Mục lưu trữ những bài thơ, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... và những tác phẩm thi ca chưa rõ lai lịch, tác giả của Việt Nam.

 

 1. 01. Mấy lời giới thiệu của Nữ tú tài
 2. 01. Tựa
 3. 02. Ngưu
 4. 02. Phi Nga cải trang theo học văn
 5. 03. Khuyển
 6. 03. Sau khi đỗ Tú tài
 7. 04.
 8. 04. Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý
 9. 05. Mã
 10. 05. Tuấn Khanh định lấy một trong hai bạn
 11. 06.
 12. 06. Tuấn Khanh bói tên Tử Trung bắt được
 13. 07. Dương
 14. 07. Nguỵ Soạn Chi đính hôn với Phi Nga
 15. 08.
 16. 08. Tuấn Khanh yên chí Soạn Chi bắt được tên
 17. 09. Kê
 18. 09. Soạn Chi ký chú việc đính hôn
 19. 10. Thỉ
 20. 10. Tuấn Khanh cáo bệnh không đi thi hội
 21. 11. Đỗ, Nguỵ cùng đỗ Hội
 22. 11. Kết
 23. 12. Văn tham tướng bị vu cáo
 24. 13. Tuấn Khanh vào ngục thăm cha
 25. 14. Vợ chồng Văn Long theo hầu
 26. 15. Tuấn Khanh qua Thành Đô
 27. 16. Thấy Tuấn Khanh, Cảnh tiểu thư phải lòng
 28. 17. Cảnh tiểu thư tặng trà
 29. 18. Cảnh tiểu thư xin lấy Tuấn Khanh
 30. 19. Tuấn Khanh từ hôn
 31. 20. Tuấn Khanh đính hôn
 32. 21. Văn Tuấn Khanh lên kinh
 33. 22. Tuấn Khanh bị lộ chân tướng
 34. 23. Tuấn Khanh với Tử Trung thành thân
 35. 24. Tuấn Khanh thuật chuyện gặp Cảnh tiểu thư
 36. 25. Văn tham tướng được phục chức
 37. 26. Soạn chi thất vọng khi đến nhà họ Văn
 38. 27. Tuấn Khanh thú thực tình với Tham tướng
 39. 28. Soạn Chi phàn nàn với Tử Trung
 40. 29. Đỗ Tử Trung nói thực với Soạn Chi
 41. 30. Soạn Chi dự lễ nghênh hôn
 42. 31. Nữ Tú Tài đem hoa nọ tiếp cây kia
 43. 32. Đôi bên trả lại của tin ngày trước
 44. Ác nhân tự hữu ác nhân ma
 45. Ách giữa đàng, mang qua cổ
 46. Ai ăn cau cưới thì đền
 47. Ai bì anh có tiền bồ
 48. Ai bưng trầu rượu tới đó
 49. Ai chẳng ham sang trọng
 50. Ai chèo ghe bí qua sông
 51. Ai chết trước thì được mồ mả
 52. Ai cho chín lạng không mừng
 53. Ai cho sen muống một bồn
 54. Ai chồng ai vợ mặc ai
 55. Ai chơi ta cũng chơi cùng
 56. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
 57. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
 58. Ai đem con kéc vô vườn
 59. Ai đem con sáo sang sông
 60. Ai đem em đến chốn này
 61. Ai đem em tới giữa đồng
 62. Ai đem mình quạt tới đây
 63. Ai đem núi Nít sang sông
 64. Ai đem tôi đến chốn này
 65. Ai đi bờ đắp một mình
 66. Ai đi bờ đỗ một mình
 67. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 68. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 69. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 70. Ai đi giống dạng anh đi
 71. Ai đi ngoài ngõ ào ào
 72. Ai đi qua đò Do mới biết
 73. Ai đi qua phố Khoa Trường
 74. Ai đi trẩy hội chùa Hương
 75. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 76. Ai đua Sông Trước thì đua
 77. Ai đưa em đến chốn này
 78. Ai đưa tôi đến chốn này
 79. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 80. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 81. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 82. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
 83. Ai kêu vòi vọi bên tai
 84. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
 85. Ai kia một mạn thuyền bồng
 86. Ai làm bát bể cơm rơi
 87. Ai làm bầu bí đứt dây
 88. Ai làm cá bống đi tu
 89. Ai làm cách trở Sâm Thương
 90. Ai làm cái nón quai thao
 91. Ai làm cho bể kia đầy
 92. Ai làm cho bến xa thuyền
 93. Ai làm cho biển cạn khô
 94. Ai làm cho bướm lìa hoa
 95. Ai làm cho cải tôi ngồng
 96. Ai làm cho chỉ lìa kim
 97. Ai làm cho cực tấm lòng
 98. Ai làm cho dạ em buồn
 99. Ai làm cho đó bỏ đăng
 100. Ai làm cho đó xa đây
 101. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
 102. Ai làm cho nước chảy xuôi
 103. Ai làm chùa ngã xuống sông
 104. Ai làm dữ nấy lo
 105. Ai làm miếu nọ xa đình
 106. Ai làm nên nỗi nước này
 107. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
 108. Ai làm nông nỗi nước này
 109. Ai lấy thì lấy giúp
 110. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 111. Ai lên cho tới cung trăng
 112. Ai lên điếu dạn quai dài
 113. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 114. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
 115. Ai lên nhắn chị hàng bông
 116. Ai lên nhắn gửi lời lên
 117. Ai lên nhắn với trăng già
 118. Ai lên Phú Thọ thì lên
 119. Ai lên ta gửi lời lên
 120. Ai mà đánh trống phụ kèn
 121. Ai mà đi đánh trả trời
 122. Ai mà đội đá vá trời
 123. Ai mà nói dối cùng ai
 124. Ai mà nói dối cùng chồng
 125. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 126. Ai mà phụ nghĩa quên công
 127. Ai mang chiếc nón quai thao
 128. Ái miên
  1
 129. Ai mua con quạ bán cho
 130. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 131. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 132. Ái nhân như kỷ
 133. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 134. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 135. Ai nỡ lòng nào vác sào thọc cá
 136. Ai ơi ăn bát cơm rau
 137. Ai ơi chớ lấy học trò
  1
 138. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 139. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 140. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 141. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 142. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 143. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 144. Ai ơi chớ vội khoe mình
 145. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  1
 146. Ai ơi có biết cho không
 147. Ai ơi có câu thơ rằng
 148. Ai ơi cứ ở cho lành
 149. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 150. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 151. Ai ơi đi lính cho Tây
 152. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)
 153. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
 154. Ai ơi đứng lại mà coi
 155. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 156. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 157. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 158. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 159. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 160. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 161. Ai ơi đừng vội chớ lo
 162. Ai ơi được ngọc đừng cười
 163. Ai ơi giữ chí cho bền
 164. Ai ơi gương bể khó hàn
 165. Ai ơi không nghĩ thân sau
 166. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 167. Ai ơi mồng chín tháng tư
 168. Ai ơi mua đó khó lòng
 169. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 170. Ai ơi nhớ lấy lời này
 171. Ai ơi phải nghĩ trước sau
 172. Ai ơi sao chẳng đi về
 173. Ai ơi thương lấy cho ta
 174. Ai ơi thương lấy lúc ni
 175. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 176. Ai ơi trẻ mãi ru mà
 177. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 178. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
 179. Ai qua núi Tản sông Đà
 180. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 181. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 182. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
 183. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
 184. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 185. Ai rằng ta chẳng khôn này
 186. Ai sang đò ấy bây giờ
 187. Ai sinh ra bãi cát bồi
 188. Ai thương ta thời nói với ta
 189. Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân
 190. Ai trao lời giục giã em mê
 191. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
 192. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 193. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 194. Ai từng bận áo không bâu
 195. Ai từng con cú nó mọc sừng
 196. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 197. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 198. Ai về ai ở lại đây
 199. Ai về ai ở mặc ai
 200. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
 201. Ai về anh dặn lời này
 202. Ai về bên ấy bây giờ
 203. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
 204. Ai về chẻ nứa phết hồ
 205. Ai về cho em về theo
 206. Ai về chợ Nhót mua tranh
 207. Ai về chợ Vạn thì về
 208. Ai về dọn ngõ sửa đường
 209. Ai về Dục Tú cùng em
 210. Ai về Đào Xá vui thay
 211. Ai về đằng ấy hôm mai
 212. Ai về đến huyện Đông Anh
 213. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
 214. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 215. Ai về đợi với em cùng
 216. Ai về đường ấy hôm mai
 217. Ai về đường ấy hôm nay
 218. Ai về đường ấy mặc ai
 219. Ai về đường ấy mấy đò
 220. Ai về em gởi bức thư
 221. Ai về em gửi bức tranh
 222. Ai về Giáp Nhị năm xưa
 223. Ai về Giồng Dứa qua truông
 224. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 225. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 226. Ai về Hà Tĩnh thì về
 227. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
 228. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 229. Ai về hợp tác Trung Hoà
 230. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
 231. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
 232. Ai về khe Mọ cùng đi
 233. Ai về Khương Hạ, Đình Gừng
 234. Ai về ngõ ấy ai ơi
 235. Ai về nhắn chị hàng cau
 236. Ai về nhắn họ Hy Hoà
 237. Ai về nhắn hỏi cô ba
 238. Ai về nhắn khách biên thiềm
 239. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 240. Ai về nhắn nhủ cô hay
 241. Ai về nhắn nhủ mẹ cha
 242. Ai về nhắn nhủ ông sư
 243. Ai về nhắn với bà cai
 244. Ai về nhắn với bạn nguồn
 245. Ai về nhắn với ông câu
 246. Ai về nhắn với quan Đề
 247. Ai về nhắn với quan Thượng
 248. Ai về nhớ vải Định Hoà
 249. Ai về Nhượng Bạn thì về
 250. Ai về Phú Lộc gửi lời
 251. Ai về Phú Thọ cùng ta
 252. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 253. Ai về Thông Lạng mà coi
 254. Ai về tôi gửi buồng cau
 255. Ai về tôi gửi bức thư
 256. Ai về Tuy Phước ăn nem
 257. Ai về xẻ gỗ cho dày
 258. Ai về Yên Xá thì về
 259. Ai vô Bình Định mà coi
 260. Ai vô phân trần tác loạn
 261. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
 262. Ai vơ rơm rác thì vơ
 263. Ai xinh thì mặc ai xinh
 264. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 265. Ai xui ai khiến bất nhơn
 266. Ai xui ai khiến trong lòng
 267. Ai xui anh lấy được mình
 268. Ai xui đất thấp trời cao
 269. Ai xui em có má hồng
 270. Ai xui em lấy học trò
 271. Ai xui má đỏ hồng hồng
 272. Ai xui tôi đến chốn này
 273. An bộ khả dĩ đương xa
 274. An cư lự nguy
 275. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 276. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 277. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 278. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 279. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 280. Anh bởi mảng lo nghèo
 281. Anh buồn có chốn thở than
 282. Anh buồn có lẽ than ra
 283. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
 284. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 285. Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
 286. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 287. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 288. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 289. Anh chờ em như liễu chờ đào
 290. Anh chờ em từ thuở mô tê
 291. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 292. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
 293. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 294. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 295. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 296. Anh có thương em thì thương cho trót
 297. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 298. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 299. Anh còn son, em cũng còn son
 300. Anh cũng đã hay: Tôi ngay phò chúa thánh
 301. Anh cùng em thề đã trước sau
 302. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 303. Anh dệt cửi, em kéo hoa
 304. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 305. Anh đã có vợ anh rồi
 306. Anh đã có vợ con riêng
 307. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 308. Anh đây chính thực người trời
 309. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 310. Anh đây mục hạ vô nhân
 311. Anh đây quân tử trí cao
 312. Anh đây tài tử giai nhân
 313. Anh đây thật đấng trai lành
 314. Anh đây thật khó, không giàu (I)
 315. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 316. Anh đến đây để ở mãi không về
 317. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 318. Anh đi anh dặn em rằng
 319. Anh đi anh nhớ non Côi
 320. Anh đi anh nhớ trở về
 321. Anh đi ba bữa anh về
 322. Anh đi Bình Định ở lâu
 323. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 324. Anh đi chín quận chín châu
 325. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 326. Anh đi dù lụa cánh dơi
 327. Anh đi dù lụa năm bông
 328. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
 329. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 330. Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
 331. Anh đi đường ấy xa xa
 332. Anh đi em một ngó chừng
 333. Anh đi em ở lại nhà
  1
 334. Anh đi ghe cá cao cờ
 335. Anh đi ghe nổi chín chèo
 336. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 337. Anh đi gìn giữ nước non
 338. Anh đi làm mướn nuôi ai
 339. Anh đi làm thợ nơi nao
 340. Anh đi lấy vợ cách sông
 341. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 342. Anh đi lính hay đi chết nướng
 343. Anh đi lọng lụa ba bông
 344. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 345. Anh đi mấy độ xuân rồi
 346. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 347. Anh đi ngó trước, ngó sau
 348. Anh đi phe cá mũi Son
 349. Anh đi phe cá Trảng Lường
 350. Anh đi qua bờ giếng
 351. Anh đi ra cay đắng như gừng
 352. Anh đi súng ở tay ai
 353. Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
 354. Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
 355. Anh đi trên đường Ba Vát
 356. Anh đi tu cho bạc lông tai
 357. Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn
 358. Anh đi vắng cửa vắng nhà
 359. Anh đi vui thú Bắc Thành
 360. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 361. Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội
 362. Anh đố em đếm hết sao trời
 363. Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao
 364. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 365. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 366. Anh đừng chê thiếp xấu xa
 367. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 368. Anh đừng lên xuống uổng công
 369. Anh đừng thấy cá phụ canh
 370. Anh đương cầm bút ngâm bài
 371. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 372. Anh em ai đầy nồi nấy
 373. Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi
 374. Anh em chín họ mười đời
 375. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
 376. Anh em cốt nhục đồng bào (II)
 377. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 378. Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
 379. Anh em hạt máu sẻ đôi
 380. Anh em hiền thật là hiền
 381. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 382. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 383. Anh em nào phải người xa
 384. Anh em như chân như tay (I)
 385. Anh em như chân như tay (II)
 386. Anh em như chân như tay (III)
 387. Anh em như chân tay
 388. Anh em như thể tay chân
  1
 389. Anh em sắp lại cho đều
 390. Anh em ta lập đám lên đây
 391. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 392. Anh em tứ hải giao tình
 393. Anh em xem mặt cho vay
 394. Anh gặp em đây là việc trời đề
 395. Anh gặp em như nem gặp rượu
 396. Anh giai ngõ Trạm phải hèn
 397. Anh giàu quần đôi ba bức
 398. Anh giàu trong trứng giàu ra
 399. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
 400. Anh Hai như con nhà giàu
 401. Anh ham giàu là anh ham dại
 402. Anh ham xóc đĩa, cò quay
 403. Anh hùng ẩn sĩ quy điền
 404. Anh hùng đến đó thì vô
 405. Anh hùng gì anh hùng rơm
 406. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 407. Anh hùng trí chủ trạch dân
 408. Anh hùng trường trải chín châu
 409. Anh khoe có tỏi anh cay
 410. Anh khôn mà vợ anh đần
 411. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 412. Anh không lấy được em ngoan
 413. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 414. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
 415. Anh không phải người đặng chim quên ná
 416. Anh kia có vợ con rồi
 417. Anh kia có vợ sau lưng
 418. Anh kia đi ô cánh dơi
 419. Anh kia lịch sự đi đàng
 420. Anh là con cái nhà ai (I)
 421. Anh là con cái nhà ai (II)
 422. Anh là con trai học trò
 423. Anh là con trai lau tàu
 424. Anh là con trai Nam Sang
 425. Anh là con trai nhà nghèo
 426. Anh là con út ở nhà
 427. Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
 428. Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
 429. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 430. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 431. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời
 432. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 433. Anh lên đường ngược làm chi
 434. Anh lính là anh lính ơi (I)
 435. Anh lính là anh lính ơi (II)
 436. Anh lo phận anh chưa có vợ
 437. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 438. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 439. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 440. Anh mau thức dậy học bài
 441. Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
 442. Anh mong bắt cá chuồn chuồn
 443. Anh mong cho cả gió đông
 444. Anh mong chuốt ná lau tên
 445. Anh mong đi giã thuyền nào
 446. Anh mong đưa đón em về
 447. Anh mong gởi cá cho chim
 448. Anh mong làm bạn với trời
 449. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 450. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 451. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 452. Anh này có tính hoang toàng
 453. Anh nay con trai Hải Phòng
 454. Anh nay đương lúc còn trai
 455. Anh nay quyết chí đi tu
 456. Anh này rõ khéo làm ăn
 457. Anh nay tứ hải giang hồ
 458. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 459. Anh năng lên gối làm quen
 460. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 461. Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
 462. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 463. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 464. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 465. Anh ngồi bậc lở anh câu
 466. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 467. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 468. Anh ngồi phần thủ trống reo
 469. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 470. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 471. Anh ngồi vực thẳm anh câu
 472. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 473. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 474. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 475. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 476. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 477. Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
 478. Anh nhất kỳ tâm
 479. Anh như cái võ môn, cao không xiết kể
 480. Anh như cây gỗ xoan đào
 481. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 482. Anh như con một nhà giàu
 483. Anh như con nhạn bơ thờ
 484. Anh như Đại Thánh trên mây
 485. Anh như táo rụng sân đình
 486. Anh như tấm vóc đại hồng
 487. Anh như trái bưởi trái bòng
 488. Anh như trúc mọc ngoài trời
 489. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 490. Anh nói em cũng nghe anh
 491. Anh nói với em mía ngọt hơn đường
 492. Anh nói với em như mía chẻ hai
 493. Anh nói với em như rìu chém xuống đá
 494. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 495. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 496. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 497. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 498. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 499. Anh ở sao mà rể gọi là con
 500. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 501. Anh ơi anh hãy mau mau
 502. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 503. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
 504. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 505. Anh ơi cất giọng hò cao
 506. Anh ơi có chí canh nông
 507. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 508. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 509. Anh ơi đã vít thì vin
 510. Anh ơi đi lại cho dày
 511. Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi
 512. Anh ơi mời anh vô nhà
 513. Anh ơi phải lính thì đi
 514. Anh ơi quen em từ thuở hàn vi
 515. Anh ơi trời đã nhá nhem
 516. Anh ơi uống rượu thì say
 517. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 518. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 519. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 520. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
 521. Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
 522. Anh quen em những thuở đang bồng
 523. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 524. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 525. Anh ra đi cay đắng như gừng
 526. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 527. Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
 528. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
 529. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
 530. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 531. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 532. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 533. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 534. Anh say em như bướm say hoa
 535. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 536. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
 537. Anh tham ba chốn bốn quê
 538. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 539. Anh thì bạn với ma men
 540. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 541. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 542. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 543. Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
 544. Anh thương em anh để đó đã
 545. Anh thương em bất luận xấu xinh
 546. Anh thương em biết nói mần răng
 547. Anh thương em cha mẹ đều hay
 548. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 549. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 550. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
 551. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
 552. Anh thương em không muốn vào nhà
 553. Anh thương em không nói khi đầu
 554. Anh thương em nên phải đi đêm
 555. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 556. Anh thương em ruột thắt gan bào
 557. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 558. Anh thương em trầu hết lá lươn
 559. Anh thương em trong chừng một tháng
 560. Anh thương em từ thuở trồng cau
 561. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 562. Anh thương em, đừng cho ai biết
 563. Anh thương em, thương quấn thương quít
 564. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 565. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 566. Anh tiếc ao cá nước trong
 567. Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
 568. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 569. Anh tiếc công đào ao thả cá
 570. Anh toan thề thốt nàng hay
 571. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 572. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 573. Anh tới đây ngọn có gốc không
 574. Anh tới đây ở mãi không về
 575. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 576. Anh tới nơi đây như cây bị hạn
 577. Anh trèo lên cây táo, anh sang qua cây gạo
 578. Anh trông cái mắt em này
 579. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 580. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 581. Anh trông thân thể em nay
 582. Anh trông thân thể tôi này
 583. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 584. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 585. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 586. Anh tỷ như phận anh
 587. Anh vào anh cũng muốn vào
 588. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 589. Anh vẫn sợ mỗi khi nhìn em khóc
 590. Anh về anh bảo mẹ cha
 591. Anh về anh cạo râu đi
 592. Anh về anh chẳng ngó lui
 593. Anh về anh lại sang ngay
 594. Anh về bán ruộng cây đa
 595. Anh về báo nghĩa sinh thành
 596. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 597. Anh về bên xã nay mai
 598. Anh về Bình Định thăm cha (I)
 599. Anh về Bình Định thăm cha (II)
 600. Anh về Bình Định thăm nhà
 601. Anh về cất lễ tam sanh
 602. Anh về chẳng có chi đưa
 603. Anh về chẻ lạt bó tro
 604. Anh về chẻ nứa đan lồng
 605. Anh về chẻ nứa đan sàng
 606. Anh về chẻ trúc phơi khô
 607. Anh về chi nữa anh ơi
 608. Anh về cho chóng mai lên
 609. Anh về cho em về theo (I)
 610. Anh về cho em về theo (II)
 611. Anh về cho em về theo (III)
 612. Anh về cho nhớ mai sang
 613. Anh về cuốc đất trồng cau
  1
 614. Anh về cưa ván đóng đò
 615. Anh về cưa ván đóng thùng
 616. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 617. Anh về dưới Giã hồi hôm
 618. Anh về đã tới trường quan
 619. Anh về đánh vảy cá trê
 620. Anh về đào lỗ sau hè
 621. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 622. Anh về để áo lại đây (I)
 623. Anh về để áo lại đây (II)
 624. Anh về để quạt lại đây
 625. Anh về đếm hết sao trời
 626. Anh về đi học cho chuyên
 627. Anh về đi ngủ kẻo khuya
 628. Anh về đi ngủ mai cày
 629. Anh về đợ ruộng cây đa
 630. Anh về đưa cội cây dừa
 631. Anh về đưa nhạn sang thăm
 632. Anh về đường ấy mấy cung
 633. Anh về em chẳng dám cầm
 634. Anh về em cũng muốn về
 635. Anh về em cũng xin đi
 636. Anh về em không biết gì đưa
 637. Anh về em nắm cổ tay
 638. Anh về em những trông chừng
 639. Anh về em những trông theo
 640. Anh về em nỏ chi đưa
 641. Anh về em nỏ dám đưa
 642. Anh về em ở hai nơi
 643. Anh về em ở lại bơ vơ
 644. Anh về giữ việc thú quê
 645. Anh về Hạ Thái, Đông Phù
 646. Anh về hái đậu trảy cà
 647. Anh về học lấy chữ nhu
 648. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 649. Anh về kẻo vợ anh trông
 650. Anh về không lẽ về luôn
 651. Anh về kiếm chốn kẻo già
 652. Anh về kiếm vợ kẻo già
 653. Anh về kiếm vợ là xong
 654. Anh về láp biển trồng cây
 655. Anh về lấy vợ cách sông
 656. Anh về liệu lấy trăm mâm
 657. Anh về mai đã lên chưa
 658. Anh về mai mốt anh sang
 659. Anh về mai mốt qua chơi
 660. Anh về mai sớm anh lên
 661. Anh về mắc võng nuôi con
 662. Anh về mắc võng ru con (I)
 663. Anh về mắc võng ru con (II)
 664. Anh về mua gỗ đóng giường
 665. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 666. Anh về mua lấy năm me
 667. Anh về mua lụa bọc trời
 668. Anh về mượn thuổng đào hồ
 669. Anh về ngoài Huế lâu vô
 670. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 671. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 672. Anh về nhớ ngãi em không
 673. Anh về nối tóc cho dài
 674. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 675. Anh về răng đứt anh ơi
 676. Anh về rẫy vợ anh ra
 677. Anh về sao được mà về
 678. Anh về sắm bộ sào tương
 679. Anh về sắm nón sắm quai
 680. Anh về số phận ra trò
 681. Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 682. Anh về thắt rế kim cang
 683. Anh về thấy kiểng thêm thương
 684. Anh về thổi bễ nung kền
 685. Anh về thủ phận lo nghèo
 686. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 687. Anh về thưa với mẹ cha (II)
 688. Anh về thưa với mẹ nhà
 689. Anh về thưa với mẹ thầy
 690. Anh về thưa với ông bà (I)
 691. Anh về thưa với ông bà (II)
 692. Anh về tìm vảy cá trê
 693. Anh về tìm vợ con anh
 694. Anh về tô lý tô lăng
 695. Anh về trồng chuối nuôi chim
 696. Anh về xẻ ván cho dài
 697. Anh về xẻ ván cho dày
 698. Anh về xứ Đế thành Đô
 699. Anh vỗ trống đất kêu vang
 700. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 701. Anh với em như bát nước đầy
