừa xẻ
 4170. Kéo dây
 4171. Kể chi trời rét đồng sâu
 4172. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
 4173. Kể từ khi mới gặp nàng
 4174. Kể từ lính mộ ra đi
 4175. Kể từ mộ lính đi Tây
 4176. Kể từ ngày tôi lấy anh
 4177. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 4178. Kềnh nghê vui thú kềnh nghê
 4179. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 4180. Khác máu tanh lòng
 4181. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 4182. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
  3
 4183. Khăn vuông bốn chéo một chùm
 4184. Khâu Khôn từ hôn bị bắt giam
 4185. Khen ai khéo đặt nên nghèo
 4186. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 4187. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 4188. Khéo thay công việc nhà quê
 4189. Khế với chanh một lòng chua xót
 4190. Khi anh mặt bủng da chì
 4191. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 4192. Khi con thương thầy mẹ không thương
 4193. Khi đầu thiếp tính đi về
 4194. Khi đi cửa Hội còn không
 4195. Khi đi giáo nỏ cầm tay
 4196. Khi đi thì bóng đang dài
 4197. Khi đi thì quế chưa trồng
 4198. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
 4199. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 4200. Khi giận thì rầy thì la
 4201. Khi nên, trời cũng chiều người
 4202. Khi say một chén cũng say
 4203. Khi vui non nước cùng vui
 4204. Khi vui thì vỗ tay vào
 4205. Khi xưa ai biết ai đâu
 4206. Khi xưa anh ở cùng ai
 4207. Khi xưa đằm thắm muôn phần
 4208. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 4209. Khi xưa em ở với mẹ với cha
 4210. Khi xưa một hẹn thì nên
 4211. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
 4212. Khó khăn ở quán ở lều
 4213. Khó mà biết lẽ, biết lời
 4214. Khó nghèo củi núi, rau non
 4215. Khó nghèo đòn gánh liền vai
 4216. Khó nghèo xé vạt vá vai
 4217. Khó than, khó thở, khó phân trần
 4218. Khoan khoan buông áo em ra
 4219. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 4220. Khoan khoan chờ đợi em cùng
 4221. Khóc Cô Giang (I)
 4222. Khóc Cô Giang (II)
 4223. Khóc Lê Chiêu Thống
 4224. Khoe mình
 4225. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 4226. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 4227. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 4228. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 4229. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
 4230. Khôn ngoan qua cửa sông La
 4231. Khôn thế gian làm quan địa ngục
 4232. Khôn thì trong trí lượng ra
 4233. Khôn từ trong trứng khôn ra
 4234. Khôn với vợ, dại với anh em
 4235. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 4236. Không buông giọng bướm lời hoa
 4237. Không cha có chú ai ơi
 4238. Không chồng mà chửa mới ngoan
 4239. Không chồng trông dọc, trông ngang
 4240. Không có lửa sao có khói
 4241. Không con héo hon một đời
 4242. Không con, chó ỉa mả
 4243. Không đề
 4244. Không đi sợ mất bụng chồng
 4245. Không ham bịch lúa anh đầy
 4246. Không mẹ lẹ chân tay
 4247. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
 4248. Không sơn mà gắn với hèo
 4249. Khổng thánh
 4250. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
 4251. Không thể nào yêu anh nhiều hơn
 4252. Không thiêng cũng thể bụt nhà
 4253. Không thương để thiếp lui ra
 4254. Không thương nỏ nói khi đầu
 4255. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
 4256. Không trơn mà trượt mới tài
 4257. Không ưa thì dưa có giòi
 4258. Khuất bóng đèn lang anh nhìn nàng không rõ
 4259. Khúc sông bên lở, bên bồi
 4260. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
 4261. Khuyên anh đi học em vâng
 4262. Khuyên anh đi lính cho ngoan
 4263. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
 4264. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 4265. Khuyên con
 4266. Khuyến học
 4267. Khuyên người ăn ở
 4268. Khuyên nhà nho
 4269. Khuyến trẻ học hành
 4270. Kìa ai học sách thánh hiền
 4271. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 4272. Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền
 4273. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 4274. Kiếp sau đừng hoá ra người
 4275. Kiều đi thanh minh
 4276. Kiều gặp Thúc Sinh nơi Quan Âm các
 4277. Kiều mộng thấy Đạm Tiên
 4278. Kiều về nhà Tú Bà
 4279. Kiều về với Mã Giám Sinh
 4280. Kim đâm vào thịt thì đau
 4281. Kim Kiều ca trù
 4282. Kim Kiều tương tư
 4283. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 4284. Kinh đô cũng có người rồ
 4285. Kính Tâm bị đòn
 4286. Kính Tâm bị làng tra hỏi
 4287. Kính Tâm nuôi con Thị Mầu
 4288. Kính Tâm siêu thăng thành phật Quan Âm
 4289. Kính Tâm viết thư dặn con rồi siêu thoát
 4290. Kĩu cà kĩu kịt, em gánh nặng xuống ngàn
 4291. Lá này gọi lá xoan đào
 4292. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 4293. Lá rụng về cội
 4294. Lạ thay nết nói, nết cười
 4295. Lá thắm đã trôi về bến khác
 4296. Lác đác mưa ngâu, sình sịch mưa ngâu
 4297. Lại đây anh hỏi cho rành
 4298. Lại vịnh Hán Cao Tổ
 4299. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 4300. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 4301. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 4302. Làm dâu khó lắm em ơi
 4303. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 4304. Làm gì những thói đưa đong
 4305. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 4306. Làm khi lành để dành khi đau
 4307. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 4308. Làm người ăn tối lo mai
 4309. Làm người cho biết tiện tần
  1
 4310. Làm người mà chẳng biết suy
 4311. Làm người phải biết cương thường
 4312. Làm người suy chín xét xa
 4313. Làm người trước liệu hiếu thân
 4314. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 4315. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 4316. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 4317. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 4318. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 4319. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 4320. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 4321. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 4322. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
 4323. Làm thân con gái phải lo
 4324. Làm thì chẳng kém đàn ông
 4325. Làm thơ mà dán cây chanh
 4326. Làm trai chí ở cho bền
 4327. Làm trai cho đáng nên trai (I)
 4328. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 4329. Làm trai cho đáng sức trai
 4330. Làm trai đi biển, đi sông
 4331. Làm trai giữ trọn ba giềng
 4332. Làm trai học sảy, học sàng
 4333. Làm trai lấy được vợ hiền
 4334. Làm trai lấy vợ Sơn Đông
 4335. Làm trai nết đủ trăm đường
 4336. Làm trai quyết chí tang bồng
 4337. Làm trai quyết chí tu thân
 4338. Làm trai rửa bát, quét nhà
 4339. Làng ta mở hội vui mừng
 4340. Làng ta phong cảnh hữu tình
 4341. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 4342. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 4343. Lao xao gà gáy rạng ngày
 4344. Lạy cha ba lạy một quỳ
 4345. Lạy trời cho cả gió lên
 4346. Lăm le muốn nhảy qua mương
 4347. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 4348. Lẳng lơ chết cũng ra ma
 4349. Lẳng lơ cho rách yếm ra
 4350. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
 4351. Lẳng lơ cũng một anh chồng
 4352. Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa
 4353. Lẳng lơ vầng quế soi thềm
 4354. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 4355. Lắng nghe nàng nói như màu
 4356. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
 4357. Lâm chữ nghèo ít kẻ vãng lai
 4358. Lầm than cực khổ thế này
 4359. Lập đông gió lạnh như đồng
 4360. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 4361. Lấy anh anh sắm sửa cho
 4362. Lấy anh ăn cháo hột đào
 4363. Lấy anh thì sướng hơn vua
 4364. Lấy chi đền ngãi mẹ chừ
 4365. Lấy chi trả thảo cho cha
 4366. Lấy chồng ăn những của chồng
 4367. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
 4368. Lấy chồng cờ bạc là tiên
 4369. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
 4370. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 4371. Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
 4372. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
 4373. Lấy chồng thì phải theo chồng
 4374. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 4375. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 4376. Lấy chồng từ thuở mười ba
 4377. Lấy chồng từ thuở mười lăm
 4378. Lấy lính thì được ăn lương
 4379. Lấy nhau cho trọn đạo trời
 4380. Lậy trời mưa xuống
 4381. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 4382. Lễ vào quan như than vào lò
 4383. Lên chùa lạy Phật Thích Ca
 4384. Lên chùa thấy Phật muốn tu
 4385. Lên non cho biết non cao
 4386. Lên non đón gió lấy trầm
 4387. Lên non mới biết non cao (I)
 4388. Lên non mới biết non cao (II)
 4389. Lên non thiếp cũng lên theo
 4390. Lên non tìm hòn đá trắng
 4391. Lên rừng hoá hổ, về đồng nội hoá long
 4392. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
 4393. Lênh đênh chiếc giã giữa vời
 4394. Lênh đênh một chiếc thuyền tình
 4395. Lênh đênh nửa nước nửa dầu
 4396. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 4397. Lệnh ông không bằng cồng bà
 4398. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 4399. Liệu bề đát đặng thì đươn
 4400. Liệu bề thương được thì thương
 4401. Liệu cơm em gắp mắm ra
 4402. Liệu cơm gắp mắm
 4403. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 4404. Lính vua, lính chúa, lính làng
 4405. Lòng em đã quyết thi hành
 4406. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 4407. Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
 4408. Lòng ta ta đã chắc rồi
 4409. Lòng vả cũng như lòng sung
 4410. Lọt sàng xuống nia
 4411. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  1
 4412. Lộc còn ẩn bóng cây tùng
 4413. Lỗi lầm vì cá trích ve
 4414. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy
 4415. Lộn cầu vồng, nước trong nước chảy
 4416. Lỡ lầm vào đất cao su
 4417. Lơ thơ tơ liễu buông mành
 4418. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 4419. Lời nói chẳng mất tiền mua
 4420. Lời nói không cánh mà bay
 4421. Lợn giò, bò bắp
 4422. Lớn vú bụ con
 4423. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
 4424. Lúa mùa thì cấy cho sâu
 4425. Lúa ngô là cô đậu nành
 4426. Lúc chia rẽ mỗi người mỗi ngả
 4427. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 4428. Lúc khó thì chẳng ai màng
 4429. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
 4430. Lúng túng em ở trong phòng
 4431. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
 4432. Lụt thì lút cả làng
 4433. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 4434. Lư Kỷ hãm hại Mai công
 4435. Lư Kỷ, Hoàng Tung bị đón đánh
 4436. Lư Kỷ, HoàngTung bị chính pháp bêu đầu
 4437. Lư, Hoàng bị giao tam pháp xét
 4438. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 4439. Lựa được con dâu sâu con mắt
 4440. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 4441. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 4442. Lửa nhen vừa mới bén trầm
 4443. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 4444. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 4445. Lược tình em chải trên đầu
 4446. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 4447. Lươn
 4448. Lươn ngắn lại chê trạch dài
 4449. Mạ chiêm ba tháng không già
 4450. Mạ non mà cấy đất liền
 4451. Má ơi con má hư rồi
 4452. Má ơi đừng đánh con đau
 4453. Má ơi đừng gả con xa
 4454. Mạ úa cây lúa chóng xanh
 4455. Mai Bá Cao cùng con: Lương Ngọc
 4456. Mai Bá Cao được quốc tế
 4457. Mai Công dặn nha lại
 4458. Mai công dến mừng tiệc thọ Lư Kỷ
 4459. Mai công đến thăm Phùng Đô sát
 4460. Mai công vào chầu và qua tướng phủ
 4461. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 4462. Mai hai độ nở
 4463. Mai lan cúc trúc tứ hữu thanh nhàn
 4464. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 4465. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 4466. Mai sinh đi thi đội tên Mục Vinh
 4467. Mai Sinh gặp Phùng lạc Thiên
 4468. Mai sinh tự ải, được nhà sư cứu sống
 4469. Mai sinh tưởng nhớ Hạnh Nguyên
 4470. Mai sinh và Hạnh Nguyên nhận nhau ở Châu phủ
 4471. Mai sinh và Xuân sinh đi tiễn Hạnh Nguyên
 4472. Mai Trạng nguyên báo ân báo oán
 4473. Mai Trạng nguyên được ân ban
 4474. Mang tên Mục Vinh, Mai sinh về giúp Châu bá Phù
 4475. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 4476. Máu chảy ruột mềm
 4477. Mau mau tỉnh dậy
 4478. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 4479. May, không chút nữa em lầm
 4480. Mặc ai một dạ đôi lòng
 4481. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 4482. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 4483. Mắm ngon chấm cá liệt