 702. Anh với em như mía với gừng
 703. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 704. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 705. Anh vươn đôi cánh che dâu
 706. Anh xa em chưa đầy một tháng
 707. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 708. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 709. Anh yêu em từ thuở lên ba
 710. Áo ai đi ở mặc ai
 711. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 712. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 713. Ao cạn cá phải về sông
 714. Áo chưa rách anh đã thay vai
 715. Áo cũ để vận trong nhà
 716. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 717. Áo dài đứt nút còn khuy
 718. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 719. Áo đen ai nhuộm cho mình
 720. Áo đen đơm bộ khuy đen
 721. Áo đen không lẽ đen hoài
 722. Áo đen năm nút con rồng
 723. Áo đen năm nút viền bâu
 724. Áo em ai nhuộm cho mình
 725. Áo em, áo chiếu mo cau
 726. Áo gài năm nút hở bâu
 727. Ao hồ cá lội trông sao
 728. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 729. Áo mặc sao qua khỏi đầu
 730. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 731. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 732. Áo ngắn cũng như áo dài
 733. Áo người mặc đoạn cởi ra
 734. Áo rách chi lắm áo ơi
 735. Áo rách có cách anh thương
 736. Áo rách vai, vá hoài vá huỷ
 737. Ao sâu bắt chẳng đặng cá
 738. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 739. Ao sâu tốt cá
 740. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 741. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 742. Ao thẳm càng lắm cá trê
 743. Ao thu nước gợn trong veo
 744. Ao to ta thả cá chơi
 745. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 746. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 747. Áo trắng em mặc cho xinh
 748. Áo trắng em tưởng là tiên
 749. Áo tứ thân em treo trên mắc
 750. Áo tứ thân là áo của tôi
 751. Áo vá vai vợ ai không biết
 752. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 753. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 754. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 755. Áo xanh thì chỉ cũng xanh
 756. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 757. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 758. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 759. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 760. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 761. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 762. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 763. Ăn cây nào rào cây ấy
 764. Ăn cây táo rào cây xoan đào
 765. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 766. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 767. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 768. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 769. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
 770. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 771. Ăn chẳng có, khó đến mình
 772. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
 773. Ăn chơi cho hết tháng hai
 774. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 775. Ăn chưa no, lo chưa tới
 776. Ăn có bữa lo không có bữa
 777. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 778. Ăn có nơi, làm có chỗ
 779. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 780. Ăn cơm chúa, múa tối ngày
 781. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 782. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 783. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 784. Ăn cơm mắm thấm về lâu
 785. Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ
 786. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
 787. Ăn cơm nhà vác ngà
 788. Ăn cơm với cá mòi he
 789. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 790. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 791. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 792. Ăn đong cho đáng ăn đong
 793. Ăn được ngủ được là tiên
 794. Ăn được, ngủ được là tiên
  1
 795. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 796. Ăn ít ngon nhiều
 797. Ăn không lo của kho cũng hết
 798. Ăn không rau như đau không thuốc
 799. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 800. Ăn làm sóng, nói làm gió
 801. Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ
 802. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 803. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 804. Ăn lấy đời, chơi lấy thời
 805. Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong
 806. Ăn lúc đói, nói lúc say
 807. Ăn mày đánh đổ cầu ao
 808. Ăn mày là ai, ăn mày là ta
 809. Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con
 810. Ăn mặn uống nước đỏ da
 811. Ăn mật giả gừng
 812. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 813. Ăn một bát cơm
 814. Ăn một bát, nói một lời
 815. Ăn một miếng, tiếng một đời
 816. Ăn một quả na
 817. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 818. Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở
 819. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 820. Ăn nhạt mới biết thương đến mèo
 821. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 822. Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng
 823. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 824. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 825. Ăn no sinh sự
 826. Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất
 827. Ăn ở trần, mần mặc áo
 828. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 829. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  2
 830. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 831. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 832. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 833. Ăn quen, nhịn không quen
 834. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 835. Ăn rươi chịu bão cho cam
 836. Ăn sao cho được mà mời
 837. Ăn sung giả ngái
 838. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 839. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 840. Ăn tại thủ, ngủ tại công đường
 841. Ăn tấm trả giặt
 842. Ăn thật làm giả
 843. Ăn theo thuở, ở theo thì
 844. Ăn thì cho, buôn thì so
 845. Ăn thì có vợ cùng con
 846. Ăn thì những muốn cùng ngon
 847. Ăn thì vóc học thì hay
 848. Ăn thì vóc, học thì hay
 849. Ăn thời được ăn cả nhà
 850. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 851. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 852. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 853. Ăn trầu thì mở trầu ra
 854. Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại
 855. Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
 856. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 857. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 858. Ăn vặt quen mồm
 859. Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ
 860. Ăn với chồng một bữa
 861. Ăn xin cho đáng ăn xin
 862. Ăn xôi chùa ngọng miệng
 863. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 864. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 865. Ân cha nặng lắm ai ơi
 866. Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
 867. Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
 868. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 869. Ân tình mới đó mau phai
 870. Ân tình nay đã hết trông
 871. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 872. Ầu ơ bồng bống bông bông
 873. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 874. Ấy ai cắt mối tơ mành
 875. Ấy ai dắt mối tơ mành
 876. Ấy ai vô phúc trên đời
 877. Ba bà đi bán lợn con
 878. Ba Biều chí dũng gan liền
 879. Ba bốn nơi đến nói không màng
 880. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 881. Bà con cô bác, lẳng lặng mà nghe [Vè khâm sai]
 882. Ba con đổi lấy một cha
 883. Bà còng đi chợ trời mưa
 884. Ba cô cùng ở một nhà
 885. Ba cô đội gạo lên chùa
 886. Bà cốt đánh trống long tong
 887. Ba dân mở hội tháng năm
 888. Ba đồng một mớ đàn ông
 889. Bà già đã tám mươi hai
 890. Bà già ra chợ Cầu Đông
 891. Ba gian nhà khách, chiếu sạch giường cao
 892. Ba keo thì mèo mở mắt
 893. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 894. Ba La cuốc đất trồng hành
 895. Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến
 896. Ba mươi súc miệng ăn chay
 897. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 898. Ba năm mở hội một lần
 899. Ba năm ở với người đần
 900. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 901. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  3
 902. Ba người đánh một, không chột cũng què
 903. Bà ơi cho cháu xin xu
 904. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 905. Ba phen lên ngựa mà về
 906. Ba tàn ba héo vì cây
 907. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 908. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 909. Ba tiền một khứa cá buôi
 910. Ba vợ bảy nàng hầu
 911. Bạc màu là đất Đông Anh
 912. Bác mẹ em vội tham vàng
 913. Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác điếu Phan Cát Xu
  2
 914. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 915. Bách nhân bách khẩu
 916. Bạch Viên nhớ Tôn Sinh
 917. Bạch Viên tâu Thượng Đế
 918. Bạch Viên tỏ tình
 919. Bạch Viên từ biệt chùa Phi Lai
 920. Bạch Viên vào chùa nghe kinh
 921. Bài ca răn cờ bạc
 922. Bãi dài cát nhỏ tăm tăm
 923. Bãi dài cát nhỏ, hột to
 924. Bài thơ tặng chiếc lá
 925. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 926. Bạn bè là nghĩa tương tri
 927. Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi
 928. Bàn Cờ, Trảm Tướng, Cao Tung
 929. Bán gia tài mua danh phận
 930. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 931. Bán hàng thì bán sớm mai
 932. Ban ngày quan lớn như thần
 933. Bạn ơi, ơi bạn vô đây
 934. Bảng nhãn Khâu Khôi bị Lư Kỷ ép gả con gái
 935. Bảo cho những khách má hồng
 936. Bao giờ cá lý hoá long
 937. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 938. Bao giờ cho chuối có cành
 939. Bao giờ cho đến tháng hai
 940. Bao giờ cho gạo bén sàng
 941. Bao giờ cho hương bén hoa
 942. Bao giờ cho sóng bỏ gành
 943. Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)
 944. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 945. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 946. Bao giờ hết chủ Hồ Tây
 947. Bao giờ lại đón khách hào hoa
 948. Bao giờ lấp ngã ba Chanh
 949. Bao giờ lở núi Tản Viên
 950. Bao giờ lúa mọc trên chì
 951. Bao giờ mang hiện đến ngày
 952. Bao giờ mồng sáu tháng ba
 953. Bao giờ ngựa đá qua sông
 954. Bao giờ trục mọc quanh thành
 955. Bảo nhau gặt lúa vội vàng
 956. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 957. Bát nước giải bằng vại thuốc
 958. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 959. Bảy với ba tính ra một chục
 960. Bắc cầu cho kiến leo qua
 961. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 962. Bắc kim thang
  1
 963. Bắc Kỳ ông thống Sa-ten
 964. Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành
 965. Bắc Nam lòng chẳng thương tình
 966. Bắc thang lên đến cung mây
 967. Bắc thang lên đến tận trời
 968. Bắc thang lên hái hoa vàng
 969. Bắc thang lên hỏi ông trăng
 970. Bắc thang thử hỏi trăng già
 971. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 972. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 973. Bắt được con công
 974. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 975. Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
 976. Bậc tài danh
 977. Bất học vô thuật
 978. Bất kỳ sớm tối chiều trưa
 979. Bất năng nhẫn
 980. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 981. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 982. Bầu dục chấm nước cáy
 983. Bầu già thì mướp cũng sơ
 984. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
 985. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 986. Bây giờ mận mới hỏi đào
  2
 987. Bây giờ ta gặp nhau đây
 988. Bây giờ ta lại gặp ta
 989. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 990. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 991. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 992. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 993. Bấy lâu ta ở với ta
 994. Bấy lâu vắng mặt khát khao
 995. Bẻ hành bẻ tỏi
 996. Bé nhưng mà bé hạt tiêu
 997. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 998. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 999. Bèo lan khắp cánh đồng Cầu
 1000. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 1001. Bể Đông có lúc vơi đầy
 1002. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 1003. Bên hữu con thiên lý mã
 1004. Bên Tây có chiếc tàu sang
 1005. Bị lộ chân tướng, Mai sinh thú thực
 1006. Bị rách nhưng lại có vàng
 1007. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 1008. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 1009. Biển sâu cá lội mất tăm
 1010. Biết đâu...
 1011. Biết nhà cô ở đâu đây
 1012. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 1013. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 1014. Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
 1015. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 1016. Bình Định có núi Vọng Phu
 1017. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 1018. Bóc ngắn cắn dài
 1019. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 1020. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 1021. Bom nào doạ nổi Gia Lâm
 1022. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 1023. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 1024. Bồ các là bác chim ri
 1025. Bố chồng là lông con lợn
 1026. Bố chồng là lông con phượng
 1027. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 1028. Bố mẹ là vớ cọc chèo
 1029. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 1030. Bồi ở lở đi
 1031. Bốn bề công nợ eo sèo
 1032. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 1033. Bốn con ngồi bốn chân giường
 1034. Bốn màu bông cúc nở xây
 1035. Bốn mùa bông cúc nở sây
 1036. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 1037. Bông bống bồng bồng
 1038. Bồng bồng con nín con ơi
 1039. Bồng bồng cõng chồng đi chơi
 1040. Bồng bồng mẹ bế con sang
 1041. Bồng em đi dạo vườn dưa
 1042. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 1043. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 1044. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 1045. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 1046. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 1047. Bới bèo ra bọ
 1048. Bơi Đăm, rước Giá, hội Thày
 1049. Bới lông tìm vết
 1050. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 1051. Bởi thương nên dạ mới trông
 1052. Bởi thương nên ốm nên gầy
 1053. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 1054. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 1055. Bớt đồng thì bớt cù lao
 1056. Bún ngon bún mát Tứ Kỳ
 1057. Bụng làm dạ chịu
 1058. Bụng trâu làm sao bụng bò làm vậy
 1059. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 1060. Buổi chiều mùa thu
 1061. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 1062. Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
 1063. Buổi nào vuốt mái tóc này
 1064. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 1065. Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương
 1066. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 1067. Buôn chung với đức ông
 1068. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 1069. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 1070. Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện
 1071. Buồn tình cha chả buồn tình
 1072. Buồn từ trong dạ buồn ra
 1073. Buồn về một nỗi phu quân
 1074. Buồng nhà trong mắc dở chăn tằm
 1075. Bụt nhà không thiêng, đi cầu Thích Ca ngoài đường
 1076. Bút sa, gà chết
 1077. Bữa ăn có cá cùng canh
 1078. Bữa cơm múc nước rửa râu
 1079. Bữa nay giọng tắt tiếng khan
 1080. Bực mình lên tận tiên cung
 1081. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 1082. Bước chân qua đoạn đường này
 1083. Bước qua vườn ổi hái trầu
 1084. Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ
 1085. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 1086. Bướm già thì bướm có râu
 1087. Bướm vàng đậu đọt mù u
 1088. Bứt đi thì dạ không đành
 1089. Cá bã trầu ăn bọt thia thia
 1090. Cá buồn cá lội tung tăng
 1091. Cá buồn cá vọt qua đăng
 1092. Cá buồn cá vượt qua đò
 1093. Cá chẳng ăn muối cá ươn
 1094. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 1095. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 1096. Cả giận mất khôn
 1097. Cả gió tắt đuốc
 1098. Cá không ăn câu thật là cá dại
 1099. Cả làng có một thầy đồ
 1100. Cá lên khỏi nước cá khô
 1101. Cá lớn nuốt cá bé
 1102. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 1103. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 1104. Cá mè một lứa
 1105. Cả nhà trẩy hội bán hàng
 1106. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 1107. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 1108. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 1109. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 1110. Cá về biển Bắc hết trông
 1111. Cả vốn lớn lãi
 1112. Các Cống sĩ mưu cứu Khâu Khôi
 1113. Các quan hát xướng
 1114. Cách bức chẳng được nói luôn
 1115. Cách mấy thu tưởng là em đi biệt
 1116. Cách nhau một bức rào thưa
 1117. Cách sông cách núi cho cam
 1118. Cách sông nên phải luỵ đò
 1119. Cái bống còn ở trong hang
 1120. Cái bống cõng chồng đi chơi
 1121. Cái bống đi chợ Cầu Canh
 1122. Cái bống là cái bống bang (I)
 1123. Cái bống là cái bống bang (II)
 1124. Cái bống là cái bống bình
 1125. Cái bống mặc sống ngang chân
 1126. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 1127. Cái cân có quỷ, có ma
 1128. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 1129. Cái cò đi đón cơn mưa
 1130. Cái cò là cái cò con
 1131. Cái cò là cái cò kỳ
 1132. Cái cò là cái cò quăm
 1133. Cái cò là cái cò vàng
 1134. Cái cò lặn lội bờ ao
  1
 1135. Cái cò lặn lội bờ sông
 1136. Cái cò mày mổ cái tôm
 1137. Cái cò trắng bạch như vôi
 1138. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 1139. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 1140. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 1141. Cái cóc ăn trầu đỏ môi
 1142. Cái cóc lặn lội bờ sông
 1143. Cái cóc lặn lội qua ngòi
 1144. Cái cốc mày lặn ao chà
 1145. Cái cuốc là cái cuốc đen
 1146. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 1147. Cái gì anh đổ vào bồ
 1148. Cái gì nó kêu
 1149. Cái giường mà biết nói năng
 1150. Cái khó bó cái khôn
 1151. Cái kiến mày ở trong nhà
 1152. Cải nào bằng cải Đông Dư
 1153. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
 1154. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
  1
 1155. Cái phận nhà khó khổ thay
 1156. Cái quạt mười tám cái nan
 1157. Cái răng, cái tóc là góc con người
 1158. Cái sáo mặc áo em tao
 1159. Cái tình là cái dại
 1160. Cái vòng danh lợi cong cong
 1161. Cái vòng danh lợi cong cong
 1162. Cam sành rã rượi bờ ao
 1163. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 1164. Cảm tưởng của Mai sinh trong khi ở Trần phủ
 1165. Cam, quýt, mít, hồng
 1166. Càng già càng dẻo càng dai
 1167. Càng thắm thì lại càng phai
 1168. Canh ba trống điểm trên lầu
 1169. Canh bầu nấu với cá trê
 1170. Cảnh Bích Câu
 1171. Canh cải mà nấu với gừng
 1172. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 1173. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 1174. Cảnh chiều thu
 1175. Canh khuya giấc điệp mơ màng
 1176. Canh khuya nghe khúc tì bà
 1177. Canh một cho chí canh hai
 1178. Canh một dọn cửa, dọn nhà
 1179. Canh muống nấu với tương gừng
 1180. Cảnh nhàn
 1181. Canh nông sớm tối ngoài đồng
 1182. Canh suông khéo nấu thì ngon
 1183. Cảnh thanh nhàn
 1184. Cao su đi dễ khó về
 1185. Cáo thị Cần Vương
 1186. Cau già dao sắc lại non
 1187. Cau già khéo bổ thì ngon
 1188. Cau già quá lứa bán buôn
 1189. Cau non trầu lộc mỉa mai
 1190. Cau phơi tái
 1191. Cày đồng đang buổi ban trưa
  1
 1192. Căn duyên còn đó hỡi trời
 1193. Căn duyên gặp gỡ giữa trời
 1194. Căn duyên này, ai phá cho rời
 1195. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 1196. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 1197. Cầm bút viết thẳng dòng chì kẻ
 1198. Cầm chài mà vãi cá căng
 1199. Cầm chài mã vãi lỗ tre
 1200. Cẩm Giang xuân sắc
 1201. Cầm lược lại nhớ đến gương
 1202. Cầm vàng mà lội qua sông
 1203. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 1204. Cần tái, cải nhừ
 1205. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 1206. Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu
 1207. Cất lên một tiếng la đà
 1208. Cất tiếng than
 1209. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 1210. Cậu ba Kẻ Gióng kia ơi
 1211. Câu cá cá chẳng ăn mồi
 1212. Cậu cai buông áo em ra
 1213. Cậu cai nón dấu lông gà
  1
 1214. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 1215. Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn
 1216. Câu đối Tết: Ai nấy dại - ta nay nhàn
 1217. Câu đối Tết: Lá phướn - tiếng chuông
 1218. Câu đối Tết: Thịt mỡ - cây nêu
 1219. Câu ếch
 1220. Cầu Long Biên qua trái về phải
 1221. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 1222. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 1223. Cầu Mông bước tới Cầu Châu
 1224. Cầu Ngu, Trung Lễ xưa nay [Vè nghĩa quân Bang Ninh hạ thành Hà Tĩnh]
 1225. Cầu sắt mà bắc ngang sông
 1226. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 1227. Cây cao bóng cả duyên mòn
 1228. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 1229. Cây cao su quý hơn người
 1230. Cây cao thì gió càng lay
 1231. Cây cao, bóng mát không ngồi
 1232. Cây chạm lá, cá chạm vây
 1233. Cây chanh lại nở hoa chanh
 1234. Cây chi trên rừng không có lá
 1235. Cây có cội, nước có nguồn
 1236. Cây đa bậc cũ lở rồi
 1237. Cây đa bến cũ năm xưa
 1238. Cây đa cũ, bến đò xưa
 1239. Cây đa giếng nước quê nhà
 1240. Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn
 1241. Cây khô chưa dễ mọc chồi
 1242. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 1243. Cây khô xuống nước cũng khô
 1244. Cấy lúa, lúa trổ ra năn
 1245. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 1246. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 1247. Cây oằn vì bởi gió nam
 1248. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 1249. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 1250. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 1251. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 1252. Cây xanh thì lá cũng xanh
 1253. Cha anh hùng, con hảo hán
 1254. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 1255. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 1256. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 1257. Cha chung không ai khóc
 1258. Cha đào ngạch, con xách nồi
 1259. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 1260. Cha đời con gái xứ Đông
 1261. Cha đời lính tẩy, lính Tây
 1262. Cha già con cọc
 1263. Cha già con muộn vơi vơi
 1264. Cha già đi nuôi con mượn
 1265. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 1266. Cha làm thầy, con bán sách
 1267. Cha mẹ đòi ăn cá thu
 1268. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 1269. Cha mẹ giàu con thong thả
 1270. Cha mẹ hồi trước có xem
 1271. Cha mẹ khuyên giải Thị Kính
 1272. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 1273. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 1274. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 1275. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 1276. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 1277. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 1278. Cha sinh mẹ dưỡng ra con
 1279. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 1280. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 1281. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 1282. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 1283. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 1284. Chàng đừng trời tối trông sao
 1285. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 1286. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 1287. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 1288. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 1289. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
 1290. Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
 1291. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 1292. Chàng trẩy đi kể đã mấy đông
 1293. Chàng về để áo lại đây
 1294. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 1295. Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ
 1296. Chàng về thiếp cũng xin đưa
 1297. Chàng về thiếp cũng xin theo
 1298. Chàng về thiếp cũng xin về
 1299. Chàng về thời thiếp xin đưa
 1300. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 1301. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 1302. Chạy như cờ lông công
 1303. Cháy thành vạ lây
 1304. Chạy trời không khỏi nắng
 1305. Chắc rễ bền cây
 1306. Chăm sao cho lá dâu dày
 1307. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 1308. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 1309. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 1310. Chẳng chua ai gọi là chanh
 1311. Chẳng chua cũng thể là chanh
 1312. Chẳng đi thì dạ chẳng đành
 1313. Chẳng đi thì nhớ thì thương
 1314. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 1315. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 1316. Chẳng làm người bảo rằng ươn
 1317. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 1318. Chẳng lo chi đó cười đây
 1319. Chẳng lo thân bậu thân qua
 1320. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 1321. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 1322. Chẳng tham nhà ngói ba toà
 1323. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 1324. Chẳng tham nhà ngói rung rinh
 1325. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 1326. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
 1327. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 1328. Chẳng thi chẳng đỗ chẳng sao
 1329. Chẳng thiêng ai gọi là thần
 1330. Chẳng thơm cũng ngát hoa chanh
 1331. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
 1332. Chẳng tư túi chẳng trăng hoa
 1333. Chẳng vui cũng thể hội Thày
 1334. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 1335. Chân đi thẳng tới chân ôi
 1336. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 1337. Chân mình còn lấm mê mê
 1338. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 1339. Chập chập thôi lại cheng cheng
 1340. Chật hào cá lội sen rung
 1341. Châu công về thăm nhà bàn gả Vân Anh cho Mai sinh
 1342. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 1343. Chẻ tre bện sáo cho dày
 1344. Chẻ tre lựa cật đan nia
 1345. Chém cha cái giặc, chết hoang
 1346. Chém cha cái nước sông Bờ
 1347. Chém cha con mắt lá khoai
 1348. Chém cha những đứa sang giàu
 1349. Chén rượu trăng thu
 1350. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 1351. Chèo mau để thiếp gặp anh
 1352. Chép Yên Duyên nằm nghiêng thuyền thúng
 1353. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 1354. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 1355. Chê tôm ăn cá lù đù
 1356. Chết ba năm sống lại một giờ
 1357. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 1358. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 1359. Chết trong còn hơn sống đục
 1360. Chi bằng cần trúc, áo tơi
 1361. Chi chi chành chành
  1
 1362. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 1363. Chị dại đã có em khôn
 1364. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 1365. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 1366. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 1367. Chỉ đường cho hươu chạy
 1368. Chị em dâu như bầu nước lã
 1369. Chị em không thèm đến ngõ