 4484. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 4485. Mặt trời đã xế ngang đầu
 4486. Mặt trời đã xế về tây
 4487. Mặt trời tang tảng rạng đông
 4488. Mâm thau chùi sáng để dưới ván thấy hình
 4489. Mất bò mới lo làm chuồng
 4490. Mất cả chì lẫn chài
 4491. Mất lòng trước, được lòng sau
 4492. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 4493. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 4494. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 4495. Mẫu đơn
 4496. Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
 4497. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 4498. Mây bay xao xác gặp rồng
 4499. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
 4500. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 4501. Mấy khi nam nữ đua đờn
 4502. Mấy lâu cách trở giang biên
 4503. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 4504. Mấy năm trời qua tưởng xa em
 4505. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 4506. Mẹ anh năm lọc, bảy lừa
 4507. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 4508. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
 4509. Mẹ cha chi rứa mẹ cha
 4510. Mẹ cha công đức sinh thành
 4511. Mẹ cha là biển là trời
 4512. Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
 4513. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 4514. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 4515. Mẹ con một lần da đến ruột
 4516. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 4517. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 4518. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 4519. Mẹ em cấm đoán em chi
 4520. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 4521. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 4522. Mẹ em muốn ăn cá thu
 4523. Mẹ em tham con lợn béo mùi
 4524. Mẹ em tham gạo, tham gà
 4525. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 4526. Mẹ em tham thúng xôi rền
 4527. Mẹ em tham việc tiếc công
 4528. Mẹ em thấy của thời tham
 4529. Mẹ già chặt đũa từ em
 4530. Mẹ già đầu bạc như tơ
 4531. Mẹ già hết gạo treo niêu
 4532. Mẹ già là mẹ già chung
 4533. Mẹ già muốn ăn cá thu
 4534. Mẹ già như chuối ba hương
  2
 4535. Mẹ già như chuối chín cây
 4536. Mẹ già như chuối chín cây
 4537. Mẹ già như quả đò ho
 4538. Mẹ già ở chốn lều tranh (I)
 4539. Mẹ già ở chốn lều tranh (II)
 4540. Mẹ già thì sâu nước ăn
 4541. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 4542. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 4543. Mẻ không ăn cũng chết
 4544. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 4545. Mẹ lừa ưa con ngọng
 4546. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
 4547. Mẹ mong gả thiếp về giồng
 4548. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
 4549. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
 4550. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
 4551. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
 4552. Mẹ ơi con chẳng lấy dân
 4553. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
 4554. Mẹ ơi trái bí còn non
 4555. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
 4556. Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
 4557. Mẹ sắm cho em cái yếm nhất phẩm hồng
 4558. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 4559. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 4560. Mèo đuổi chuột (Chít chít meo meo, con mẻo con mèo)
 4561. Mèo đuổi chuột (Mời bạn lại đây, tay nắm chặt tay)
 4562. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
 4563. Mèo tha miếng thịt xôn xao
 4564. Mèo trèo cây duối
 4565. Miệng anh đọc cửu chương
 4566. Miệng ăn núi lở
 4567. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 4568. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 4569. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 4570. Miệng quan trôn trẻ
 4571. Miếng trầu ăn nặng bằng chì
 4572. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 4573. Miếng trầu là miếng trầu cay
 4574. Miêu linh chẳng dám lại gần
 4575. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 4576. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 4577. Mình đừng đặng cá quên nơm
 4578. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 4579. Mình em như cá giữa rào
 4580. Mình em như cá hoá long
 4581. Mình em như cây thầu dầu
 4582. Mình em như con cá giữa vời
 4583. Mình em như con cá trong thùng
 4584. Mình hoà cha mẹ không hoà
 4585. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 4586. Mình nói với ta mình hãy còn son
 4587. Mình ơi có nhớ ta chăng
 4588. Mình ơi ta hỏi thực mình
 4589. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
 4590. Mình rằng mình chỉ lấy ta (I)
 4591. Mình rằng mình chỉ lấy ta (II)
 4592. Mình rằng mình quyết lấy ta
 4593. Mình thương cha mẹ không thương
 4594. Mình về có nhớ ta chăng
 4595. Mình về đường ấy thì xa (I)
 4596. Mình về đường ấy thì xa (II)
 4597. Mình về mình bỏ ta đây
 4598. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 4599. Mình về sao được mà về
 4600. Mình về ta chẳng cho về
 4601. Mình về tôi cũng đi theo
 4602. Mong được thế này thế khác
 4603. Mong sao anh biến ra tằm
 4604. Mồ cha con bướm khôn ngoan
 4605. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 4606. Mồ côi cha đốn cây bần
 4607. Mồ hôi gió đượm
 4608. Môi dầy ăn vụng đã xong
 4609. Môi hở răng lạnh
 4610. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời
 4611. Mỗi người một thích
 4612. Mối tình của Mai sinh, khi trông thấy Hạnh Nguyên
 4613. Mối tơ tình
 4614. Mồm miệng đỡ chân tay
 4615. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
 4616. Mồng bốn cá đi ăn thề
 4617. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 4618. Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa
 4619. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 4620. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 4621. Mồng tám tháng tám không mưa
 4622. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 4623. Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông
 4624. Một cành dâu, năm bảy cành dâu
 4625. Một cành tre, năm bảy cành tre
 4626. Một câu nhịn, chín câu lành
 4627. Một cây làm chẳng nên non
  1
 4628. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 4629. Một chàng hai thiếp khó phân
 4630. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 4631. Một con so bằng mười con dạ
 4632. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 4633. Một duyên, hai nợ, ba tình
 4634. Một đàn cò trắng bay chung
 4635. Một đàn cò trắng bay quanh
 4636. Một đêm quân tử nằm kề
 4637. Một đời được mấy anh hùng
 4638. Một đời gánh nắng, gánh mưa
 4639. Một đời kiện, chín đời thù
 4640. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 4641. Một là em lấy chồng quan
 4642. Một lo con nít trắng răng
 4643. Một lo đứng cửa trông ra
 4644. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 4645. Một lòng kết tóc xe tơ
 4646. Một lời thề không duyên thì nợ
 4647. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 4648. Một ly nhâm nhi tình bạn
 4649. Một mâm có mấy đĩa ngon
 4650. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 4651. Một mẹ nuôi được mười con
 4652. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 4653. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 4654. Một miếng trầu năm ba lời dặn
 4655. Một mình lo bảy, lo ba
 4656. Một mình luống chịu một mình
 4657. Một mình thiếp giữ lời thề
 4658. Một mình vừa chẻ, vừa đan
 4659. Một năm chia mười hai kỳ
 4660. Một năm chưa dễ mấy xuân
 4661. Một năm được mấy mùa xuân
 4662. Một ngày ba bận trèo đèo
 4663. Một ngày ba bữa cơm đèn
 4664. Một ngày đứng mũi thuyền rồng
 4665. Một ngày mấy lượt trèo non
 4666. Một ngày ở với người khôn
 4667. Một nghiên năm bảy bút giao kề
 4668. Một người làm quan cả họ được nhờ
 4669. Một nhà sinh đặng ba vua
 4670. Một nong tằm bằng năm nong kén
 4671. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 4672. Một quan tiền tốt mang đi
 4673. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 4674. Một sông dễ bắc mấy cầu
 4675. Một tay gõ mõ, gõ chuông
 4676. Một tay hai trái khó bưng
 4677. Một thuyền, một bến, một dây
 4678. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 4679. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 4680. Một tiền gà, ba tiền thóc
 4681. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 4682. Một trăm ông chú không lo
 4683. Một trăng là mấy Cuội ngồi
 4684. Một vũng nước trong năm bảy dòng nước đục
 4685. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
 4686. Mở đầu
 4687. Mở đầu
 4688. Mới hay của trọng hơn người
 4689. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 4690. Mua cá thì phải coi mang
 4691. Mua cá thì phải xem mang
 4692. Mua cam thì chọn lấy cam
 4693. Mua cau chọn những buồng sai
 4694. Mùa đông môi xám như chì
 4695. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 4696. Mùa thu cho em
 4697. Mùa xuân nói với mùa thu
 4698. Mục Vinh đỗ Trạng nguyên Khâu Khôi đỗ Bảng nhãn
 4699. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 4700. Muối ba năm muối đang còn mặn
 4701. Muốn ăn cá bống kho gừng
 4702. Muốn ăn cơm trắng, cá kho
 4703. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 4704. Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu
 4705. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 4706. Muốn cho biển hẹp như ao
 4707. Muốn cho gần bến gần thuyền
 4708. Muốn cho mau lớn mà chơi
 4709. Muốn cho no vợ đủ chồng
 4710. Muốn cho sông cạn đất liền
 4711. Muốn cho sông cạn đò đầy
 4712. Muốn may thì phải có kim
 4713. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La
 4714. Muốn no thì phải chăm làm
 4715. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 4716. Muốn nói oan làm quan mà nói
 4717. Muốn rằng tế tửu lang trung
 4718. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
 4719. Muốn sang thì bắc cầu kiều
 4720. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 4721. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 4722. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 4723. Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ
 4724. Mưa rơi gió tạt vô thành
 4725. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
 4726. Mưa tháng ba hoa đất
 4727. Mưa tháng tư hư đất
 4728. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 4729. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 4730. Mưa từ trong núi mưa ra
 4731. Mưa xuân lác đác vườn đào
 4732. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 4733. Mừng nay đức chính cao minh
 4734. Mừng nay mưa nắng thuận trời
 4735. Mừng nay nho sĩ có tài
 4736. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 4737. Mười giờ ông chánh về Tây
 4738. Mười ngón tay
 4739. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 4740. Mỹ nữ cống Hồ
 4741. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 4742. Nam mô A-di-dà Phật
 4743. Nam mô Bồ tát, bồ hòn
 4744. Nam mô đức Phật Quan Âm
 4745. Nam mô đức Phật Quan Âm
 4746. Nam mô một bồ dao găm (I)
 4747. Nam mô một bồ dao găm (II)
 4748. Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
 4749. Nam thiên phong vân ca
 4750. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 4751. Nàng đứng ở đó mà chi
 4752. Nàng ơi anh quyết với mình
 4753. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 4754. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
 4755. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
 4756. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 4757. Nay mai anh lại sang Tây
 4758. Nay mừng anh chị tốt đôi
 4759. Nay mừng những kẻ nông phu
 4760. Nay mừng tứ hải đồng xuân
 4761. Năm canh sáu khắc còn dư
 4762. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 4763. Năm ngoái anh lên ngọn sông Ngâu
 4764. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 4765. Năm quan tiền tốt bó mo
 4766. Nắm tay em lại hỏi tay
 4767. Năm Thìn trời bão thình lình
 4768. Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài
 4769. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 4770. Năm voi anh đúc năm chuông
 4771. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 4772. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 4773. Nắng đâu nắng mãi thế này
 4774. Nắng lên cho héo lá lan
 4775. Năng mưa thì giếng năng đầy
 4776. Năng mưa thì tốt lúa vườn
 4777. Năng nhặt chặt bị
 4778. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 4779. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 4780. Nâng niu cho đáng nâng niu
 4781. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 4782. Nên ra tay kiếm tay cờ
 4783. Nên ra trên kính dưới nhường
 4784. Nếu