 1370. Chị em nắm nem ba đồng
 1371. Chị em như chuối nhiều tàu
 1372. Chị em rủ nhau đi tắm đầm
 1373. Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
 1374. Chị giàu, chị lấy ông nghè
 1375. Chị ngã em nâng
 1376. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 1377. Chỉ vì có bà chúa Tây
 1378. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 1379. Chiếc buồm nho nhỏ
 1380. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 1381. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 1382. Chiếc thuyền không đỗ bến giang đình
 1383. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 1384. Chiều chiều bóng ngả về tây
 1385. Chiều chiều con quạ lợp nhà
 1386. Chiều chiều én liệng bờ sông
 1387. Chiều chiều én liệng cò bay
 1388. Chiều chiều én liệng, cò bay
 1389. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều (I)
 1390. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều (II)
 1391. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 1392. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 1393. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 1394. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 1395. Chiều chiều ra đứng bờ mương
 1396. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 1397. Chiều chiều ra đứng cổng làng
 1398. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 1399. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  1
 1400. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 1401. Chiều chiều vịt lội bàu sen
 1402. Chiều chiều vịt lội cò bay
 1403. Chiều chiều xách chén mua tương
 1404. Chiều chiều xách giỏ hái rau
 1405. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 1406. Chiều nay có kẻ thất tình
 1407. Chiều nay người nghĩa xa anh
 1408. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 1409. Chim bay cá lội chăn văn
 1410. Chim bay mỏi cánh chim ngơi
 1411. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 1412. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 1413. Chim bay về núi túi rồi
 1414. Chim bay về rú, về non
 1415. Chim buồn tình chim bay về núi
 1416. Chim chích mà đậu cành chanh
 1417. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 1418. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 1419. Chim chuyền bụi sậy, con cá quậy bụi tùng
 1420. Chim chuyền nhành ớt líu lo
 1421. Chim có tổ, người có tông
 1422. Chim còn mến cội mến cành
 1423. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 1424. Chim hát
 1425. Chim kêu dưới suối ao đàng
 1426. Chim khôn chết mệt vì mồi
 1427. Chim khôn chưa bắt đã bay
 1428. Chim khôn đậu ngọn thầu dầu
 1429. Chim khôn đậu nóc nhà quan (I)
 1430. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
 1431. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
 1432. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
 1433. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 1434. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
 1435. Chim liễu nó biểu chim quỳnh
 1436. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 1437. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 1438. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 1439. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 1440. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 1441. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 1442. Chim quyên xuống suối tha mồi
 1443. Chim sẻ
 1444. Chim trời ai dễ đếm lông
 1445. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 1446. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 1447. Chim xanh ăn trái xoài xanh
 1448. Chim xuất quân
 1449. Chim, thu, nụ, dé
 1450. Chính bắc
  1
 1451. Chính nam
  1
 1452. Chinh phụ hoài ngâm
 1453. Cho anh một miếng trầu vàng
 1454. Chó cắn thì chìa con ra
 1455. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 1456. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 1457. Cho hay nhất quỷ nhì ma
 1458. Cho trải mùi đời
 1459. Chó treo, mèo đậy
 1460. Cho và trả
 1461. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 1462. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 1463. Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng
 1464. Chồng chèo thì vợ cũng chèo
 1465. Chồng còng lấy vợ cũng còng
 1466. Chồng cô, vợ cậu, chồng dì
 1467. Chồng dữ thì em mới rầu
 1468. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 1469. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 1470. Chồng em nó chẳng ra gì
 1471. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 1472. Chồng già vợ trẻ là tiên
 1473. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 1474. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 1475. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 1476. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 1477. Chồng hen lại lấy vợ hen
 1478. Chồng khôn thì nổi cơ đồ
 1479. Chồng khôn vợ được đi hài
 1480. Chồng lên tám, vợ mười ba
 1481. Chồng lớn vợ bé thì xinh
 1482. Chồng một bên, vợ một bên
 1483. Chồng người chẳng mượn được lâu
 1484. Chồng người đi ngược về xuôi
 1485. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
 1486. Chồng rồi! Chồng rồi, nghĩ rằng chị em đã có chồng rồi
 1487. Chồng sang vợ được đi giày
 1488. Chồng ta áo rách ta thương
 1489. Chồng thấp mà lấy vợ cao
 1490. Chồng tôi đi đã ba đông
 1491. Chồng yêu cái tóc nên dài
 1492. Chờ anh, em gắng sức chờ
 1493. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 1494. Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
 1495. Chợ Bưởi ngày chín ngày tư
 1496. Chớ chê em xấu em đen
 1497. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 1498. Chợ Diễn một tháng sáu phiên
 1499. Chợ đang đông em không toan liệu
 1500. Chợ Đông Ba gác ra ngoài giại
 1501. Chờ em nên quá sức chờ
 1502. Chợ Gióng một tháng sáu phiên
 1503. Chợ Keo ngày một, ngày ba
 1504. Chợ Keo ngày một, ngày ba
 1505. Chớ lo nốc nát, ván hà
 1506. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 1507. Chớ nghe quân tử nói dòn
 1508. Chớ tham đồng bạc con cò
 1509. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
 1510. Chớ thấy áo rách mà cười
 1511. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 1512. Chớ thấy sóng cả mà lo
 1513. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
 1514. Chở thuyền chơi trăng
 1515. Chơi chó, chó liếm mặt
 1516. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 1517. Chơi lấy kẻo hoài
 1518. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 1519. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 1520. Chú như cha, già như mẹ
 1521. Chùa Quỳnh có khánh đá chuông đồng
 1522. Chùa tôi
 1523. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 1524. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 1525. Chuối sau, cau trước
 1526. Chuồn chuồn
 1527. Chuồn chuồn có cánh thì bay (I)
 1528. Chuồn chuồn có cánh thì bay (II)
 1529. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 1530. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 1531. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 1532. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 1533. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 1534. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 1535. Chuột kêu rúc rít trong rương
 1536. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 1537. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 1538. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 1539. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
 1540. Chưa chi anh đã vội về
 1541. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 1542. Chưa chồng nón thúng quai thao
 1543. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 1544. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 1545. Chửa hoang
 1546. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 1547. Chưa quen đi lại cho quen
 1548. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 1549. Chửi cha không bằng pha tiếng
 1550. Chừng nào cho được bắt tay
 1551. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 1552. Chừng nào muối ngọt chanh thanh
 1553. Chương 1
  1
 1554. Chương 2
  1
 1555. Chương 3
  1
 1556. Chương 4
  1
 1557. Chương 5
  1
 1558. Chương 6
  1
 1559. Chương 7
  1
 1560. Có ai những bận cùng ai
 1561. Có an cư mới lạc nghiệp
 1562. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 1563. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 1564. Có bột mới gột nên hồ
 1565. Có bột mới quấy nên hồ
 1566. Có bụng ăn, có bụng lo
 1567. Có cây mới có dây leo
 1568. Có chà cá mới ở ao
 1569. Có cha có mẹ thì hơn
 1570. Có chả em tình phụ xôi
 1571. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 1572. Có chàng, nói một cười hai
 1573. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 1574. Có chí thì nên
 1575. Có chồng càng dễ chơi ngang
 1576. Có chồng chẳng được đi đâu
 1577. Có chồng đêm có đêm đừng
 1578. Có chồng mà chẳng có con
 1579. Có chồng như ngựa có yên
 1580. Có chồng ông nọ bà kia
 1581. Có chồng thì mặc có chồng
 1582. Có chồng thì phải theo chồng
 1583. Có chồng thủ phận thủ duyên
 1584. Có chồng thương kẻ không chồng
 1585. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 1586. Có chuôm cá mới ở đìa
 1587. Có con đỡ gánh đỡ gồng
 1588. Có con gây dựng cho con
 1589. Có con hơn của anh ơi
 1590. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 1591. Có con nhờ con, có của nhờ của
 1592. Có con nỏ muốn ai bồng
 1593. Có con phải khổ vì con
 1594. Có cô con gái xóm Đoài
 1595. Có công mài sắt có ngày nên kim
 1596. Có cứng mới đứng đầu gió
 1597. Có cưới mà chẳng có cheo
 1598. Có dốt mới có khôn
 1599. Có duyên lấy được chồng già
 1600. Có đỏ mà chẳng có thơm
 1601. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 1602. Có hay không mùa đông mới biết
 1603. Có hoa có quả mới hay (I)
 1604. Có hoa có quả mới hay (II)
 1605. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 1606. Có khó mới có miếng ăn
 1607. Có mình thì phải giữ
 1608. Có mới thì nới cũ ra
 1609. Có nên thì nói là nên
 1610. Có ngờ đâu...
 1611. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 1612. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 1613. Có phúc lấy được dâu hiền, vô duyên lấy phải dâu dại
 1614. Có phúc lấy được vợ già
 1615. Có phúc thì mới có lông
 1616. Có phúc thợ mộc, thợ nề
 1617. Có quán tình phụ bóng đa
 1618. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 1619. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 1620. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 1621. Có thực mới vực được đạo
 1622. Có thương thì thương, không thương thì nói
 1623. Có tiền chán vạn người hầu
 1624. Có tiền mua tiên cũng được
 1625. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 1626. Có tiền xuống xóm Khâm Thiên
 1627. Có tiếng không có miếng
 1628. Có trăng anh phụ lồng đèn
 1629. Có trăng tình phụ lòng đèn
 1630. Có trầu có vỏ không vôi
 1631. Có trầu mà chẳng có cau
 1632. Có vàng, vàng chẳng hay phô
 1633. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 1634. Có yêu thì nói rằng yêu
 1635. Cóc chết bỏ nhái mồ côi
 1636. Con ai cha mẹ ấy
 1637. Con ai đem bỏ chùa này
 1638. Con ai người ấy xót
 1639. Con ấp vú mẹ
 1640. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 1641. Con biết nói, mẹ hói đầu
 1642. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 1643. Con cá đối bỏ trong cối đá
 1644. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 1645. Con cá đối nằm trên cối đá (II)
 1646. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 1647. Con cá rô thia nấp bụi rêu rong
 1648. Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò
 1649. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 1650. Còn cha ăn cơm với cá
 1651. Còn cha cơm trắng cá ngon
 1652. Còn cha gót đỏ như son
 1653. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 1654. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 1655. Con chim ăn quả bồ nu
 1656. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 1657. Con chim chích choè
 1658. Con chim chích choè đứng hè bà chủ
 1659. Con chim chiền chiện, nó liệng trên cao
 1660. Con chim cu đất
 1661. Con chim đa mà đỗ cành đa
 1662. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 1663. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 1664. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 1665. Con chim sa sả đậu trên cây sả
 1666. Con chim sáo sậu, ăn cơm nhà cậu
 1667. Con chim tra trả, ai vay mà trả
 1668. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 1669. Con chim trên núi, con gà dưới suối
 1670. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 1671. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 1672. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 1673. Con chuột mắc bẫy, vì gốc tre già
 1674. Con cò bay bổng bay la
 1675. Con cò cao cẳng
 1676. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 1677. Con cò chết rũ trên cây
  1
 1678. Con cò chết tối hôm qua
 1679. Con cò đậu cọc cầu ao
 1680. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 1681. Con cò mà đậu cành tre
 1682. Con cò mà đi ăn đêm
  2
 1683. Con có mạ như thiên hạ có vua
 1684. Con cò mắc giò mà chết
 1685. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 1686. Con cóc
  2
 1687. Con cóc là cậu ông trời
 1688. Con cóc mà ngóc ao bèo
 1689. Con còng dại lắm ai ơi
 1690. Con công ngồi ước
 1691. Con công tố hộ trên rừng
 1692. Con cú ăn trầu đỏ môi
 1693. Con cua hai càng
 1694. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 1695. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 1696. Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
 1697. Con dại cái mang
 1698. Con dao be bé sắc thay
 1699. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 1700. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 1701. Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu
 1702. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 1703. Còn duyên anh cưới ba heo
  2
 1704. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 1705. Còn duyên kẻ đón người đưa (I)
 1706. Còn duyên kẻ đón người đưa (II)
 1707. Còn duyên kén cá, chọn canh
 1708. Còn duyên như tượng tô vàng
 1709. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 1710. Con đê ngăn lũ sóng Hồng
 1711. Còn đêm nay nữa, mai đi
 1712. Con đóng khố, bố cởi truồng
 1713. Con gà cồ lại mổ bông kê
 1714. Con gà cục tác lá chanh
 1715. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 1716. Con gà, con diều
 1717. Con gái chơi với con trai
 1718. Con gái có hai bến nước
 1719. Con gái đương thời đã nên con gái
 1720. Con gái giống cha giàu ba đụn
 1721. Con gái giống cha giàu ba mươi đụn
 1722. Con gái là cái bòn
 1723. Con gái là con người ta
 1724. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 1725. Con gái mười bảy mười ba
 1726. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 1727. Con gái như thể hàng săng
 1728. Con gái ở trại Hàng Hoa
 1729. Con giàu một bó, con khó một nén
 1730. Con giun xéo lắm cũng quằn
 1731. Con giữ cha, gà giữ ổ
 1732. Con học, thóc vay
 1733. Con hơn cha là nhà có phúc
 1734. Con hư bởi tại cha dung
 1735. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 1736. Con khó có lòng
 1737. Con khôn nở mặt mẹ cha
 1738. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 1739. Con kiến mà leo cành đa
 1740. Con làm con ở cùng bà
 1741. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 1742. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 1743. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 1744. Con mắt là mặt đồng cân
 1745. Con mẹ có thương mẹ đâu
 1746. Con mẹ đẻ con con
 1747. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 1748. Con mèo mà trèo cây cau
 1749. Con muỗi
 1750. Con người có tổ có tông
 1751. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 1752. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 1753. Còn nhiều hy vọng
 1754. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 1755. Còn nước, còn tát
 1756. Con ông mà lấy con bà
 1757. Con ơi chớ lấy vợ giàu
 1758. Con ơi đừng khóc mẹ sầu
 1759. Con ơi gia cảnh mình nghèo
 1760. Con ơi hãy nhớ câu này
 1761. Con ơi mẹ bảo đây này
 1762. Con ơi muốn nên thân người
 1763. Con ơi nhớ lấy lời cha
 1764. Con ơi ở lại với bà
 1765. Con ơi, nhớ lấy câu này
 1766. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
 1767. Con quạ bay xa, bay qua vườn hoa nghỉ mát
 1768. Con quạ đen, con cò trắng
 1769. Con quan thì lại làm quan
 1770. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 1771. Con sâu làm rầu nồi canh
 1772. Con ta gả bán cho người
 1773. Con tài lo láo lo kiêu
 1774. Con tằm nó ăn lá dâu
 1775. Con thì mạ, cá thì nước
 1776. Con trâu già
 1777. Con trâu là con trâu riêng
 1778. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 1779. Còn trời còn nước còn non
 1780. Con vịt
 1781. Con vịt, con vạc
 1782. Con vỏi con voi
 1783. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 1784. Con vua lấy thằng bán than
 1785. Con vua thì lại làm vua (I)
 1786. Con vua thì lại làm vua (II)
 1787. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 1788. Con vượn bồng con lên non hái trái
 1789. Con xa mẹ thèm ăn khát bú
 1790. Cõng rắn cắn gà nhà
 1791. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 1792. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 1793. Cô đầu, cô đít, cô đuôi
 1794. Cô gái nhà ai tuổi chín nhăm
 1795. Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
 1796. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 1797. Cô kia cắt cỏ bên sông (I)
  1
 1798. Cô kia cắt cỏ bên sông (II)
 1799. Cô kia cắt cỏ một mình
 1800. Cô kia đi đường này với ta
 1801. Cô kia đi đường với ta
 1802. Cô kia đội áo đi đâu
 1803. Cô kia đội nón đi đâu
 1804. Cô kia đứng ở bên sông
 1805. Cô kia khăn trắng loà loà
 1806. Cô kia khăn trắng tang ai
 1807. Cô kia má đỏ hòn than
 1808. Cô kia má đỏ hồng hồng
 1809. Cô kia nước lọ cơm niêu
 1810. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 1811. Cô kia răng trắng hạt bầu
 1812. Cô kia thắt cái lưng xanh
 1813. Cô kia thắt dải lưng xanh (I)
 1814. Cô kia thắt dải lưng xanh (II)
 1815. Cô kia thắt lưng bao xanh
 1816. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 1817. Cô kia yếm trắng loà loà
 1818. Cổ Loa là đất đế kinh
 1819. Cổ tay đã trắng lại tròn
 1820. Cổ tay em trắng lại tròn
 1821. Cổ tay em trắng như ngà
 1822. Cô Tây ở trại Hàng Hoa
 1823. Cô thỉ cô thi
 1824. Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
 1825. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 1826. Cốc cốc, lai lai
 1827. Cốc mò cò xơi
 1828. Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
 1829. Công anh bắt tép nuôi cò
 1830. Công anh chăn nghé đã lâu
 1831. Công anh chẻ nứa đan bồ
 1832. Công anh gánh đá tạc bia
 1833. Công anh gánh đất trồng đào
 1834. Công anh làm rể ba năm (I)
 1835. Công anh làm rể ba năm (II)
 1836. Công anh làm rể Chương Đài
 1837. Công anh làm rể có tài
 1838. Công anh lên rừng đốn trúc
 1839. Công anh lên xuống, xuống lên
 1840. Công anh ngồi giữ buồng tằm
 1841. Công anh tháng đợi năm chờ
 1842. Công anh xe chỉ uốn cần
 1843. Công cha ba năm sinh thành tạo hoá
 1844. Công cha nghĩa mẹ ai đền
 1845. Công cha như núi ngất trời
  3
 1846. Công cha như núi Thái Sơn
  4
 1847. Cồng cộc bắt cá dưới bàu
 1848. Công danh theo đuổi mà chi
 1849. Công đèn sách
 1850. Công em gánh gạch xây tường
 1851. Cộng hành
  1
 1852. Công nợ thiếp trả cho chàng
 1853. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 1854. Công ơn thầy mẹ em không đền được
 1855. Cờ bạc là bác thằng bần
 1856. Cờ bạc nó đã khinh anh
 1857. Cờ đến tay ai người ấy phất
 1858. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
 1859. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
 1860. Cơm ăn ba bữa thì cho
 1861. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 1862. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 1863. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 1864. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 1865. Cơm cha cơm mẹ đã từng
 1866. Cơm cha, áo mẹ, ai ơi
 1867. Cơm chiên ăn với cá ve
 1868. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 1869. Cơm không ăn, gạo còn đó
 1870. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 1871. Cơm nắm ăn với muối vừng
 1872. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 1873. Cơm trắng ăn với chả chim
 1874. Cơm treo, mèo nhịn đói
 1875. Cơm và, cháo húp
 1876. Cú đói ăn con
 1877. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 1878. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 1879. Củ lang năm tiền sắc giạ
 1880. Cũ người mới ta
 1881. Của anh như của chú
 1882. Của bền tại người
 1883. Của bụt mất một đền mười
 1884. Của chua ai thấy chẳng thèm
 1885. Của đời cha mẹ để cho
 1886. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 1887. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 1888. Của mình để, của rể thì bòn
 1889. Của mình thì giữ bo bo
 1890. Của mòn, con lớn
 1891. Của một đồng, công một nén
 1892. Của như kho không lo cũng hết
 1893. Của rẻ ấy là của ôi
 1894. Của thế gian đãi người thiên hạ
 1895. Của thiên trả địa
 1896. Của trời trời lại lấy đi
 1897. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 1898. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 1899. Cúc mọc bờ giếng cheo leo
 1900. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 1901. Củi mục lành đun
 1902. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
 1903. Cùng đi lánh nạn, Mai sinh và Xuân sinh lạc nhau
 1904. Cùng nguyền một tấm lòng son
 1905. Cùng nhau một bọn đi thi
 1906. Cung oán thi (I)
 1907. Cung oán thi (II)
 1908. Cung oán thi (III)
 1909. Cũng thì con mẹ, con cha
 1910. Cuộc công danh
 1911. Cuộc gặp gỡ giữa Mai sinh với họ Trần
 1912. Cuộc rượu giải sầu
 1913. Cuối thu trồng cải, trồng cần
 1914. Cuốn chiếu nhân tình hết
 1915. Cứ gì quần lụa áo tơ
 1916. Cứ trong nghĩa lý luân thường
 1917. Cực chẳng đã mới gả cho vua
 1918. Cực chẳng đã mới gả con cho chệt
 1919. Cức mình nên phải đàn ra [Bài vè kể chuyện giặc Pháp đốt phá làng Cẩm Trang]
 1920. Cưới em chín quả cau vàng
 1921. Cưới em có cánh con gà
 1922. Cưới em có một tiền hai
 1923. Cưới nàng anh toan dẫn voi
 1924. Cướp gái đẹp Giang Khôi bị phạt
 1925. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 1926. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 1927. Dã tràng se cát biển Đông
 1928. Dang tay đánh thiếp sao đành
 1929. Danh chẳng bằng nhàn
 1930. Dạo chơi non nước Vệ Linh
 1931. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 1932. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 1933. Dao vàng mà liếc đá vàng
 1934. Dạo xem phong cảnh Long Thành
 1935. Dạy con từ thuở còn thơ
 1936. Dạy con từ thuở tiểu sinh
 1937. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 1938. Dân Lịch thành ái mộ Mai Công
 1939. Dầu chàng năm bảy mặt con
 1940. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 1941. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 1942. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 1943. Dâu là con, rể là khách
 1944. Dầu mà cha mẹ không dung
 1945. Dẫu mà không lấy được em
 1946. Dầu mà nước lớn đầy sông
 1947. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 1948. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 1949. Dầu thầy mẹ không thương
 1950. Dây tơ hồng không trồng mà mọc
 1951. Dễ người dễ ta
 1952. Dễ thương
 1953. Dì ruột thương cháu như con
 1954. Dịu dàng nết đất An Dương
 1955. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 1956. Dong cờ mở hội tháng ba
 1957. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 1958. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 1959. Dốc một lòng lấy chồng dốt nát
 1960. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
 1961. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 1962. Dù ai bốc thuốc nơi đâu
 1963. Dù ai buôn bán trên đường
 1964. Dù ai buôn đâu bán đâu
 1965. Dù ai cho bạc cho vàng
 1966. Dù ai đi ở nơi đâu
 1967. Dù ai nắm chí nàng bay
 1968. Dù ai nói đông, nói tây
 1969. Dù ai nói ngược nói xuôi
 1970. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 1971. Dù cho cha đánh ngõ đình
 1972. Dù cho người xấu như ma
 1973. Du Trấn Quốc tự
  2
 1974. Dung dăng dung dẻ (I)
 1975. Dung dăng dung dẻ (II)
 1976. Duy Tân niên hiệu vua ta
 1977. Dưa gang một, chạp thì trồng
 1978. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 1979. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 1980. Đã buồn lại giục thêm buồn
 1981. Đã cam chịu bạc với tình
 1982. Đã cam quấn quít má đào
 1983. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 1984. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 1985. Đã chết mà nết không chừa
 1986. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 1987. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 1988. Đã có con mắt xem đàng
 1989. Đã có một lượt thì thôi
 1990. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 1991. Đã đành canh cải nấu gừng
 1992. Đã đành cắt tóc đi tu
 1993. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 1994. Đã đành một phận thương ôi
 1995. Đã đành nên thiếp nên thê
 1996. Đã đi đến quán thì nằm
 1997. Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
 1998. Đã giàu thì lại giàu thêm
 1999. Đã khó, chó cắn thêm
 2000. Đã lâu không gặp bạn vàng
 2001. Đã lâu mới gặp bạn quen
 2002. Đã liều muối mặn dưa xanh
 2003. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 2004. Đã mang lấy cái thân tằm
 2005. Đã mang nhân ngãi vào mình
 2006. Đã mong kết nghĩa tương giao
 2007. Đã mời không lẽ không vào
 2008. Đã mừng làng có máy xay
 2009. Đã mừng qua hạn cứ môn
 2010. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 2011. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 2012. Đã sa lời hẹn khi chiều
 2013. Đã sanh làm phận nữ nhân
 2014. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 2015. Đã sinh ra kiếp ở đời
 2016. Đã sinh ra số hay chơi
 2017. Đã thành gia thất hay chưa
 2018. Đã thành gia thất thì thôi
 2019. Đã thề phải giữ lời thề
 2020. Đã thương cắt tóc trao tay
 2021. Đã thương thì chớ có nài
 2022. Đã thương thì thương cho chắc
 2023. Đa tình thì vướng nợ tình
 2024. Đã trải phong trần
 2025. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 2026. Đã trót nhúng tay vào thùng
 2027. Đã tu thời tu cho trót
 2028. Đã từng ăn bát cơm đầy
 2029. Đã từng lên dốc xuống nương
 2030. Đã từng xem quẻ bói rùa
 2031. Đá vàng đây giữ một màu
 2032. Đá vàng tạc cửa Đông Môn
 2033. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 2034. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 2035. Đại đức
  1
 2036. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 2037. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 2038. Đại học
 2039. Đài Khâm Thiên Giám ở đâu
 2040. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 2041. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 2042. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 2043. Đại sơn
  1
 2044. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 2045. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 2046. Đàn bà cũng là đàn bà
 2047. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 2048. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 2049. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 2050. Đàn bà như cánh hoa tươi
 2051. Đàn bà như chỉ tìm kim
 2052. Đàn bà thì phải nuôi heo
 2053. Đàn bà tốt tóc thời sang
 2054. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 2055. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 2056. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
 2057. Đạn đâu mà bắn chim trời
 2058. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 2059. Đàn em khi thẳng khi rùng
 2060. Đàn gà Đại Từ, trông như đàn ngỗng
 2061. Đàn kia long phím chùng dây