 4785. Nếu anh có dạ thương em
 4786. Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa
 4787. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
 4788. Ngại vì một nỗi xa đàng
 4789. Ngán thay sửa dép vườn dưa
 4790. Ngang lưng thì thắt bao vàng
 4791. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
 4792. Ngày đêm em may vá kiếm tiền
 4793. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 4794. Ngày lắm mối, tối nằm không
 4795. Ngày nào anh bủng anh beo
 4796. Ngày nào em bé cỏn con
 4797. Ngày nào mà đặng gần mình
 4798. Ngày nào trời nắng chang chang
 4799. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 4800. Ngày năm thê bảy thiếp
 4801. Ngày ngày em đứng em trông
 4802. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
 4803. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 4804. Ngày ngày ra đứng bờ sông
 4805. Ngày ngày ra đứng mà trông
 4806. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 4807. Ngày tháng thoi đưa
 4808. Ngày xem núi cao xanh ngát
 4809. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 4810. Ngắn tay với chẳng tới kèo
 4811. Ngẫm đời
 4812. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 4813. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 4814. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
 4815. Nghe Giáng Kiều thuyết về Tiên đạo Tú Uyên tỉnh ngộ dần
 4816. Nghe tin anh buôn bán tài tình
 4817. Nghe tin anh có vợ rồi
 4818. Nghe tin anh hay hát hay hò
 4819. Nghe tin anh nói nhọc nhằn
 4820. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
 4821. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 4822. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
 4823. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 4824. Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp
 4825. Nghỉ việc không gạo bỏ nồi
 4826. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
 4827. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 4828. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 4829. Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
 4830. Nghiêng tay ngửa vái Phật trời
 4831. Ngó đâu ngó đó thì vui
 4832. Ngó hoài ra tận biển Đông
 4833. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 4834. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 4835. Ngó lên dàng dạng da trời
 4836. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 4837. Ngó lên ngó xuống thì vui
 4838. Ngó lên nuộc lạt mái nhà
 4839. Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
 4840. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 4841. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 4842. Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
 4843. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 4844. Ngó qua chùa lớn làm chay
 4845. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
 4846. Ngó ra ngoài biển mù mù (II)
 4847. Ngó ra sông cái, ngó hoáy thấy đình
 4848. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
 4849. Ngó vô nhà nhỏ, thấy đôi liễn đỏ
 4850. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 4851. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 4852. Ngọc còn ẩn bóng cây tùng
 4853. Ngọc còn ẩn đá chờ vàng
 4854. Ngọc lành ai nỡ bán rao
 4855. Ngọc sa xuống giếng, ngọc biến thuỷ tinh
 4856. Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
 4857. Ngọn lau lên khỏi bờ
 4858. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
 4859. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 4860. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 4861. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 4862. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 4863. Ngồi buồn đốt một đống rơm
 4864. Ngồi buồn giở sách ra coi
 4865. Ngồi buồn gởi bức thư sang
 4866. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 4867. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
 4868. Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha
 4869. Ngồi buồn tính đốt ngón tay
 4870. Ngồi buồn trách mẹ trách cha
 4871. Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
 4872. Ngồi buồn xe chỉ uốn câu
 4873. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 4874. Ngồi rồi may túi đựng trời
 4875. Ngồi trên hòn đá buông câu
 4876. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 4877. Ngỡ rằng ông thử ông thương
 4878. Nguồn ân bể ái hẹn hò
 4879. Nguồn cơn tôi biết thế này
 4880. Nguyễn ra thời Nguyễn lại về
 4881. Nguyệt
 4882. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
 4883. Ngư bà hứa gả con gái nuôi cho Xuân sinh
 4884. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 4885. Ngựa Hồ gió bấc
 4886. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 4887. Ngựa quen đường cũ
 4888. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 4889. Người ba đấng, của ba loài
 4890. Người chửa cửa mả
 4891. Người có chí ắt phải nên, nhà có nền ắt phải vững
 4892. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 4893. Người đời khác nữa là hoa
 4894. Người đời khác thể phù du
 4895. Người đời như cánh phù du
 4896. Người gian thì sợ người ngay
 4897. Người khôn ăn miếng thịt gà
 4898. Người khôn dồn ra mặt
 4899. Người là hoa đất
 4900. Người làm nên của, của không làm nên người
 4901. Người làm ruộng, kẻ làm thuê
 4902. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 4903. Người lười, đất không lười
 4904. Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền
 4905. Người ngoan lên bãi hái chè
 4906. Người như huê nở trên cành
 4907. Người sao kẻ quạt, người hầu
 4908. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 4909. Người sao một hẹn thì nên
 4910. Người sống đống vàng
 4911. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 4912. Người ta bán vạn buôn ngàn
 4913. Người ta câu bể, câu sông
 4914. Người ta chọn cá nấu canh
 4915. Người ta đi cấy lấy công (I)
  2
 4916. Người ta đi cấy lấy công (II)
 4917. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 4918. Người ta hữu tử, hữu sanh
 4919. Người ta là hoa đất
 4920. Người ta lên núi thì vui
 4921. Người ta thích lấy nhiều chồng
 4922. Người trên ở chẳng chính ngôi
 4923. Người trồng cây hạnh người chơi
 4924. Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi
 4925. Người xấu duyên lặn vào trong
 4926. Người yêu nhé
 4927. Người yêu ta để trên cơi
 4928. Nhà anh chỉ có một gian
 4929. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 4930. Nhà anh đã khó lại khăn
 4931. Nhà dột từ nóc dột xuống
 4932. Nhà em có bụi trầu cay
 4933. Nhà em mả táng hàm rồng
 4934. Nhà gần chợ để nợ cho con
 4935. Nhà giàu nói một hay mười
 4936. Nhà khó đẻ con khôn
 4937. Nhà không chủ như tủ không khoá
 4938. Nhà mày lắm đất, lắm ao
 4939. Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
 4940. Nhà người có bụi chuối non
 4941. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 4942. Nhà sư xin bảo lĩnh Kính Tâm
 4943. Nhà ta ba bốn chị em
 4944. Nhà thương vô có, ra không
 4945. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 4946. Nhà vua bắt lính đàn ông
 4947. Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
 4948. Nhác trông tấm áo vá vai
 4949. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương
 4950. Nhắn người ở tận chốn xa
 4951. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 4952. Nhân hiền tại mạo
 4953. Nhân nguyệt vấn đáp
  1
 4954. Nhân sinh thích chí
  1
 4955. Nhân vô thập toàn
 4956. Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng
 4957. Nhật đăng sơn
  1
 4958. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 4959. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 4960. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 4961. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 4962. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 4963. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 4964. Nhất tội nhì nợ
 4965. Nhất vợ nhì trời
 4966. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
 4967. Nhiều người một mặt hai lòng
 4968. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 4969. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 4970. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 4971. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 4972. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 4973. Nhìn nàng nước mắt thấm bâu
 4974. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 4975. Nhong nhong ngựa ông lại về
 4976. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 4977. Nhớ ai con mắt lim dim
 4978. Nhờ ai lên đến cung mây
 4979. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 4980. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 4981. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 4982. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 4983. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 4984. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 4985. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 4986. Nhớ em anh gửi chút tình
 4987. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
 4988. Nhớ khi anh nói anh thề
 4989. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 4990. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 4991. Nhớ lời nguyện ước ba sinh
 4992. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 4993. Nhớ quê hương
 4994. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
 4995. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 4996. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 4997. Những khi vai gánh tay đèo
 4998. Những là lên miếu xuống nghè
 4999. Những lời mình nói với ta
 5000. Những người chửi mẹ mắng cha
 5001. Những người con mắt lá răm
 5002. Những người đi biển làm nghề
 5003. Những người phinh phính mặt mo
 5004. Những người thắt đáy lưng ong
 5005. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 5006. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 5007. Nó lú có chú nó khôn
 5008. No mất ngon, giận mất khôn
 5009. No nên bụt, đói nên ma
 5010. No thì ra Bụt, đói ra ma
 5011. Nói chín thì nên làm mười
 5012. Nói có sách, mách có chứng
 5013. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 5014. Nói hay hơn hay nói
 5015. Nói lời phải giữ lấy lời
 5016. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 5017. Nòi nào giống ấy
 5018. Nói người phải ngẫm đến ta
 5019. Nói ra cho cô bác đừng cười
 5020. Nói ra sợ chị em cười
 5021. Nói với mẹ
 5022. Non cao cũng có đường trèo
 5023. Nòng nọc đứt đuôi
 5024. Nỗi buồn của Tú Uyên sau khi cha mẹ mất
 5025. Nỗi buồn rầu
 5026. Nỗi đau chia lìa của Thị Kính
 5027. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 5028. Nỗi nghi hoặc của Tú Uyên sau khi mỹ nhân biến đi
 5029. Nỗi nhà họ Mãng khi nhận được thư
 5030. Nỗi niềm Kính Tâm khi ở Tam Quan
 5031. Nông nỗi Mai sinh trong khi lánh nạn
 5032. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 5033. Nơi nào chí quyết một nơi
 5034. Nơi thương cha mẹ biểu không
 5035. Nu na nu nống, cái cống nằm trong
 5036. Nu na nu nống, đánh trống phất cờ
 5037. Núi cao chi lắm núi ơi
 5038. Núi kia ai đắp nên cao
 5039. Núi Truồi ai đắp mà cao
  2
 5040. Nuôi con cho được vuông tròn
 5041. Nuôi con mới biết sự tình
 5042. Nuôi con những tưởng về sau
 5043. Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc
 5044. Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải
 5045. Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó
 5046. Nuôi lợn thì phải vớt bèo
 5047. Nuôi ong tay áo
 5048. Nuôi tằm cần phải có dâu
 5049. Nửa đêm trăng sáng mây cao
 5050. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
 5051. Nực cười thầy bói soi gương
 5052. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 5053. Nước chảy chỗ trũng
 5054. Nước chảy đá mòn
 5055. Nước chảy đá vẫn chưa mòn
 5056. Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng
 5057. Nước chảy xuôi, thuyền anh trôi ngược
 5058. Nước còn quyện cát làm doi
 5059. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
 5060. Nước đứng mà đựng chậu thau
 5061. Nước khe đè nước suối
 5062. Nước không chân sao rằng nước đứng
 5063. Nước lã mà vã nên hồ
 5064. Nước lã ra sông
 5065. Nước lên bè anh xuôi
 5066. Nước lên cho bóng lên theo
 5067. Nước lên con cá đối theo lên
 5068. Nước lên cuốn sáo nhổ đăng
 5069. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 5070. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 5071. Nước lớn rồi lại nước ròng
 5072. Nước mắm ngon dầm con cá đối
 5073. Nước mưa là cưa trời
 5074. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 5075. Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu
 5076. Nước non là nước non trời
 5077. Nước non lận đận một mình
 5078. Nước ròng chẳng thấu Nam Vang
 5079. Nước sông còn đỏ như vang