 2062. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 2063. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 2064. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 2065. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
 2066. Đàn ông học sảy học sàng
 2067. Đàn ông không râu bất nghì
 2068. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 2069. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 2070. Đàn ông năm bảy lá gan
 2071. Đàn ông nằm với đàn ông
 2072. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 2073. Đàn ông quan tắt thì chầy
 2074. Đàn ông rộng miệng thì sang
 2075. Đàn ông rộng miệng thì tài
 2076. Đàn ông sâu sắc nước đời
 2077. Đàn ông tích huyết thì sang
 2078. Đàn ông tính khí loang toàng
 2079. Đàn ông tốt tóc là tiên
 2080. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 2081. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 2082. Đàn ông xông xáo trận tiền
 2083. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 2084. Đang khi chồng giận mình đi
 2085. Đang khi cuộc rượu say nồng
 2086. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 2087. Đang trưa bóng nắng chang chang
 2088. Đàng xa biết mấy dặm trường
 2089. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 2090. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 2091. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 2092. Đánh chó ngó chủ nhà
 2093. Đánh cờ nước bí không toan
 2094. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 2095. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 2096. Đánh giặc mà đánh tay không
 2097. Đánh giặc thì đánh qua sông
 2098. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 2099. Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
 2100. Đành nhẽ như chị bán bèo
 2101. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 2102. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 2103. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 2104. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 2105. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 2106. Đào ao mà thả đam kềnh
 2107. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 2108. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 2109. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 2110. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 2111. Đào hoa đua nở trong rừng
 2112. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 2113. Đào khoe tươi, liễu khoe mềm
 2114. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 2115. Đạo làm trai như người ta
 2116. Đào liễu em ơi một mình
 2117. Đào liễu em ơi một mình
 2118. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 2119. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 2120. Đào non xấp xới non tiên
 2121. Đào thắm thì đào lại phai
 2122. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 2123. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 2124. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 2125. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 2126. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 2127. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 2128. Đạp xe nước chảy lên đồng
 2129. Đau ba năm không ốm
 2130. Đau bụng lấy bụng mà chườm
 2131. Đau bụng thời uống nước sông
 2132. Đau đẻ cũng phải xúc than
 2133. Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng
 2134. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 2135. Đay Cầu Bây tưởng cây tre mọc
 2136. Đắc thời đắc thế thì khôn
 2137. Đắng cay cũng phải nuốt đi
 2138. Đắng cay cũng thể ruột rà
 2139. Đắng cay ta phải chung phần
 2140. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 2141. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 2142. Đắp bờ thì phải khai mương
 2143. Đắp đập thì có be bờ
 2144. Đắp lò mà sắm nồi rang
 2145. Đắp nấm trồng chanh
 2146. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 2147. Đắt ra quế, ế ra củi
 2148. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 2149. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 2150. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 2151. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 2152. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 2153. Đất bờ lở xuống dưới sông
 2154. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 2155. Đất Bụt mà ném chim trời
 2156. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 2157. Đất Châu Thành anh ở
 2158. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 2159. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 2160. Đất có lề, quê có thói
 2161. Đất có thổ công, sông có hà bá
 2162. Đất đập nhỏ, luống đánh to
 2163. Đất đâu đất lạ đất lùng
 2164. Đất khô đi bộ mới tài
 2165. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 2166. Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc
 2167. Đất lành chim đậu
 2168. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 2169. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 2170. Đất màu trồng đậu, trồng ngô
 2171. Đất này đất tổ đất tiên
 2172. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 2173. Đất Phú Mỹ, chữ mỹ là đẹp
 2174. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 2175. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 2176. Đất sỏi có chạch vàng
 2177. Đất sông lại lở xuống sông
 2178. Đất ta Chu Hoá có gì
 2179. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 2180. Đất tốt trồng cây rườm rà
 2181. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 2182. Đất trời sinh được đôi ta
 2183. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 2184. Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng
 2185. Đầu cha lấy làm chân con
 2186. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 2187. Đầu chợ có trái bí rợ
 2188. Đâu đâu cũng có anh hùng
 2189. Đầu đi đuôi lọt
 2190. Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
 2191. Đầu đường có một cây duối
 2192. Đầu đường kia có một cây chuối
 2193. Đầu em đội cái khăn vuông
 2194. Đầu gà má lợn thì chê
 2195. Đầu gành có con ba ba
 2196. Đầu giồng có cây duối, cuối giồng có cây đa
 2197. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 2198. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 2199. Đầu làng có bụi chuối khô
 2200. Đầu làng có cái giếng thơi
 2201. Đầu làng có con chim xanh
 2202. Đầu làng có một cây đa (I)
 2203. Đầu làng có một cây đa (II)
 2204. Đầu làng có một cây thông
 2205. Đầu làng có một cây trôi
 2206. Đầu làng có một cơn đa
 2207. Đầu năm ăn quả chanh yên (II)
 2208. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 2209. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 2210. Đầu rồng, đuôi phụng le te
 2211. Đầu thì đội nón mõm bò
 2212. Đầu trọc lông lốc bình đào
 2213. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 2214. Đầu xuôi đuôi lọt
 2215. Đấy còn không, đây cũng còn không
 2216. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
 2217. Đấy đông thì bên đây tây
 2218. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 2219. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 2220. Đấy mây, đây cũng song già
 2221. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 2222. Đấy song đây cũng mây già
 2223. Đấy song đây cũng mây liền
 2224. Đây ta như cây giữa rừng
 2225. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 2226. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 2227. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 2228. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 2229. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 2230. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 2231. Đẻ con không dạy chẳng răn
 2232. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
 2233. Đem chuông đi đánh nước người
 2234. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 2235. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 2236. Đem đờn ra khảy vườn chay
 2237. Đem em anh bỏ dưới gành
 2238. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 2239. Đem mình vào chốn sập vàng
 2240. Đem thân tôi xuống cõi trần
 2241. Đem thân vào chốn cát lầm
 2242. Đèn ai leo lét bên bờ
 2243. Đèn ai leo lét bên sông
 2244. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 2245. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 2246. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 2247. Đèn ai lu lít bất nhân
 2248. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 2249. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 2250. Đèn hết dầu đèn tắt
 2251. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 2252. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
 2253. Đèn lồng khi xách khi treo
 2254. Đèn lồng theo cột phướn
 2255. Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu
 2256. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 2257. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (II)
 2258. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 2259. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 2260. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 2261. Đèn sách văn chương
 2262. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 2263. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 2264. Đèn tối từ thuở Toại Nhân
 2265. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 2266. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 2267. Đèn treo trước gió đèn tắt
 2268. Đèn trời thì sáng bốn phương
 2269. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 2270. Đèo cao thì mặc đèo cao
 2271. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
 2272. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 2273. Đèo Ngang san thuỷ hữu tình
 2274. Đẹp chi cái áo vải sồng
 2275. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 2276. Đẹp như cái tép kho tương
 2277. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 2278. Đề Gi có núi Lam Sơn
 2279. Để hơi mà tát nước bè
 2280. Đê kia ai đắp nên cao
 2281. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 2282. Đề Long Đội sơn tự
  1
 2283. Đề núi Dục Thuý
 2284. Đề núi non bộ bài 1
 2285. Đề núi non bộ bài 2
 2286. Đề Trấn Quốc tự
  2
 2287. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 2288. Đêm dài gà gáy canh ba
 2289. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 2290. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
 2291. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 2292. Đêm đêm vuốt bụng thở dài
 2293. Đêm đông giá ngắt như đồng
 2294. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 2295. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 2296. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 2297. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 2298. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 2299. Đêm hôm gió rét mưa phùn
 2300. Đêm hôm người chẳng biết chi
 2301. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 2302. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 2303. Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền
 2304. Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
 2305. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 2306. Đêm khuya bấc hết dầu khô
 2307. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi
 2308. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 2309. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 2310. Đêm khuya cưới xuống dần dần
 2311. Đêm khuya dưới đất trên trời
 2312. Đêm khuya đèn tắt nhang tàn
 2313. Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
 2314. Đêm khuya gió lọt qua song
 2315. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 2316. Đêm khuya gió quạt, trăng tàn
 2317. Đêm khuya giục bóng trăng tà
 2318. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ
 2319. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 2320. Đêm khuya lác đác sao thưa
 2321. Đêm khuya lặng gió thanh trời
 2322. Đêm khuya lòng không dạ đói
 2323. Đêm khuya lốm đốm sao tàn
 2324. Đêm khuya nghe tiếng dế kêu
 2325. Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu
 2326. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 2327. Đêm khuya ngồi dựa gốc bồng
 2328. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 2329. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 2330. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 2331. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 2332. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 2333. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 2334. Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo
 2335. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (I)
 2336. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)
 2337. Đêm khuya ra đứng giữa trời (I)
 2338. Đêm khuya ra đứng giữa trời (II)
 2339. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 2340. Đêm khuya sương xuống đất im
 2341. Đêm khuya ta chống một cây sào
 2342. Đêm khuya thanh vắng một mình
 2343. Đêm khuya thắp chút dầu dư
 2344. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (I)
 2345. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (II)
 2346. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (III)
 2347. Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng
 2348. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 2349. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 2350. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 2351. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (II)
 2352. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 2353. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 2354. Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ
 2355. Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng
 2356. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 2357. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 2358. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 2359. Đêm khuya trăng tắt, sao tàn
 2360. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 2361. Đêm khuya trông bóng vầng trăng
 2362. Đêm khuya trời lạnh sương im
 2363. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 2364. Đêm nay anh gối tay nàng
 2365. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 2366. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 2367. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 2368. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 2369. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 2370. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 2371. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 2372. Đêm năm canh anh nhắc
 2373. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 2374. Đêm năm canh em ngủ có ba
 2375. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 2376. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 2377. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
 2378. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 2379. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 2380. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 2381. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 2382. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 2383. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 2384. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 2385. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 2386. Đêm năm canh nghe con dế thốt
 2387. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 2388. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 2389. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 2390. Đêm năm canh than vắn thở dài
 2391. Đêm năm canh thắp đĩa dầu đầy
 2392. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 2393. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng
 2394. Đêm năm canh thổn thức
 2395. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 2396. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 2397. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 2398. Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
 2399. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
 2400. Đêm nằm chếch gối phòng loan
 2401. Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng
 2402. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 2403. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
 2404. Đêm nằm giấc ngủ không an
 2405. Đêm nằm giấc ngủ không yên
 2406. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 2407. Đêm nằm gối gấm không êm
 2408. Đêm nằm héo ruột khô gan
 2409. Đêm nằm lắng cặp tai nghe
 2410. Đêm nằm lấy áo kê đầu
 2411. Đêm nằm luống những sầu bi
 2412. Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường
 2413. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 2414. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 2415. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 2416. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 2417. Đêm nằm nghe dế kêu râm
 2418. Đêm nằm nghe giọng anh than
 2419. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 2420. Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
 2421. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 2422. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 2423. Đêm nằm nước mắt láng lai
 2424. Đêm nằm ôm gối thở than
 2425. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 2426. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 2427. Đêm nằm tay gối chân co
 2428. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 2429. Đêm nằm thổn thức vào ra
 2430. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 2431. Đêm nằm trăn trở không yên
 2432. Đêm nằm võng rách cùng queo
 2433. Đêm ngắn, tình dài
 2434. Đêm ơi hỡi đêm, trông cho mau sáng
 2435. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 2436. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 2437. Đêm qua bà chủ ngủ đâu
 2438. Đêm qua bóc uốn một mình
 2439. Đêm qua bước chân lên trời
 2440. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
 2441. Đêm qua chung bóng chung hơi
 2442. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 2443. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 2444. Đêm qua dồn dập mưa mau
 2445. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
 2446. Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
 2447. Đêm qua em có ngủ đâu
 2448. Đêm qua gánh nước bên đàng
 2449. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 2450. Đêm qua gió lọt song đào
 2451. Đêm qua gió mát trăng thanh
 2452. Đêm qua hết đứng lại nằm
 2453. Đêm qua kẻ trộm vào nhà
 2454. Đêm qua là cái đêm gì
 2455. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 2456. Đêm qua mận mới hỏi đào
 2457. Đêm qua mất một cành sòi
 2458. Đêm qua mây kéo đen rầm
 2459. Đêm qua mới gọi là đêm
 2460. Đêm qua mới khéo là đêm
 2461. Đêm qua mới thật là đêm
 2462. Đêm qua mưa bụi gió bay
 2463. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 2464. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 2465. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 2466. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 2467. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 2468. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (I)
 2469. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 2470. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 2471. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 2472. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 2473. Đêm qua nguyệt lặn về tây
 2474. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
 2475. Đêm qua rót đĩa dầu đầy
 2476. Đêm qua rủ rỉ rù rì
 2477. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 2478. Đêm qua trăng gác đầu non
 2479. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 2480. Đêm qua tựa gối loan phòng
 2481. Đêm qua vắng khách tri âm
 2482. Đêm qua vật đổi sao dời
 2483. Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời
 2484. Đêm sao sáng lắm sao ơi
 2485. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 2486. Đêm thanh gió mát
 2487. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 2488. Đêm thu đông khách văn nhân
 2489. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 2490. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
  1
 2491. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 2492. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 2493. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
 2494. Đêm trung thu nghe hát trên sông
 2495. Đến chậm gậm xương
 2496. Đến đây anh hát với nàng
 2497. Đến đây cận thuỷ xa ngư
 2498. Đến đây chẳng lẽ ngồi không
 2499. Đến đây chiếu trải trầu mời
 2500. Đến đây đất nước nhà người
 2501. Đến đây đầu lạ sau quen
 2502. Đến đây đông thật là đông
 2503. Đến đây đường trẽ san đôi
 2504. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 2505. Đến đây hỏi bạn một lời (I)
 2506. Đến đây hỏi bạn một lời (II)
 2507. Đến đây hỏi bạn một lời (III)
 2508. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 2509. Đến đây hỏi bạn tương tri
 2510. Đến đây hỏi khách tương phùng (I)
 2511. Đến đây hỏi khách tương phùng (II)
 2512. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 2513. Đến đây hỏi thật quê chàng
 2514. Đến đây lạ bến lạ rào
 2515. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 2516. Đến đây mới gặp người quen
 2517. Đến đây muốn hát muốn đàn
 2518. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 2519. Đến đây mượn nống quay tơ
 2520. Đến đây ngả nước chia ba
 2521. Đến đây những núi cùng non
 2522. Đến đây nước thẳm non cao
 2523. Đến đây quen ít lạ nhiều
 2524. Đến đây rượu thịt bánh bò
 2525. Đến đây sum họp vui cười
 2526. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 2527. Đến đây thì ở lại đây
 2528. Đến đây thiếp mới hỏi chàng
 2529. Đến đây thủ lễ nghiêng mình
 2530. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 2531. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 2532. Đến đây vàng cũng như son
 2533. Đến đây xin hãy mời ngồi
 2534. Đến đây xứ sở lạ lùng
 2535. Đền Đô kiến trúc tuyệt vời
 2536. Đến Lạc Nhạn đài, Hạnh Nguyên gieo mình
 2537. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 2538. Đền Ngọc Sơn
 2539. Đến nơi mời bạn vô nhà
 2540. Đến ta mới biết của ta
 2541. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 2542. Đi buôn không lỗ thì lời
 2543. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 2544. Đi cày mà muốn được mùa
 2545. Đi cầu đi quán
 2546. Đi cho biết đó biết đây
 2547. Đi cho lang tạ làm chi
 2548. Đi chợ gặp phải đàn bà
 2549. Đi chợ hay ăn quà
 2550. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 2551. Đĩ dại làm hại thằng tù
 2552. Đi dối cha, về nhà dối chú
 2553. Đi đâu ba bốn năm nay
 2554. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 2555. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 2556. Đi đâu chẳng lấy học trò
 2557. Đi đâu cho đổ mồ hôi
 2558. Đi đâu cho lao khổ thân chàng
 2559. Đi đâu có anh có tôi
 2560. Đi đâu đã mấy hôm nay
 2561. Đi đâu đi đó bần thần
 2562. Đi đâu đi đó một mình
 2563. Đi đâu hớt hải hớt hơ
 2564. Đi đâu lả cả là cà (I)
 2565. Đi đâu lả cả là cà (II)
 2566. Đi đâu lưu lạc giang hồ
 2567. Đi đâu mà bỏ mẹ già
 2568. Đi đâu mà chả cầm que
 2569. Đi đâu mà chẳng ăn de
 2570. Đi đâu mà chẳng biết ta
 2571. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 2572. Đi đâu mà chẳng nằm co
 2573. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 2574. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 2575. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 2576. Đi đâu mà chẳng vào đây
 2577. Đi đâu mà chẳng xe dây
 2578. Đi đâu mà vội lắm thay
 2579. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 2580. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 2581. Đi đâu mang sách đi hoài
 2582. Đi đâu từ sớm đến giờ
 2583. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 2584. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 2585. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 2586. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 2587. Đi đêm thì sợ đường lầy
 2588. Đi đò tát nước cho chuyên
 2589. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 2590. Đi khắp bốn bể chín chu
 2591. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
 2592. Đi không lại trở về rồi
 2593. Đi lâu mới biết đường dài
 2594. Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng
 2595. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 2596. Đi mô mà bỏ em đây
 2597. Đi mô mà chẳng thấy về
 2598. Đi mô mà nỏ thấy về
 2599. Đi mô nỏ biết đi mô
 2600. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 2601. Đi ngang cất miệng muốn chào
 2602. Đi ngang giữa bãi cát vàng
 2603. Đi ngang lên mũi xa kỳ
 2604. Đi ngang lò mía thơm đường
 2605. Đi ngang nghe khói hương bay
 2606. Đi ngang nghe tiếng em than
 2607. Đi ngang nghiêng nón không chào
 2608. Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ
 2609. Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn
 2610. Đi ngang qua đình lột nón chào thần
 2611. Đi ngang qua ngõ ba lần
 2612. Đi ngang thấy búp hoa đào
 2613. Đi ngang thấy búp hoa sen
 2614. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 2615. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 2616. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 2617. Đi ô chả biết đi ô
 2618. Đi ô chẳng biết cầm ô
 2619. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 2620. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 2621. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 2622. Đi qua nghe tiếng em reo
 2623. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 2624. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 2625. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 2626. Đi qua trước cửa nhà thờ
 2627. Đi qua trước cửa vườn đào
 2628. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 2629. Đi ra đồng đất nước người
 2630. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 2631. Đi ra gặp bạn giữa đường
 2632. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 2633. Đi thì mỏi gối trối lề
 2634. Đi thì nhớ vợ cùng con
 2635. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 2636. Đi tu cho trọn đi tu
 2637. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 2638. Đi tu Phật bắt ăn chay
 2639. Đi về quyết liệu làm sao
 2640. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 2641. Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
 2642. Điếc không sợ súng
 2643. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 2644. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 2645. Điếu Lê Trực
  1
 2646. Điếu này là điếu của ai?
 2647. Điếu này là điếu xuân tình
 2648. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 2649. Điếu Trần Quý Cáp
  1
 2650. Đình đám người, mẹ con ta
 2651. Đinh phu nhân
 2652. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 2653. Đo bò làm chuồng
 2654. Đó buồn đây nỏ vui chi
 2655. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 2656. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 2657. Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
 2658. Đò công một chuyến năm tiền
 2659. Đò dọc phải tránh đò ngang
 2660. Đò dọc rồi lại đò ngang
 2661. Đó đà được chốn giàu sang
 2662. Đó đây có vợ có chồng
 2663. Đò đầy đông khách khoan sang
 2664. Đò đầy không xuống sợ trưa
 2665. Đó đây trước lạ sau quen
 2666. Đó đây xa lạ chi nhau
 2667. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 2668. Đò đưa đò đậu mặc đò
 2669. Đò đưa là chốn gian nguy
 2670. Đò đưa một chuyến năm tiền
 2671. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 2672. Đò đưa tới bến đò ngừng
 2673. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 2674. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 2675. Đò này thiếp chẳng dám sang
 2676. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 2677. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 2678. Đò ơi có nhớ bến không?
 2679. Đò ra giữa phá giữa vời
 2680. Đò ra nước mặn có ngời
 2681. Đò sao đò có không đưa?
 2682. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 2683. Đò tôi ở bến sông Dâu
 2684. Đó trai đây cũng là trai
 2685. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 2686. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 2687. Đó vàng đây cũng kim ngân
 2688. Đó với đăng anh kêu rằng một họ
 2689. Đó với đây như cây tạo hoá
 2690. Đoá phù dung nở chung vườn ngự
 2691. Đoạn kết
 2692. Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than
 2693. Đói ăn thịt chó nấu giềng
 2694. Đói ăn vụng, túng làm liều
 2695. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 2696. Đói cho sạch, rách cho thơm
 2697. Đói cơm hơn kẻ no rau
 2698. Đói cơm rách áo mà gầy
 2699. Đói lòng ăn bát cháo môn
 2700. Đói lòng ăn đọt chuối ri
 2701. Đói lòng ăn hột chà là
 2702. Đói lòng ăn khế xót xa
 2703. Đói lòng ăn khế, ăn sung
 2704. Đói lòng ăn lá rau lu
 2705. Đói lòng ăn một quả sung
 2706. Đói lòng ăn nắm lá sung
 2707. Đói lòng ăn nửa quả sim
 2708. Đói lòng ăn trái khổ qua
 2709. Đói lòng ăn trái ổi non
 2710. Đói lòng ăn trái thanh yên
 2711. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 2712. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 2713. Đói no một vợ một chồng
 2714. Đói thì ăn cơm lại no
 2715. Đói thì ăn nắm cám rang
 2716. Đói thì ăn ngô ăn khoai
 2717. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
 2718. Đói thì đầu gối phải bò
 2719. Đói thì nặng mặt sa mày
 2720. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 2721. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 2722. Đòn gánh cho cong
 2723. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 2724. Đóng cửa đi ăn mày
 2725. Đong đầy bán vơi
 2726. Đòng đong vui đạo đòng đong
 2727. Đố ai bắt trạch đằng đuôi
 2728. Đố ai bẻ nạng chống trời
 2729. Đố ai bến Sét mấy người
 2730. Đố ai biết đá mấy hòn
 2731. Đố ai biết lúa mấy cây
 2732. Đố ai biết rết mấy chân
 2733. Đố ai bưng kín miệng bình
 2734. Đố ai đếm được đá ngầm
 2735. Đố ai đếm được lá rừng
 2736. Đố ai đếm được lúa vàng
 2737. Đố ai đốt cháy ao bèo
 2738. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 2739. Đố ai lặn xuống vực sâu
 2740. Đố ai lên cõi ông trăng
 2741. Đố ai lên võng đừng đưa
 2742. Đố ai lượm đá quăng trời
 2743. Đố ai nắm cát lên hòn
 2744. Đố ai quăng đá qua sông
 2745. Đố ai tát bể cấy kê
 2746. Đố ai tát bể cấy quỳ
 2747. Đố ai tát bể Đông Khê
 2748. Đố ai tát giếng tìm kim
 2749. Đố ai tìm vảy con cá trê vàng
 2750. Đố anh chi đứng, chi quỳ
 2751. Đố anh chi sắc hơn dao
 2752. Đố anh chừa được rượu tăm
 2753. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 2754. Đố anh đi học không thầy
 2755. Đố anh đố cả người bày
 2756. Đố bay biết biển bao sâu
 2757. Đố bay biết miếng chi ngon
 2758. Đố em đi đến sông Ngân
 2759. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 2760. Độc bình chưng trước tam sơn
 2761. Đốc Hà áo gấm áo hoa
 2762. Đôi anh đi đôi bên đường
 2763. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 2764. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 2765. Đôi bên bác mẹ thì già
 2766. Đôi bên bác mẹ tư tề
 2767. Đôi bên bác mẹ tương tề
 2768. Đôi bên cửa máng song kề
 2769. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 2770. Đôi bên thung cỗi huyên già
 2771. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 2772. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 2773. Đôi cô vác gậy chòi đào
 2774. Đôi duyên ta như loan với phượng
 2775. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 2776. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 2777. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 2778. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 2779. Đôi hồi dan díu vì duyên
 2780. Đồi mô cao bằng đồi danh vọng
 2781. Đối nguyệt cầm ca
 2782. Đội ơn chín chữ cù lao
 2783. Đổi quần đổi áo thời hay
 2784. Đôi ta ăn một quả cau
 2785. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 2786. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 2787. Đôi ta bên bàn án giao lân
 2788. Đôi ta cách một con sông
 2789. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 2790. Đôi ta cân sắc cân tài
 2791. Đôi ta chẳng đặng sum vầy
 2792. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 2793. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 2794. Đôi ta chích huyết ăn thề
 2795. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 2796. Đôi ta đã kết lời nguyền
 2797. Đôi ta đã quyết một bề
 2798. Đôi ta đã quyết thì liều
 2799. Đôi ta đã thốt lời thề
 2800. Đôi ta đã trót lời thề
 2801. Đôi ta đứng lại song song
 2802. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 2803. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 2804. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 2805. Đôi ta giấy trắng một tờ
 2806. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 2807. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 2808. Đôi ta là nghĩa tao khang
 2809. Đôi ta là nợ là tình
 2810. Đôi ta là phận đôi ta
 2811. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 2812. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 2813. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 2814. Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê
 2815. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 2816. Đôi ta nặng một chữ tình
 2817. Đôi ta như bấc như dầu
 2818. Đôi ta như bộ chén chung
 2819. Đôi ta như bộ con cờ
 2820. Đôi ta như cá lờn mơn
 2821. Đôi ta như cái dây lưng
 2822. Đôi ta như cái đòng đòng
 2823. Đôi ta như cánh hoa đào
 2824. Đôi ta như chỉ mới xe
 2825. Đôi ta như chỉ xe ba
 2826. Đôi ta như chỉ xe mười
 2827. Đôi ta như chỉ xe trăm
 2828. Đôi ta như chỉ xe tư
 2829. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 2830. Đôi ta như chim từ quy
 2831. Đôi ta như cóc me tường
 2832. Đôi ta như con một nhà (I)
 2833. Đôi ta như con một nhà (II)
 2834. Đôi ta như cúc với khuy
 2835. Đôi ta như đá với dao
 2836. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
 2837. Đôi ta như đũa tre non
 2838. Đôi ta như đũa trong kho
 2839. Đôi ta như đũa trong so
 2840. Đôi ta như gậy chống rèm
 2841. Đôi ta như khoá với chìa
 2842. Đôi ta như lúa đòng đòng
 2843. Đôi ta như lụa gặp đào
 2844. Đôi ta như lúa phơi màu
 2845. Đôi ta như lửa mới nhen
 2846. Đôi ta như mạ mới gieo
 2847. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 2848. Đôi ta như nghệ với gừng
 2849. Đôi ta như ngọn nhang trần
 2850. Đôi ta như nước một chum
 2851. Đôi ta như quế trong ngăn
 2852. Đôi ta như rắn liu điu
 2853. Đôi ta như rắn với rồng
 2854. Đôi ta như ruộng năm sào
 2855. Đôi ta như thể con bài
 2856. Đôi ta như thể con tằm
 2857. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 2858. Đôi ta như thể đôi chim
 2859. Đôi ta như thuỷ với ngư
 2860. Đôi ta như tượng mới tô
 2861. Đôi ta như vợ với chồng
 2862. Đôi ta ở đất làm thừng
 2863. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 2864. Đôi ta quấn quít tơ vương
 2865. Đôi ta thề chắc một lời
 2866. Đôi ta thời cứ đôi ta
 2867. Đôi ta thương lén thương thầm
 2868. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 2869. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 2870. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 2871. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 2872. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 2873. Đôi tay cầm con dao vàng
 2874. Đôi tay cầm đôi dao cau
 2875. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 2876. Đôi tay cầm đôi quả bòng
 2877. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 2878. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 2879. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 2880. Đôi tôi như mạ mới gieo
 2881. Đôi tôi quyết lấy người này
 2882. Đôi triếc con đưới con côi
 2883. Đồn anh đi chợ đã tinh
 2884. Đồn anh đi nghề đã tinh
 2885. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 2886. Đồn chàng là bậc văn nhân
 2887. Đồn đây có đôi chim hồng
 2888. Đồn đây có đôi chim quy
 2889. Đồn đây có gái hát tài
 2890. Đồn đây có gái kén chồng
 2891. Đồn đây có gái má đào
 2892. Đồn đây có gái má hồng
 2893. Đồn đây có nhánh hoa mai
 2894. Đồn đây đãi cát ra vàng
 2895. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 2896. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 2897. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 2898. Đồn rằng cá uốn thân cây
 2899. Đồn rằng cấy lũ thì vui
 2900. Đồn rằng chợ Bỏi vui thay
 2901. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 2902. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 2903. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 2904. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 2905. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 2906. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 2907. Đồn rằng quan tướng có danh
 2908. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 2909. Đồn rằng trong Huế vui thay
 2910. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 2911. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 2912. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 2913. Đôn Thư ăn nói có duyên
 2914. Đồn vui sai thú đi thăm
 2915. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 2916. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 2917. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 2918. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 2919. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 2920. Đông chết se, hè chết lụt
 2921. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 2922. Đống Đa ghi để lại đây
 2923. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  4
 2924. Đông Đồ là Đông Đồ Đoài
 2925. Đồng em lạc béo, khoai thơm
 2926. Đổng Hồ bút phú
  1
 2927. Đồng hồ còn có khi sai
 2928. Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều
 2929. Đồng hồ treo
 2930. Đồng hồ vội trở sang canh
 2931. Đông ken cho rét quăn da
 2932. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 2933. Đồng Lầm có vải nâu non
 2934. Đồng Lầm nhuộm vải nâu non
 2935. Đồng nào đồng chẳng có chim
 2936. Đồng nào đồng nỏ có chim
 2937. Đồng nát thì về cầu Nôm
 2938. Đông Phù có sông Tô Lịch
 2939. Đông tay hơn hay làm
 2940. Đồng tâm son sắt với nhau
 2941. Đông Thành là mẹ là cha
 2942. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 2943. Đồng tiền chinh mua vội mua vàng
 2944. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 2945. Đồng tiền không phấn, không hồ
 2946. Đồng tiền liền khúc ruột
 2947. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
 2948. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 2949. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 2950. Động trời biển mới dậy theo
 2951. Đồng vung ơi hỡi đồng vung
 2952. Đồng xanh sông Nhị chạy dài
 2953. Đốt đèn thì phải khêu tim
 2954. Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm
 2955. Đốt than nướng cá cho vàng
 2956. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 2957. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 2958. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 2959. Đời cha cho chí đời con
 2960. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 2961. Đời cha đi hái hoa người
 2962. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 2963. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 2964. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 2965. Đợi chờ
 2966. Đợi chờ ba bốn năm ni
 2967. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 2968. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 2969. Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
 2970. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết dạ
 2971. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
 2972. Đời mô cơ cực như ni
 2973. Đời nào bánh đúc có xương
 2974. Đời này lắm kẻ nói khoe
 2975. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 2976. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 2977. Đời người có một gang tay
 2978. Đời người được mấy gang tay
 2979. Đời người sống mấy gang tay
 2980. Đời ông cho chí đời cha
 2981. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông (I)
 2982. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông (II)
 2983. Đời vua Thánh Tổ, Thánh Tông
 2984. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 2985. Đời xưa kén những con dòng
 2986. Đời xưa quả báo còn chầy
 2987. Đời xưa trả báo còn lâu
 2988. Đờn cầm ai nỡ đứt dây
 2989. Đờn cò lên trục kêu vang
 2990. Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
 2991. Đờn kêu tích tịch tình tang
 2992. Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo
 2993. Đù cha đứa bảo ta già
 2994. Đu đủ tía, dền dền cũng tía
 2995. Đu Tiên mới dựng năm nay
 2996. Đua chen thu cúc xuân đào
 2997. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 2998. Đua nhau chăm việc cấy cày
 2999. Đũa tre một chiếc khó cầm
 3000. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 3001. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 3002. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 3003. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 3004. Đục cùn thì giữ lấy tông
 3005. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 3006. Đục nước thời mới béo cò
 3007. Đục thì cũng nước giữa dòng
 3008. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 3009. Đuổi con vào đám giỗ
 3010. Đưa anh hai chữ ra vời
 3011. Đưa anh ra tới làng Hồ
 3012. Đưa anh về Quảng em lo
 3013. Đưa chàng một bát ngô rang
 3014. Đưa em cho tới bến đò
 3015. Đưa em cho tới rạch Chanh
 3016. Đưa em về tới ngoài sân
 3017. Đưa lên ta ví cho đồng
 3018. Đưa lên ta ví dăm ba
 3019. Đứa nào có tội thời lo
 3020. Đưa nhau giọt lệ không ngừng
 3021. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 3022. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 3023. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 3024. Đưa thư không thấy đưa sang
 3025. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 3026. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 3027. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
 3028. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 3029. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 3030. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 3031. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 3032. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 3033. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 3034. Đừng chê em xấu, em đen
 3035. Đừng chê tôi xấu, tôi già
 3036. Đừng có chắc lắm ai ơi
 3037. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 3038. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 3039. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 3040. Đứng đây quyết đợi một thì
 3041. Đừng để cho phân rẽ bá tòng
 3042. Đừng đi đường ấy mà xa
 3043. Đứng gần bên anh đôi chuỗi lên màu
 3044. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 3045. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 3046. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 3047. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 3048. Đừng lo cái áo cụt tay
 3049. Đừng mê ăn trắng mặc trơn
 3050. Đừng nài lương giáo khác dòng
 3051. Đừng tham của rẻ, của ôi
 3052. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 3053. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 3054. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 3055. Đừng thấy em bé mà chòng
 3056. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 3057. Đừng tin cái bụng đờn bà
 3058. Đừng về đường ấy cho xa
 3059. Đứng xa coi thể là tiên
 3060. Đứng xa hỏi với ông trăng
 3061. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 3062. Đứng xa nghe tiếng em hò
 3063. Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
 3064. Đứng xa thấy dạng em cười
 3065. Được bạn thì lại bỏ bè
 3066. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 3067. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 3068. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 3069. Được chữ trung mất dùng chữ hiếu
 3070. Được làm vua, thua làm giặc
 3071. Được lòng ta xót xa lòng người
 3072. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 3073. Được mùa chê gạo vô hơi
 3074. Được mùa chớ phụ môn khoai
 3075. Được mùa cơm những tám xoan
 3076. Được mùa lúa, úa mùa cau
 3077. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 3078. Được mùa thày chùa no bụng
 3079. Được như lời nói anh mừng
 3080. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 3081. Được như lời nói em ơi
 3082. Được như lời nói không sai
 3083. Đường bạn kim duyên ơi
 3084. Đường cũ anh chớ rấp gai
 3085. Đường dài mới biết ngựa hay
 3086. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 3087. Đường dài ngựa chạy cát bay (I)
 3088. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 3089. Đường dài ngựa chạy kiêu sa
 3090. Đường đi cả lách với lau
 3091. Đường đi cách núi Ba Vì
 3092. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 3093. Đường đi chín xã sông con
 3094. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 3095. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 3096. Đường đi không tới nửa ngày
 3097. Đường đi lên lận đận lịu địu
 3098. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 3099. Đường đi loanh quanh léo quéo
 3100. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 3101. Đường đi những lách cùng lau
 3102. Đường đi những suối cùng khe
 3103. Đường đi quanh quất ruột dê
 3104. Đường đi trên chợ dưới đò
 3105. Đường đi trên suối dưới đầm
 3106. Đường đi xa trạm ngái cung
 3107. Đường đời cách trở non sông
 3108. Đường hào luồn giữa xóm Đình
 3109. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 3110. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 3111. Đường không đi sao biết
 3112. Đường lên Đại Độ, đường đến Tằng Mi
 3113. Đường lên Mường Lễ bao xa
 3114. Đường lên xứ Lạng bao xa
 3115. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 3116. Đường này anh vẫn đi qua
 3117. Đường này em vẫn đi qua
 3118. Đường ở cửa miệng
 3119. Đường quan đá đổ đá lát
 3120. Đường quan và rộng và dài
 3121. Đường ra Kẻ Chợ quanh quanh
 3122. Đường ra Kẻ Chợ xem voi (I)
 3123. Đường ra Kẻ Chợ xem voi (II)
 3124. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 3125. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 3126. Đường sĩ hoạn
 3127. Đường tàu nước chảy hai mương
 3128. Đường trơn trợt gượng đi kẻo té
 3129. Đường trường cách trở nước non
 3130. Đường trường cát nóng truông xa
 3131. Đường trường nước chảy như reo
 3132. Đường về Đông Việt loanh quanh
 3133. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 3134. Đường về xứ Bắc còn xa
 3135. Đường về xứ Lạng mù xa
 3136. Đường vô xứ Huế quanh quanh
 3137. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 3138. Đường xa đi có một mình
 3139. Đường xa đi gấp lại gần
 3140. Đường xa hộp bạc khay vàng
 3141. Đường xa mượn cáng mà đi
 3142. Đường xa mượn ngựa mà đi
 3143. Đường xa nhân ngãi nào xa
 3144. Đường xa ơi hỡi đường xa
 3145. Đường xa tôi mới tới đây
 3146. Đường xa xa lắm ai ơi
 3147. Đường xa xa thật là xa
 3148. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 3149. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 3150. Đứt tay hay thuốc
 3151. Đứt tay một chút còn đau
 3152. E khi thắm lạt vàng phai
 3153. E mai em nói không thương
 3154. Em bán chi dưới bợ trên tràn
 3155. Em buôn chi có bị, có cân
 3156. Em buôn chi có sọt có giành
 3157. Em buôn chi rồi lại bán chi
 3158. Em buôn trầu kể mớ bán trăm
 3159. Em buồn vì đã lỡ duyên
 3160. Em cầm cái đấu đi đong
 3161. Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ
 3162. Em chả tham nhà ngói tày đình
 3163. Em chẳng lo cốt rụi xương tàn
 3164. Em chồng ở với chị dâu
 3165. Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề
 3166. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 3167. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 3168. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 3169. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 3170. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
 3171. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 3172. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 3173. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 3174. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
 3175. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 3176. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 3177. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 3178. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 3179. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 3180. Em còn bé dại thơ ngây (I)
 3181. Em còn bé dại thơ ngây (II)
 3182. Em còn buôn bán cõi này
 3183. Em còn đi cấy làm chi
 3184. Em cứ khóc đã đời đi em nhé
 3185. Em dầu có thác xuống suối vàng
 3186. Em đã thật lấy anh chưa?
 3187. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 3188. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 3189. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 3190. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 3191. Em đang dệt chiếu hồi văn
 3192. Em đang dệt vải quay tơ
 3193. Em đang giã gạo giong đèn
 3194. Em đang kéo vải dựa thềm
 3195. Em đang tựa cửa hiên mai
 3196. Em đâu biết
 3197. Em đây bé nhỏ chưa từng
 3198. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 3199. Em đây chỉ mến người tài
 3200. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 3201. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 3202. Em đây là gái má đào
 3203. Em đây là gái năm con
 3204. Em đây như chiếc chuông vàng
 3205. Em đẹp như thể ông sao
 3206. Em đến đây xứ lạ quê người
 3207. Em đi anh bảo em rằng
 3208. Em đi đâu đào liễu một mình
 3209. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 3210. Em đi khắp bốn phương trời (II)
 3211. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 3212. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 3213. Em đố anh chim chi không lông không cánh
 3214. Em đố anh từ nam chí bắc
 3215. Em đưa anh lên ga Thuận Lý
 3216. Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên
 3217. Em đừng bắc bậc làm cao
 3218. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 3219. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 3220. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 3221. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 3222. Em đừng thăm ván bán thuyền
 3223. Em đừng thấy lính mà khinh
 3224. Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành
 3225. Em đương dệt gấm thoi vàng
 3226. Em đương nít nếp xôi xôi
 3227. Em gặp anh đây, người đã nên người
 3228. Em gặp người nhu, em hỏi người nhu
 3229. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 3230. Em khoe em đẹp em giòn
 3231. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 3232. Em khôn em ở trong bồ
 3233. Em không chào thì ra câu tình tệ
 3234. Em không lấy chồng thì thua chúng kém bạn
 3235. Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình
 3236. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 3237. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
 3238. Em không tham nhà ngói huê tà
 3239. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 3240. Em không thương chi tài sắc của người
 3241. Em là chút phận thuyền quyên
 3242. Em là con gái Bát Qua
 3243. Em là con gái chợ Cơ
 3244. Em là con gái có chồng
 3245. Em là con gái cửa dinh
 3246. Em là con gái đến thì
 3247. Em là con gái đồng trinh
 3248. Em là con gái Đường Trong
 3249. Em là con gái kẻ Đằng
 3250. Em là con gái Kẻ Mơ
 3251. Em là con gái kẻ Ngâu
 3252. Em là con gái khuê phòng
 3253. Em là con gái lỡ thì
 3254. Em là con gái nạ dòng
 3255. Em là con gái nhà ai (I)
 3256. Em là con gái nhà ai (II)
 3257. Em là con gái nhà Diêm
 3258. Em là con gái nhà giàu (I)
 3259. Em là con gái nhà giàu (II)
 3260. Em là con gái nhà giàu (III)
 3261. Em là con gái nhà giàu (IV)
 3262. Em là con gái nhà nghèo (I)
 3263. Em là con gái nhà nghèo (II)
 3264. Em là con gái nhà quê
 3265. Em là con gái nữ nhi
 3266. Em là con gái Phú Khê
 3267. Em là con gái Phủ Từ
 3268. Em là con gái Phụng Đình
 3269. Em là con gái Phụng Thiên
 3270. Em là con gái Tạm Thương
 3271. Em là con gái tỉnh Nam
 3272. Em là con gái tổng trên
 3273. Em là con gái xứ Nam
 3274. Em là con gái, em có hai bến sông
 3275. Em là con út nhất nhà
 3276. Em là gái út ông trời
 3277. Em là giàn cho mướp nó leo
 3278. Em là thân phận nữ nhi
 3279. Em lập cảnh trồng ba
 3280. Em lấy chồng anh không có giận
 3281. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 3282. Em mà không lấy được anh
 3283. Em mai không thiệt như lời
 3284. Em may gối tai bèo một cặp
 3285. Em mất chồng em chả có lo
 3286. Em một khuyên anh bớt thảm
 3287. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 3288. Em mua cuốn sách về nhà
 3289. Em muộn chồng tại số đào hoa
 3290. Em muốn hỏi bạn một lời
 3291. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 3292. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 3293. Em nay chính thật ngai thờ
 3294. Em nay đi cấy đồng sâu
 3295. Em nay khăn khắn một lòng
 3296. Em nay là gái chưa chồng
 3297. Em nay như tấm lụa đào
 3298. Em nằm em nghĩ mà coi
 3299. Em ngã thì chị phải nâng
 3300. Em nghe anh tỏ lời này
 3301. Em nghe tin anh có vợ rồi
 3302. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 3303. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 3304. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 3305. Em nghiêng tai dưới gió
 3306. Em ngoan lấy phải chồng đần
 3307. Em ngồi dệt cửi trên khung
 3308. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 3309. Em ngồi dựa bóng dòm song
 3310. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 3311. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 3312. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 3313. Em ngồi máy móc tương liên
 3314. Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
 3315. Em ngồi thềm giếng giặt tơ
 3316. Em ngồi vòi vọi trông chàng
 3317. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 3318. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 3319. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 3320. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 3321. Em như bánh lá bóc trần
 3322. Em như bức tượng đang tô
 3323. Em như cá lẹp rút xương
 3324. Em như cá lượn đầu cầu
 3325. Em như cái búp hoa hồng
 3326. Em như cây quế giữa đồng
 3327. Em như cây quế giữa rừng
 3328. Em như cây quế trong nhà
 3329. Em như cây quế trong rừng
 3330. Em như chim nọ đang bay
 3331. Em như con cá giữa vời
 3332. Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm
 3333. Em như con hạc trong chùa
 3334. Em như hòn cứt trôi sông
 3335. Em như một đoá hoa đào
 3336. Em như quả bí trên cây
 3337. Em như tấm vóc đại hồng
 3338. Em như tố nữ trong tranh (I)
 3339. Em như tố nữ trong tranh (II)
 3340. Em như trái phật thủ khác gì
 3341. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 3342. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 3343. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 3344. Em nói với anh, như rựa chặt xuống đất
 3345. Em ôm bó mạ xuống đồng
 3346. Em ở sông dưới mới lên
 3347. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 3348. Em ơi anh bảo em này
 3349. Em ơi anh dặn em này
 3350. Em ơi chị bảo em này
 3351. Em ơi chớ khá bôn hành
 3352. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
 3353. Em ơi chớ lấy quân buôn
 3354. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 3355. Em ơi dù ngái, dù gần
 3356. Em ơi đừng khóc chị yêu
 3357. Em ơi không lấy chồng đi
 3358. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 3359. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 3360. Em ơi thân thể anh đây
 3361. Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi
 3362. Em ơi, em ở cho ngoan
 3363. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
 3364. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
 3365. Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc
 3366. Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
 3367. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 3368. Em ra lấy chồng cách một cái phá
 3369. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 3370. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 3371. Em rằng em muốn đi buôn
 3372. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 3373. Em sinh con gái hay trai?
 3374. Em sợ
 3375. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 3376. Em tham đồng bạc hoa xoè
 3377. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
 3378. Em tham nơi quần rộng áo dài
 3379. Em thấy anh bé chớ sầu
 3380. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 3381. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 3382. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 3383. Em thấy anh em cũng muốn thương
 3384. Em thì đi cấy lấy công
 3385. Em thì đi cấy ruộng bông
 3386. Em thì trướng gấm màn là
 3387. Em thì vác cuốc thăm đồng
 3388. Em thời canh cửi trong nhà (I)
 3389. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 3390. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 3391. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 3392. Em thương anh chẳng dám nói ra
 3393. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 3394. Em thương anh không dám thị thiềng
 3395. Em thương anh một chút mẹ già
 3396. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 3397. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 3398. Em thương anh ruột thắt gan bào
 3399. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 3400. Em thương anh, cha mẹ không cho
 3401. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 3402. Em thương còn bụng mẹ thầy
 3403. Em thương em những khóc thầm
 3404. Em thương không thương nỏ biết
 3405. Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
 3406. Em toan tát bể cấy cần
 3407. Em tôi buồn ngủ buồn nghê
 3408. Em trao đôi đũa nhỏ
 3409. Em trèo đèo, em lặn suối
 3410. Em trông anh như cá trông sao
 3411. Em trông một đêm thành hai
 3412. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 3413. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 3414. Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
 3415. Em về anh có nhớ không
 3416. Em về bẻ lá giấu đây
 3417. Em về cắt rạ đánh tranh
 3418. Em về cho tốt dây tơ
 3419. Em về chong chóng mà ra
 3420. Em về chốn ấy làm chi
 3421. Em về dệt cửi trên khung
 3422. Em về dọn quán bán hàng
 3423. Em về đục núi lòn qua
 3424. Em về em hỏi mẹ cha
 3425. Em về em lại ra ngay
 3426. Em về giã gạo ba trăng
 3427. Em về giục mẹ cùng thầy
 3428. Em về kẻ bể với anh
 3429. Em về Kẻ Chợ em coi
 3430. Em về không lẽ anh đưa
 3431. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 3432. Em về mua thuốc nhuộm răng
 3433. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 3434. Em về nhớ phố nhớ phường
 3435. Em về sao được mà về
 3436. Em về sắm sọt buôn chè
 3437. Em về tát bể trồng hoa
 3438. Em về thăm kiểng viếng quê
 3439. Em về Thu Vích làm chi
 3440. Em về thưa lại mẹ hay
 3441. Em về thưa mẹ cùng cha
 3442. Em về thưa mẹ cùng thầy
 3443. Em về thưa với mẹ cha (I)
 3444. Em về thưa với mẹ cha (II)
 3445. Em về thưa với mẹ cha (III)
 3446. Em về thưa với mẹ thầy
 3447. Em về thưa với mẹ với cha
 3448. Em về thưa với thung huyên
 3449. Em về tu bổ chùa chiền
 3450. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 3451. Em xin cái quạt nhài đồng
 3452. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 3453. Em...
 3454. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 3455. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 3456. Éo le chi, chê bách khách tình
 3457. Éo le khôn khéo đặt bày
 3458. Eo truông cách trở khó qua
 3459. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 3460. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 3461. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
 3462. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 3463. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 3464. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 3465. Gá duyên không được thì thôi
 3466. Gà đã giục khách anh hùng
 3467. Gà già khéo ướp lại tơ
 3468. Gà hồ nấu với măng mai
 3469. Gà khôn gà chẳng đá lang
 3470. Gà kia tốt mã tốt lông
 3471. Gà lên chuồng
 3472. Gà lôi đội lốt con công
 3473. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 3474. Gà què ăn quẩn cối xay
  1
 3475. Gà ri
 3476. Gà tơ xào với mướp già
 3477. Gà về bới nát cỏ sân
 3478. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 3479. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
 3480. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)
 3481. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 3482. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 3483. Gái chưa chồng trông mong đi chợ
 3484. Gái có chồng như gông đeo cổ
 3485. Gái có chồng như rồng có vây
 3486. Gái có con như bồ hòn có rễ
 3487. Gái có con như bồ hòn có rễ
 3488. Gái có công chồng chẳng phụ
 3489. Gái dở thèm của chua
 3490. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 3491. Gái đâu có gái lạ đời
 3492. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 3493. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 3494. Gái đừng hay đến nhà trai
 3495. Gái đương xuân đi chợ hạ
 3496. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 3497. Gái không chồng như thuyền không lái
 3498. Gái không chồng như thuyền không lái
 3499. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 3500. Gái lỗ tai, trai con mắt
 3501. Gái mà chi, trai mà chi
 3502. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 3503. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 3504. Gái này là gái chả vừa
 3505. Gái ngoan làm quan cho chồng
 3506. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 3507. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 3508. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 3509. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 3510. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 3511. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 3512. Gái tham tài, trai tham sắc
 3513. Gái thở dài, trai nằm sấp
 3514. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 3515. Gái tơ mà lấy chồng già
 3516. Gái trai cất giọng đêm hè
 3517. Gái trai xầm xì trò trè như cu đôi
 3518. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 3519. Gan khô ruột thắt chín từng
 3520. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 3521. Gánh cực mà đổ lên non
 3522. Gánh gánh gồng gồng
 3523. Gánh gì phủ kín lá cây
 3524. Gánh nặng mà đi đường vòng
 3525. Gạo chợ một tiền mười thưng
 3526. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 3527. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 3528. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 3529. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 3530. Gàu lành ai nỡ trét chai
 3531. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 3532. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 3533. Gặp anh đáng lẽ không chào
 3534. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 3535. Gặp anh em đố mấy lời
 3536. Gặp anh em nở nụ cười
 3537. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 3538. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 3539. Gặp anh hỏi thiệt đôi lời
 3540. Gặp anh không ăn cũng no
 3541. Gặp anh không nỡ phân trần
 3542. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 3543. Gặp chàng giữa hội đò đông
 3544. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 3545. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 3546. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 3547. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 3548. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 3549. Gặp đây anh nói anh thương
 3550. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 3551. Gặp đây em xơi miếng trầu
 3552. Gặp đây hỏi khách má đào
 3553. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 3554. Gặp đời hải yến, hà thanh
 3555. Gặp em anh hỏi câu này
 3556. Gặp em ăn một miếng trầu
 3557. Gặp em giữa chốn đò đưa
 3558. Gặp em giữa chốn vườn đào
 3559. Gặp em giữa ngã ba đàng
 3560. Gặp em như cá gặp mồi
 3561. Gặp em thì gặp cho lâu
 3562. Gặp gỡ nên thân
 3563. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 3564. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 3565. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 3566. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 3567. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 3568. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 3569. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 3570. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 3571. Gặp mình ta đố chuyện vui
 3572. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 3573. Gặp người bán tranh Tú Uyên mua về treo
 3574. Gặp người cũ
 3575. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 3576. Gặp nhau chỉ có một lần
 3577. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 3578. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 3579. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 3580. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 3581. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 3582. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 3583. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 3584. Gặp nhau giữa quãng đường này
 3585. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 3586. Gặp nhau một chút nên duyên
 3587. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 3588. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 3589. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 3590. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 3591. Gặp tôi không hỏi không chào
 3592. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 3593. Gẫm mình chưa mấy xuân thu
 3594. Gẫm trong thế sự nực cười
 3595. Gần chùa chẳng được ăn xôi
 3596. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
 3597. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 3598. Gần gương gần lược năng soi
 3599. Gần lửa rát mặt
 3600. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 3601. Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 3602. Gần nhà mà chẳng sang chơi
 3603. Gần nhà mà xa cửa ngõ
 3604. Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm
 3605. Gần nhà, xa ngõ
 3606. Gần sông cội mới ngã kề
 3607. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 3608. Gần thì rầy viếng mai thăm
 3609. Gần xa nao nức tưng bừng
 3610. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 3611. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 3612. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (I)
 3613. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (II)
 3614. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 3615. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 3616. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 3617. Ghe anh trở bến cắm sào
 3618. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 3619. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 3620. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 3621. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 3622. Ghe lui còn để dấu dằm
 3623. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 3624. Ghé vô thăm chút mẹ già
 3625. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 3626. Ghẹo cô sư
 3627. Ghét trai nấu cháo vịt le
 3628. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 3629. Gia bần trí tuệ không bần
 3630. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 3631. Giả đi thăm lúa ngoài đồng
 3632. Gia Định phú
 3633. Giả đò bắt ốc hái rau
 3634. Giả đò bị gậy đi xin
 3635. Giả đò buôn kén bán tơ
 3636. Giả đò mua khế bán chanh
 3637. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 3638. Giả đò xin một miếng trầu
 3639. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 3640. Già kén kẹn hom
 3641. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 3642. Giã nay rồi lại giã mai
 3643. Già nhưng già dẻo già dai
 3644. Giã ơn ai có cây dừa
 3645. Giã ơn canh cải nấu gừng
 3646. Giã ơn em anh lui kịp nước
 3647. Giã ơn ông núi bà non
 3648. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 3649. Gia quyến nhà họ Mai lánh nạn
 3650. Già thì già tóc già tai
 3651. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 3652. Già thời bế cháu bồng con
 3653. Già thời bế cháu đỡ con
 3654. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 3655. Giàn hoa bể cạn nước đầy
 3656. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các
  1
 3657. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 3658. Giáng Kiều bị ngược đãi giận bực bỏ đi
 3659. Giáng Kiều dùng phép tiên biến hoá
 3660. Giáng Kiều khuyên chồng tòng tiên
 3661. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 3662. Giang san gánh vác một mình
 3663. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 3664. Giang sơn một gánh cất ngồi
 3665. Giang sơn một gánh chất đầy
 3666. Giang sơn một gánh cheo leo
 3667. Giang sơn phó mặc hàng mâm
 3668. Giang sơn thiếp gánh một mình
 3669. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 3670. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 3671. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 3672. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 3673. Giáp, Ất, Bính là tam bất hạp
 3674. Giàu anh trong trứng giàu ra
 3675. Giàu ba mươi sáu phố phường
 3676. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 3677. Giàu bán chó, khó bán con
 3678. Giàu bên cửa ngõ không màng
 3679. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
 3680. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 3681. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
 3682. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 3683. Giàu đâu mà đến tay ta
 3684. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 3685. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 3686. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 3687. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
 3688. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 3689. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 3690. Giàu người ta chẳng có tham
 3691. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 3692. Giàu như ai thì tôi không biết
 3693. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 3694. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 3695. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 3696. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 3697. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 3698. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 3699. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 3700. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 3701. Giàu sang lắm kẻ đón chào
 3702. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 3703. Giàu sang phi nghĩa không màng
 3704. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 3705. Giàu thì dãi vải tháng ba
 3706. Giàu thì nói một khôn mười
 3707. Giàu thì thịt cá cơm canh
 3708. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 3709. Giàu từ trong trứng giàu ra
 3710. Giày ban bóng loáng nuột nà
 3711. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 3712. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 3713. Giặc Mỹ mò vào thủ đô
 3714. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 3715. Giặc trời gieo bão đổ mưa
 3716. Giăng cung mà bắn con chim huỳnh
 3717. Giăng tay đón bạn truông mây
 3718. Giăng xưa đã khuyết mấy lần
 3719. Giấc hoè giấc quế êm êm
 3720. Giậm chân ba tiếng kêu trời
 3721. Giậm chân đấm ngực kêu trời
 3722. Giậm chân xuống đất cái bon
 3723. Giận chồng mà chẳng bế con
 3724. Giận chồng xách gói ra đi
 3725. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 3726. Giận mà nói lại cho hay
 3727. Giận mình cắp nón ra đi
 3728. Giận thì nói vậy cho hoài
 3729. Giận trời xé váy ăn ai
 3730. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 3731. Giầu bán ló, khó bán con
 3732. Giầu con út, khó con út
 3733. Giấu đầu lại hở cánh tay
 3734. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 3735. Giầu về bạn, sang về vợ
 3736. Giấy rách phải giữ lấy lề
 3737. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 3738. Giẻ cùi tốt mã dài đuôi
 3739. Gieo cải cấy cần
 3740. Gieo mình vào chốn sập vàng
 3741. Giẹp như đầu cá chai
 3742. Giêng hai là gió chia vui
 3743. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 3744. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 3745. Giếng này là giếng cựu trào
 3746. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 3747. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 3748. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 3749. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 3750. Giếng sâu lấp lại sao đầy
 3751. Giếng sâu thì phải thừng dài
 3752. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 3753. Giễu thầy đồ Cổ Nhuế
 3754. Gió bay cầu thấp cầu cao
 3755. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 3756. Gió bên đông, động bên tây
 3757. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
 3758. Gió chiều thổi héo ngọn dừa
 3759. Gió day thì mặc gió day
 3760. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 3761. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 3762. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 3763. Gió đập cành đa
 3764. Gió đâu thổi mát sau lưng
 3765. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
 3766. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 3767. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 3768. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 3769. Gió đông nam một dải đồng điền
 3770. Gió đông nồm chiều hôm thổi lại
 3771. Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
 3772. Gió đưa bông lách bông lau
 3773. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 3774. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 3775. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 3776. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
 3777. Gió đưa bụi chuối te tàu
 3778. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 3779. Gió đưa bụi mía lùm tum
 3780. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
 3781. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 3782. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 3783. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 3784. Gió đưa cành liễu quằn hiêu
 3785. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 3786. Gió đưa cành trúc la đà (I)
  1
 3787. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 3788. Gió đưa cây cải về trời
 3789. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
 3790. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (II)
 3791. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 3792. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
 3793. Gió đưa cây sậy nằm dài
 3794. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 3795. Gió đưa cột phướn hao dầu
 3796. Gió đưa diều gió hội mây
 3797. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 3798. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 3799. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 3800. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 3801. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 3802. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
 3803. Gió đưa lá chuối te tàu
 3804. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 3805. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 3806. Gió đưa liễu yếu mai cằn
 3807. Gió đưa mười tám lá me
 3808. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 3809. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 3810. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 3811. Gió đưa ổ dột ton ton
 3812. Gió đưa ông đội về kinh
 3813. Gió đưa ông đội về Tàu
 3814. Gió đưa tàu chuối tan tành
 3815. Gió đưa tàu lá tan tành
 3816. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 3817. Gió đưa tờ giấy lên mây
 3818. Gió đưa trái mít qua rào
 3819. Gió đưa trái mướp toòng teng
 3820. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 3821. Gió đưa trăng là trăng đưa gió
 3822. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 3823. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
 3824. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
 3825. Gió đưa tùng bá xiêu liên
 3826. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 3827. Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ
 3828. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 3829. Gió heo may mía bay lên ngọn
 3830. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 3831. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 3832. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 3833. Gió lên rồi căng buồm cho sướng
 3834. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
 3835. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 3836. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 3837. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
 3838. Gió mưa xào xạc lá xoài
 3839. Gió nam hây hẩy chiều hôm
 3840. Gió nam non thổi lòn hang chuột
 3841. Gió nam non thổi lòn hang dế
 3842. Gió nam thổi kiệt đêm trường
 3843. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 3844. Gió nam thổi xuống lò vôi
 3845. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 3846. Gió nồm là gió nồm nam
 3847. Gió nồm là gió nồm nôm
 3848. Gió sao gió mát trên đầu
 3849. Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng
 3850. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
 3851. Gió thổi là chổi trời
 3852. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
 3853. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
 3854. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
 3855. Gió từ hốc đá gió ra
 3856. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 3857. Gió vàng hiu hắt năm canh
 3858. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 3859. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 3860. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 3861. Giơ tay anh hứng sương trời
 3862. Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ
 3863. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 3864. Giơ tay trao miếng trầu cau
 3865. Giơ tay vít ngọn tre còng
 3866. Giở xem một chuyện phong tình
 3867. Giời làm sóng lở cát bay
 3868. Giới tửu phú
 3869. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ
 3870. Giúp nhau khi đói mới hay
 3871. Giữ mình lại giữ cho người
 3872. Giữ sào mà đợi nước lên
 3873. Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác
 3874. Giữa đường đứt gánh tương tư
 3875. Giữa làng có cây đa xanh
 3876. Giữa làng có một cây đa
 3877. Giữa ngày mùng tám tháng tư
 3878. Giữa trời cây cả bóng cao
 3879. Giữa trưa trời nắng chang chang
 3880. Giương cung mà bắn con cò
 3881. Giương cung sắp bắn phượng hoàng
 3882. Giường dọc mà trải chiếu ngang (I)
 3883. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
 3884. Giường lèo mà trải chiếu mây
 3885. Giường này ai trải chiếu đây?
 3886. Giường rộng thì ghé lưng vào
 3887. Gọi đò chẳng thấy đò sang
 3888. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 3889. Gọi lính tập
 3890. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 3891. Gỗ kiền anh để đóng cày
 3892. Gỗ trắc đem lót ván cầu
 3893. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 3894. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 3895. Gối luôn một gối đôi đầu
 3896. Gối rơm theo phận gối rơm
 3897. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 3898. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 3899. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 3900. Gởi thơ em lậu bạn cười
 3901. Gởi thơ một bức
 3902. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 3903. Guồng ươm vang khắp gần xa
 3904. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 3905. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
 3906. Gươm linh sút cán còn trành
 3907. Gươm linh treo trước bàn ông
 3908. Gươm vàng cắt đám cỏ hôi
 3909. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 3910. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 3911. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 3912. Gương kia lỡ để bụi nhoà
 3913. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
 3914. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 3915. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 3916. Gương vỡ gương lại lành
 3917. Gương vỡ thì gương lại lành
 3918. Hạ giá thổ quan
 3919. Há miệng mắc quai
 3920. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 3921. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 3922. Hà Nội là trái tim ta
 3923. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 3924. Hà Nội như động tiên sa
 3925. Hà Sinh đến thăm bạn, Tú Uyên kể sự tình
 3926. Hà Sinh khuyên bạn không nên mơ tưởng hão
 3927. Hà sinh khuyên giải Tú Uyên
 3928. Hà Sinh nhắc lại chuyện Thánh Tông gặp tiên
 3929. Hà Thành là chốn kinh đô
 3930. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 3931. Hạc dời là xế non tùng
 3932. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 3933. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 3934. Hai bên đứng lại hai hàng
 3935. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 3936. Hai bên hai dãy hàng hương
 3937. Hai bên hai dãy hàng trầm
 3938. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 3939. Hai bên tranh lấy quả cầu
 3940. Hai bên, bên liễu bên đào
 3941. Hai chân leo đá đã mòn
 3942. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 3943. Hai đám cưới long trọng
 3944. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
 3945. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
 3946. Hai đứa mình một lòng một bụng
 3947. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
 3948. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 3949. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
 3950. Hai hàng nước mắt rưng rưng
 3951. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
 3952. Hai lần cày lỏi cày nông
 3953. Hai má nàng trắng phau phau
 3954. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 3955. Hai nách những lông xồm xồm
 3956. Hai ngang ba phết
 3957. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 3958. Hai ngày rụng sáu máy bay
 3959. Hải Phòng là chốn hữu tình
 3960. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 3961. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 3962. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 3963. Hai ta đã lỗi lời thề
 3964. Hai ta đã trót nặng tình
 3965. Hai ta đang nhớ đang thương
 3966. Hai ta đứng lại bưa ngang
 3967. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 3968. Hai ta hái củi một rừng
 3969. Hai ta làm bạn thong dong
 3970. Hai ta như áo mới may
 3971. Hai ta như cặp chim quyên
 3972. Hai ta như chỉ lộn vòng
 3973. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 3974. Hai ta như rượu với nem
 3975. Hai ta như sợi dây dài
 3976. Hai ta như trái đậu quyên
 3977. Hai ta sang một chuyến đò
 3978. Hai ta thề thốt giữa đàng
 3979. Hai ta thương chắc mần ri
 3980. Hai ta uống nước một bàu
 3981. Hai tay bụm cát đắp mồ
 3982. Hai tay bụm gạo vào nừng
 3983. Hai tay bưng cái rổ may
 3984. Hai tay bưng chén rượu đào
 3985. Hai tay bưng đọi chè Tàu
 3986. Hai tay cầm bốn tao nôi
 3987. Hai tay cầm bốn tay nôi
 3988. Hai tay cầm bốn trái dưa
 3989. Hai tay cầm hai quả hồng
 3990. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 3991. Hai tay cầm tám gươm vàng
 3992. Hai tay che lấy mặt trời
 3993. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 3994. Hai tay ôm bản đàn kìm
 3995. Hai tay ôm bốn quả bòng
 3996. Hai tay ôm lấy ngang lưng
 3997. Hai tay ôm trái bưởi non
 3998. Hai thuyền đi chung một dòng
 3999. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 4000. Hai vai gánh nặng trìu trìu
 4001. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 4002. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 4003. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 4004. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 4005. Ham chơi đờn thú năm dây
 4006. Ham giàu mà lấy đứa ngu
 4007. Hàn nho phong vị
 4008. Hang hùm ai dám mó tay
 4009. Hang mai anh cũng muốn lòn
 4010. Hàng năm cứ tháng tư mồng chín
 4011. Hang sâu núi hiểm như vầy
 4012. Hàng vạn người chết vì Tây
 4013. Hàng xóm để chở một ngày
 4014. Hạnh Nguyên cải trang
 4015. Hạnh Nguyên cùng Mai sinh tự tình trên trùng đài
 4016. Hạnh Nguyên được đưa về nhà Châu bá Phù
 4017. Hạnh Nguyên trần tình với Châu phu nhân
 4018. Hạnh Nguyên tưởng nhớ Mai sinh
 4019. Hạnh Nguyên yết đền Tô Vũ
 4020. Hạnh Nguyên yết miếu Chiêu Quân
 4021. Hạnh phúc gia đình của hai họ Mai, Trần
 4022. Hát ả đầu
 4023. Hát bai, hai bát không no
 4024. Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng
 4025. Hát cho chó cắn bò lồng
 4026. Hát cho lở đất long trời
 4027. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 4028. Hát đàn cho rạng đông ra
 4029. Hát đàn nam nữ đua xuân
 4030. Hát hố
 4031. Hát lên ta nhởi ta chơi
 4032. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 4033. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 4034. Hát thanh đây hát với cùng
 4035. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
 4036. Hạt tiêu nó bé nó cay
 4037. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 4038. Hay ăn thì lăn vào bếp
 4039. Hãy cho bền chí câu cua
 4040. Hãy còn bán tín bán nghi
 4041. Hay đi chợ để nợ cho con
 4042. Hay gì sãi vãi ở chùa
 4043. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 4044. Hay làm mà chẳng hay lo
 4045. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 4046. Hay nôm gặp bạn hôm nay
 4047. Hay ở, dở đi
 4048. Hay quần, hay áo, hay hơi
 4049. Hãy xem thuở trước đời đời
 4050. Hãy xin bớt giận làm lành
 4051. Hay xóc đĩa ông mời về
 4052. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 4053. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 4054. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
 4055. Hẹn gì hẹn bẩy hẹn ba
 4056. Hèn mà làm bạn với sang
 4057. Hẹn với nước non
 4058. Hễ ai mà nói dối ai
 4059. Hễ mà hoa quả được mùa
 4060. Hễ muốn ra con người tử tế
 4061. Hết gạo thì có Đồng Nai
 4062. Hết lời cặn kẽ chí tình
 4063. Hì hà hì hụi
 4064. Hịch con muỗi
 4065. Hiếm hoi con gái đầu lòng
 4066. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 4067. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
 4068. Hiu hiu gió thổi bờ đê
 4069. Hiu hiu gió thổi đầu non
 4070. Hò chơi bên gái bên trai
 4071. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 4072. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 4073. Hò lên hai mái cho sòng
 4074. Họ Mãng nhận lời cầu hôn
 4075. Họ Sùng ngỏ lời thông gia với họ Mãng
 4076. Hoa Bụt mọc trước cửa chùa
 4077. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 4078. Hoa cúc
 4079. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 4080. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 4081. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
 4082. Hoa hồng sắp hái đến tay
 4083. Hoa hồng trông thật mĩ miều
 4084. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 4085. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 4086. Hoa lục bình trôi riu ríu
 4087. Hoa lý là chị hoa lài
 4088. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 4089. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 4090. Hoa lý nghìn dặm thơm xa
 4091. Hoa mai
 4092. Hoa mai
 4093. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 4094. Hoa mẫu đơn
 4095. Hoạ phước nan lượng
 4096. Hoa sen hoa khéo giữ màu
 4097. Hoa sen lai láng giữa hồ
 4098. Hoa sen mọc bãi cát lầm
 4099. Hoa sói mà gói xương sông
 4100. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
 4101. Hoa tàn hoa héo không tươi
 4102. Hoa tàn mà lại gặp sương
 4103. Hoa tàn vì bởi mất sương
 4104. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 4105. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 4106. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 4107. Hoa thơm giắt để mái hiên
 4108. Hoa thơm hoa ở trên cây
 4109. Hoa thơm lan cả vườn hồng
 4110. Hoa thơm mất nhị đi rồi (I)
 4111. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
 4112. Hoa thơm mất nhị đi rồi (III)
 4113. Hoa thơm nở vắng trên đèo
 4114. Hoa thơm ong bướm đang mê
 4115. Hoa thơm ở chốn lầu cao
 4116. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
 4117. Hoa thơm thơm lửng thơm lừng
 4118. Hoa thơm trồng dựa cành rào
 4119. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 4120. Hoa tươi trong độ gió đông
 4121. Hoa viên gặp Kim Trọng
 4122. Hoa xàu vì bởi mất sương
 4123. Hoa xuân có chủ ngăn rào
 4124. Hoài hơi mà đấm bị bông
 4125. Hoài hơi mà thổi bị bông
 4126. Hoài hơi ta nói với mày
 4127. Hoài lời mà nói với trâu
 4128. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 4129. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 4130. Hoài mồm ăn quả quít khô
 4131. Hoài phân mà đổ ruộng người
 4132. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 4133. Hoài thân lấy chú thợ khay
 4134. Hoài tiên cho cú nó vò
 4135. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 4136. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 4137. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 4138. Hoan hô sông Đuống sông Hồng
 4139. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
 4140. Hoán tỉnh quốc dân
 4141. Hoàng Cương ăn ít đã no
 4142. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 4143. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 4144. Học đòi ăn ớt với gừng
 4145. Học hành ba chữ lem nhem
 4146. Học hành chữ nghĩa chi mi
 4147. Học hành thì ích vào thân
 4148. Học thầy chữ lại trả thầy
 4149. Học thầy không tầy học bạn
 4150. Học trò ăn vụng càng cua
 4151. Học trò đèn sách hôm mai
 4152. Học trò đi học đã về
 4153. Học trò học trỏ học trò
 4154. Học trò ngủ gật
 4155. Học trò thò lò mũi xanh
 4156. Học trò trong Quảng ra thi
 4157. Hỏi anh cây quế mấy chồi
 4158. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 4159. Hỏi anh chú bác những ai
 4160. Hỏi anh hà tính hà danh
 4161. Hỏi anh răng rứa mà buồn
 4162. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 4163. Hỏi anh tên họ những chi
 4164. Hỏi anh thề thốt với ai
 4165. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 4166. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 4167. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 4168. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 4169. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 4170. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 4171. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 4172. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 4173. Hỏi cua, cua nói có
 4174. Hỏi muỗi
 4175. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 4176. Hỏi người chân đạp tay đưa
 4177. Hỏi người mặc áo thay vai
 4178. Hỏi rằng đi chết cho ai
 4179. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 4180. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 4181. Hỏi thăm chuyện vãn ai bày
 4182. Hỏi thăm đó mấy chị em
 4183. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 4184. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 4185. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 4186. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 4187. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 4188. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
 4189. Hòn đất mà biết nói năng
 4190. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 4191. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 4192. Họp mặt tri âm
 4193. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 4194. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 4195. Hổ phụ sinh hổ tử
 4196. Hồ Quảng, hồ thiềng
 4197. Hồ sầu lại gượng làm tươi
 4198. Hồ sen xây gạch Bát Tràng
 4199. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 4200. Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan
 4201. Hồ về chân lại đưa ngang
 4202. Hồi 01
 4203. Hồi 02
 4204. Hồi 03
 4205. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 4206. Hồi hôm có bói ông thầy
 4207. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 4208. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
 4209. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
 4210. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
 4211. Hồi nào bạn bảo ta gần
 4212. Hội nào cho bằng hội này
 4213. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
 4214. Hồi nào em nói ưng anh
 4215. Hồi nào em nói với chàng
 4216. Hồi nào giã gạo hai lần
 4217. Hồi nào lấy em, anh nói với em
 4218. Hồi nào một gối kề lưng
 4219. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
 4220. Hội này anh bắc em đông
 4221. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 4222. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 4223. Hồi xưa ai biết ai đâu
 4224. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 4225. Hôm nay gặp buổi êm trời
 4226. Hôm nay lan huệ sánh bày
 4227. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 4228. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 4229. Hôm nay ở đất nhà người
 4230. Hôm này sum họp trúc mai
 4231. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
 4232. Hôm nay thứ bảy mình ơi
 4233. Hôm nay thứ sáu mình ơi
 4234. Hôm nay tìm trốn nhân duyên
 4235. Hôm nay tứ hải giao tình
 4236. Hôm nay vui vẻ thế này
 4237. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
 4238. Hôm qua anh đến chơi nhà (II)
 4239. Hôm qua anh đến chơi nhà (III)
 4240. Hôm qua anh đi chợ giời
 4241. Hôm qua anh nằm nhà anh
 4242. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 4243. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 4244. Hôm qua đi trước nhà nường
 4245. Hôm qua em đi trên đường
 4246. Hôm qua em mất cành sòi
 4247. Hôm qua tát nước đầu đình
  4
 4248. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
 4249. Hôm qua tôi đến chơi nhà
 4250. Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà
 4251. Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm
 4252. Hồn rằng hồn thác ban ngày
 4253. Hồn tôi là hồn con cua
 4254. Hồng Hà nước đỏ như son
 4255. Hồng nhan ai kém ai đâu
 4256. Hồng nhan đó chín đây mười
 4257. Hồng nhan như bát nước chè
 4258. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 4259. Hột châu rớt xuống đĩa nghiên
 4260. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
 4261. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 4262. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 4263. Hỡi ai đi ngược về xuôi
 4264. Hỡi ai đi trước kia ơi
 4265. Hỡi ai vết chiếu rành rành
 4266. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 4267. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 4268. Hỡi anh áo trắng vân vân
 4269. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
 4270. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 4271. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 4272. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 4273. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 4274. Hỡi anh đi ở trên bờ
 4275. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 4276. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 4277. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 4278. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 4279. Hỡi con vịt nước kia ơi
 4280. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 4281. Hỡi cô con gái bên bờ
 4282. Hỡi cô da đỏ má hồng
 4283. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 4284. Hỡi cô đi đường cái quan
 4285. Hỡi cô đội nón ba tầm
 4286. Hỡi cô đội nón quai thao
 4287. Hỡi cô đứng bên kia sông
 4288. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
 4289. Hỡi cô gánh nước chiều hôm
 4290. Hỡi cô gánh nước quang mây
 4291. Hỡi cô hát ống tối qua
 4292. Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng
 4293. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 4294. Hỡi cô má phấn môi son
 4295. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 4296. Hỡi cô mà thắt lưng xanh (I)
 4297. Hỡi cô mà thắt lưng xanh (II)
 4298. Hỡi cô mà thắt lưng xanh (III)
 4299. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 4300. Hỡi cô mặc yếm cổ xây
 4301. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 4302. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
 4303. Hỡi cô tắm mát ao anh
 4304. Hỡi cô thắt dải lưng xanh (I)
 4305. Hỡi cô thắt dải lưng xanh (II)
 4306. Hỡi cô thắt lưng bao xanh (I)
 4307. Hỡi cô thắt lưng bao xanh (II)
 4308. Hỡi cô thắt lưng bao xanh (III)
 4309. Hỡi cô thắt lưng bao xanh (IV)
 4310. Hỡi cô thắt lưng bao xanh (V)
 4311. Hỡi cô thắt lưng bao xanh (VI)
 4312. Hỡi cô thắt lưng bao xanh (VII)
 4313. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 4314. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 4315. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
 4316. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 4317. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 4318. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 4319. Hỡi cô yếm trắng kia là
 4320. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 4321. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 4322. Hơi đâu mà giận người dưng
 4323. Hơi đâu mà giận người dưng
 4324. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 4325. Hỡi hời ông trời kia ơi
 4326. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 4327. Hỡi người bạn cũ quen ta
 4328. Hỡi người bạn cũ tri âm
 4329. Hỡi người đi cái ô đen
 4330. Hỡi người đi dép quai ngang
 4331. Hỡi người đi đường cái đê
 4332. Hỡi người đi ở bên bờ
 4333. Hỡi người kéo vải quay vành
 4334. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 4335. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 4336. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 4337. Hỡi người thục nữ kia ơi
 4338. Hỡi người tóc tốt xanh non
 4339. Hỡi người vác cuốc thăm đồng
 4340. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 4341. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
 4342. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 4343. Hú hồn thiếu niên
 4344. Huê kia đua nở mùa xuân
 4345. Huê tàn bướm chẳng vãng lai
 4346. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 4347. Huệ xào vì bởi mất sương
 4348. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 4349. Hùm tha con lợn không sao
 4350. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 4351. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 4352. Huyện Nông cao nhất rừng Na
 4353. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 4354. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 4355. Hừ la vui vẻ thế này
 4356. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 4357. Hương miệt hành
  2
 4358. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 4359. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 4360. Hữu bằng tự viễn phương lai
 4361. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 4362. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 4363. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 4364. Hưu quan lục thập tự thọ
 4365. Hữu tình mà hoá vô tình
 4366. Hy vọng
 4367. Kẻ chơi một huyện Thanh Trì
 4368. Kẻ Mui anh đã biết chưa
 4369. Kẻ ở người đi
 4370. Kẻ về, người ở trông theo
 4371. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 4372. Kèn Tây đã thổi tò le
 4373. Kéo cưa lừa xẻ
 4374. Kéo dây
 4375. Kể chi trời rét đồng sâu
 4376. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
 4377. Kể từ khi mới gặp nàng
 4378. Kể từ lính mộ ra đi
 4379. Kể từ mộ lính đi Tây
 4380. Kể từ ngày tôi lấy anh
 4381. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 4382. Kềnh nghê vui thú kềnh nghê
 4383. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 4384. Khác máu tanh lòng
 4385. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 4386. Khăn nhung vấn tóc cho vừa
 4387. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
  3
 4388. Khăn vuông bốn chéo một chùm
 4389. Khâu Khôn từ hôn bị bắt giam
 4390. Khen ai khéo đặt nên nghèo
 4391. Khen ai khéo hoạ dư đồ (I)
 4392. Khen ai khéo hoạ dư đồ (II)
 4393. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 4394. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 4395. Khéo thay công việc nhà quê
 4396. Khế với chanh một lòng chua xót
 4397. Khi anh mặt bủng da chì
 4398. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 4399. Khi con thương thầy mẹ không thương
 4400. Khi đầu thiếp tính đi về
 4401. Khi đi cửa Hội còn không
 4402. Khi đi giáo nỏ cầm tay
 4403. Khi đi thì bóng đang dài
 4404. Khi đi thì quế chưa trồng
 4405. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
 4406. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 4407. Khi giận thì rầy thì la
 4408. Khi nên, trời cũng chiều người
 4409. Khi say
 4410. Khi say một chén cũng say
 4411. Khi vui non nước cùng vui
 4412. Khi vui thì vỗ tay vào
 4413. Khi xưa ai biết ai đâu
 4414. Khi xưa anh ở cùng ai
 4415. Khi xưa đằm thắm muôn phần
 4416. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 4417. Khi xưa em ở với mẹ với cha
 4418. Khi xưa một hẹn thì nên
 4419. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
 4420. Khó khăn ở quán ở lều
 4421. Khó mà biết lẽ, biết lời
 4422. Khó nghèo củi núi, rau non
 4423. Khó nghèo đòn gánh liền vai
 4424. Khó nghèo xé vạt vá vai
 4425. Khó than, khó thở, khó phân trần
 4426. Khoan khoan buông áo em ra
 4427. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 4428. Khoan khoan chờ đợi em cùng
 4429. Khóc Cô Giang (I)
 4430. Khóc Cô Giang (II)
 4431. Khóc Lê Chiêu Thống
 4432. Khóc thủ khoa Phùng Văn Nhuận
 4433. Khoe mình
 4434. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 4435. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 4436. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 4437. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 4438. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
 4439. Khôn ngoan qua cửa sông La
 4440. Khôn thế gian làm quan địa ngục
 4441. Khôn thì trong trí lượng ra
 4442. Khôn từ trong trứng khôn ra
 4443. Khôn với vợ, dại với anh em
 4444. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 4445. Không buông giọng bướm lời hoa
 4446. Không cha có chú ai ơi
 4447. Không chồng mà chửa mới ngoan
 4448. Không chồng trông dọc, trông ngang
 4449. Không có lửa sao có khói
 4450. Không con héo hon một đời
 4451. Không con, chó ỉa mả
 4452. Không đề
 4453. Không đi sợ mất bụng chồng
 4454. Không ham bịch lúa anh đầy
 4455. Không mẹ lẹ chân tay
 4456. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
 4457. Không sơn mà gắn với hèo
 4458. Khổng thánh
 4459. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
 4460. Không thể nào yêu anh nhiều hơn
 4461. Không thiêng cũng thể bụt nhà
 4462. Không thương để thiếp lui ra
 4463. Không thương nỏ nói khi đầu
 4464. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
 4465. Không trơn mà trượt mới tài
 4466. Không ưa thì dưa có giòi
 4467. Khuất bóng đèn lang anh nhìn nàng không rõ
 4468. Khúc sông bên lở, bên bồi
 4469. Khuê tình ngâm vọng
 4470. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
 4471. Khuyên anh đi học em vâng
 4472. Khuyên anh đi lính cho ngoan
 4473. Khuyến cáo quốc dân ca
 4474. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
 4475. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 4476. Khuyên con
 4477. Khuyến học
 4478. Khuyên người ăn ở
 4479. Khuyên nhà nho
 4480. Khuyến trẻ học hành
 4481. Khuyển, ưng hai gã Khải, Hoan
 4482. Kìa ai học sách thánh hiền
 4483. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 4484. Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền
 4485. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 4486. Kiếp phù sinh
 4487. Kiếp sau đừng hoá ra người
 4488. Kiều đi thanh minh
 4489. Kiều gặp Thúc Sinh nơi Quan Âm các
 4490. Kiều mộng thấy Đạm Tiên
 4491. Kiều về nhà Tú Bà
 4492. Kiều về với Mã Giám Sinh
 4493. Kim đâm vào thịt thì đau
 4494. Kim Kiều ca trù
 4495. Kim Kiều tương tư
 4496. Kim thằng Quỷ, chỉ Tây Hồ
 4497. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 4498. Kinh đô cũng có người rồ
 4499. Kính Tâm bị đòn
 4500. Kính Tâm bị làng tra hỏi
 4501. Kính Tâm nuôi con Thị Mầu
 4502. Kính Tâm siêu thăng thành phật Quan Âm
 4503. Kính Tâm viết thư dặn con rồi siêu thoát
 4504. Kĩu cà kĩu kịt, em gánh nặng xuống ngàn
 4505. Lá này gọi lá xoan đào
 4506. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 4507. Lá rụng về cội
 4508. Lạ thay nết nói, nết cười
 4509. Lá thắm đã trôi về bến khác
 4510. Lác đác mưa ngâu, sình sịch mưa ngâu
 4511. Lại đây anh hỏi cho rành
 4512. Lại vịnh Hán Cao Tổ
 4513. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 4514. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 4515. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 4516. Làm dâu khó lắm em ơi
 4517. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 4518. Làm gì những thói đưa đong
 4519. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 4520. Làm khi lành để dành khi đau
 4521. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 4522. Làm người ăn tối lo mai
 4523. Làm người cho biết tiện tần
  1
 4524. Làm người mà chẳng biết suy
 4525. Làm người phải biết cương thường
 4526. Làm người suy chín xét xa
 4527. Làm người thì phải có ý
 4528. Làm người trước liệu hiếu thân
 4529. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 4530. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 4531. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 4532. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 4533. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 4534. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 4535. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 4536. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 4537. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
 4538. Làm thân con gái phải lo
 4539. Làm thì chẳng kém đàn ông
 4540. Làm thơ mà dán cây chanh
 4541. Làm trai chí ở cho bền
 4542. Làm trai cho đáng nên trai (I)
 4543. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 4544. Làm trai cho đáng sức trai
 4545. Làm trai đi biển, đi sông
 4546. Làm trai giữ trọn ba giềng
 4547. Làm trai học sảy, học sàng
 4548. Làm trai lấy được vợ hiền
 4549. Làm trai lấy vợ Sơn Đông
 4550. Làm trai nết đủ trăm đường
 4551. Làm trai quyết chí tang bồng
 4552. Làm trai quyết chí tu thân
 4553. Làm trai rửa bát, quét nhà
 4554. Làng anh rặt thợ kim hoàn
 4555. Làng Đam bán mắm tôm xanh
 4556. Làng Đam thì bán mắm tôm
 4557. Làng Đăm có hội bơi thuyền
 4558. Làng Gạ đi bán bánh trôi
 4559. Làng Mọc mở hội tháng hai
 4560. Làng Mui thì bán củi đồng
 4561. Làng Nghè lập được trống quân
 4562. Làng Quang dưa, vải khắp đồng
 4563. Làng Sù kéo mật đã lâu
 4564. Làng ta mở hội vui mừng
 4565. Làng ta phong cảnh hữu tình
 4566. Làng tôi có luỹ tre xanh
 4567. Làng tôi công nghệ đâu bằng
 4568. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 4569. Làng Vòng bán lợn, bán gà
 4570. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 4571. Lao xao gà gáy rạng ngày
 4572. Lạy cha ba lạy một quỳ
 4573. Lạy trời cho cả gió lên
 4574. Lăm le muốn nhảy qua mương
 4575. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 4576. Lẳng lơ chết cũng ra ma
 4577. Lẳng lơ cho rách yếm ra
 4578. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
 4579. Lẳng lơ cũng một anh chồng
 4580. Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa
 4581. Lẳng lơ vầng quế soi thềm
 4582. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 4583. Lắng nghe nàng nói như màu
 4584. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
 4585. Lâm chữ nghèo ít kẻ vãng lai
 4586. Lầm than cực khổ thế này
 4587. Lập đông gió lạnh như đồng
 4588. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 4589. Lấy anh anh sắm sửa cho
 4590. Lấy anh ăn cháo hột đào
 4591. Lấy anh thì sướng hơn vua
 4592. Lấy chi đền ngãi mẹ chừ
 4593. Lấy chi trả thảo cho cha
 4594. Lấy chồng ăn những của chồng
 4595. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
 4596. Lấy chồng cờ bạc là tiên
 4597. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
 4598. Lấy chồng Hoè Thị nhọc nhằn
 4599. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 4600. Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
 4601. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
 4602. Lấy chồng thì phải theo chồng
 4603. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 4604. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 4605. Lấy chồng từ thuở mười ba
 4606. Lấy chồng từ thuở mười lăm
 4607. Lấy lính thì được ăn lương
 4608. Lấy nhau cho trọn đạo trời
 4609. Lậy trời mưa xuống
 4610. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 4611. Lễ vào quan như than vào lò
 4612. Lên chùa lạy Phật Thích Ca
 4613. Lên chùa thấy Phật muốn tu
 4614. Lên huyện học lớp máy bơm
 4615. Lên non cho biết non cao
 4616. Lên non đón gió lấy trầm
 4617. Lên non mới biết non cao (I)
 4618. Lên non mới biết non cao (II)
 4619. Lên non thiếp cũng lên theo
 4620. Lên non tìm hòn đá trắng
 4621. Lên rừng hoá hổ, về đồng nội hoá long
 4622. Lênh đênh ba bốn thuyền kề
 4623. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
 4624. Lênh đênh chiếc giã giữa vời
 4625. Lênh đênh một chiếc thuyền tình
 4626. Lênh đênh nửa nước nửa dầu
 4627. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 4628. Lệnh ông không bằng cồng bà
 4629. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 4630. Lịch triều có sắc truy phong
 4631. Liệt nữ Phan Thị Thuấn
 4632. Liệu bề đát đặng thì đươn
 4633. Liệu bề thương được thì thương
 4634. Liệu cơm em gắp mắm ra
 4635. Liệu cơm gắp mắm
 4636. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 4637. Lính vua, lính chúa, lính làng
 4638. Lòng em đã quyết thi hành
 4639. Lòng em như thạch, sạch như gương
 4640. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 4641. Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
 4642. Lòng ta ta đã chắc rồi
 4643. Long Thành bao quản gió mưa
 4644. Lòng vả cũng như lòng sung
 4645. Lọng vàng che nải chuối xanh
 4646. Lọt sàng xuống nia
 4647. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  1
 4648. Lộc còn ẩn bóng cây tùng
 4649. Lỗi lầm vì cá trích ve
 4650. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy
 4651. Lộn cầu vồng, nước trong nước chảy
 4652. Lỡ lầm vào đất cao su
 4653. Lơ thơ tơ liễu buông mành
 4654. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 4655. Lời nói chẳng mất tiền mua
 4656. Lời nói không cánh mà bay
 4657. Lợn giò, bò bắp
 4658. Lớn vú bụ con
 4659. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
 4660. Lụa làng Trúc vừa thanh vừa bóng
 4661. Lúa mùa thì cấy cho sâu
 4662. Lúa ngô là cô đậu nành
 4663. Lúa xếp ngang cột điện làng
 4664. Lúc chia rẽ mỗi người mỗi ngả
 4665. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 4666. Lúc khó thì chẳng ai màng
 4667. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
 4668. Lúng túng em ở trong phòng
 4669. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
 4670. Lụt thì lút cả làng
 4671. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 4672. Lư Giang phong cảnh
 4673. Lư Kỷ hãm hại Mai công
 4674. Lư Kỷ, Hoàng Tung bị đón đánh
 4675. Lư Kỷ, HoàngTung bị chính pháp bêu đầu
 4676. Lư, Hoàng bị giao tam pháp xét
 4677. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 4678. Lựa được con dâu sâu con mắt
 4679. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 4680. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 4681. Lửa nhen vừa mới bén trầm
 4682. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 4683. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 4684. Lược tình em chải trên đầu
 4685. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 4686. Lươn
 4687. Lươn ngắn lại chê trạch dài
 4688. Mạ chiêm ba tháng không già
 4689. Mạ non mà cấy đất liền
 4690. Má ơi con má hư rồi
 4691. Má ơi đừng đánh con đau
 4692. Má ơi đừng gả con xa
 4693. Mạ úa cây lúa chóng xanh
 4694. Mai Bá Cao cùng con: Lương Ngọc
 4695. Mai Bá Cao được quốc tế
 4696. Mai Công dặn nha lại
 4697. Mai công dến mừng tiệc thọ Lư Kỷ
 4698. Mai công đến thăm Phùng Đô sát
 4699. Mai công vào chầu và qua tướng phủ
 4700. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 4701. Mai hai độ nở
 4702. Mai lan cúc trúc tứ hữu thanh nhàn
 4703. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 4704. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 4705. Mai sinh đi thi đội tên Mục Vinh
 4706. Mai Sinh gặp Phùng lạc Thiên
 4707. Mai sinh tự ải, được nhà sư cứu sống
 4708. Mai sinh tưởng nhớ Hạnh Nguyên
 4709. Mai sinh và Hạnh Nguyên nhận nhau ở Châu phủ
 4710. Mai sinh và Xuân sinh đi tiễn Hạnh Nguyên
 4711. Mai Trạng nguyên báo ân báo oán
 4712. Mai Trạng nguyên được ân ban
 4713. Mang tên Mục Vinh, Mai sinh về giúp Châu bá Phù
 4714. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 4715. Máu chảy ruột mềm
 4716. Mau mau tỉnh dậy
 4717. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 4718. May ra thì hoá tứ linh
 4719. Máy xay tôi ghé thăm qua
 4720. May, không chút nữa em lầm
 4721. Mặc ai một dạ đôi lòng
 4722. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 4723. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 4724. Mắm ngon chấm cá liệt
 4725. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 4726. Mặt trời đã xế ngang đầu
 4727. Mặt trời đã xế về tây
 4728. Mặt trời nửa đỏ nửa vàng
 4729. Mặt trời tang tảng rạng đông
 4730. Mâm thau chùi sáng để dưới ván thấy hình
 4731. Mất bò mới lo làm chuồng
 4732. Mất cả chì lẫn chài
 4733. Mất lòng trước, được lòng sau
 4734. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 4735. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 4736. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 4737. Mẫu đơn
 4738. Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
 4739. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 4740. Mây bay xao xác gặp rồng
 4741. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
 4742. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 4743. Mấy khi nam nữ đua đờn
 4744. Mấy lâu cách trở giang biên
 4745. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 4746. Mấy năm trời qua tưởng xa em
 4747. Mấy ông quan huyện Thanh Trì
 4748. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 4749. Mẹ anh năm lọc, bảy lừa
 4750. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 4751. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
 4752. Mẹ cha chi rứa mẹ cha
 4753. Mẹ cha công đức sinh thành
 4754. Mẹ cha là biển là trời
 4755. Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
 4756. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 4757. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 4758. Mẹ con một lần da đến ruột
 4759. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 4760. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 4761. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 4762. Mẹ em cấm đoán em chi
 4763. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 4764. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 4765. Mẹ em muốn ăn cá thu
 4766. Mẹ em tham con lợn béo mùi
 4767. Mẹ em tham gạo, tham gà
 4768. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 4769. Mẹ em tham thúng xôi rền
 4770. Mẹ em tham việc tiếc công
 4771. Mẹ em thấy của thời tham
 4772. Mẹ già chặt đũa từ em
 4773. Mẹ già đầu bạc như tơ
 4774. Mẹ già hết gạo treo niêu
 4775. Mẹ già là mẹ già chung
 4776. Mẹ già muốn ăn cá thu
 4777. Mẹ già như chuối ba hương
  4
 4778. Mẹ già như chuối chín cây
 4779. Mẹ già như chuối chín cây
 4780. Mẹ già như quả đò ho
 4781. Mẹ già ở chốn lều tranh (I)
 4782. Mẹ già ở chốn lều tranh (II)
 4783. Mẹ già thì sâu nước ăn
 4784. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 4785. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 4786. Mẻ không ăn cũng chết
 4787. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 4788. Mẹ lừa ưa con ngọng
 4789. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
 4790. Mẹ mong gả thiếp về giồng
 4791. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
 4792. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
 4793. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
 4794. Mẹ nằm mẹ dỗ tỉ tê
 4795. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
 4796. Mẹ ơi con chẳng lấy dân
 4797. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
 4798. Mẹ ơi trái bí còn non
 4799. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
 4800. Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
 4801. Mẹ sắm cho em cái yếm nhất phẩm hồng
 4802. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 4803. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 4804. Mèo đuổi chuột (Chít chít meo meo, con mẻo con mèo)
 4805. Mèo đuổi chuột (Mời bạn lại đây, tay nắm chặt tay)
 4806. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
 4807. Mèo tha miếng thịt xôn xao
 4808. Mèo trèo cây duối
 4809. Mễ Trì thơm gạo tám xoan
 4810. Mênh mông biển lúa xanh rờn
 4811. Mênh mông sóng vỗ ngang bờ
 4812. Miệng anh đọc cửu chương
 4813. Miệng ăn núi lở
 4814. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 4815. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 4816. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 4817. Miệng quan trôn trẻ
 4818. Miếng trầu ăn nặng bằng chì
 4819. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 4820. Miếng trầu là miếng trầu cay
 4821. Miêu linh chẳng dám lại gần
 4822. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 4823. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 4824. Mình đừng đặng cá quên nơm
 4825. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 4826. Mình em nào hột, nào hoa
 4827. Mình em như cá giữa rào
 4828. Mình em như cá hoá long
 4829. Mình em như cây thầu dầu
 4830. Mình em như con cá giữa vời
 4831. Mình em như con cá trong thùng
 4832. Mình hoà cha mẹ không hoà
 4833. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 4834. Mình nói với ta mình hãy còn son
 4835. Mình ơi có nhớ ta chăng
 4836. Mình ơi ta hỏi thực mình
 4837. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
 4838. Mình rằng mình chỉ lấy ta (I)
 4839. Mình rằng mình chỉ lấy ta (II)
 4840. Mình rằng mình quyết lấy ta
 4841. Mình từ làng kẹo mà ra
 4842. Mình về có nhớ ta chăng
 4843. Mình về đường ấy thì xa (I)
 4844. Mình về đường ấy thì xa (II)
 4845. Mình về mình bỏ ta đây
 4846. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 4847. Mình về sao được mà về
 4848. Mình về ta chẳng cho về
 4849. Mình về tôi cũng đi theo
 4850. Mong cho chóng đến vụ hè
 4851. Mong được thế này thế khác
 4852. Mong sao anh biến ra tằm
 4853. Mồ cha con bướm khôn ngoan
 4854. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 4855. Mồ côi cha đốn cây bần
 4856. Mồ hôi gió đượm
 4857. Môi dầy ăn vụng đã xong
 4858. Môi hở răng lạnh
 4859. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời
 4860. Mỗi năm vào dịp xuân sang
 4861. Mỗi người một thích
 4862. Mối tình chung
 4863. Mối tình chung
 4864. Mối tình của Mai sinh, khi trông thấy Hạnh Nguyên
 4865. Mối tơ tình
 4866. Mồm miệng đỡ chân tay
 4867. Mồng bảy rước hội Quán La
 4868. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
 4869. Mồng bốn cá đi ăn thề
 4870. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 4871. Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa
 4872. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 4873. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 4874. Mồng sáu đi hội Bồ Đề
 4875. Mồng tám tháng tám không mưa
 4876. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 4877. Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông
 4878. Một cành dâu, năm bảy cành dâu
 4879. Một cành tre, năm bảy cành tre
 4880. Một câu nhịn, chín câu lành
 4881. Một cây làm chẳng nên non
  1
 4882. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 4883. Một chàng hai thiếp khó phân
 4884. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 4885. Một con so bằng mười con dạ
 4886. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 4887. Một cơn gió táp mưa sa [Vè Hà Thành đầu độc]
 4888. Một duyên, hai nợ, ba tình
 4889. Một đàn cò trắng bay chung
 4890. Một đàn cò trắng bay quanh
 4891. Một đêm quân tử nằm kề
 4892. Một đời được mấy anh hùng
 4893. Một đời gánh nắng, gánh mưa
 4894. Một đời kiện, chín đời thù
 4895. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 4896. Một là em lấy chồng quan
 4897. Một lo con nít trắng răng
 4898. Một lo đứng cửa trông ra
 4899. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 4900. Một lòng kết tóc xe tơ
 4901. Một lời thề không duyên thì nợ
 4902. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 4903. Một ly nhâm nhi tình bạn
 4904. Một mâm có mấy đĩa ngon
 4905. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 4906. Một mẹ nuôi được mười con
 4907. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 4908. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 4909. Một miếng trầu năm ba lời dặn
 4910. Một mình lo bảy, lo ba
 4911. Một mình luống chịu một mình
 4912. Một mình thiếp giữ lời thề
 4913. Một mình vừa chẻ, vừa đan
 4914. Một năm chia mười hai kỳ
 4915. Một năm chưa dễ mấy xuân
 4916. Một năm được mấy mùa xuân
 4917. Một ngày ba bận trèo đèo
 4918. Một ngày ba bữa cơm đèn
 4919. Một ngày đứng mũi thuyền rồng
 4920. Một ngày mấy lượt trèo non
 4921. Một ngày ở với người khôn
 4922. Một nghiên năm bảy bút giao kề
 4923. Một người làm quan cả họ được nhờ
 4924. Một nhà sinh đặng ba vua
 4925. Một nong tằm bằng năm nong kén
 4926. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 4927. Một quan tiền tốt mang đi
 4928. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 4929. Một sông dễ bắc mấy cầu
 4930. Một tay gõ mõ, gõ chuông
 4931. Một tay hai trái khó bưng
 4932. Một thuyền, một bến, một dây
 4933. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 4934. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 4935. Một tiền gà, ba tiền thóc
 4936. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 4937. Một trăm ông chú không lo
 4938. Một trăng là mấy Cuội ngồi
 4939. Một vũng nước trong năm bảy dòng nước đục
 4940. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
 4941. Mở đầu
 4942. Mở đầu
 4943. Mới hay của trọng hơn người
 4944. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 4945. Mua cá thì phải coi mang
 4946. Mua cá thì phải xem mang
 4947. Mua cam thì chọn lấy cam
 4948. Mua cau chọn những buồng sai
 4949. Mùa đông môi xám như chì
 4950. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 4951. Mùa thu cho em
 4952. Mùa thu đi chơi thuyền dưới trăng
 4953. Mùa xuân nói với mùa thu
 4954. Mục Vinh đỗ Trạng nguyên Khâu Khôi đỗ Bảng nhãn
 4955. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 4956. Muối ba năm muối đang còn mặn
 4957. Muỗi nào chui lọt mùng quây
 4958. Muốn ăn cá bống kho gừng
 4959. Muốn ăn chiêm quýt mùa ri
 4960. Muốn ăn cơm trắng, cá kho
 4961. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 4962. Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu
 4963. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 4964. Muốn ăn rễ tía trầu vàng
 4965. Muốn cho biển hẹp như ao
 4966. Muốn cho gần bến gần thuyền
 4967. Muốn cho mau lớn mà chơi
 4968. Muốn cho no vợ đủ chồng
 4969. Muốn cho sông cạn đất liền
 4970. Muốn cho sông cạn đò đầy
 4971. Muốn may thì phải có kim
 4972. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La
 4973. Muốn no thì phải chăm làm
 4974. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 4975. Muốn nói oan làm quan mà nói
 4976. Muốn rằng tế tửu lang trung
 4977. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
 4978. Muốn sang thì bắc cầu kiều
 4979. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 4980. Mưa bay, gió lạnh, mưa bay
 4981. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 4982. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 4983. Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ
 4984. Mưa rơi gió tạt vô thành
 4985. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
 4986. Mưa tháng ba hoa đất
 4987. Mưa tháng tư hư đất
 4988. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 4989. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 4990. Mưa từ trong núi mưa ra
 4991. Mưa xuân lác đác vườn đào
 4992. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 4993. Mừng nay đức chính cao minh
 4994. Mừng nay kéo hội vui thay
 4995. Mừng nay mở hội long vân
 4996. Mừng nay mưa nắng thuận trời
 4997. Mừng nay nho sĩ có tài
 4998. Mừng xuân
 4999. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 5000. Mười giờ ông chánh về Tây
 5001. Mười ngón tay
 5002. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 5003. Mỹ nữ cống Hồ
 5004. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 5005. Nam mô A-di-dà Phật
 5006. Nam mô Bồ tát, bồ hòn
 5007. Nam mô đức Phật Quan Âm
 5008. Nam mô đức Phật Quan Âm
 5009. Nam mô một bồ dao găm (I)
 5010. Nam mô một bồ dao găm (II)
 5011. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
 5012. Nam thiên phong vân ca
 5013. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 5014. Nàng đứng ở đó mà chi
 5015. Nàng ơi anh quyết với mình
 5016. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 5017. Nàng về buôn bán cho ngoan
 5018. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
 5019. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
 5020. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 5021. Nay mai anh lại sang Tây
 5022. Nay mừng anh chị tốt đôi
 5023. Nay mừng những kẻ nông phu
 5024. Nay mừng tứ hải đồng xuân
 5025. Năm canh đánh suốt năm canh
 5026. Năm canh sáu khắc còn dư
 5027. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 5028. Năm ngoái anh lên ngọn sông Ngâu
 5029. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 5030. Năm quan tiền tốt bó mo
 5031. Nắm tay em lại hỏi tay
 5032. Năm Thìn trời bão thình lình
 5033. Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài
 5034. Năm trai năm gái là mười
 5035. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 5036. Năm voi anh đúc năm chuông
 5037. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 5038. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 5039. Nắng đâu nắng mãi thế này
 5040. Nắng lên cho héo lá lan
 5041. Năng mưa thì giếng năng đầy
 5042. Năng mưa thì tốt lúa vườn
 5043. Năng nhặt chặt bị
 5044. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 5045. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 5046. Nâng niu cho đáng nâng niu
 5047. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 5048. Nên ra tay kiếm tay cờ
 5049. Nên ra trên kính dưới nhường
 5050. Nếu
 5051. Nếu anh có dạ thương em
 5052. Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa
 5053. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
 5054. Ngại vì một nỗi xa đàng
 5055. Ngán thay sửa dép vườn dưa
 5056. Ngang lưng thì thắt bao vàng
 5057. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
 5058. Ngày đêm em may vá kiếm tiền
 5059. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 5060. Ngày lắm mối, tối nằm không
 5061. Ngày nào anh bủng anh beo
 5062. Ngày nào em bé cỏn con
 5063. Ngày nào hai đứa bảo nhau
 5064. Ngày nào mà đặng gần mình
 5065. Ngày nào trời nắng chang chang
 5066. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 5067. Ngày năm thê bảy thiếp
 5068. Ngày ngày em đứng em trông
 5069. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
 5070. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 5071. Ngày ngày ra đứng bờ sông
 5072. Ngày ngày ra đứng cửa chùa
 5073. Ngày ngày ra đứng mà trông
 5074. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 5075. Ngày tháng thoi đưa
 5076. Ngày xem núi cao xanh ngát
 5077. Ngày xuân chơi lấy kẻo hoài
 5078. Ngày xưa không đất cắm dùi
 5079. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 5080. Ngắm trăng nghe hát trên sông
 5081. Ngắn tay với chẳng tới kèo
 5082. Ngẫm đời
 5083. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 5084. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 5085. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
 5086. Nghe đồn mình giỏi làm bèo
 5087. Nghe đồn phụ nữ Trung Văn
 5088. Nghe Giáng Kiều thuyết về Tiên đạo Tú Uyên tỉnh ngộ dần
 5089. Nghe tin anh buôn bán tài tình
 5090. Nghe tin anh có vợ rồi
 5091. Nghe tin anh hay hát hay hò
 5092. Nghe tin anh nói nhọc nhằn
 5093. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
 5094. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 5095. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
 5096. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 5097. Nghề rèn đỏ lửa còn tiền
 5098. Nghệ Tĩnh văn thân điếu Phan Đình Phùng đối liên
  2
 5099. Nghĩ cảnh sống làng ta mà chán
 5100. Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp
 5101. Nghỉ việc không gạo bỏ nồi
 5102. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
 5103. Nghĩ xem cái nước Nam mình
 5104. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 5105. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 5106. Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
 5107. Nghiêng tay ngửa vái Phật trời
 5108. Nghiệp văn chương
 5109. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I)
 5110. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (II)
 5111. Nghìn thu gặp hội thái bình
 5112. Ngó đâu ngó đó thì vui
 5113. Ngó hoài ra tận biển Đông
 5114. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 5115. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 5116. Ngó lên dàng dạng da trời
 5117. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 5118. Ngó lên ngó xuống thì vui
 5119. Ngó lên nuộc lạt mái nhà
  1
 5120. Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
 5121. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 5122. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 5123. Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
 5124. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 5125. Ngó qua chùa lớn làm chay
 5126. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
 5127. Ngó ra ngoài biển mù mù (II)
 5128. Ngó ra sông cái, ngó hoáy thấy đình
 5129. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
 5130. Ngó vô nhà nhỏ, thấy đôi liễn đỏ
 5131. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 5132. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 5133. Ngọc còn ẩn bóng cây tùng
 5134. Ngọc còn ẩn đá chờ vàng
 5135. Ngọc lành ai nỡ bán rao
 5136. Ngọc sa xuống giếng, ngọc biến thuỷ tinh
 5137. Ngòi sách, ruộng học là đây
 5138. Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
 5139. Ngọn lau lên khỏi bờ
 5140. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
 5141. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 5142. Ngọt thay cái quả cam tròn
 5143. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 5144. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 5145. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 5146. Ngồi buồn đốt một đống rơm
 5147. Ngồi buồn giở sách ra coi
 5148. Ngồi buồn gởi bức thư sang
 5149. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 5150. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
 5151. Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha
 5152. Ngồi buồn tính đốt ngón tay
 5153. Ngồi buồn trách mẹ trách cha
 5154. Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
 5155. Ngồi buồn xe chỉ uốn câu
 5156. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 5157. Ngồi rồi may túi đựng trời
 5158. Ngồi trên hòn đá buông câu
 5159. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 5160. Ngồi vui kể chuyện quê nhà
 5161. Ngỡ rằng ông thử ông thương
 5162. Nguồn ân bể ái hẹn hò
 5163. Nguồn cơn tôi biết thế này
 5164. Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về
 5165. Nguyễn ra thời Nguyễn lại về
 5166. Nguyệt
 5167. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
 5168. Ngư bà hứa gả con gái nuôi cho Xuân sinh
 5169. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 5170. Ngựa Hồ gió bấc
 5171. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 5172. Ngựa quen đường cũ
 5173. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 5174. Người ba đấng, của ba loài
 5175. Người chửa cửa mả
 5176. Người có chí ắt phải nên, nhà có nền ắt phải vững
 5177. Người đâu mà lại lạ đời
 5178. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 5179. Người đi những ngắm cùng trông
 5180. Người đời khác nữa là hoa
 5181. Người đời khác thể phù du
 5182. Người đời như cánh phù du
 5183. Người gian thì sợ người ngay
 5184. Người hay nên đất hay tên
 5185. Người khôn ai chả nâng niu
 5186. Người khôn ăn miếng thịt gà
 5187. Người khôn dồn ra mặt
 5188. Người là hoa đất
 5189. Người làm nên của, của không làm nên người
 5190. Người làm ruộng, kẻ làm thuê
 5191. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 5192. Người lười, đất không lười
 5193. Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền
 5194. Người nào lội xuống Hồ Tây
 5195. Người ngoan lên bãi hái chè
 5196. Người như huê nở trên cành
 5197. Người rơm phe phẩy tay rơm
 5198. Người sao kẻ quạt, người hầu
 5199. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 5200. Người sao một hẹn thì nên
 5201. Người sống đống vàng
 5202. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 5203. Người ta bán vạn buôn ngàn
 5204. Người ta câu bể, câu sông
 5205. Người ta chọn cá nấu canh
 5206. Người ta đi cấy lấy công (I)
  2
 5207. Người ta đi cấy lấy công (II)
 5208. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 5209. Người ta đúc tượng làm chùa
 5210. Người ta hội họp đúng giờ
 5211. Người ta hữu tử, hữu sanh
 5212. Người ta là hoa đất
 5213. Người ta lên núi thì vui
 5214. Người ta thích lấy nhiều chồng
 5215. Người thì bí tỉ thịt thà
 5216. Người trên ở chẳng chính ngôi
 5217. Người trồng cây hạnh người chơi
 5218. Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi
 5219. Người xấu duyên lặn vào trong
 5220. Người yêu nhé
 5221. Người yêu ta để trên cơi
 5222. Nhà anh chỉ có một gian
 5223. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 5224. Nhà anh đã khó lại khăn
 5225. Nhà dột từ nóc dột xuống
 5226. Nhà em có bụi trầu cay
 5227. Nhà em mả táng hàm rồng
 5228. Nhà gần chợ để nợ cho con
 5229. Nhà giàu nói một hay mười
 5230. Nhà khó đẻ con khôn
 5231. Nhà không chủ như tủ không khoá
 5232. Nhà mày lắm đất, lắm ao
 5233. Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
 5234. Nhà người có bụi chuối non
 5235. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 5236. Nhà sư xin bảo lĩnh Kính Tâm
 5237. Nhà ta ba bốn chị em
 5238. Nhà thương vô có, ra không
 5239. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 5240. Nhà vua bắt lính đàn ông
 5241. Nhác trông lên chốn kinh đô
 5242. Nhác trông lên mái nhà thờ
 5243. Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
 5244. Nhác trông tấm áo vá vai
 5245. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương
 5246. Nhắm ai hoa thắm lòng tay
 5247. Nhắn ai trẩy chợ kinh thành
 5248. Nhắn các bạn tù bài 1
 5249. Nhắn các bạn tù bài 2
 5250. Nhắn người ở tận chốn xa
 5251. Nhâm Ngọ thì có sao đuôi
 5252. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 5253. Nhân hiền tại mạo
 5254. Nhân sinh tại thế
 5255. Nhân sinh thích chí (I)
 5256. Nhân sinh thích chí (II)
  1
 5257. Nhân sinh thích chí (III)
 5258. Nhân vô thập toàn
 5259. Nhất cao là núi Ba Vì
 5260. Nhất cao là núi Tản Viên
 5261. Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng
 5262. Nhật đăng sơn
  1
 5263. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 5264. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 5265. Nhất ngon là mía Lam Điền
 5266. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 5267. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 5268. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 5269. Nhật Tân có một cây đào
 5270. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 5271. Nhất tội nhì nợ
 5272. Nhật trình từ Ráy đến ô
 5273. Nhất trong là nước giếng Hồi
 5274. Nhất vợ nhì trời
 5275. Nhất vui là chợ Ma Phường
 5276. Nhất vui là hội chùa Thày
 5277. Nhị hà hoài cổ
 5278. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  3
 5279. Nhiều người một mặt hai lòng
 5280. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 5281. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 5282. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 5283. Nhìn lên: máy bạc trời xanh
 5284. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 5285. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 5286. Nhìn nàng nước mắt thấm bâu
 5287. Nhịp chày giã dó nhặt thưa
 5288. Nhịp kèn thân ái
 5289. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 5290. Nhong nhong ngựa Ông đã về
 5291. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 5292. Nhớ ai con mắt lim dim
 5293. Nhờ ai lên đến cung mây
 5294. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 5295. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 5296. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 5297. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 5298. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 5299. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 5300. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 5301. Nhớ cô đào
 5302. Nhớ đời thứ sáu Hùng Vương
 5303. Nhớ em anh gửi chút tình
 5304. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
 5305. Nhớ khi anh nói anh thề
 5306. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 5307. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 5308. Nhớ lời nguyện ước ba sinh
 5309. Nhớ ngày mồng bảy tháng ba
 5310. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 5311. Nhớ quê hương
 5312. Nhớ thuở có loạn Tống binh
 5313. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
 5314. Nhớ xưa đương thuở triều Hùng
 5315. Nhớ xưa thứ sáu đời Hùng
 5316. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 5317. Nhuệ giang nước chảy quanh co
 5318. Như anh có muốn gần em
 5319. Những khi vai gánh tay đèo
 5320. Những là lên miếu xuống nghè
 5321. Những lời mình nói với ta (I)
 5322. Những lời mình nói với ta (II)
 5323. Những người chửi mẹ mắng cha
 5324. Những người con mắt lá răm
 5325. Những người đi biển làm nghề
 5326. Những người phinh phính mặt mo
 5327. Những người thắt đáy lưng ong
 5328. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 5329. Niềm vui sóng vỗ sông Hồng
 5330. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 5331. Nó lú có chú nó khôn
 5332. No mất ngon, giận mất khôn
 5333. No nên bụt, đói nên ma
 5334. No thì ra Bụt, đói ra ma
 5335. Nói chín thì nên làm mười
 5336. Nói có sách, mách có chứng
 5337. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 5338. Nói hay hơn hay nói
 5339. Nói lời phải giữ lấy lời
 5340. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 5341. Nòi nào giống ấy
 5342. Nói người phải ngẫm đến ta
 5343. Nói ra cho cô bác đừng cười
 5344. Nói ra sợ chị em cười
 5345. Nói với mẹ
 5346. Non cao cũng có đường trèo
 5347. Nón em đang đội trên đầu
 5348. Nón này chính ở làng Chuông
 5349. Nón này Hà Nội làm ra
 5350. Nòng nọc đứt đuôi
 5351. Nội Am là chính quê em
 5352. Nỗi buồn của Tú Uyên sau khi cha mẹ mất
 5353. Nỗi buồn rầu
 5354. Nồi cơm trên bếp đang sôi
 5355. Nỗi đau chia lìa của Thị Kính
 5356. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 5357. Nồi đồng thổi gạo tám xoan
 5358. Nỗi nghi hoặc của Tú Uyên sau khi mỹ nhân biến đi
 5359. Nỗi nhà họ Mãng khi nhận được thư
 5360. Nỗi niềm Kính Tâm khi ở Tam Quan
 5361. Nông nỗi Mai sinh trong khi lánh nạn
 5362. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 5363. Nợ nguyệt hoa
 5364. Nơi nào chí quyết một nơi
 5365. Nơi thương cha mẹ biểu không
 5366. Nu na nu nống, cái cống nằm trong
 5367. Nu na nu nống, đánh trống phất cờ