 5080. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
 5081. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
 5082. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 5083. Nước sông pha lẫn nước đồng
 5084. Nước trong ai chẳng rửa chân (I)
 5085. Nước trong ai chẳng rửa chân (II)
 5086. Nước trong cá lội thấy vi
 5087. Nước trong cá lội, thấy kỳ
 5088. Nước trong cá lượn bên bờ
 5089. Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình
 5090. Nước trong khe suối chảy ra
 5091. Nước trong nước chảy quanh chùa
 5092. Nước trong thấy cát mờ nờ
 5093. Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình
 5094. Nước trong veo bao giờ có cá
 5095. Nước trong xanh thả con cá vàng
 5096. Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng
 5097. Ôm rơm rặm bụng
 5098. Ôn cố tri tân
 5099. Ông cai ơi hỡi ông cai
 5100. Ông cha kiếp trước khéo tu
 5101. Ông già quét nhà, lượm được đồng điếu
 5102. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
 5103. Ông giăng mà lấy bà sao
 5104. Ông giẳng ông giăng, xuống chơi ông chính
 5105. Ông giẳng ông giăng, xuống chơi ông đất
 5106. Ông giẳng ông giăng, xuống chơi với tôi
 5107. Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm
 5108. Ông sảo ông sao
  1
 5109. Ông sấm ông sét
 5110. Ông thánh còn có khi lầm
 5111. Ông tiển ông tiên
 5112. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
 5113. Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ
 5114. Ông trăng mà bảo ông trời
 5115. Ông trăng xuống chơi cây cau
 5116. Ông trời năng mưa, năng vận chuyển
 5117. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 5118. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
 5119. Ở chi hai dạ ba lòng
 5120. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
 5121. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 5122. Ở đây ai có sẵn tiền
 5123. Ở đây gần bạn gần thầy
 5124. Ở đây gần cảnh nhà chùa
 5125. Ở đây lắm kẻ gièm pha
 5126. Ở đời ba, bảy lần chồng
 5127. Ở đời có bốn chuyện ngu
 5128. Ở đời Kiệt, Trụ sướng sao
 5129. Ở đời nên phải chiều đời
 5130. Ở đời phải phải phân phân
 5131. Ở gần mà chẳng sang chơi
 5132. Ở hiền gặp lành
 5133. Ở hiền thì lại gặp lành
 5134. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
 5135. Ở sao cho toại lòng người
 5136. Ở sao như lụa đừng phai
 5137. Ở trong chăn mới biết chăn có rận
 5138. Ở xa nghe tiếng em cười
 5139. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
 5140. Ơn ai một chút chớ quên
 5141. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu
 5142. Ơn cha rộng thinh thinh như biển
 5143. Ơn hoài thai như biển
 5144. Ơn thầy bằng núi, nghĩa mẹ tày non
 5145. Ơn trời mưa nắng phải thì
 5146. Ớt cay là ớt Định Công
 5147. Ớt nào là ớt chẳng cay
 5148. Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu
 5149. Phá đền rồi lại làm đền
 5150. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
 5151. Phải căn duyên cái áo rách cũng mang
 5152. Phải chi sông cái có cầu
 5153. Phải chi trời khiến em gần
 5154. Phải duyên em nhất định theo
 5155. Phải duyên phải kiếp thì theo
 5156. Phải duyên thì bám như keo
 5157. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 5158. Phận đàn em ăn thèm vác nặng
 5159. Phận em sao lắm dở dang
 5160. Phật pháp kỳ 1
  1
 5161. Phật pháp kỳ 2
  1
 5162. Phép vua thua lệ làng
 5163. Phềnh phềnh lớn giữa lớn ra
 5164. Phong cảnh dọc đường, từ Lịch thành đến Kinh sư
 5165. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
 5166. Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng
 5167. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
 5168. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
 5169. Phụ mẫu tình thâm
 5170. Phú ông tra hỏi Thị Mầu
 5171. Phủ Quỳ đi có về không
 5172. Phú quý sinh lễ nghĩa
 5173. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
 5174. Phú Truyện Kiều
 5175. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
 5176. Phục Ba tướng quân
 5177. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
 5178. Phụng hoàng sắp sửa muốn bay
 5179. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 5180. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi
 5181. Phượng hoàng lẻ bạn sầu tư
 5182. Phương ngôn câu ví để đời
 5183. Quả báo, ăn cháo gãy răng
 5184. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
 5185. Qua cầu dừng bước trông cầu
 5186. Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
 5187. Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
 5188. Qua đình ngả nón trông đình
 5189. Qua đò khinh sóng
 5190. Qua đồng ghé nón thăm đồng
 5191. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng
 5192. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
 5193. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
 5194. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
 5195. Quan Âm đầu thai xuống trần thế
 5196. Quan có cần nhưng dân chưa vội
 5197. Quan nhất thời, dân vạn đại
 5198. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
 5199. Quan thời xa, bản nha thời gần
 5200. Quan văn mất một đồng tiền
 5201. Quang cảnh nơi kinh đô
 5202. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
 5203. Quay tơ phải giữ mối tơ
 5204. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
 5205. Quẻ nầy có động
 5206. Quen mặt đắt hàng
 5207. Quen mui thấy mùi ăn mãi
 5208. Quen tay hay làm
 5209. Quê anh ngày tám tháng ba
 5210. Quế càng già càng tốt, mía càng đốt càng ngon
 5211. Quý chi một nải chuối xanh
 5212. Quý hồ anh có lòng thương
 5213. Quỷ tha ma bắt
 5214. Ra đi là sự đã liều
 5215. Ra đường mắt mải nhìn anh
 5216. Ra đường ông tú, ông chiêu
 5217. Ra đường võng giá nghênh ngang
 5218. Ra về để áo lại đây
 5219. Ra về én bắc, nhạn đông
 5220. Ra về không dứt mà về
 5221. Ra về lòng lại dặn lòng
 5222. Ra về nhớ bạn khóc thầm
 5223. Ra về tay nắm lấy tay
 5224. Ra về thấy kiểng thêm thương
 5225. Ra vời mới biết nông sâu
 5226. Rán sành ra mỡ
 5227. Rạng đông
 5228. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
 5229. Rạng ngày vác cuốc ra đồng
 5230. Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
 5231. Rau nào sâu ấy
 5232. Rau răm cắt ngọn còn tươi
 5233. Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
 5234. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
 5235. Rau răm ngắt ngọn còn tươi
 5236. Rằm trời, rằm bụt, rằm tiên
 5237. Rắn già rắn lột, người già người chột
 5238. Răng đen nhoẻn miệng em cười
 5239. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 5240. Răng đen nhưng nhức hạt na
 5241. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 5242. Râu ông nọ cắm cằm bà kia
 5243. Râu tôm nấu với ruột bầu
 5244. Rèm xưa ba bức mành mành
 5245. Rế rách đỡ nóng tay
 5246. Rềnh rềnh ràng ràng
 5247. Riêng than đất chín, trời mười
 5248. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 5249. Rộng đồng mặc sức chim bay
 5250. Rộng miệng cả tiếng
 5251. Rồng nằm ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai
 5252. Ru con con ngủ ngon lành
 5253. Ru em, em théc cho muồi
 5254. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 5255. Rủ nhau đi bẻ dành dành
 5256. Rủ nhau đi cấy đi cày
  1
 5257. Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên
 5258. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
 5259. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
 5260. Rủ nhau xuống bể mò cua
 5261. Rủ nhau xuống biển bắt cua
 5262. Ru ơi ru hỡi ru hời
 5263. Rung rinh nước chảy qua đèo
 5264. Ruộng bà, bà đứng bà trông
 5265. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay
 5266. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
 5267. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng
 5268. Ruộng gò cấy lúa ba xe
 5269. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
 5270. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
 5271. Ruộng ta ta cấy ta cày
 5272. Rút dây còn sợ động rừng
 5273. Rút dây động rừng
 5274. Rừng có mạch, vách có tai
 5275. Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng
 5276. Rừng xanh con cọp nó gầm
 5277. Rương xe, chìa khoá em cầm
 5278. Rượu chè cờ bạc lu bù
 5279. Rượu cổ be, chè đầy ấm
 5280. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
 5281. Rượu ngon bất luận be sành
 5282. Rượu ngon cái cặn cũng ngon
 5283. Rượu nhạt uống lắm cũng say
 5284. Rượu vào, lời ra
 5285. Sá bao cá chậu chim lồng
 5286. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 5287. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 5288. Sạch con thì lắm người bồng
 5289. Sai con toán, bán con trâu
 5290. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
 5291. Sang chơi thì cứ mà sang
 5292. Sáng mưa, trưa tạnh
 5293. Sáng ngày cắp nón ra đi
 5294. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 5295. Sáng ngày tôi đi hái dâu
 5296. Sáng ngày vác cuốc trèo non
 5297. Sáng trăng giã gạo giữa trời
 5298. Sáng trăng sáng cả vườn đào
 5299. Sáng trăng suông em nghĩ tối trời
 5300. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 5301. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 5302. Sanh không thủng cá đi đằng nào
 5303. Sáo đói thì sáo ăn đa
 5304. Sao Hôm lấp lánh, sao Mai long lanh
 5305. Sao vua chín cái nằm ngang
 5306. Sáu giờ còn ở kinh đô
 5307. Sau khi đi tuần thú, Trạng nguyên trở về kinh
 5308. Sau khi rõ tình, hai người cùng khỏi bệnh
 5309. Sau khi tái hợp vợ chồng Tú Uyên sinh Chân Nhi
 5310. Sau khi tỉnh ra Tú Uyên hối hận
 5311. Sau khi trao nhận tiên phù hai người cùng cưỡi hạc lên tiên
 5312. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 5313. Sấm ngôn
  1
 5314. Sấm thi
  1
 5315. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 5316. Sầu ai mặt nọ không vui
 5317. Sẩy đàn tan nghé
 5318. Sinh được một con, mất một hòn máu
 5319. Sinh hoạt thì có bảy đồng
 5320. Sinh không, tử lại hoàn không
 5321. Sóng
  1
 5322. Sóng bên doi, bỏ vòi qua vịnh
 5323. Sóng cả chớ ngã tay chèo
 5324. Sóng sao cho vịt ướt lông
 5325. Số cô chẳng giàu thì nghèo
  1
 5326. Số giàu đem đến dửng dưng
 5327. Số giàu tay trắng cũng giàu
 5328. Số thầy là số lôi thôi
 5329. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 5330. Sống cậy nhà, già cậy mồ
 5331. Sông có khúc, người có lúc
 5332. Sông dài cá lặn biệt tăm
 5333. Sông dài cá lội biệt tăm
 5334. Sống dầu đèn, chết kèn trống
 5335. Sông hồ một dải con con
 5336. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 5337. Sông Lam một dải nông sờ
 5338. Sống lâu biết nhiều sự lạ
 5339. Sống lâu lên lão làng
 5340. Sông lở cát bồi
 5341. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 5342. Sống ở dương gian không bắt được tay chàng
 5343. Sống quê cha, ma quê chồng
 5344. Sông sâu cá lội lờ mờ
 5345. Sông sâu còn có kẻ dò
 5346. Sông sâu mà sắm đò ngang
 5347. Sông sâu nước chảy đá mòn
 5348. Sông sâu nước chảy lờ đờ
 5349. Sông sâu sào vẫn khó dò
 5350. Sống thì chẳng cho ăn nào
 5351. Sống thì con chẳng cho ăn
 5352. Sông Tiền Đường cá lội giao đuôi
 5353. Sông Tương ai gọi rằng sâu
  1
 5354. Sợ đó không ưng
 5355. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
 5356. Sớm mai anh ngủ dậy
 5357. Sớm mai em xuống Quán Cơm
 5358. Sớm rửa cưa
 5359. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người
 5360. Sơn Bình, chợ Lối chẳng xa
 5361. Sơn lâm mất cội tương vàng
 5362. Súc sắc súc sẻ, nhà nào, nhà này
 5363. Súc sắc súc sẻ, tiền lẻ bỏ vào
 5364. Sư đang tụng niệm nam mô
 5365. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 5366. Sự đời nước mắt soi gương
 5367. Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy
 5368. Ta nghe tiếng hát đâu đây
 5369. Ta rằng ta chẳng có ghen
 5370. Tạ từ
 5371. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 5372. Tai nghe trống điểm trên lầu
 5373. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
 5374. Tán Đằng Châu thổ thần
  1
 5375. Tản Viên sự tích diễn ca
 5376. Tạnh trời mây kéo về non
 5377. Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát
 5378. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
 5379. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
 5380. Tay anh nắm con dao sắc
 5381. Tay bưng chậu cúc năm bông
 5382. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
 5383. Tay cầm cái dát nắm nan
 5384. Tay cầm cái kéo cây kim
 5385. Tay cầm cành bứa, lệ ứa hàng hàng
 5386. Tay cầm cây viết liếc xem
 5387. Tay cầm con dao
 5388. Tay cầm cuốn sách bìa vàng
 5389. Tay đẹp
  2
 5390. Tay lại bắt tay luỵ rơi ngang má
 5391. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 5392. Tay nâng chén muối đĩa gừng
 5393. Tay nâng khăn gói sang sông
 5394. Tay tiên chuốc chén rượu đào
 5395. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
 5396. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm