Lưu trữ những bài thơ, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,... khuyết danh của Việt Nam.

 

 1. 01. Mấy lời giới thiệu của Nữ tú tài
 2. 01. Tựa
 3. 02. Ngưu
 4. 02. Phi Nga cải trang theo học văn
 5. 03. Khuyển
 6. 03. Sau khi đỗ Tú tài
 7. 04.
 8. 04. Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý
 9. 05. Mã
 10. 05. Tuấn Khanh định lấy một trong hai bạn
 11. 06.
 12. 06. Tuấn Khanh bói tên Tử Trung bắt được
 13. 07. Dương
 14. 07. Nguỵ Soạn Chi đính hôn với Phi Nga
 15. 08.
 16. 08. Tuấn Khanh yên chí Soạn Chi bắt được tên
 17. 09. Kê
 18. 09. Soạn Chi ký chú việc đính hôn
 19. 10. Thỉ
 20. 10. Tuấn Khanh cáo bệnh không đi thi hội
 21. 11. Đỗ, Nguỵ cùng đỗ Hội
 22. 11. Kết
 23. 12. Văn tham tướng bị vu cáo
 24. 13. Tuấn Khanh vào ngục thăm cha
 25. 14. Vợ chồng Văn Long theo hầu
 26. 15. Tuấn Khanh qua Thành Đô
 27. 16. Thấy Tuấn Khanh, Cảnh tiểu thư phải lòng
 28. 17. Cảnh tiểu thư tặng trà
 29. 18. Cảnh tiểu thư xin lấy Tuấn Khanh
 30. 19. Tuấn Khanh từ hôn
 31. 20. Tuấn Khanh đính hôn
 32. 21. Văn Tuấn Khanh lên kinh
 33. 22. Tuấn Khanh bị lộ chân tướng
 34. 23. Tuấn Khanh với Tử Trung thành thân
 35. 24. Tuấn Khanh thuật chuyện gặp Cảnh tiểu thư
 36. 25. Văn tham tướng được phục chức
 37. 26. Soạn chi thất vọng khi đến nhà họ Văn
 38. 27. Tuấn Khanh thú thực tình với Tham tướng
 39. 28. Soạn Chi phàn nàn với Tử Trung
 40. 29. Đỗ Tử Trung nói thực với Soạn Chi
 41. 30. Soạn Chi dự lễ nghênh hôn
 42. 31. Nữ Tú Tài đem hoa nọ tiếp cây kia
 43. 32. Đôi bên trả lại của tin ngày trước
 44. Ác nhân tự hữu ác nhân ma
 45. Ách giữa đàng, mang qua cổ
 46. Ai ăn cau cưới thì đền
 47. Ai bì anh có tiền bồ
 48. Ai bưng trầu rượu tới đó
 49. Ai chẳng ham sang trọng
 50. Ai chèo ghe bí qua sông
 51. Ai chết trước thì được mồ mả
 52. Ai cho chín lạng không mừng
 53. Ai cho sen muống một bồn
 54. Ai chồng ai vợ mặc ai
 55. Ai có chồng nói chồng đừng sợ
 56. Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
 57. Ai đem con kéc vô vườn
 58. Ai đem con sáo sang sông
 59. Ai đem em đến chốn này
 60. Ai đem em tới giữa đồng
 61. Ai đem mình quạt tới đây
 62. Ai đem núi Nít sang sông
 63. Ai đem tôi đến chốn này
 64. Ai đi bờ đắp một mình
 65. Ai đi bờ đỗ một mình
 66. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 67. Ai đi đợi với tôi cùng (I)
 68. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 69. Ai đi giống dạng anh đi
 70. Ai đi ngoài ngõ ào ào
 71. Ai đi qua đò Do mới biết
 72. Ai đi qua phố Khoa Trường
 73. Ai đi trẩy hội chùa Hương
 74. Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
 75. Ai đua Sông Trước thì đua
 76. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 77. Ai kêu ai hú bên sông (I)
 78. Ai kêu ai hú bên sông (II)
 79. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
 80. Ai kêu vòi vọi bên tai
 81. Ai khôn bằng Tiết Đinh San
 82. Ai kia một mạn thuyền bồng
 83. Ai làm bát bể cơm rơi
 84. Ai làm bầu bí đứt dây
 85. Ai làm cá bống đi tu
 86. Ai làm cách trở Sâm Thương
 87. Ai làm cái nón quai thao
 88. Ai làm cho bể kia đầy
 89. Ai làm cho bến xa thuyền
 90. Ai làm cho biển cạn khô
 91. Ai làm cho bướm lìa hoa
 92. Ai làm cho cải tôi ngồng
 93. Ai làm cho chỉ lìa kim
 94. Ai làm cho cực tấm lòng
 95. Ai làm cho dạ em buồn
 96. Ai làm cho đó bỏ đăng
 97. Ai làm cho đó xa đây
 98. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
 99. Ai làm cho nước chảy xuôi
 100. Ai làm chùa ngã xuống sông
 101. Ai làm dữ nấy lo
 102. Ai làm miếu nọ xa đình
 103. Ai làm nên nỗi nước này
 104. Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
 105. Ai làm nông nỗi nước này
 106. Ai lấy thì lấy giúp
 107. Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
 108. Ai lên cho tới cung trăng
 109. Ai lên điếu dạn quai dài
 110. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 111. Ai lên Hương Tích chùa Tiên
 112. Ai lên nhắn chị hàng bông
 113. Ai lên nhắn gửi lời lên
 114. Ai lên nhắn với trăng già
 115. Ai lên Phú Thọ thì lên
 116. Ai lên ta gửi lời lên
 117. Ai mà đánh trống phụ kèn
 118. Ai mà đi đánh trả trời
 119. Ai mà đội đá vá trời
 120. Ai mà nói dối cùng ai
 121. Ai mà nói dối cùng chồng
 122. Ai mà ở lỗi lời nguyền
 123. Ai mà phụ nghĩa quên công
 124. Ái miên
  1
 125. Ai mua con quạ bán cho
 126. Ai ngờ bạc lại sấp ba
 127. Ai ngờ mật sứa gan hùm
 128. Ái nhân như kỷ
 129. Ai nhất thì tôi thứ nhì
 130. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 131. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 132. Ai ơi ăn bát cơm rau
 133. Ai ơi chớ lấy học trò
  1
 134. Ai ơi chớ lấy kẻo chầy
 135. Ai ơi chớ phụ Cồn Hàu
 136. Ai ơi chớ phụ đèn chai
 137. Ai ơi chớ vội cười nhau (I)
 138. Ai ơi chớ vội cười nhau (II)
 139. Ai ơi chớ vội cười nhau (III)
 140. Ai ơi chớ vội khoe mình
 141. Ai ơi chơi lấy kẻo già
  1
 142. Ai ơi có biết cho không
 143. Ai ơi có câu thơ rằng
 144. Ai ơi cứ ở cho lành
 145. Ai ơi đã quyết thì hành (I)
 146. Ai ơi đã quyết thì hành (II)
 147. Ai ơi đi lính cho Tây
 148. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (I)
 149. Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)
 150. Ai ơi đứng lại mà coi
 151. Ai ơi đứng lại mà trông (I)
 152. Ai ơi đứng lại mà trông (II)
 153. Ai ơi đừng lấy làm lo (I)
 154. Ai ơi đừng lấy làm lo (II)
 155. Ai ơi đừng phụ bát đàn
 156. Ai ơi đừng phụ mụt măng
 157. Ai ơi đừng vội chớ lo
 158. Ai ơi được ngọc đừng cười
 159. Ai ơi giữ chí cho bền
 160. Ai ơi gương bể khó hàn
 161. Ai ơi không nghĩ thân sau
 162. Ai ơi không nhớ khi nghèo
 163. Ai ơi mồng chín tháng tư
 164. Ai ơi nghĩ lại cho mình
 165. Ai ơi nhớ lấy lời này
 166. Ai ơi phải nghĩ trước sau
 167. Ai ơi sao chẳng đi về
 168. Ai ơi thương lấy cho ta
 169. Ai ơi thương lấy lúc ni
 170. Ai ơi thương lấy nhau cùng
 171. Ai ơi trẻ mãi ru mà
 172. Ai ơi trời chẳng theo nguyền
 173. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
 174. Ai qua núi Tản sông Đà
 175. Ai qua phố Nhổn phố Lai
 176. Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
 177. Ai qua quán Trắng, phố Nhoi
 178. Ai ra Kẻ Chợ, nhắn ông hàng hương
 179. Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng
 180. Ai rằng ta chẳng khôn này
 181. Ai sang đò ấy bây giờ
 182. Ai sinh ra bãi cát bồi
 183. Ai thương ta thời nói với ta
 184. Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân
 185. Ai trao lời giục giã em mê
 186. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
 187. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 188. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 189. Ai từng bận áo không bâu
 190. Ai từng con cú nó mọc sừng
 191. Ai uốn câu cho vừa miệng cá
 192. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 193. Ai về ai ở lại đây
 194. Ai về ai ở mặc ai
 195. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
 196. Ai về anh dặn lời này
 197. Ai về bên ấy bây giờ
 198. Ai về Cầu Ngói, Gia Lê
 199. Ai về chẻ nứa phết hồ
 200. Ai về cho em về theo
 201. Ai về chợ Vạn thì về
 202. Ai về dọn ngõ sửa đường
 203. Ai về đằng ấy hôm mai
 204. Ai về đến huyện Đông Anh
 205. Ai về Đồng Hới cho tôi gửi một lời
 206. Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
 207. Ai về đợi với em cùng
 208. Ai về đường ấy hôm mai
 209. Ai về đường ấy hôm nay
 210. Ai về đường ấy mặc ai
 211. Ai về đường ấy mấy đò
 212. Ai về em gởi bức thư
 213. Ai về em gửi bức tranh
 214. Ai về Giồng Dứa qua truông
 215. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà
 216. Ai về Hà Thuỷ xứ Duồng
 217. Ai về Hà Tĩnh thì về
 218. Ai về Hậu Lộc, Phú Điền
 219. Ai về Hoằng Hoá mà coi
 220. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
 221. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
 222. Ai về khe Mọ cùng đi
 223. Ai về ngõ ấy ai ơi
 224. Ai về nhắn chị hàng cau
 225. Ai về nhắn họ Hy Hoà
 226. Ai về nhắn hỏi cô ba
 227. Ai về nhắn khách biên thiềm
 228. Ai về nhắn nhủ chúa nhà
 229. Ai về nhắn nhủ cô hay
 230. Ai về nhắn nhủ mẹ cha
 231. Ai về nhắn nhủ ông sư
 232. Ai về nhắn với bà cai
 233. Ai về nhắn với bạn nguồn
 234. Ai về nhắn với ông câu
 235. Ai về nhắn với quan Đề
 236. Ai về nhắn với quan Thượng
 237. Ai về nhớ vải Định Hoà
 238. Ai về Nhượng Bạn thì về
 239. Ai về Phú Lộc gửi lời
 240. Ai về Phú Thọ cùng ta
 241. Ai về thăm huyện Đông Ngàn
 242. Ai về Thông Lạng mà coi
 243. Ai về tôi gửi buồng cau
 244. Ai về tôi gửi bức thư
 245. Ai về Tuy Phước ăn nem
 246. Ai về xẻ gỗ cho dày
 247. Ai vô Bình Định mà coi
 248. Ai vô phân trần tác loạn
 249. Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
 250. Ai vơ rơm rác thì vơ
 251. Ai xinh thì mặc ai xinh
 252. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã
 253. Ai xui ai khiến bất nhơn
 254. Ai xui ai khiến trong lòng
 255. Ai xui anh lấy được mình
 256. Ai xui đất thấp trời cao
 257. Ai xui em có má hồng
 258. Ai xui em lấy học trò
 259. Ai xui má đỏ hồng hồng
 260. Ai xui tôi đến chốn này
 261. An bộ khả dĩ đương xa
 262. An cư lự nguy
 263. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 264. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 265. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 266. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 267. Anh bắt tay em cho thoả tấm lòng
 268. Anh bởi mảng lo nghèo
 269. Anh buồn có chốn thở than
 270. Anh buồn có lẽ than ra
 271. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
 272. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 273. Anh bứt cỏ ngựa ngôi đầu cửa Ngọ
 274. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 275. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 276. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 277. Anh chờ em như liễu chờ đào
 278. Anh chờ em từ thuở mô tê
 279. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 280. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
 281. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 282. Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
 283. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 284. Anh có thương em thì thương cho trót
 285. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 286. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 287. Anh còn son, em cũng còn son
 288. Anh cũng đã hay
 289. Anh cùng em thề đã trước sau
 290. Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
 291. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 292. Anh đã có vợ anh rồi
 293. Anh đà có vợ con chưa
 294. Anh đã có vợ con riêng
 295. Anh đánh thì tôi chịu đòn
 296. Anh đây chính thực người trời
 297. Anh đây lên thác, xuống ghềnh
 298. Anh đây mục hạ vô nhân
 299. Anh đây quân tử trí cao
 300. Anh đây tài tử giai nhân
 301. Anh đây thật đấng trai lành
 302. Anh đây thật khó, không giàu (I)
 303. Anh đây thật khó, không giàu (II)
 304. Anh đến đây để ở mãi không về
 305. Anh đến tìm hoa, thì hoa đã nở
 306. Anh đi anh dặn em rằng
 307. Anh đi anh nhớ non Côi
 308. Anh đi anh nhớ quê nhà
 309. Anh đi anh nhớ trở về
 310. Anh đi ba bữa anh về
 311. Anh đi Bình Định ở lâu
 312. Anh đi buôn, em cũng đi buôn
 313. Anh đi chín quận chín châu
 314. Anh đi chơi nhởn đâu đây
 315. Anh đi dù lụa cánh dơi
 316. Anh đi dù lụa năm bông
 317. Anh đi đâu ba bốn năm tròn
 318. Anh đi đâu cũng ghé lại nhà
 319. Anh đi đâu sa quán sỉa cầu
 320. Anh đi đường ấy xa xa
 321. Anh đi em một ngó chừng
 322. Anh đi em ở lại nhà
  1
 323. Anh đi ghe cá cao cờ
 324. Anh đi ghe nổi chín chèo
 325. Anh đi ghe, anh đội nón ghe
 326. Anh đi gìn giữ nước non
 327. Anh đi làm mướn nuôi ai
 328. Anh đi làm thợ nơi nao
 329. Anh đi lấy vợ cách sông
 330. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 331. Anh đi lính hay đi chết nướng
 332. Anh đi lọng lụa ba bông
 333. Anh đi lưu trú Bắc Thành
 334. Anh đi mấy độ xuân rồi
 335. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 336. Anh đi ngó trước, ngó sau
 337. Anh đi phe cá mũi Son
 338. Anh đi phe cá Trảng Lường
 339. Anh đi qua bờ giếng
 340. Anh đi ra cay đắng như gừng
 341. Anh đi súng ở tay ai
 342. Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
 343. Anh đi Tây làm chi cho thầy thương mẹ nhớ
 344. Anh đi trên đường Ba Vát
 345. Anh đi tu cho bạc lông tai
 346. Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn
 347. Anh đi vắng cửa vắng nhà
 348. Anh đi vui thú Bắc Thành
 349. Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống
 350. Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội
 351. Anh đố em đếm hết sao trời
 352. Anh đố em: cái gì mà thấp cái gì mà cao
 353. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 354. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 355. Anh đừng chê thiếp xấu xa
 356. Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài
 357. Anh đừng lên xuống uổng công
 358. Anh đừng thấy cá phụ canh
 359. Anh đương cầm bút ngâm bài
 360. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 361. Anh em ai đầy nồi nấy
 362. Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi
 363. Anh em chín họ mười đời
 364. Anh em cốt nhục đồng bào (I)
 365. Anh em cốt nhục đồng bào (II)
 366. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 367. Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
 368. Anh em hạt máu sẻ đôi
 369. Anh em hiền thật là hiền
 370. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 371. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 372. Anh em nào phải người xa
 373. Anh em như chân như tay (I)
 374. Anh em như chân như tay (II)
 375. Anh em như chân như tay (III)
 376. Anh em như chân tay
 377. Anh em như thể tay chân
  1
 378. Anh em sắp lại cho đều
 379. Anh em ta lập đám lên đây
 380. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 381. Anh em tứ hải giao tình
 382. Anh em xem mặt cho vay
 383. Anh gặp em đây là việc trời đề
 384. Anh gặp em như nem gặp rượu
 385. Anh giàu quần đôi ba bức
 386. Anh giàu trong trứng giàu ra
 387. Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
 388. Anh Hai như con nhà giàu
 389. Anh ham giàu là anh ham dại
 390. Anh ham xóc đĩa, cò quay
 391. Anh hùng ẩn sĩ quy điền
 392. Anh hùng đến đó thì vô
 393. Anh hùng gì anh hùng rơm
 394. Anh hùng khi gấp khúc lươn
 395. Anh hùng trường trải chín châu
 396. Anh khoe có tỏi anh cay
 397. Anh khôn mà vợ anh đần
 398. Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
 399. Anh không lấy được em ngoan
 400. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 401. Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
 402. Anh không phải người đặng chim quên ná
 403. Anh kia có vợ con rồi
 404. Anh kia có vợ sau lưng
 405. Anh kia đi ô cánh dơi
 406. Anh kia lịch sự đi đàng
 407. Anh là con cái nhà ai (I)
 408. Anh là con cái nhà ai (II)
 409. Anh là con trai học trò
 410. Anh là con trai lau tàu
 411. Anh là con trai Nam Sang
 412. Anh là con trai nhà nghèo
 413. Anh là con út trong nhà
 414. Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
 415. Anh làm thợ mộc Thanh Hoa
 416. Anh lanh cưới vợ cho lanh
 417. Anh lấy em về thờ kính mẹ cha
 418. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời
 419. Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
 420. Anh lên đường ngược làm chi
 421. Anh lính là anh lính ơi (I)
 422. Anh lính là anh lính ơi (II)
 423. Anh lo phận anh chưa có vợ
 424. Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
 425. Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
 426. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 427. Anh mau thức dậy học bài
 428. Anh mến chậu hoa hường, anh dốc lòng dựng xén
 429. Anh mong bắt cá chuồn chuồn
 430. Anh mong cho cả gió đông
 431. Anh mong chuốt ná lau tên
 432. Anh mong đi giã thuyền nào
 433. Anh mong đưa đón em về
 434. Anh mong gởi cá cho chim
 435. Anh mong làm bạn với trời
 436. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 437. Anh muốn câu con cá gáy bốn đòn
 438. Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
 439. Anh này có tính hoang toàng
 440. Anh nay con trai Hải Phòng
 441. Anh nay đương lúc còn trai
 442. Anh nay quyết chí đi tu
 443. Anh này rõ khéo làm ăn
 444. Anh nay tứ hải giang hồ
 445. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 446. Anh năng lên gối làm quen
 447. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 448. Anh ngán cho ai, nhành mai đang thắm
 449. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 450. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 451. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 452. Anh ngồi bậc lở anh câu
 453. Anh ngồi bờ cỏ xót xa
 454. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 455. Anh ngồi phần thủ trống reo
 456. Anh ngồi thuyền ngự cao cờ
 457. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 458. Anh ngồi vực thẳm anh câu
 459. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 460. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 461. Anh nguyền cùng em chợ Rã cho chí cầu Đôi
 462. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 463. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 464. Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
 465. Anh nhất kỳ tâm
 466. Anh như cái võ môn, cao không xiết kể
 467. Anh như cây gỗ xoan đào
 468. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 469. Anh như con một nhà giàu
 470. Anh như con nhạn bơ thờ
 471. Anh như Đại Thánh trên mây
 472. Anh như táo rụng sân đình
 473. Anh như tấm vóc đại hồng
 474. Anh như trái bưởi trái bòng
 475. Anh như trúc mọc ngoài trời
 476. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 477. Anh nói em cũng nghe anh
 478. Anh nói với em mía ngọt hơn đường
 479. Anh nói với em như mía chẻ hai
 480. Anh nói với em như rìu chém xuống đá
 481. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 482. Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
 483. Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng cò ngăm
 484. Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
 485. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 486. Anh ở sao mà rể gọi là con
 487. Anh ở với em cho trúc rũ mai tàn
 488. Anh ơi anh hãy mau mau
 489. Anh ơi anh ở lại nhà (I)
 490. Anh ơi anh ở lại nhà (II)
 491. Anh ơi anh ở lại nhà (III)
 492. Anh ơi cất giọng hò cao
 493. Anh ơi có chí canh nông
 494. Anh ơi cờ bạc nên chừa
 495. Anh ơi cũng sợi tơ hồng
 496. Anh ơi đã vít thì vin
 497. Anh ơi đi lại cho dày
 498. Anh ơi khúc sông đã lở khó bồi
 499. Anh ơi mời anh vô nhà
 500. Anh ơi phải lính thì đi
 501. Anh ơi quen em từ thuở hàn vi
 502. Anh ơi uống rượu thì say
 503. Anh ơi vợ cũ chớ vong
 504. Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
 505. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 506. Anh phân nhiều nỗi đoạn trường
 507. Anh qua chốn tây thành đành tâm nhẹ bước
 508. Anh quen em những thuở đang bồng
 509. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 510. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 511. Anh ra đi cay đắng như gừng
 512. Anh ra đi cầm quạt che thiên
 513. Anh ra đi để lại cho em năm sào ruộng lương thì vừa mất hạn
 514. Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
 515. Anh ra đi trong rương còn được hai đồng rưỡi
 516. Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
 517. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 518. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 519. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 520. Anh say em như bướm say hoa
 521. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 522. Anh thác rồi được chữ hiển vinh
 523. Anh tham ba chốn bốn quê
 524. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 525. Anh thì bạn với ma men
 526. Anh thời chẻ nứa đan sàng
 527. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 528. Anh thua chi, thua dại thua khờ
 529. Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
 530. Anh thương em anh để đó đã
 531. Anh thương em bất luận xấu xinh
 532. Anh thương em biết nói mần răng
 533. Anh thương em cha mẹ đều hay
 534. Anh thương em chỉ nói bên ngoài
 535. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 536. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
 537. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
 538. Anh thương em không muốn vào nhà
 539. Anh thương em không nói khi đầu
 540. Anh thương em nên phải đi đêm
 541. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 542. Anh thương em ruột thắt gan bào
 543. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 544. Anh thương em trầu hết lá lươn
 545. Anh thương em trong chừng một tháng
 546. Anh thương em từ thuở trồng cau
 547. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 548. Anh thương em, đừng cho ai biết
 549. Anh thương em, thương quấn thương quít
 550. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 551. Anh tỉ cái phận anh, chẳng thà ở lều tranh
 552. Anh tiếc ao cá nước trong
 553. Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
 554. Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ
 555. Anh tiếc công đào ao thả cá
 556. Anh toan thề thốt nàng hay
 557. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 558. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 559. Anh tới đây ngọn có gốc không
 560. Anh tới đây ở mãi không về
 561. Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá
 562. Anh tới nơi đây như cây bị hạn
 563. Anh trèo lên cây táo, anh sang qua cây gạo
 564. Anh trông cái mắt em này
 565. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 566. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 567. Anh trông thân thể em nay
 568. Anh trông thân thể tôi này
 569. Anh trông xuống sông, buồm rung gió thổi
 570. Anh trở lui về trồng cây trắc bá
 571. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 572. Anh tỷ như phận anh
 573. Anh vào anh cũng muốn vào
 574. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 575. Anh vẫn sợ mỗi khi nhìn em khóc
 576. Anh về anh bảo mẹ cha
 577. Anh về anh cạo râu đi
 578. Anh về anh chẳng ngó lui
 579. Anh về anh lại sang ngay
 580. Anh về bán ruộng cây đa
 581. Anh về báo nghĩa sinh thành
 582. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 583. Anh về bên xã nay mai
 584. Anh về Bình Định thăm cha (I)
 585. Anh về Bình Định thăm cha (II)
 586. Anh về Bình Định thăm nhà
 587. Anh về cất lễ tam sanh
 588. Anh về chẳng có chi đưa
 589. Anh về chẻ lạt bó tro
 590. Anh về chẻ nứa đan lồng
 591. Anh về chẻ nứa đan sàng
 592. Anh về chẻ trúc phơi khô
 593. Anh về chi nữa anh ơi
 594. Anh về cho chóng mai lên
 595. Anh về cho em về theo (I)
 596. Anh về cho em về theo (II)
 597. Anh về cho em về theo (III)
 598. Anh về cho nhớ mai sang
 599. Anh về cuốc đất trồng cau
  1
 600. Anh về cưa ván đóng đò
 601. Anh về cưa ván đóng thùng
 602. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 603. Anh về dưới Giã hồi hôm
 604. Anh về đã tới trường quan
 605. Anh về đánh vảy cá trê
 606. Anh về đào lỗ sau hè
 607. Anh về Đập Đá, Gò Găng
 608. Anh về để áo lại đây (I)
 609. Anh về để áo lại đây (II)
 610. Anh về để quạt lại đây
 611. Anh về đếm hết sao trời
 612. Anh về đi học cho chuyên
 613. Anh về đi ngủ kẻo khuya
 614. Anh về đi ngủ mai cày
 615. Anh về đợ ruộng cây đa
 616. Anh về đưa cội cây dừa
 617. Anh về đưa nhạn sang thăm
 618. Anh về đường ấy mấy cung
 619. Anh về em chẳng dám cầm
 620. Anh về em cũng muốn về
 621. Anh về em cũng xin đi
 622. Anh về em không biết gì đưa
 623. Anh về em nắm cổ tay
 624. Anh về em những trông chừng
 625. Anh về em những trông theo
 626. Anh về em nỏ chi đưa
 627. Anh về em nỏ dám đưa
 628. Anh về em ở hai nơi
 629. Anh về em ở lại bơ vơ
 630. Anh về giữ việc thú quê
 631. Anh về hái đậu trảy cà
 632. Anh về học lấy chữ nhu
 633. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 634. Anh về kẻo vợ anh trông
 635. Anh về không lẽ về luôn
 636. Anh về kiếm chốn kẻo già
 637. Anh về kiếm vợ kẻo già
 638. Anh về kiếm vợ là xong
 639. Anh về láp biển trồng cây
 640. Anh về lấy vợ cách sông
 641. Anh về liệu lấy trăm mâm
 642. Anh về mai đã lên chưa
 643. Anh về mai mốt anh sang
 644. Anh về mai mốt qua chơi
 645. Anh về mai sớm anh lên
 646. Anh về mắc võng nuôi con
 647. Anh về mắc võng ru con (I)
 648. Anh về mắc võng ru con (II)
 649. Anh về mua gỗ đóng giường
 650. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 651. Anh về mua lấy năm me
 652. Anh về mua lụa bọc trời
 653. Anh về mượn thuổng đào hồ
 654. Anh về ngoài Huế lâu vô
 655. Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo
 656. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 657. Anh về nhớ ngãi em không
 658. Anh về nối tóc cho dài
 659. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 660. Anh về răng đứt anh ơi
 661. Anh về rẫy vợ anh ra
 662. Anh về sao được mà về
 663. Anh về sắm bộ sào tương
 664. Anh về sắm nón sắm quai
 665. Anh về số phận ra trò
 666. Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
 667. Anh về thắt rế kim cang
 668. Anh về thấy kiểng thêm thương
 669. Anh về thổi bễ nung kền
 670. Anh về thủ phận lo nghèo
 671. Anh về thưa với mẹ cha (I)
 672. Anh về thưa với mẹ cha (II)
 673. Anh về thưa với mẹ nhà
 674. Anh về thưa với mẹ thầy
 675. Anh về thưa với ông bà (I)
 676. Anh về thưa với ông bà (II)
 677. Anh về tìm vảy cá trê
 678. Anh về tìm vợ con anh
 679. Anh về tô lý tô lăng
 680. Anh về trồng chuối nuôi chim
 681. Anh về xẻ ván cho dài
 682. Anh về xứ Đế thành Đô
 683. Anh vỗ trống đất kêu vang
 684. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 685. Anh với em như bát nước đầy
 686. Anh với em như mía với gừng
 687. Anh với em quyết chắc vợ chồng
 688. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 689. Anh xa em chưa đầy một tháng
 690. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 691. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 692. Anh yêu em từ thuở lên ba
 693. Áo ai đi ở mặc ai
 694. Áo anh đứt cúc đứt khuy
 695. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 696. Ao cạn cá phải về sông
 697. Áo chưa rách anh đã thay vai
 698. Áo cũ để vận trong nhà
 699. Áo dài chẳng nệ quần thưa
 700. Áo dài đứt nút còn khuy
 701. Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt
 702. Áo đen ai nhuộm cho mình
 703. Áo đen đơm bộ khuy đen
 704. Áo đen không lẽ đen hoài
 705. Áo đen năm nút con rồng
 706. Áo đen năm nút viền bâu
 707. Áo em ai nhuộm cho mình
 708. Áo em, áo chiếu mo cau
 709. Áo gài năm nút hở bâu
 710. Ao hồ cá lội trông sao
 711. Áo mặc chẳng khỏi qua đầu
 712. Áo mặc sao qua khỏi đầu
 713. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 714. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 715. Áo ngắn cũng như áo dài
 716. Áo người mặc đoạn cởi ra
 717. Áo rách chi lắm áo ơi
 718. Áo rách có cách anh thương
 719. Áo rách vai, vá hoài vá huỷ
 720. Ao sâu bắt chẳng đặng cá
 721. Ao sâu thì lắm ốc nhồi
 722. Ao sâu tốt cá
 723. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 724. Áo sống gậy trúc nhởn nhơ
 725. Ao thẳm càng lắm cá trê
 726. Ao thu nước gợn trong veo
 727. Ao to ta thả cá chơi
 728. Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
 729. Áo trắng em khâu chỉ tơ
 730. Áo trắng em mặc cho xinh
 731. Áo trắng em tưởng là tiên
 732. Áo tứ thân em treo trên mắc
 733. Áo tứ thân là áo của tôi
 734. Áo vá vai vợ ai không biết
 735. Áo vải quao lựa sào mà vắt
 736. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 737. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 738. Áo xanh thì chỉ cũng xanh
 739. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 740. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 741. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 742. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 743. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 744. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 745. Ăn cam ngồi gốc cây cam
 746. Ăn cây nào rào cây ấy
 747. Ăn cây táo rào cây xoan đào
 748. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (I)
 749. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (II)
 750. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (III)
 751. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)
 752. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (V)
 753. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (VI)
 754. Ăn chẳng có, khó đến mình
 755. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
 756. Ăn chơi cho hết tháng hai
 757. Ăn chơi cho thoả thoà thoà
 758. Ăn chưa no, lo chưa tới
 759. Ăn có bữa lo không có bữa
 760. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 761. Ăn có nơi, làm có chỗ
 762. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 763. Ăn cơm chúa, múa tối ngày
 764. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 765. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 766. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 767. Ăn cơm mắm thấm về lâu
 768. Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ
 769. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
 770. Ăn cơm nhà vác ngà
 771. Ăn cơm với cá mòi he
 772. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 773. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 774. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 775. Ăn đong cho đáng ăn đong
 776. Ăn được ngủ được là tiên
 777. Ăn được, ngủ được là tiên
  1
 778. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 779. Ăn ít ngon nhiều
 780. Ăn không lo của kho cũng hết
 781. Ăn không rau như đau không thuốc
 782. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 783. Ăn làm sóng, nói làm gió
 784. Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ
 785. Ăn lâu thì hết miếng ngon
 786. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 787. Ăn lấy đời, chơi lấy thời
 788. Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong
 789. Ăn lúc đói, nói lúc say
 790. Ăn mày đánh đổ cầu ao
 791. Ăn mày là ai, ăn mày là ta
 792. Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con
 793. Ăn mặn uống nước đỏ da
 794. Ăn mật giả gừng
 795. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 796. Ăn một bát, nói một lời
 797. Ăn một miếng, tiếng một đời
 798. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 799. Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở
 800. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 801. Ăn nhạt mới biết thương đến mèo
 802. Ăn nhiều thì hết miếng ngon
 803. Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng
 804. Ăn no rồi lại nằm kềnh
 805. Ăn no rồi lại nằm khoèo
 806. Ăn no sinh sự
 807. Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất
 808. Ăn ở trần, mần mặc áo
 809. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 810. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  2
 811. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (I)
 812. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (II)
 813. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)
 814. Ăn quen, nhịn không quen
 815. Ăn rồi nhong nhóng ở nhà
 816. Ăn rươi chịu bão cho cam
 817. Ăn sao cho được mà mời
 818. Ăn sung giả ngái
 819. Ăn sung ngồi gốc cây sung (I)
 820. Ăn sung ngồi gốc cây sung (II)
 821. Ăn tại thủ, ngủ tại công đường
 822. Ăn tấm trả giặt
 823. Ăn thật làm giả
 824. Ăn theo thuở, ở theo thì
 825. Ăn thì cho, buôn thì so
 826. Ăn thì có vợ cùng con
 827. Ăn thì những muốn cùng ngon
 828. Ăn thì vóc học thì hay
 829. Ăn thì vóc, học thì hay
 830. Ăn thời được ăn cả nhà
 831. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 832. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 833. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 834. Ăn trầu thì mở trầu ra
 835. Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại
 836. Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
 837. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 838. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 839. Ăn vặt quen mồm
 840. Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ
 841. Ăn với chồng một bữa
 842. Ăn xin cho đáng ăn xin
 843. Ăn xôi chùa ngọng miệng
 844. Ầm ầm nghe tiếng ong san
 845. Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh
 846. Ân cha nặng lắm ai ơi
 847. Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
 848. Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
 849. Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
 850. Ân tình mới đó mau phai
 851. Ân tình nay đã hết trông
 852. Ấu nào ấu lại tròn, bồ hòn nào bồ hòn lại méo
 853. Ầu ơ bồng bống bông bông
 854. Ấu với sen trồng lộn một bồn
 855. Ấy ai cắt mối tơ mành
 856. Ấy ai dắt mối tơ mành
 857. Ấy ai vô phúc trên đời
 858. Ba bốn nơi đến nói không màng
 859. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 860. Bà còng đi chợ trời mưa
 861. Ba cô cùng ở một nhà
 862. Ba cô đội gạo lên chùa
 863. Bà cốt đánh trống long tong
 864. Ba đồng một mớ đàn ông
 865. Bà già đã tám mươi hai
 866. Bà già ra chợ Cầu Đông
 867. Ba keo thì mèo mở mắt
 868. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 869. Ba La cuốc đất trồng hành
 870. Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến
 871. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 872. Ba năm ở với người đần
 873. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 874. Ba năm trấn thủ lưu đồn
  3
 875. Ba người đánh một, không chột cũng què
 876. Bà ơi cho cháu xin xu
 877. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 878. Ba tàn ba héo vì cây
 879. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 880. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 881. Ba tiền một khứa cá buôi
 882. Ba vợ bảy nàng hầu
 883. Bác mẹ em vội tham vàng
 884. Bạch Đằng giang là sông cửa ải
 885. Bách nhân bách khẩu
 886. Bạch Viên nhớ Tôn Sinh
 887. Bạch Viên tâu Thượng Đế
 888. Bạch Viên tỏ tình
 889. Bạch Viên từ biệt chùa Phi Lai
 890. Bạch Viên vào chùa nghe kinh
 891. Bài ca răn cờ bạc
 892. Bài thơ tặng chiếc lá
 893. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 894. Bạn bè là nghĩa tương tri
 895. Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi
 896. Bán gia tài mua danh phận
 897. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 898. Bán hàng thì bán sớm mai
 899. Ban ngày quan lớn như thần
 900. Bảng nhãn Khâu Khôi bị Lư Kỷ ép gả con gái
 901. Bảo cho những khách má hồng
 902. Bao giờ cá lý hoá long
 903. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai
 904. Bao giờ cho chuối có cành
 905. Bao giờ cho đến tháng ba
  2
 906. Bao giờ cho gạo bén sàng
 907. Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)
 908. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi
 909. Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây
 910. Bao giờ lại đón khách hào hoa
 911. Bao giờ mang hiện đến ngày
 912. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 913. Bát nước giải bằng vại thuốc
 914. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 915. Bảy với ba tính ra một chục
 916. Bắc cầu cho kiến leo qua
 917. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 918. Bắc thang lên đến cung mây
 919. Bắc thang lên đến tận trời
 920. Bắc thang lên hỏi ông trăng
 921. Bắc thang thử hỏi trăng già
 922. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 923. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 924. Bắt được con công
 925. Bắt ông Tơ mà cho ba đấm
 926. Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
 927. Bất học vô thuật
 928. Bất năng nhẫn
 929. Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
 930. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 931. Bầu dục chấm nước cáy
 932. Bầu già thì mướp cũng sơ
 933. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  2
 934. Bậu về kẻo mẹ bậu trông
 935. Bây giờ mận mới hỏi đào
  2
 936. Bây giờ ta gặp nhau đây
 937. Bây giờ ta lại gặp ta
 938. Bây giờ tác hiệp nhân duyên
 939. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 940. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 941. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 942. Bẻ hành bẻ tỏi
 943. Bé nhưng mà bé hạt tiêu
 944. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 945. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 946. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 947. Bể Đông có lúc vơi đầy
 948. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 949. Bị lộ chân tướng, Mai sinh thú thực
 950. Bị rách nhưng lại có vàng
 951. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 952. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 953. Biển sâu cá lội mất tăm
 954. Biết đâu...
 955. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 956. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 957. Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
 958. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 959. Bình Định có núi Vọng Phu
 960. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 961. Bóc ngắn cắn dài
 962. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 963. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 964. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 965. Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
 966. Bố chồng là lông con lợn
 967. Bố chồng là lông con phượng
 968. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 969. Bố mẹ là vớ cọc chèo
 970. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 971. Bồi ở lở đi
 972. Bốn bề công nợ eo sèo
 973. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 974. Bốn con ngồi bốn chân giường
 975. Bốn màu bông cúc nở xây
 976. Bốn mùa bông cúc nở sây
 977. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 978. Bông bống bồng bồng
 979. Bồng bồng con nín con ơi
 980. Bồng bồng mẹ bế con sang
 981. Bồng em đi dạo vườn dưa
 982. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 983. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 984. Bớ cô chít khăn lòm lòm
 985. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 986. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 987. Bới bèo ra bọ
 988. Bới lông tìm vết
 989. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 990. Bởi thương nên dạ mới trông
 991. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 992. Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
 993. Bớt đồng thì bớt cù lao
 994. Bụng làm dạ chịu
 995. Bụng trâu làm sao bụng bò làm vậy
 996. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 997. Buổi chiều mùa thu
 998. Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt
 999. Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
 1000. Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp chàng
 1001. Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
 1002. Buôn chung với đức ông
 1003. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
 1004. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 1005. Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện
 1006. Buồn tình cha chả buồn tình
 1007. Buồn từ trong dạ buồn ra
 1008. Buồn về một nỗi phu quân
 1009. Bụt nhà không thiêng, đi cầu Thích Ca ngoài đường
 1010. Bút sa, gà chết
 1011. Bữa ăn có cá cùng canh
 1012. Bữa cơm múc nước rửa râu
 1013. Bực mình lên tận tiên cung
 1014. Bưng được miệng chĩnh, miệng vò
 1015. Bước qua vườn ổi hái trầu
 1016. Bước sang tháng sáu giá chân
 1017. Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ
 1018. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 1019. Bướm già thì bướm có râu
 1020. Bướm vàng đậu đọt mù u
 1021. Bứt đi thì dạ không đành
 1022. Cá bã trầu ăn bọt thia thia
 1023. Cá buồn cá lội tung tăng
 1024. Cá buồn cá vọt qua đăng
 1025. Cá buồn cá vượt qua đò
 1026. Cá chẳng ăn muối cá ươn
 1027. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 1028. Cá đáy nước, nhạn lưng trời
 1029. Cả giận mất khôn
 1030. Cả gió tắt đuốc
 1031. Cá không ăn câu thật là cá dại
 1032. Cả làng có một thầy đồ
 1033. Cá lên khỏi nước cá khô
 1034. Cá lớn nuốt cá bé
 1035. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 1036. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 1037. Cá mè một lứa
 1038. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 1039. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 1040. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 1041. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 1042. Cá về biển Bắc hết trông
 1043. Cả vốn lớn lãi
 1044. Các Cống sĩ mưu cứu Khâu Khôi
 1045. Cách nhau một bức rào thưa
 1046. Cách sông cách núi cho cam
 1047. Cách sông nên phải luỵ đò
 1048. Cái bống còn ở trong hang
 1049. Cái bống cõng chồng đi chơi
 1050. Cái bống đi chợ Cầu Canh
 1051. Cái bống là cái bống bang (I)
 1052. Cái bống là cái bống bang (II)
 1053. Cái bống là cái bống bình
 1054. Cái bống mặc sống ngang chân
 1055. Cái cáo mặc áo em tao
 1056. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 1057. Cái cân có quỷ, có ma
 1058. Cái cầu ba mươi sáu nhịp
 1059. Cái cò đi đón cơn mưa
 1060. Cái cò là cái cò con
 1061. Cái cò là cái cò kỳ
 1062. Cái cò là cái cò quăm
 1063. Cái cò là cái cò vàng
 1064. Cái cò lặn lội bờ ao
  1
 1065. Cái cò lặn lội bờ sông
 1066. Cái cò mày mổ cái tôm
 1067. Cái cò trắng bạch như vôi
 1068. Cái cò, cái vạc, cái nông (I)
 1069. Cái cò, cái vạc, cái nông (II)
 1070. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 1071. Cái cóc ăn trầu đỏ môi
 1072. Cái cóc lặn lội bờ sông
 1073. Cái cóc lặn lội qua ngòi
 1074. Cái cốc mày lặn ao chà
 1075. Cái cuốc là cái cuốc đen
 1076. Cái dùi sơn son, cái mõ sơn son
 1077. Cái gì anh đổ vào bồ
 1078. Cái gì nó kêu
 1079. Cái giường mà biết nói năng
 1080. Cái khó bó cái khôn
 1081. Cái kiến mày ở trong nhà
 1082. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
 1083. Cái ngủ mày ngủ cho lâu
  1
 1084. Cái phận nhà khó khổ thay
 1085. Cái quạt mười tám cái nan
 1086. Cái răng, cái tóc là góc con người
 1087. Cái vòng danh lợi cong cong
 1088. Cái vòng danh lợi cong cong
 1089. Cam sành rã rượi bờ ao
 1090. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 1091. Cảm tưởng của Mai sinh trong khi ở Trần phủ
 1092. Cam, quýt, mít, hồng
 1093. Càng già càng dẻo càng dai
 1094. Càng thắm thì lại càng phai
 1095. Canh ba trống điểm trên lầu
 1096. Canh bầu nấu với cá trê
 1097. Cảnh Bích Câu
 1098. Canh cải mà nấu với gừng
 1099. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 1100. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 1101. Canh khuya giấc điệp mơ màng
 1102. Canh một cho chí canh hai
 1103. Canh một dọn cửa, dọn nhà
 1104. Cảnh nhàn
 1105. Canh nông sớm tối ngoài đồng
 1106. Canh suông khéo nấu thì ngon
 1107. Cao su đi dễ khó về
 1108. Cau già dao sắc lại non
 1109. Cau già khéo bổ thì ngon
 1110. Cau già quá lứa bán buôn
 1111. Cau non trầu lộc mỉa mai
 1112. Cau phơi tái
 1113. Cày đồng đang buổi ban trưa
  1
 1114. Căn duyên còn đó hỡi trời
 1115. Căn duyên gặp gỡ giữa trời
 1116. Căn duyên này, ai phá cho rời
 1117. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 1118. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 1119. Cầm chài mà vãi cá căng
 1120. Cầm chài mã vãi lỗ tre
 1121. Cầm vàng mà lội qua sông
 1122. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 1123. Cần tái, cải nhừ
 1124. Cần Thơ gạo trắng nước trong
 1125. Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu
 1126. Cất tiếng than
 1127. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 1128. Câu cá cá chẳng ăn mồi
 1129. Cậu cai buông áo em ra
 1130. Cậu cai nón dấu lông gà
  1
 1131. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 1132. Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn
 1133. Câu ếch
 1134. Câu lương duyên thề nguyền giao ước
 1135. Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
 1136. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 1137. Cây cao bóng cả duyên mòn
 1138. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 1139. Cây cao su quý hơn người
 1140. Cây cao thì gió càng lay
 1141. Cây cao, bóng mát không ngồi
 1142. Cây chạm lá, cá chạm vây
 1143. Cây chanh lại nở hoa chanh
 1144. Cây chi trên rừng không có lá
 1145. Cây có cội, nước có nguồn
 1146. Cây đa bậc cũ lở rồi
 1147. Cây đa bến cũ năm xưa
 1148. Cây đa cũ, bến đò xưa
 1149. Cây khô chưa dễ mọc chồi
 1150. Cây khô nghe sấm nứt chồi
 1151. Cây khô xuống nước cũng khô
 1152. Cấy lúa, lúa trổ ra năn
 1153. Cây mắm cò quăm, cây xú cò queo
 1154. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 1155. Cây oằn vì bởi gió nam
 1156. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 1157. Cậy tài, cậy khéo, khoe không
 1158. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 1159. Cây vông đồng gói chẳng đặng nem
 1160. Cây xanh thì lá cũng xanh
 1161. Cha anh hùng, con hảo hán
 1162. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 1163. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 1164. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 1165. Cha chung không ai khóc
 1166. Cha đào ngạch, con xách nồi
 1167. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 1168. Cha đời con gái xứ Đông
 1169. Cha già con cọc
 1170. Cha già con muộn vơi vơi
 1171. Cha già đi nuôi con mượn
 1172. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 1173. Cha làm thầy, con bán sách
 1174. Cha mẹ đòi ăn cá thu
 1175. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 1176. Cha mẹ giàu con thong thả
 1177. Cha mẹ hồi trước có xem
 1178. Cha mẹ khuyên giải Thị Kính
 1179. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 1180. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 1181. Cha mẹ tóc bạc da mồi
 1182. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 1183. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 1184. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 1185. Cha sinh mẹ dưỡng ra con
 1186. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 1187. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 1188. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 1189. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 1190. Chàng đề phú, thiếp đề thơ
 1191. Chàng đừng trời tối trông sao
 1192. Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ
 1193. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 1194. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 1195. Chàng ơi, chớ bực sầu tư
 1196. Chàng ơi, đi trẩy kẻo trưa
 1197. Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
 1198. Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
 1199. Chàng trẩy đi kể đã mấy đông
 1200. Chàng về để áo lại đây
 1201. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 1202. Chàng về thiếp cũng xin theo
 1203. Chàng về thiếp cũng xin về
 1204. Chàng về thời thiếp xin đưa
 1205. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 1206. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 1207. Chạy như cờ lông công
 1208. Cháy thành vạ lây
 1209. Chạy trời không khỏi nắng
 1210. Chắc rễ bền cây
 1211. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 1212. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 1213. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 1214. Chẳng chua cũng thể là chanh
 1215. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 1216. Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
 1217. Chẳng làm người bảo rằng ươn
 1218. Chẳng lo bán ế chợ ròng
 1219. Chẳng lo chi đó cười đây
 1220. Chẳng lo thân bậu thân qua
 1221. Chẳng nên tình trước nghĩa sau
 1222. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 1223. Chẳng tham nhà ngói ba toà
 1224. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 1225. Chẳng tham ruộng cả ao liền
 1226. Chẳng tham ruộng cả ao sâu
 1227. Chẳng tham vựa lúa anh đầy
 1228. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 1229. Chân mày vòng nguyệt có duyên
 1230. Chân mình còn lấm mê mê
 1231. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 1232. Chập chập thôi lại cheng cheng
 1233. Châu công về thăm nhà bàn gả Vân Anh cho Mai sinh
 1234. Chè ô long nấu nước ấm đồng
 1235. Chẻ tre bện sáo cho dày
 1236. Chẻ tre lựa cật đan nia
 1237. Chém cha cái giặc, chết hoang
 1238. Chém cha cái nước sông Bờ
 1239. Chém cha con mắt lá khoai
 1240. Chém cha những đứa sang giàu
 1241. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 1242. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 1243. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 1244. Chê tôm ăn cá lù đù
 1245. Chết ba năm sống lại một giờ
 1246. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 1247. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 1248. Chết trong còn hơn sống đục
 1249. Chi bằng cần trúc, áo tơi
 1250. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 1251. Chị dại đã có em khôn
 1252. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (I)
 1253. Chỉ đâu mà buộc ngang trời (II)
 1254. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 1255. Chỉ đường cho hươu chạy
 1256. Chị em dâu như bầu nước lã
 1257. Chị em không thèm đến ngõ
 1258. Chị em nắm nem ba đồng
 1259. Chị em như chuối nhiều tàu
 1260. Chị em rủ nhau đi tắm đầm
 1261. Chị giàu, chị lấy ông nghè
 1262. Chị ngã em nâng
 1263. Chi ngon bằng gỏi cá nhồng
 1264. Chị Xuân đi chợ mùa hè
 1265. Chiếc buồm nho nhỏ
 1266. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 1267. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 1268. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 1269. Chiều chiều bóng ngả về tây
 1270. Chiều chiều con quạ lợp nhà
 1271. Chiều chiều én liệng, cò bay
 1272. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
 1273. Chiều chiều lo bảy, lo ba
 1274. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 1275. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
 1276. Chiều chiều ra đứng bờ kinh
 1277. Chiều chiều ra đứng bờ mương
 1278. Chiều chiều ra đứng bờ sông
 1279. Chiều chiều ra đứng gốc cây
 1280. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  1
 1281. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 1282. Chiều chiều vịt lội cò bay
 1283. Chiều chiều xách giỏ hái rau
 1284. Chiều hôm thổn thức mong chồng
 1285. Chiều nay có kẻ thất tình
 1286. Chiều nay người nghĩa xa anh
 1287. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 1288. Chiều thu
 1289. Chim bay cá lội chăn văn
 1290. Chim bay mỏi cánh chim ngơi
 1291. Chim bay về cội, cá lội về rừng
 1292. Chim bay về mỏm Sơn Trà
 1293. Chim bay về núi túi rồi
 1294. Chim bay về rú, về non
 1295. Chim buồn tình chim bay về núi
 1296. Chim chích mà đậu cành chanh
 1297. Chim chuyền bụi ớt, rớt xuống bụi cà
 1298. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 1299. Chim chuyền nhành ớt líu lo
 1300. Chim có tổ, người có tông
 1301. Chim còn mến cội mến cành
 1302. Chim đa đa đậu nhánh đa đa
 1303. Chim hát
 1304. Chim kêu dưới suối ao đàng
 1305. Chim khôn chưa bắt đã bay
 1306. Chim khôn đậu nóc nhà quan (I)
 1307. Chim khôn đậu nóc nhà quan (II)
 1308. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
 1309. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 1310. Chim khôn nói tiếng rảnh rang
 1311. Chim khôn tránh bẫy, tránh giò
 1312. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 1313. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 1314. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 1315. Chim quyên ăn trái nhãn lồng
 1316. Chim quyên ăn trái ổi Tàu
 1317. Chim quyên xuống đất cũng quyên
 1318. Chim quyên xuống suối tha mồi
 1319. Chim sẻ
 1320. Chim trời ai dễ đếm lông
 1321. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 1322. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (II)
 1323. Chim xanh ăn trái xoài xanh
 1324. Chim xuất quân
 1325. Chim, thu, nụ, dé
 1326. Chính bắc
  1
 1327. Chính chuyên lấy được chín chồng
 1328. Chính nam
  1
 1329. Cho anh một miếng trầu vàng
 1330. Chó cắn thì chìa con ra
 1331. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 1332. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 1333. Cho trải mùi đời
 1334. Chó treo, mèo đậy
 1335. Cho và trả
 1336. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 1337. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 1338. Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng
 1339. Chồng chèo thì vợ cũng chèo
 1340. Chồng còng lấy vợ cũng còng
 1341. Chồng cô, vợ cậu, chồng dì
 1342. Chồng dữ thì em mới rầu
 1343. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 1344. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
 1345. Chồng em nó chẳng ra gì
 1346. Chồng gì anh, vợ gì tôi
 1347. Chồng già vợ trẻ là tiên
 1348. Chồng già vợ trẻ mới xinh
  1
 1349. Chồng giận thì vợ làm lành (I)
 1350. Chồng giận thì vợ làm lành (II)
 1351. Chồng giận vợ thì vợ làm thinh
 1352. Chồng hen lại lấy vợ hen
 1353. Chồng khôn thì nổi cơ đồ
 1354. Chồng khôn vợ được đi hài
 1355. Chồng lên tám, vợ mười ba
 1356. Chồng lớn vợ bé thì xinh
 1357. Chồng người chẳng mượn được lâu
 1358. Chồng người đi ngược về xuôi
 1359. Chồng người thổi sáo, thổi tiêu
 1360. Chồng rồi! Chồng rồi, nghĩ rằng chị em đã có chồng rồi
 1361. Chồng sang vợ được đi giày
 1362. Chồng ta áo rách ta thương
 1363. Chồng thấp mà lấy vợ cao
 1364. Chồng tôi đi đã ba đông
 1365. Chồng yêu cái tóc nên dài
 1366. Chờ anh, em gắng sức chờ
 1367. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 1368. Chớ chê em xấu em đen
 1369. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 1370. Chợ đang đông em không toan liệu
 1371. Chớ lo nốc nát, ván hà
 1372. Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ
 1373. Chớ nghe quân tử nói dòn
 1374. Chớ tham đồng bạc con cò
 1375. Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
 1376. Chớ thấy áo rách mà cười
 1377. Chớ thấy duyên muộn mà phiền
 1378. Chớ thấy sóng cả mà lo
 1379. Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ
 1380. Chở thuyền chơi trăng
 1381. Chơi chó, chó liếm mặt
 1382. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 1383. Chơi lấy kẻo hoài
 1384. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 1385. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 1386. Chú như cha, già như mẹ
 1387. Chùa tôi
 1388. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời
 1389. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 1390. Chuối sau, cau trước
 1391. Chuồn chuồn
 1392. Chuồn chuồn có cánh thì bay (I)
 1393. Chuồn chuồn có cánh thì bay (II)
 1394. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 1395. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 1396. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 1397. Chuông khánh còn chẳng ăn ai
 1398. Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh
 1399. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
 1400. Chuột kêu rúc rít trong rương
 1401. Chữ rằng: hoạ phúc vô môn
 1402. Chữ rằng: quân tử tạo đoan
 1403. Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai
 1404. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
 1405. Chưa chi anh đã vội về
 1406. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 1407. Chưa chồng nón thúng quai thao
 1408. Chưa chồng thì liệu đi nghe
 1409. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 1410. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 1411. Chưa quen đi lại cho quen
 1412. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 1413. Chửi cha không bằng pha tiếng
 1414. Chừng nào cho được bắt tay
 1415. Chừng nào Chợ Lớn hết vôi (I)
 1416. Chương 1
  1
 1417. Chương 2
  1
 1418. Chương 3
  1
 1419. Chương 4
  1
 1420. Chương 5
  1
 1421. Chương 6
  1
 1422. Chương 7
  1
 1423. Có ai những bận cùng ai
 1424. Có an cư mới lạc nghiệp
 1425. Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ
 1426. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 1427. Có bột mới gột nên hồ
 1428. Có bột mới quấy nên hồ
 1429. Có bụng ăn, có bụng lo
 1430. Có cây mới có dây leo
 1431. Có chà cá mới ở ao
 1432. Có cha có mẹ thì hơn
 1433. Có chả em tình phụ xôi
 1434. Có chàng Công Tráng họ Đinh
 1435. Có chàng, nói một cười hai
 1436. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 1437. Có chí thì nên
 1438. Có chồng càng dễ chơi ngang
 1439. Có chồng chẳng được đi đâu
 1440. Có chồng đêm có đêm đừng
 1441. Có chồng mà chẳng có con
 1442. Có chồng như ngựa có yên
 1443. Có chồng ông nọ bà kia
 1444. Có chồng thì mặc có chồng
 1445. Có chồng thì phải theo chồng
 1446. Có chồng thủ phận thủ duyên
 1447. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 1448. Có chuôm cá mới ở đìa
 1449. Có con đỡ gánh đỡ gồng
 1450. Có con gây dựng cho con
 1451. Có con hơn của anh ơi
 1452. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 1453. Có con nhờ con, có của nhờ của
 1454. Có con nỏ muốn ai bồng
 1455. Có con phải khổ vì con
 1456. Có công mài sắt có ngày nên kim
 1457. Có cứng mới đứng đầu gió
 1458. Có cưới mà chẳng có cheo
 1459. Có dốt mới có khôn
 1460. Có duyên lấy được chồng già
 1461. Có đỏ mà chẳng có thơm
 1462. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 1463. Có hay không mùa đông mới biết
 1464. Có hoa có quả mới hay (I)
 1465. Có hoa có quả mới hay (II)
 1466. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 1467. Có khó mới có miếng ăn
 1468. Có mình thì phải giữ
 1469. Có mới thì nới cũ ra
 1470. Có nên thì nói là nên
 1471. Có ngờ đâu...
 1472. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 1473. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 1474. Có phúc lấy được dâu hiền, vô duyên lấy phải dâu dại
 1475. Có phúc lấy được vợ già
 1476. Có phúc thì mới có lông
 1477. Có phúc thợ mộc, thợ nề
 1478. Có quán tình phụ bóng đa
 1479. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 1480. Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
 1481. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 1482. Có thực mới vực được đạo
 1483. Có thương thì thương, không thương thì nói
 1484. Có tiền chán vạn người hầu
 1485. Có tiền mua tiên cũng được
 1486. Có tiền vợ vợ chồng chồng
 1487. Có tiếng không có miếng
 1488. Có trăng anh phụ lồng đèn
 1489. Có trăng tình phụ lòng đèn
 1490. Có trầu mà chẳng có cau
 1491. Có vàng, vàng chẳng hay phô
 1492. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 1493. Có yêu thì nói rằng yêu
 1494. Cóc chết bỏ nhái mồ côi
 1495. Con ai cha mẹ ấy
 1496. Con ai đem bỏ chùa này
 1497. Con ai người ấy xót
 1498. Con ấp vú mẹ
 1499. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 1500. Con biết nói, mẹ hói đầu
 1501. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 1502. Con cá đối bỏ trong cối đá
 1503. Con cá đối nằm trên cối đá (I)
 1504. Con cá đối nằm trên cối đá (II)
 1505. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 1506. Con cá rô thia nấp bụi rêu rong
 1507. Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò
 1508. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 1509. Còn cha ăn cơm với cá
 1510. Còn cha cơm trắng cá ngon
 1511. Còn cha gót đỏ như son
 1512. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 1513. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 1514. Con chim ăn quả bồ nu
 1515. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 1516. Con chim chích choè
 1517. Con chim chiền chiện, nó liệng trên cao
 1518. Con chim cu đất
 1519. Con chim đa mà đỗ cành đa
 1520. Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
 1521. Con chim nho nhỏ, lông đuôi nó đỏ
 1522. Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc
 1523. Con chim sa sả đậu trên cây sả
 1524. Con chim sáo sậu, ăn cơm nhà cậu
 1525. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 1526. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 1527. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 1528. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 1529. Con chuột mắc bẫy, vì gốc tre già
 1530. Con cò bay bổng bay la
 1531. Con cò cao cẳng
 1532. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 1533. Con cò chết rũ trên cây
  1
 1534. Con cò chết tối hôm qua
 1535. Con cò đậu cọc cầu ao
 1536. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 1537. Con cò mà đậu cành tre
 1538. Con cò mà đi ăn đêm
  2
 1539. Con có mạ như thiên hạ có vua
 1540. Con cò mắc giò mà chết
 1541. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 1542. Con cò nó đậu nhành tre
 1543. Con cóc
  2
 1544. Con cóc là cậu ông trời
 1545. Con cóc mà ngóc ao bèo
 1546. Con còng dại lắm ai ơi
 1547. Con công hay múa
 1548. Con công ngồi ước
 1549. Con cú ăn trầu đỏ môi
 1550. Con cua hai càng
 1551. Con cua không sợ, anh sợ con còng
 1552. Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
 1553. Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn
 1554. Con dại cái mang
 1555. Con dao be bé sắc thay
 1556. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 1557. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 1558. Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râu
 1559. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 1560. Còn duyên anh cưới ba heo
  2
 1561. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 1562. Còn duyên kẻ đón người đưa (I)
 1563. Còn duyên kẻ đón người đưa (II)
 1564. Còn duyên kén cá, chọn canh
 1565. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 1566. Con đóng khố, bố cởi truồng
 1567. Con gà cồ lại mổ bông kê
 1568. Con gà cục tác lá chanh
 1569. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 1570. Con gà, con diều
 1571. Con gái chơi với con trai
 1572. Con gái có hai bến nước
 1573. Con gái đương thời đã nên con gái
 1574. Con gái giống cha giàu ba đụn
 1575. Con gái giống cha giàu ba mươi đụn
 1576. Con gái là cái bòn
 1577. Con gái là con người ta
 1578. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 1579. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 1580. Con gái như thể hàng săng
 1581. Con giàu một bó, con khó một nén
 1582. Con giun xéo lắm cũng quằn
 1583. Con giữ cha, gà giữ ổ
 1584. Con học, thóc vay
 1585. Con hơn cha là nhà có phúc
 1586. Con hư bởi tại cha dung
 1587. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 1588. Con khó có lòng
 1589. Con khôn nở mặt mẹ cha
 1590. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 1591. Con kiến mà leo cành đa
 1592. Con làm con ở cùng bà
 1593. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 1594. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 1595. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 1596. Con mắt là mặt đồng cân
 1597. Con mẹ có thương mẹ đâu
 1598. Con mẹ đẻ con con
 1599. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 1600. Con mèo mà trèo cây cau
 1601. Con muỗi
 1602. Con người có tổ có tông
 1603. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 1604. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 1605. Còn nhiều hy vọng
 1606. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 1607. Còn nước, còn tát
 1608. Con ông mà lấy con bà
 1609. Con ơi chớ lấy vợ giàu
 1610. Con ơi gia cảnh mình nghèo
 1611. Con ơi hãy nhớ câu này
 1612. Con ơi mẹ bảo đây này
 1613. Con ơi muốn nên thân người
 1614. Con ơi nhớ lấy lời cha
 1615. Con ơi ở lại với bà
 1616. Con ơi, nhớ lấy câu này
 1617. Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng
 1618. Con quan thì lại làm quan
 1619. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 1620. Con sâu làm rầu nồi canh
 1621. Con ta gả bán cho người
 1622. Con tài lo láo lo kiêu
 1623. Con tằm nó ăn lá dâu
 1624. Con thì mạ, cá thì nước
 1625. Con trâu già
 1626. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 1627. Còn trời còn nước còn non
 1628. Con vịt
 1629. Con vịt, con vạc
 1630. Con voi
 1631. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 1632. Con vua lấy thằng bán than
 1633. Con vua thì lại làm vua (I)
 1634. Con vua thì lại làm vua (II)
 1635. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 1636. Con xa mẹ thèm ăn khát bú
 1637. Cõng rắn cắn gà nhà
 1638. Cổ cao ba ngấn cổ cao
 1639. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 1640. Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
 1641. Cô gái Tú Sơn đầu trơn như mỡ
 1642. Cô kia cắt cỏ bên sông (I)
 1643. Cô kia cắt cỏ bên sông (II)
 1644. Cô kia cắt cỏ một mình
 1645. Cô kia đi đường với ta
 1646. Cô kia đội áo đi đâu
 1647. Cô kia đội nón đi đâu
 1648. Cô kia đứng ở bên sông
 1649. Cô kia khăn trắng loà loà
 1650. Cô kia khăn trắng tang ai
 1651. Cô kia má đỏ hòn than
 1652. Cô kia nước lọ cơm niêu
 1653. Cô kia nước lọ, cơm niêu
 1654. Cô kia răng trắng hạt bầu
 1655. Cô kia thắt cái lưng xanh
 1656. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 1657. Cô kia yếm trắng loà loà
 1658. Cổ tay đã trắng lại tròn
 1659. Cổ tay em trắng lại tròn
 1660. Cổ tay em trắng như ngà
 1661. Cô thỉ cô thi
 1662. Cô Xuân mà đi chợ Hạ
 1663. Cốc cốc, lai lai
 1664. Cốc mò cò xơi
 1665. Công anh bắt tép nuôi cò
 1666. Công anh chăn nghé đã lâu
 1667. Công anh gánh đá tạc bia
 1668. Công anh làm rể ba năm (I)
 1669. Công anh làm rể ba năm (II)
 1670. Công anh làm rể Chương Đài
 1671. Công anh lên rừng đốn trúc
 1672. Công anh lên xuống, xuống lên
 1673. Công anh ngồi giữ buồng tằm
 1674. Công anh tháng đợi năm chờ
 1675. Công anh xe chỉ uốn cần
 1676. Công cha ba năm sinh thành tạo hoá
 1677. Công cha nghĩa mẹ ai đền
 1678. Công cha như núi ngất trời
  3
 1679. Công cha như núi Thái Sơn
  4
 1680. Cồng cộc bắt cá dưới bàu
 1681. Công danh theo đuổi mà chi
 1682. Công em gánh gạch xây tường
 1683. Cộng hành
  1
 1684. Công nợ thiếp trả cho chàng
 1685. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 1686. Công ơn thầy mẹ em không đền được
 1687. Cờ bạc là bác thằng bần
 1688. Cờ bạc nó đã khinh anh
 1689. Cờ đến tay ai người ấy phất
 1690. Cơ khổ cho đứa giữ trâu
 1691. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
 1692. Cơm ăn ba bữa thì cho
 1693. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 1694. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 1695. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (II)
 1696. Cơm cha áo mẹ chữ thầy
 1697. Cơm cha cơm mẹ đã từng
 1698. Cơm cha, áo mẹ, ai ơi
 1699. Cơm chiên ăn với cá ve
 1700. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 1701. Cơm không ăn, gạo còn đó
 1702. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 1703. Cơm sôi bớt lửa kẻo trào
 1704. Cơm trắng ăn với chả chim
 1705. Cơm treo, mèo nhịn đói
 1706. Cơm và, cháo húp
 1707. Cú đói ăn con
 1708. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 1709. Củ lang mỏng vỏ đỏ da
 1710. Củ lang năm tiền sắc giạ
 1711. Cũ người mới ta
 1712. Của anh như của chú
 1713. Của bền tại người
 1714. Của bụt mất một đền mười
 1715. Của chua ai thấy chẳng thèm
 1716. Của đời cha mẹ để cho
 1717. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 1718. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 1719. Của mình để, của rể thì bòn
 1720. Của mình thì giữ bo bo
 1721. Của mòn, con lớn
 1722. Của một đồng, công một nén
 1723. Của như kho không lo cũng hết
 1724. Của rẻ ấy là của ôi
 1725. Của thế gian đãi người thiên hạ
 1726. Của thiên trả địa
 1727. Của trời trời lại lấy đi
 1728. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 1729. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ
 1730. Cúc mọc bờ giếng cheo leo
 1731. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 1732. Củi mục lành đun
 1733. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
 1734. Cùng đi lánh nạn, Mai sinh và Xuân sinh lạc nhau
 1735. Cùng nguyền một tấm lòng son
 1736. Cùng nhau một bọn đi thi
 1737. Cung oán thi (I)
 1738. Cung oán thi (II)
 1739. Cung oán thi (III)
 1740. Cũng thì con mẹ, con cha
 1741. Cuộc gặp gỡ giữa Mai sinh với họ Trần
 1742. Cuối thu trồng cải, trồng cần
 1743. Cuốn chiếu nhân tình hết
 1744. Cứ gì quần lụa áo tơ
 1745. Cứ trong nghĩa lý luân thường
 1746. Cực chẳng đã mới gả cho vua
 1747. Cực chẳng đã mới gả con cho chệt
 1748. Cưới em chín quả cau vàng
 1749. Cưới em có cánh con gà
 1750. Cưới em có một tiền hai
 1751. Cưới nàng anh toan dẫn voi
 1752. Cướp gái đẹp Giang Khôi bị phạt
 1753. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 1754. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 1755. Dã tràng xe cát biển Đông
 1756. Dang tay đánh thiếp sao đành
 1757. Danh chẳng bằng nhàn
 1758. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 1759. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 1760. Dao vàng mà liếc đá vàng
 1761. Dạy con từ thuở còn thơ
 1762. Dạy con từ thuở tiểu sinh
 1763. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 1764. Dân Lịch thành ái mộ Mai Công
 1765. Dầu chàng năm bảy mặt con
 1766. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 1767. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 1768. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 1769. Dâu là con, rể là khách
 1770. Dầu mà cha mẹ không dung
 1771. Dẫu mà không lấy được em
 1772. Dẫu rằng da trắng, tóc mây
 1773. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 1774. Dầu thầy mẹ không thương
 1775. Dễ người dễ ta
 1776. Dễ thương
 1777. Dì ruột thương cháu như con
 1778. Dịu dàng nết đất An Dương
 1779. Dò sông, dò bể, dò nguồn
 1780. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 1781. Dốc bồ thương kẻ ăn đong
 1782. Dốc một lòng lấy chồng dốt nát
 1783. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
 1784. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 1785. Dù ai buôn đâu bán đâu
 1786. Dù ai nói đông, nói tây
 1787. Dù ai nói ngược nói xuôi
 1788. Dù chàng năm thiếp bảy thê
 1789. Dù cho cha đánh ngõ đình
 1790. Du Trấn Quốc tự
  2
 1791. Dung dăng dung dẻ (I)
 1792. Dung dăng dung dẻ (II)
 1793. Duy Tân niên hiệu vua ta
 1794. Dưa gang một, chạp thì trồng
 1795. Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng
 1796. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 1797. Đã buồn lại giục thêm buồn
 1798. Đã cam chịu bạc với tình
 1799. Đã cam quấn quít má đào
 1800. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 1801. Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
 1802. Đã chết mà nết không chừa
 1803. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 1804. Đã chơi, chơi chốn mĩ miều
 1805. Đã có con mắt xem đàng
 1806. Đã có một lượt thì thôi
 1807. Đá dầu nát, vàng dầu phai
 1808. Đã đành canh cải nấu gừng
 1809. Đã đành cắt tóc đi tu
 1810. Đã đành một phận đò đưa bến khác
 1811. Đã đành một phận thương ôi
 1812. Đã đành nên thiếp nên thê
 1813. Đã đi đến quán thì nằm
 1814. Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
 1815. Đã giàu thì lại giàu thêm
 1816. Đã khó, chó cắn thêm
 1817. Đã lâu không gặp bạn vàng
 1818. Đã lâu mới gặp bạn quen
 1819. Đã liều muối mặn dưa xanh
 1820. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 1821. Đã mang lấy cái thân tằm
 1822. Đã mang nhân ngãi vào mình
 1823. Đã mong kết nghĩa tương giao
 1824. Đã mời không lẽ không vào
 1825. Đã mừng qua hạn cứ môn
 1826. Đã nguyền hai chữ đồng tâm
 1827. Đã rằng là nghĩa vợ chồng
 1828. Đã sa lời hẹn khi chiều
 1829. Đã sanh làm phận nữ nhân
 1830. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 1831. Đã sinh ra kiếp ở đời
 1832. Đã sinh ra số hay chơi
 1833. Đã thành gia thất hay chưa
 1834. Đã thành gia thất thì thôi
 1835. Đã thề phải giữ lời thề
 1836. Đã thương cắt tóc trao tay
 1837. Đã thương thì chớ có nài
 1838. Đã thương thì thương cho chắc
 1839. Đa tình thì vướng nợ tình
 1840. Đã trải phong trần
 1841. Đã trót nhúng tay thùng chàm
 1842. Đã trót nhúng tay vào thùng
 1843. Đã tu thời tu cho trót
 1844. Đã từng ăn bát cơm đầy
 1845. Đã từng lên dốc xuống nương
 1846. Đã từng xem quẻ bói rùa
 1847. Đá vàng đây giữ một màu
 1848. Đá vàng tạc cửa Đông Môn
 1849. Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
 1850. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 1851. Đại đức
  1
 1852. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 1853. Đại Hoàng phong cảnh hữu tình
 1854. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (I)
 1855. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố (II)
 1856. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
 1857. Đại sơn
  1
 1858. Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
 1859. Đàn ai khéo gảy tính tinh
 1860. Đàn bà cũng là đàn bà
 1861. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 1862. Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
 1863. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 1864. Đàn bà như cánh hoa tươi
 1865. Đàn bà như chỉ tìm kim
 1866. Đàn bà thì phải nuôi heo
 1867. Đàn bà tốt tóc thời sang
 1868. Đàn bầu khéo gảy thời nghe
 1869. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 1870. Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
 1871. Đạn đâu mà bắn chim trời
 1872. Đàn đâu mà gảy tai trâu
 1873. Đàn em khi thẳng khi rùng
 1874. Đàn kia long phím chùng dây
 1875. Đàn ông cao ngổng cao ngồng
 1876. Đàn ông chớ kể Phan Trần
 1877. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 1878. Đàn ông đóng khố đuôi lươn
 1879. Đàn ông học sảy học sàng
 1880. Đàn ông không râu bất nghì
 1881. Đàn ông năm bảy đàn ông (I)
 1882. Đàn ông năm bảy đàn ông (II)
 1883. Đàn ông năm bảy lá gan
 1884. Đàn ông nằm với đàn ông
 1885. Đàn ông nông nổi giếng khơi
 1886. Đàn ông quan tắt thì chầy
 1887. Đàn ông rộng miệng thì sang
 1888. Đàn ông rộng miệng thì tài
 1889. Đàn ông sâu sắc nước đời
 1890. Đàn ông tích huyết thì sang
 1891. Đàn ông tính khí loang toàng
 1892. Đàn ông tốt tóc là tiên
 1893. Đàn ông tuổi Tí thì tài
 1894. Đàn ông xe chỉ giăng tơ
 1895. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 1896. Đang khi chồng giận mình đi
 1897. Đang khi cuộc rượu say nồng
 1898. Đang thương, đang nhớ, đang sầu
 1899. Đang trưa bóng nắng chang chang
 1900. Đàng xa biết mấy dặm trường
 1901. Đàng xa mượn ngựa mà đi
 1902. Đàng xa nhơn ngãi nào xa
 1903. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 1904. Đánh chó ngó chủ nhà
 1905. Đánh cờ nước bí không toan
 1906. Đánh đĩ lại mất cửa đền
 1907. Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt
 1908. Đánh giặc mà đánh tay không
 1909. Đánh giặc thời đánh dưới sông
 1910. Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
 1911. Đành nhẽ như chị bán bèo
 1912. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 1913. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 1914. Đánh tôi thì tôi đau đòn
 1915. Đánh trống rao nhu sĩ tựu trường
 1916. Đánh vợ thời đánh sáng mai
 1917. Đào ao mà thả đam kềnh
 1918. Đạo cang thường khó lắm bạn ơi
 1919. Đạo cang thường không phải như cá tôm
 1920. Đạo cang thường quý lúc ban sơ
 1921. Đạo hằng tình ngỡi chí thâm
 1922. Đào hoa đua nở trong rừng
 1923. Đào hoa y cựu tiếu đông phong
 1924. Đào khoe tươi, liễu khoe mềm
 1925. Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
 1926. Đạo làm trai như người ta
 1927. Đào liễu em ơi một mình
 1928. Đào liễu em ơi một mình
 1929. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 1930. Đạo nào thương bằng đạo cang thường
 1931. Đào non xấp xới non tiên
 1932. Đào thắm thì đào lại phai
 1933. Đào tơ sen ngó xanh xanh
 1934. Đạo trời báo phục chẳng lâu
 1935. Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải
 1936. Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm
 1937. Đạo vợ chồng không mốt thì mai
 1938. Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê
 1939. Đạp xe nước chảy lên đồng
 1940. Đau ba năm không ốm
 1941. Đau bụng lấy bụng mà chườm
 1942. Đau bụng thời uống nước sông
 1943. Đau đẻ cũng phải xúc than
 1944. Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng
 1945. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 1946. Đắc thời đắc thế thì khôn
 1947. Đắng cay cũng phải nuốt đi
 1948. Đắng cay cũng thể ruột rà
 1949. Đắng cay ta phải chung phần
 1950. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 1951. Đắng khổ qua chua là chanh giấy
 1952. Đắp bờ thì phải khai mương
 1953. Đắp đập thì có be bờ
 1954. Đắp lò mà sắm nồi rang
 1955. Đắp nấm trồng chanh
 1956. Đắt hàng gặp ả cùng anh
 1957. Đắt ra quế, ế ra củi
 1958. Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát
 1959. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 1960. Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi
 1961. Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
 1962. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 1963. Đất bờ lở xuống dưới sông
 1964. Đất bờ sông lại lở xuống sông
 1965. Đất Bụt mà ném chim trời
 1966. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 1967. Đất Châu Thành anh ở
 1968. Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
 1969. Đất có bồi có lở, người có dở có hay
 1970. Đất có lề, quê có thói
 1971. Đất có thổ công, sông có hà bá
 1972. Đất đập nhỏ, luống đánh to
 1973. Đất đâu đất lạ đất lùng
 1974. Đất khô đi bộ mới tài
 1975. Đất Lam Kiều ngỡ ngàng khó bước
 1976. Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc
 1977. Đất lành chim đậu
 1978. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 1979. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 1980. Đất màu trồng đậu, trồng ngô
 1981. Đất này đất tổ đất tiên
 1982. Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh
 1983. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
 1984. Đất rắn nặn chẳng nên nồi
 1985. Đất sỏi có chạch vàng
 1986. Đất sông lại lở xuống sông
 1987. Đất ta Chu Hoá có gì
 1988. Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch
 1989. Đất tốt trồng cây rườm rà
 1990. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 1991. Đất trời sinh được đôi ta
 1992. Đất xấu trồng cây khẳng khiu
 1993. Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng
 1994. Đầu cha lấy làm chân con
 1995. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 1996. Đầu chợ có trái bí rợ
 1997. Đâu đâu cũng có anh hùng
 1998. Đầu đi đuôi lọt
 1999. Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
 2000. Đầu đường có một cây duối
 2001. Đầu em đội cái khăn vuông
 2002. Đầu gà má lợn thì chê
 2003. Đầu gành có con ba ba
 2004. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 2005. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 2006. Đầu làng có bụi chuối khô
 2007. Đầu làng có cái giếng thơi
 2008. Đầu làng có con chim xanh
 2009. Đầu làng có một cây đa (I)
 2010. Đầu làng có một cây đa (II)
 2011. Đầu làng có một cây thông
 2012. Đầu làng có một cây trôi
 2013. Đầu làng có một cơn đa
 2014. Đầu năm ăn quả chanh yên (II)
 2015. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 2016. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 2017. Đầu rồng, đuôi phụng le te
 2018. Đầu thì đội nón mõm bò
 2019. Đầu trọc lông lốc bình đào
 2020. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 2021. Đầu xuôi đuôi lọt
 2022. Đấy còn không, đây cũng còn không
 2023. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
 2024. Đấy đông thì bên đây tây
 2025. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 2026. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 2027. Đấy mây, đây cũng song già
 2028. Đấy phụng loan đây cũng phụng hoàng
 2029. Đấy song đây cũng mây già
 2030. Đấy song đây cũng mây liền
 2031. Đây ta như cây giữa rừng
 2032. Đây tay không, đó cũng chân rồi
 2033. Đấy vàng đây cũng đồng đen
 2034. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 2035. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 2036. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa
 2037. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 2038. Đẻ con không dạy chẳng răn
 2039. Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai
 2040. Đem chuông đi đánh nước người
 2041. Đem chuông đi đấm nước người (I)
 2042. Đem chuông đi đấm nước người (II)
 2043. Đem đờn ra khảy vườn chay
 2044. Đem em anh bỏ dưới gành
 2045. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 2046. Đem mình vào chốn sập vàng
 2047. Đem thân tôi xuống cõi trần
 2048. Đem thân vào chốn cát lầm
 2049. Đèn ai leo lét bên bờ
 2050. Đèn ai leo lét bên sông
 2051. Đèn ai leo lét trên lầu (I)
 2052. Đèn ai leo lét trên lầu (II)
 2053. Đèn ai leo lét trên lầu (III)
 2054. Đèn ai lu lít bất nhân
 2055. Đèn chong giữa gió, khi tỏ khi mờ
 2056. Đèn chong phòng lạnh biếng xem
 2057. Đèn hết dầu đèn tắt
 2058. Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả
 2059. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
 2060. Đèn lồng khi xách khi treo
 2061. Đèn lồng theo cột phướn
 2062. Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu
 2063. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 2064. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (II)
 2065. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (III)
 2066. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 2067. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
 2068. Đèn sách văn chương
 2069. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
 2070. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 2071. Đèn tối từ thuở Toại Nhân
 2072. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 2073. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 2074. Đèn treo trước gió đèn tắt
 2075. Đèn trời thì sáng bốn phương
 2076. Đeo bầu mang tiếng thị phi
 2077. Đèo cao thì mặc đèo cao
 2078. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
 2079. Đèo nào cao cho bằng đèo Eo Gió
 2080. Đèo Ngang san thuỷ hữu tình
 2081. Đẹp chi cái áo vải sồng
 2082. Đẹp nhất con gái làng Tranh
 2083. Đẹp như cái tép kho tương
 2084. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 2085. Đề Gi có núi Lam Sơn
 2086. Để hơi mà tát nước bè
 2087. Đê kia ai đắp nên cao
 2088. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 2089. Đề núi Dục Thuý
 2090. Đề núi non bộ bài 1
 2091. Đề núi non bộ bài 2
 2092. Đề Trấn Quốc tự
  2
 2093. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 2094. Đêm dài gà gáy canh ba
 2095. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 2096. Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
 2097. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 2098. Đêm đêm vuốt bụng thở dài
 2099. Đêm đông giá ngắt như đồng
 2100. Đêm đông lạnh ngắt như đồng
 2101. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 2102. Đêm đông trường em nghe con vượn cầm canh
 2103. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 2104. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 2105. Đêm hôm gió rét mưa phùn
 2106. Đêm hôm người chẳng biết chi
 2107. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 2108. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 2109. Đêm khuya anh khẩy cái tam huyền
 2110. Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
 2111. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 2112. Đêm khuya bấc hết dầu khô
 2113. Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi
 2114. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 2115. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 2116. Đêm khuya cưới xuống dần dần
 2117. Đêm khuya dưới đất trên trời
 2118. Đêm khuya đèn tắt nhang tàn
 2119. Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
 2120. Đêm khuya gió lọt qua song
 2121. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 2122. Đêm khuya gió quạt, trăng tàn
 2123. Đêm khuya giục bóng trăng tà
 2124. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ
 2125. Đêm khuya kẻ trộm vào nhà
 2126. Đêm khuya lác đác sao thưa
 2127. Đêm khuya lặng gió thanh trời
 2128. Đêm khuya lòng không dạ đói
 2129. Đêm khuya lốm đốm sao tàn
 2130. Đêm khuya nghe tiếng dế kêu
 2131. Đêm khuya nghe tiếng vịt kêu
 2132. Đêm khuya nghe trống kẻ Sen
 2133. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 2134. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 2135. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 2136. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 2137. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 2138. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 2139. Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo
 2140. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (I)
 2141. Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)
 2142. Đêm khuya ra đứng giữa trời (I)
 2143. Đêm khuya ra đứng giữa trời (II)
 2144. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 2145. Đêm khuya sương xuống đất im
 2146. Đêm khuya ta chống một cây sào
 2147. Đêm khuya thanh vắng một mình
 2148. Đêm khuya thắp chút dầu dư
 2149. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (I)
 2150. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (II)
 2151. Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy (III)
 2152. Đêm khuya thắp đĩa dầu vừng
 2153. Đêm khuya thắp ngọn đèn chai
 2154. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 2155. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (I)
 2156. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (II)
 2157. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng (III)
 2158. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 2159. Đêm khuya tôi nằm tôi ngủ
 2160. Đêm khuya trăng đã nằm nghiêng
 2161. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 2162. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 2163. Đêm khuya trăng rọi lầu son
 2164. Đêm khuya trăng tắt, sao tàn
 2165. Đêm khuya trăng thanh gió mát
 2166. Đêm khuya trông bóng vầng trăng
 2167. Đêm khuya trời lạnh sương im
 2168. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 2169. Đêm nay anh gối tay nàng
 2170. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 2171. Đêm nay nằm day mặt trở ra
 2172. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 2173. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 2174. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 2175. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 2176. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 2177. Đêm năm canh anh nhắc
 2178. Đêm năm canh con dế kêu sầu
 2179. Đêm năm canh em ngủ có ba
 2180. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 2181. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 2182. Đêm năm canh không ngủ dậy ngồi
 2183. Đêm năm canh lòng sầu lai láng
 2184. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 2185. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 2186. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 2187. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 2188. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 2189. Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
 2190. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 2191. Đêm năm canh nghe con dế thốt
 2192. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 2193. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 2194. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 2195. Đêm năm canh than vắn thở dài
 2196. Đêm năm canh thắp đĩa dầu đầy
 2197. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 2198. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vừng
 2199. Đêm năm canh thổn thức
 2200. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 2201. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 2202. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 2203. Đêm năm canh, ngày khắc sáu, chàng ơi
 2204. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
 2205. Đêm nằm chếch gối phòng loan
 2206. Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng
 2207. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 2208. Đêm nằm giấc ngủ chưa an
 2209. Đêm nằm giấc ngủ không an
 2210. Đêm nằm giấc ngủ không yên
 2211. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 2212. Đêm nằm gối gấm không êm
 2213. Đêm nằm héo ruột khô gan
 2214. Đêm nằm lắng cặp tai nghe
 2215. Đêm nằm lấy áo kê đầu
 2216. Đêm nằm luống những sầu bi
 2217. Đêm nằm luống những thổn thức trăm đường
 2218. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 2219. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 2220. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 2221. Đêm nằm mà bỏ tay sang
 2222. Đêm nằm nghe dế kêu râm
 2223. Đêm nằm nghe giọng anh than
 2224. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 2225. Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
 2226. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)
 2227. Đêm nằm nghĩ lại mà coi (II)
 2228. Đêm nằm nước mắt láng lai
 2229. Đêm nằm ôm gối thở than
 2230. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 2231. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 2232. Đêm nằm tay gối chân co
 2233. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 2234. Đêm nằm thổn thức vào ra
 2235. Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
 2236. Đêm nằm trăn trở không yên
 2237. Đêm nằm võng rách cùng queo
 2238. Đêm ngắn, tình dài
 2239. Đêm ơi hỡi đêm, trông cho mau sáng
 2240. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 2241. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 2242. Đêm qua bà chủ ngủ đâu
 2243. Đêm qua bóc uốn một mình
 2244. Đêm qua bước chân lên trời
 2245. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
 2246. Đêm qua chung bóng chung hơi
 2247. Đêm qua có ngủ xin thề (I)
 2248. Đêm qua có ngủ xin thề (II)
 2249. Đêm qua dồn dập mưa mau
 2250. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
 2251. Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
 2252. Đêm qua em có ngủ đâu
 2253. Đêm qua gánh nước bên đàng
 2254. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 2255. Đêm qua gió lọt song đào
 2256. Đêm qua gió mát trăng thanh
 2257. Đêm qua hết đứng lại nằm
 2258. Đêm qua kẻ trộm vào nhà
 2259. Đêm qua là cái đêm gì
 2260. Đêm qua lốp đốp mưa rào
 2261. Đêm qua mận mới hỏi đào
 2262. Đêm qua mất một cành sòi
 2263. Đêm qua mây kéo đen rầm
 2264. Đêm qua mới gọi là đêm
 2265. Đêm qua mới khéo là đêm
 2266. Đêm qua mới thật là đêm
 2267. Đêm qua mưa bụi gió bay
 2268. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 2269. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 2270. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 2271. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 2272. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 2273. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (I)
 2274. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 2275. Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng
 2276. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 2277. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 2278. Đêm qua nguyệt lặn về tây
 2279. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
 2280. Đêm qua rót đĩa dầu đầy
 2281. Đêm qua rủ rỉ rù rì
 2282. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 2283. Đêm qua trăng gác đầu non
 2284. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 2285. Đêm qua tựa gối loan phòng
 2286. Đêm qua vắng khách tri âm
 2287. Đêm qua vật đổi sao dời
 2288. Đêm sáng trăng anh giã gạo ngoài trời
 2289. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 2290. Đêm thanh gió mát
 2291. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 2292. Đêm thu đông khách văn nhân
 2293. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 2294. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
  1
 2295. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 2296. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 2297. Đêm trời lạnh trăng sao không tỏ
 2298. Đến chậm gậm xương
 2299. Đến đây anh hát với nàng
 2300. Đến đây cận thuỷ xa ngư
 2301. Đến đây chẳng lẽ ngồi không
 2302. Đến đây chiếu trải trầu mời
 2303. Đến đây đất nước nhà người
 2304. Đến đây đầu lạ sau quen
 2305. Đến đây đông thật là đông
 2306. Đến đây đường trẽ san đôi
 2307. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 2308. Đến đây hỏi bạn một lời (I)
 2309. Đến đây hỏi bạn một lời (II)
 2310. Đến đây hỏi bạn một lời (III)
 2311. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 2312. Đến đây hỏi bạn tương tri
 2313. Đến đây hỏi khách tương phùng (I)
 2314. Đến đây hỏi khách tương phùng (II)
 2315. Đến đây hỏi thật chủ nhà
 2316. Đến đây hỏi thật quê chàng
 2317. Đến đây lạ bến lạ rào
 2318. Đến đây lạt miệng thêm chanh
 2319. Đến đây mới gặp người quen
 2320. Đến đây muốn hát muốn đàn
 2321. Đến đây mừng cảnh mừng hoa
 2322. Đến đây mượn nống quay tơ
 2323. Đến đây ngả nước chia ba
 2324. Đến đây những núi cùng non
 2325. Đến đây nước thẳm non cao
 2326. Đến đây quen ít lạ nhiều
 2327. Đến đây rượu thịt bánh bò
 2328. Đến đây sum họp vui cười
 2329. Đến đây thấy cảnh thấy trời
 2330. Đến đây thì ở lại đây
 2331. Đến đây thiếp mới hỏi chàng
 2332. Đến đây thủ lễ nghiêng mình
 2333. Đến đây tính thậm danh thuỳ
 2334. Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng
 2335. Đến đây vàng cũng như son
 2336. Đến đây xin hãy mời ngồi
 2337. Đến đây xứ sở lạ lùng
 2338. Đến Lạc Nhạn đài, Hạnh Nguyên gieo mình
 2339. Đến ngày mồng sáu tháng ba
 2340. Đền Ngọc Sơn
 2341. Đến nơi mời bạn vô nhà
 2342. Đến ta mới biết của ta
 2343. Đi bộ thì khiếp Hải Vân
 2344. Đi buôn không lỗ thì lời
 2345. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 2346. Đi cày mà muốn được mùa
 2347. Đi cầu đi quán
 2348. Đi cho biết đó biết đây
 2349. Đi cho lang tạ làm chi
 2350. Đi chợ gặp phải đàn bà
 2351. Đi chợ hay ăn quà
 2352. Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa
 2353. Đĩ dại làm hại thằng tù
 2354. Đi dối cha, về nhà dối chú
 2355. Đi đâu ba bốn năm nay
 2356. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng
 2357. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 2358. Đi đâu chẳng lấy học trò
 2359. Đi đâu cho đổ mồ hôi
 2360. Đi đâu cho lao khổ thân chàng
 2361. Đi đâu có anh có tôi
 2362. Đi đâu đã mấy hôm nay
 2363. Đi đâu đi đó bần thần
 2364. Đi đâu đi đó một mình
 2365. Đi đâu hớt hải hớt hơ
 2366. Đi đâu lả cả là cà (I)
 2367. Đi đâu lả cả là cà (II)
 2368. Đi đâu lưu lạc giang hồ
 2369. Đi đâu mà bỏ mẹ già
 2370. Đi đâu mà chả cầm que
 2371. Đi đâu mà chẳng ăn de
 2372. Đi đâu mà chẳng biết ta
 2373. Đi đâu mà chẳng lấy chồng
 2374. Đi đâu mà chẳng nằm co
 2375. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 2376. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 2377. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 2378. Đi đâu mà chẳng vào đây
 2379. Đi đâu mà chẳng xe dây
 2380. Đi đâu mà vội lắm thay
 2381. Đi đâu mà vội mà vàng (I)
 2382. Đi đâu mà vội mà vàng (II)
 2383. Đi đâu mang sách đi hoài
 2384. Đi đâu từ sớm đến giờ
 2385. Đi đâu từ tối đến giờ (I)
 2386. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 2387. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 2388. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 2389. Đi đêm thì sợ đường lầy
 2390. Đi đò tát nước cho chuyên
 2391. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 2392. Đi khắp bốn bể chín chu
 2393. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
 2394. Đi không lại trở về rồi
 2395. Đi lâu mới biết đường dài
 2396. Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng
 2397. Đi mô khỏi quán mụ Ò
 2398. Đi mô mà bỏ em đây
 2399. Đi mô mà chẳng thấy về
 2400. Đi mô mà nỏ thấy về
 2401. Đi mô nỏ biết đi mô
 2402. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 2403. Đi ngang cất miệng muốn chào
 2404. Đi ngang giữa bãi cát vàng
 2405. Đi ngang lên mũi xa kỳ
 2406. Đi ngang lò mía thơm đường
 2407. Đi ngang nghe khói hương bay
 2408. Đi ngang nghe tiếng em than
 2409. Đi ngang nghiêng nón không chào
 2410. Đi ngang nhà má tay tôi xá, chân tôi quỳ
 2411. Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn
 2412. Đi ngang qua đình lột nón chào thần
 2413. Đi ngang qua ngõ ba lần
 2414. Đi ngang thấy búp hoa đào
 2415. Đi ngang thấy búp hoa sen
 2416. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 2417. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 2418. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 2419. Đi ô chả biết đi ô
 2420. Đi ô chẳng biết cầm ô
 2421. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 2422. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 2423. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 2424. Đi qua nghe tiếng em reo
 2425. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 2426. Đi qua thấy cảnh tưng bừng
 2427. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 2428. Đi qua trước cửa nhà thờ
 2429. Đi qua trước cửa vườn đào
 2430. Đi ra chơi nước nghiêng trời
 2431. Đi ra đồng đất nước người
 2432. Đi ra đường soi gương đánh sáp
 2433. Đi ra gặp bạn giữa đường
 2434. Đi ra tưởng vóc đại hồng
 2435. Đi thì mỏi gối trối lề
 2436. Đi thời nhớ vợ nhớ con
 2437. Đi tu cho trọn đi tu
 2438. Đi tu nỏ thấy ở chùa
 2439. Đi tu Phật bắt ăn chay
 2440. Đi về quyết liệu làm sao
 2441. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 2442. Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
 2443. Điếc không sợ súng
 2444. Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ
 2445. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 2446. Điếu này là điếu của ai?
 2447. Điếu này là điếu xuân tình
 2448. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 2449. Đình đám người, mẹ con ta
 2450. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 2451. Đo bò làm chuồng
 2452. Đó buồn đây nỏ vui chi
 2453. Đò chèo sông Hương tiếng hò văng vẳng
 2454. Đó chê đây, đây càng lịch sự
 2455. Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
 2456. Đò công một chuyến năm tiền
 2457. Đò dọc phải tránh đò ngang
 2458. Đò dọc rồi lại đò ngang
 2459. Đó đà được chốn giàu sang
 2460. Đó đây có vợ có chồng
 2461. Đò đầy đông khách khoan sang
 2462. Đò đầy không xuống sợ trưa
 2463. Đó đây trước lạ sau quen
 2464. Đó đây xa lạ chi nhau
 2465. Đò đưa cô Tấn cô Tần
 2466. Đò đưa đò đậu mặc đò
 2467. Đò đưa là chốn gian nguy
 2468. Đò đưa một chuyến năm tiền
 2469. Đò đưa sông Vệ nghênh ngang
 2470. Đò đưa tới bến đò ngừng
 2471. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 2472. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 2473. Đò này thiếp chẳng dám sang
 2474. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 2475. Đó ngọc thì đây cũng ngà
 2476. Đò ơi có nhớ bến không?
 2477. Đò ra giữa phá giữa vời
 2478. Đò ra nước mặn có ngời
 2479. Đò sao đò có không đưa?
 2480. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 2481. Đò tôi ở bến sông Dâu
 2482. Đó trai đây cũng là trai
 2483. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
 2484. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 2485. Đó vàng đây cũng kim ngân
 2486. Đó với đăng anh kêu rằng một họ
 2487. Đó với đây như cây tạo hoá
 2488. Đoá phù dung nở chung vườn ngự
 2489. Đoạn kết
 2490. Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than
 2491. Đói ăn thịt chó nấu giềng
 2492. Đói ăn vụng, túng làm liều
 2493. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 2494. Đói cho sạch, rách cho thơm
 2495. Đói cơm hơn kẻ no rau
 2496. Đói cơm rách áo mà gầy
 2497. Đói lòng ăn bát cháo môn
 2498. Đói lòng ăn đọt chuối ri
 2499. Đói lòng ăn hột chà là
 2500. Đói lòng ăn khế xót xa
 2501. Đói lòng ăn khế, ăn sung
 2502. Đói lòng ăn lá rau lu
 2503. Đói lòng ăn một quả sung
 2504. Đói lòng ăn nắm lá sung
 2505. Đói lòng ăn nửa quả sim
 2506. Đói lòng ăn trái khổ qua
 2507. Đói lòng ăn trái ổi non
 2508. Đói lòng ăn trái thanh yên
 2509. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 2510. Đói lòng miệng vẫn còn tươi
 2511. Đói no một vợ một chồng
 2512. Đói thì ăn cơm lại no
 2513. Đói thì ăn nắm cám rang
 2514. Đói thì ăn ngô ăn khoai
 2515. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
 2516. Đói thì đầu gối phải bò
 2517. Đói thì nặng mặt sa mày
 2518. Đói thì thèm thịt thèm xôi
 2519. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 2520. Đòn gánh cho cong
 2521. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 2522. Đóng cửa đi ăn mày
 2523. Đong đầy bán vơi
 2524. Đòng đong vui đạo đòng đong
 2525. Đố ai bắt trạch đằng đuôi
 2526. Đố ai bẻ nạng chống trời
 2527. Đố ai bến Sét mấy người
 2528. Đố ai biết đá mấy hòn
 2529. Đố ai biết lúa mấy cây
 2530. Đố ai biết rết mấy chân
 2531. Đố ai bưng kín miệng bình
 2532. Đố ai đếm được đá ngầm
 2533. Đố ai đốt cháy ao bèo
 2534. Đố ai khéo nặn khéo rèn
 2535. Đố ai lặn xuống vực sâu
 2536. Đố ai lên cõi ông trăng
 2537. Đố ai lên võng đừng đưa
 2538. Đố ai lượm đá quăng trời
 2539. Đố ai nắm cát lên hòn
 2540. Đố ai quăng đá qua sông
 2541. Đố ai tát bể cấy quỳ
 2542. Đố ai tát bể Đông Khê
 2543. Đố ai tát giếng tìm kim
 2544. Đố ai tìm vảy con cá trê vàng
 2545. Đố anh chi đứng, chi quỳ
 2546. Đố anh chi sắc hơn dao
 2547. Đố anh chừa được rượu tăm
 2548. Đố anh dưới âm phủ có mấy vua
 2549. Đố anh đi học không thầy
 2550. Đố anh đố cả người bày
 2551. Đố bay biết biển bao sâu
 2552. Đố bay biết miếng chi ngon
 2553. Đố em đi đến sông Ngân
 2554. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 2555. Độc bình chưng trước tam sơn
 2556. Đôi anh đi đôi bên đường
 2557. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 2558. Đôi ba, đôi ba, tuổi cô mình còn chừng độ đôi ba
 2559. Đôi bên bác mẹ thì già
 2560. Đôi bên bác mẹ tư tề
 2561. Đôi bên bác mẹ tương tề
 2562. Đôi bên cửa máng song kề
 2563. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 2564. Đôi bên thung cỗi huyên già
 2565. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 2566. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 2567. Đôi cô vác gậy chòi đào
 2568. Đôi duyên ta như loan với phượng
 2569. Đối địch thì dịch lại đây (I)
 2570. Đối địch thì dịch lại đây (II)
 2571. Đổi đời khăn áo lòng thòng
 2572. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 2573. Đôi hồi dan díu vì duyên
 2574. Đồi mô cao bằng đồi danh vọng
 2575. Đội ơn chín chữ cù lao
 2576. Đổi quần đổi áo thời hay
 2577. Đôi ta ăn một quả cau
 2578. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 2579. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 2580. Đôi ta bên bàn án giao lân
 2581. Đôi ta cách một con sông
 2582. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 2583. Đôi ta cân sắc cân tài
 2584. Đôi ta chẳng đặng sum vầy
 2585. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 2586. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 2587. Đôi ta chích huyết ăn thề
 2588. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 2589. Đôi ta đã kết lời nguyền
 2590. Đôi ta đã quyết một bề
 2591. Đôi ta đã quyết thì liều
 2592. Đôi ta đã thốt lời thề
 2593. Đôi ta đã trót lời thề
 2594. Đôi ta đứng lại song song
 2595. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 2596. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 2597. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 2598. Đôi ta giấy trắng một tờ
 2599. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 2600. Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
 2601. Đôi ta là nghĩa tao khang
 2602. Đôi ta là nợ là tình
 2603. Đôi ta là phận đôi ta
 2604. Đôi ta lấm tấm hoa nhài
 2605. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 2606. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 2607. Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê
 2608. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 2609. Đôi ta nặng một chữ tình
 2610. Đôi ta như bấc như dầu
 2611. Đôi ta như bộ chén chung
 2612. Đôi ta như bộ con cờ
 2613. Đôi ta như cá lờn mơn
 2614. Đôi ta như cái dây lưng
 2615. Đôi ta như cái đòng đòng
 2616. Đôi ta như cánh hoa đào
 2617. Đôi ta như chỉ mới xe
 2618. Đôi ta như chỉ xe ba
 2619. Đôi ta như chỉ xe mười
 2620. Đôi ta như chỉ xe trăm
 2621. Đôi ta như chỉ xe tư
 2622. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 2623. Đôi ta như chim từ quy
 2624. Đôi ta như cóc me tường
 2625. Đôi ta như con một nhà (I)
 2626. Đôi ta như con một nhà (II)
 2627. Đôi ta như cúc với khuy
 2628. Đôi ta như đá với dao
 2629. Đôi ta như điểu đậu trên nhành
 2630. Đôi ta như đũa tre non
 2631. Đôi ta như đũa trong kho
 2632. Đôi ta như đũa trong so
 2633. Đôi ta như gậy chống rèm
 2634. Đôi ta như khoá với chìa
 2635. Đôi ta như lúa đòng đòng
 2636. Đôi ta như lụa gặp đào
 2637. Đôi ta như lúa phơi màu
 2638. Đôi ta như lửa mới nhen
 2639. Đôi ta như mạ mới gieo
 2640. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 2641. Đôi ta như nghệ với gừng
 2642. Đôi ta như ngọn nhang trần
 2643. Đôi ta như nước một chum
 2644. Đôi ta như quế trong ngăn
 2645. Đôi ta như rắn liu điu
 2646. Đôi ta như rắn với rồng
 2647. Đôi ta như ruộng năm sào
 2648. Đôi ta như thể con bài
 2649. Đôi ta như thể con tằm
 2650. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 2651. Đôi ta như thể đôi chim
 2652. Đôi ta như thuỷ với ngư
 2653. Đôi ta như tượng mới tô
 2654. Đôi ta như vợ với chồng
 2655. Đôi ta ở đất làm thừng
 2656. Đôi ta phải lòng nhau rồi
 2657. Đôi ta quấn quít tơ vương
 2658. Đôi ta thề chắc một lời
 2659. Đôi ta thời cứ đôi ta
 2660. Đôi ta thương lén thương thầm
 2661. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 2662. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 2663. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 2664. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 2665. Đôi ta vợ cấy chồng cày
 2666. Đôi tay cầm con dao vàng
 2667. Đôi tay cầm đôi dao cau
 2668. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 2669. Đôi tay cầm đôi quả bòng
 2670. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (I)
 2671. Đôi tay nâng lấy cơi trầu (II)
 2672. Đôi tay nâng lấy đồng tiền
 2673. Đôi tôi như mạ mới gieo
 2674. Đôi tôi quyết lấy người này
 2675. Đôi triếc con đưới con côi
 2676. Đồn anh đi chợ đã tinh
 2677. Đồn anh đi nghề đã tinh
 2678. Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài
 2679. Đồn chàng là bậc văn nhân
 2680. Đồn đây có đôi chim hồng
 2681. Đồn đây có đôi chim quy
 2682. Đồn đây có gái hát tài
 2683. Đồn đây có gái kén chồng
 2684. Đồn đây có gái má đào
 2685. Đồn đây có gái má hồng
 2686. Đồn đây có nhánh hoa mai
 2687. Đồn đây đãi cát ra vàng
 2688. Đồn đây là chốn Đào Nguyên
 2689. Đồn em hay truyện Thuý Kiều
 2690. Đồn rằng Án Đổ lắm chè
 2691. Đồn rằng cá uốn thân cây
 2692. Đồn rằng cấy lũ thì vui
 2693. Đồn rằng chợ Huyện vui thay
 2694. Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
 2695. Đồn rằng kẻ Lạng vui thay
 2696. Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau
 2697. Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
 2698. Đồn rằng núi Trạn lắm công
 2699. Đồn rằng quan tướng có danh
 2700. Đồn rằng sông cái bắc cầu
 2701. Đồn rằng trong Huế vui thay
 2702. Đồn rằng Văn Điển vui thay
 2703. Đồn rằng: Cổ Định mở hội chợ Nưa
 2704. Đồn Tây đãi cát ra vàng
 2705. Đôn Thư ăn nói có duyên
 2706. Đồn vui sai thú đi thăm
 2707. Đồng ăn đồng gửi cho chồng
 2708. Đông Ba ít đất nhiều nhà
 2709. Đông Ba, Gia Hội, hai cầu
 2710. Đông bắc thì dựa vũng Chùa
 2711. Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
 2712. Đông chết se, hè chết lụt
 2713. Đồng Cống đan rọ, đan sàng
 2714. Đống Đa ghi để lại đây
 2715. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  3
 2716. Đổng Hồ bút phú
  1
 2717. Đồng hồ còn có khi sai
 2718. Đông hồ sai vì bởi sợi dây thiều
 2719. Đồng hồ treo
 2720. Đồng hồ vội trở sang canh
 2721. Đông ken cho rét quăn da
 2722. Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
 2723. Đồng Lầm có vải nâu non
 2724. Đồng nào đồng chẳng có chim
 2725. Đồng nào đồng nỏ có chim
 2726. Đồng nát thì về cầu Nôm
 2727. Đông tay hơn hay làm
 2728. Đồng tâm son sắt với nhau
 2729. Đông Thành là mẹ là cha
 2730. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 2731. Đồng tiền chinh mua vội mua vàng
 2732. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 2733. Đồng tiền không phấn, không hồ
 2734. Đồng tiền liền khúc ruột
 2735. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
 2736. Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng
 2737. Đồng Trì ăn ốc ăn trai
 2738. Động trời biển mới dậy theo
 2739. Đồng vung ơi hỡi đồng vung
 2740. Đốt đèn thì phải khêu tim
 2741. Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm
 2742. Đốt than nướng cá cho vàng
 2743. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 2744. Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên
 2745. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 2746. Đời cha cho chí đời con
 2747. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 2748. Đời cha đi hái hoa người
 2749. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 2750. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 2751. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 2752. Đợi chờ
 2753. Đợi chờ ba bốn năm ni
 2754. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 2755. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 2756. Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
 2757. Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết dạ
 2758. Đời mạt kiếp, sao anh không thấy
 2759. Đời mô cơ cực như ni
 2760. Đời nào bánh đúc có xương
 2761. Đời này lắm kẻ nói khoe
 2762. Đời nay nhiều kẻ trọng tiền
 2763. Đợi ngày hăm ba tháng ba
 2764. Đời người có một gang tay
 2765. Đời người được mấy gang tay
 2766. Đời người sống mấy gang tay
 2767. Đời ông cho chí đời cha
 2768. Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
 2769. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
 2770. Đời xưa kén những con dòng
 2771. Đời xưa quả báo còn chầy
 2772. Đời xưa trả báo còn lâu
 2773. Đờn cầm ai nỡ đứt dây
 2774. Đờn cò lên trục kêu vang
 2775. Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
 2776. Đờn kêu tích tịch tình tang
 2777. Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo
 2778. Đù cha đứa bảo ta già
 2779. Đu đủ tía, dền dền cũng tía
 2780. Đu Tiên mới dựng năm nay
 2781. Đua chen thu cúc xuân đào
 2782. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 2783. Đua nhau chăm việc cấy cày
 2784. Đũa tre một chiếc khó cầm
 2785. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 2786. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 2787. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 2788. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 2789. Đục cùn thì giữ lấy tông
 2790. Đục đến chạm, thì chạm đến khăng
 2791. Đục nước thời mới béo cò
 2792. Đục thì cũng nước giữa dòng
 2793. Đùng đùng ngựa chạy qua truông
 2794. Đuổi con vào đám giỗ
 2795. Đưa anh hai chữ ra vời
 2796. Đưa anh ra tới làng Hồ
 2797. Đưa anh về Quảng em lo
 2798. Đưa chàng một bát ngô rang
 2799. Đưa em cho tới bến đò
 2800. Đưa em cho tới rạch Chanh
 2801. Đưa em về tới ngoài sân
 2802. Đưa lên ta ví cho đồng
 2803. Đưa lên ta ví dăm ba
 2804. Đứa nào có tội thời lo
 2805. Đưa nhau giọt lệ không ngừng
 2806. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 2807. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 2808. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 2809. Đưa thư không thấy đưa sang
 2810. Đức Thọ gạo trắng nước trong
 2811. Đức vua Thành Thái lên ngôi
 2812. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
 2813. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 2814. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 2815. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
 2816. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 2817. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 2818. Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
 2819. Đừng chê em xấu, em đen
 2820. Đừng chê tôi xấu, tôi già
 2821. Đừng có chắc lắm ai ơi
 2822. Đừng có chết mất thì thôi (I)
 2823. Đừng có chết mất thì thôi (II)
 2824. Đừng còn ỷ sắc khoe hương
 2825. Đứng đây quyết đợi một thì
 2826. Đừng để cho phân rẽ bá tòng
 2827. Đừng đi đường ấy mà xa
 2828. Đứng gần bên anh đôi chuỗi lên màu
 2829. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 2830. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng
 2831. Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
 2832. Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
 2833. Đừng lo cái áo cụt tay
 2834. Đừng nài lương giáo khác dòng
 2835. Đừng tham của rẻ, của ôi
 2836. Đừng tham nhà ngói bức bàn
 2837. Đừng tham nón tốt, dột mưa
 2838. Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi
 2839. Đừng thấy em bé mà chòng
 2840. Đừng thấy miếu rách mà khinh
 2841. Đừng tin cái bụng đờn bà
 2842. Đừng về đường ấy cho xa
 2843. Đứng xa coi thể là tiên
 2844. Đứng xa hỏi với ông trăng
 2845. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 2846. Đứng xa nghe tiếng em hò
 2847. Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây
 2848. Đứng xa thấy dạng em cười
 2849. Được bạn thì lại bỏ bè
 2850. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 2851. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 2852. Được chữ tình mà quên chữ hiếu
 2853. Được chữ trung mất dùng chữ hiếu
 2854. Được làm vua, thua làm giặc
 2855. Được lòng ta xót xa lòng người
 2856. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 2857. Được mùa chê gạo vô hơi
 2858. Được mùa chớ phụ môn khoai
 2859. Được mùa cơm những tám xoan
 2860. Được mùa lúa, úa mùa cau
 2861. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 2862. Được mùa thày chùa no bụng
 2863. Được như lời nói anh mừng
 2864. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 2865. Được như lời nói em ơi
 2866. Được như lời nói không sai
 2867. Đường bạn kim duyên ơi
 2868. Đường cũ anh chớ rấp gai
 2869. Đường dài mới biết ngựa hay
 2870. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 2871. Đường dài ngựa chạy cát bay (I)
 2872. Đường dài ngựa chạy cát bay (II)
 2873. Đường dài ngựa chạy kiêu sa
 2874. Đường đi cả lách với lau
 2875. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 2876. Đường đi chín xã sông con
 2877. Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
 2878. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 2879. Đường đi không tới nửa ngày
 2880. Đường đi lên lận đận lịu địu
 2881. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 2882. Đường đi loanh quanh léo quéo
 2883. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 2884. Đường đi những lách cùng lau
 2885. Đường đi những suối cùng khe
 2886. Đường đi quanh quất ruột dê
 2887. Đường đi trên chợ dưới đò
 2888. Đường đi trên suối dưới đầm
 2889. Đường đi xa trạm ngái cung
 2890. Đường đời cách trở non sông
 2891. Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát
 2892. Đương khi bếp tắt cơm sôi
 2893. Đường không đi sao biết
 2894. Đường lên Mường Lễ bao xa
 2895. Đường lên xứ Lạng bao xa
 2896. Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
 2897. Đường này anh vẫn đi qua
 2898. Đường này em vẫn đi qua
 2899. Đường ở cửa miệng
 2900. Đường quan đá đổ đá lát
 2901. Đường quan và rộng và dài
 2902. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 2903. Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
 2904. Đường tàu nước chảy hai mương
 2905. Đường trơn trợt gượng đi kẻo té
 2906. Đường trường cách trở nước non
 2907. Đường trường cát nóng truông xa
 2908. Đường trường nước chảy như reo
 2909. Đường về Đông Việt loanh quanh
 2910. Đường về Kiếp Bạc bao xa
 2911. Đường về xứ Bắc còn xa
 2912. Đường về xứ Lạng mù xa
 2913. Đường vô xứ Huế quanh quanh
 2914. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
 2915. Đường xa đi có một mình
 2916. Đường xa đi gấp lại gần
 2917. Đường xa hộp bạc khay vàng
 2918. Đường xa mượn ngựa mà đi
 2919. Đường xa nhân ngãi nào xa
 2920. Đường xa ơi hỡi đường xa
 2921. Đường xa tôi mới tới đây
 2922. Đường xa xa lắm ai ơi
 2923. Đường xa xa thật là xa
 2924. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 2925. Đứt gióng anh phải tạm choàng
 2926. Đứt tay hay thuốc
 2927. Đứt tay một chút còn đau
 2928. E khi thắm lạt vàng phai
 2929. E mai em nói không thương
 2930. Em bán chi dưới bợ trên tràn
 2931. Em buôn chi có bị, có cân
 2932. Em buôn chi có sọt có giành
 2933. Em buôn chi rồi lại bán chi
 2934. Em buôn trầu kể mớ bán trăm
 2935. Em buồn vì đã lỡ duyên
 2936. Em cầm cái đấu đi đong
 2937. Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ
 2938. Em chả tham nhà ngói tày đình
 2939. Em chẳng lo cốt rụi xương tàn
 2940. Em chồng ở với chị dâu
 2941. Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề
 2942. Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu
 2943. Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
 2944. Em có chồng không bỏ nghĩa anh
 2945. Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
 2946. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
 2947. Em có chồng rồi như lúa đổ vào kho
 2948. Em có chồng rồi như ngựa có cương
 2949. Em có chồng rồi như ngựa đủ yên
 2950. Em có chồng rồi tu phận, tu duyên
 2951. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 2952. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 2953. Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng
 2954. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 2955. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 2956. Em còn bé dại thơ ngây (I)
 2957. Em còn bé dại thơ ngây (II)
 2958. Em còn buôn bán cõi này
 2959. Em cứ khóc đã đời đi em nhé
 2960. Em dầu có thác xuống suối vàng
 2961. Em đã thật lấy anh chưa?
 2962. Em đà thuận lấy anh chưa? (I)
 2963. Em đà thuận lấy anh chưa? (II)
 2964. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 2965. Em đã tỏ hết lời năn nỉ
 2966. Em đang dệt chiếu hồi văn
 2967. Em đang dệt vải quay tơ
 2968. Em đang giã gạo giong đèn
 2969. Em đang kéo vải dựa thềm
 2970. Em đang tựa cửa hiên mai
 2971. Em đâu biết
 2972. Em đây bé nhỏ chưa từng
 2973. Em đây bé nhỏ trẻ măng
 2974. Em đây chỉ mến người tài
 2975. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 2976. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 2977. Em đây là gái má đào
 2978. Em đây là gái năm con
 2979. Em đây như chiếc chuông vàng
 2980. Em đẹp như thể ông sao
 2981. Em đến đây xứ lạ quê người
 2982. Em đi anh bảo em rằng
 2983. Em đi đâu đào liễu một mình
 2984. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 2985. Em đi khắp bốn phương trời (II)
 2986. Em đi khắp trên chợ dưới sông
 2987. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 2988. Em đố anh chim chi không lông không cánh
 2989. Em đố anh từ nam chí bắc
 2990. Em đưa anh lên ga Thuận Lý
 2991. Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên
 2992. Em đừng bắc bậc làm cao
 2993. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 2994. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 2995. Em đừng cậy sắc, khoe hay
 2996. Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh
 2997. Em đừng thăm ván bán thuyền
 2998. Em đừng thấy lính mà khinh
 2999. Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành
 3000. Em đương dệt gấm thoi vàng
 3001. Em đương nít nếp xôi xôi
 3002. Em gặp anh đây, người đã nên người
 3003. Em gặp người nhu, em hỏi người nhu
 3004. Em hỏi anh trên trời có mấy vị
 3005. Em khoe em đẹp em giòn
 3006. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 3007. Em khôn em ở trong bồ
 3008. Em không chào thì ra câu tình tệ
 3009. Em không lấy chồng thì thua chúng kém bạn
 3010. Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình
 3011. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 3012. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
 3013. Em không tham nhà ngói huê tà
 3014. Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
 3015. Em không thương chi tài sắc của người
 3016. Em là chút phận thuyền quyên
 3017. Em là con gái Bát Qua
 3018. Em là con gái chợ Cơ
 3019. Em là con gái có chồng
 3020. Em là con gái cửa dinh
 3021. Em là con gái đến thì
 3022. Em là con gái đồng trinh
 3023. Em là con gái Đường Trong
 3024. Em là con gái kẻ Đằng
 3025. Em là con gái Kẻ Mơ
 3026. Em là con gái kẻ Ngâu
 3027. Em là con gái khuê phòng
 3028. Em là con gái lỡ thì
 3029. Em là con gái nạ dòng
 3030. Em là con gái nhà ai (I)
 3031. Em là con gái nhà ai (II)
 3032. Em là con gái nhà Diêm
 3033. Em là con gái nhà giàu (I)
 3034. Em là con gái nhà giàu (II)
 3035. Em là con gái nhà giàu (III)
 3036. Em là con gái nhà nghèo (I)
 3037. Em là con gái nhà nghèo (II)
 3038. Em là con gái nhà quê
 3039. Em là con gái nữ nhi
 3040. Em là con gái Phú Khê
 3041. Em là con gái Phủ Từ
 3042. Em là con gái Phụng Đình
 3043. Em là con gái Phụng Thiên
 3044. Em là con gái tỉnh Nam
 3045. Em là con gái tổng trên
 3046. Em là con gái xứ Nam
 3047. Em là con gái, em có hai bến sông
 3048. Em là con út nhất nhà
 3049. Em là gái út ông trời
 3050. Em là giàn cho mướp nó leo
 3051. Em là thân phận nữ nhi
 3052. Em lập cảnh trồng ba
 3053. Em lấy chồng anh không có giận
 3054. Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
 3055. Em mà không lấy được anh
 3056. Em mai không thiệt như lời
 3057. Em may gối tai bèo một cặp
 3058. Em mất chồng em chả có lo
 3059. Em một khuyên anh bớt thảm
 3060. Em mở lời ra chào khách ngoài đường
 3061. Em muộn chồng tại số đào hoa
 3062. Em muốn hỏi bạn một lời
 3063. Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
 3064. Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn
 3065. Em nay chính thật ngai thờ
 3066. Em nay đi cấy đồng sâu
 3067. Em nay khăn khắn một lòng
 3068. Em nay là gái chưa chồng
 3069. Em nằm em nghĩ mà coi
 3070. Em ngã thì chị phải nâng
 3071. Em nghe anh tỏ lời này
 3072. Em nghe tin anh có vợ rồi
 3073. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 3074. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 3075. Em nghỉ cho chúng anh xuôi
 3076. Em nghiêng tai dưới gió
 3077. Em ngoan lấy phải chồng đần
 3078. Em ngồi dệt cửi trên khung
 3079. Em ngồi dệt gấm thêu hoa
 3080. Em ngồi dựa bóng dòm song
 3081. Em ngồi dựa chốn lầu hồng
 3082. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 3083. Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch
 3084. Em ngồi máy móc tương liên
 3085. Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
 3086. Em ngồi thềm giếng giặt tơ
 3087. Em ngồi vòi vọi trông chàng
 3088. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 3089. Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
 3090. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 3091. Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha
 3092. Em như bánh lá bóc trần
 3093. Em như bức tượng đang tô
 3094. Em như cá lẹp rút xương
 3095. Em như cá lượn đầu cầu
 3096. Em như cái búp hoa hồng
 3097. Em như cây quế giữa đồng
 3098. Em như cây quế giữa rừng
 3099. Em như cây quế trong nhà
 3100. Em như cây quế trong rừng
 3101. Em như chim nọ đang bay
 3102. Em như con cá giữa vời
 3103. Em như con cá rô kia lóc vũng trâu đằm
 3104. Em như con hạc trong chùa
 3105. Em như hòn cứt trôi sông
 3106. Em như một đoá hoa đào
 3107. Em như quả bí trên cây
 3108. Em như tấm vóc đại hồng
 3109. Em như tố nữ trong tranh (I)
 3110. Em như tố nữ trong tranh (II)
 3111. Em như trái phật thủ khác gì
 3112. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 3113. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 3114. Em nói với anh em thờ mẹ kính cha
 3115. Em nói với anh, như rựa chặt xuống đất
 3116. Em ôm bó mạ xuống đồng
 3117. Em ở sông dưới mới lên
 3118. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 3119. Em ơi anh bảo em này
 3120. Em ơi anh dặn em này
 3121. Em ơi chị bảo em này
 3122. Em ơi chớ khá bôn hành
 3123. Em ơi chớ lấy chồng nguồn
 3124. Em ơi chớ lấy quân buôn
 3125. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 3126. Em ơi dù ngái, dù gần
 3127. Em ơi đừng khóc chị yêu
 3128. Em ơi không lấy chồng đi
 3129. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 3130. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 3131. Em ơi thân thể anh đây
 3132. Em ơi, đôi ta đã lỡ dĩ ra rồi
 3133. Em ơi, em ở cho ngoan
 3134. Em ơi, lại đây chị dậy cái cách chê chồng
 3135. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
 3136. Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc
 3137. Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
 3138. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 3139. Em ra lấy chồng cách một cái phá
 3140. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 3141. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 3142. Em rằng em muốn đi buôn
 3143. Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
 3144. Em sợ
 3145. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 3146. Em tham đồng bạc hoa xoè
 3147. Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti
 3148. Em tham nơi quần rộng áo dài
 3149. Em thấy anh bé chớ sầu
 3150. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 3151. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 3152. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 3153. Em thấy anh em cũng muốn thương
 3154. Em thì đi cấy lấy công
 3155. Em thì đi cấy ruộng bông
 3156. Em thì trướng gấm màn là
 3157. Em thì vác cuốc thăm đồng
 3158. Em thời canh cửi trong nhà (I)
 3159. Em thời canh cửi trong nhà (II)
 3160. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 3161. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 3162. Em thương anh chẳng dám nói ra
 3163. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 3164. Em thương anh không dám thị thiềng
 3165. Em thương anh một chút mẹ già
 3166. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 3167. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 3168. Em thương anh ruột thắt gan bào
 3169. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 3170. Em thương anh, cha mẹ không cho
 3171. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 3172. Em thương còn bụng mẹ thầy
 3173. Em thương em những khóc thầm
 3174. Em thương không thương nỏ biết
 3175. Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay
 3176. Em toan tát bể cấy cần
 3177. Em tôi buồn ngủ buồn nghê
 3178. Em trao đôi đũa nhỏ
 3179. Em trèo đèo, em lặn suối
 3180. Em trông anh như cá trông sao
 3181. Em trông một đêm thành hai
 3182. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 3183. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 3184. Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
 3185. Em về anh có nhớ không
 3186. Em về bẻ lá giấu đây
 3187. Em về cắt rạ đánh tranh
 3188. Em về cho tốt dây tơ
 3189. Em về chong chóng mà ra
 3190. Em về chốn ấy làm chi
 3191. Em về dệt cửi trên khung
 3192. Em về dọn quán bán hàng
 3193. Em về đục núi lòn qua
 3194. Em về em hỏi mẹ cha
 3195. Em về em lại ra ngay
 3196. Em về giã gạo ba trăng
 3197. Em về giục mẹ cùng thầy
 3198. Em về kẻ bể với anh
 3199. Em về Kẻ Chợ em coi
 3200. Em về không lẽ anh đưa
 3201. Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
 3202. Em về mua thuốc nhuộm răng
 3203. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 3204. Em về nhớ phố nhớ phường
 3205. Em về sao được mà về
 3206. Em về sắm sọt buôn chè
 3207. Em về tát bể trồng hoa
 3208. Em về thăm kiểng viếng quê
 3209. Em về Thu Vích làm chi
 3210. Em về thưa lại mẹ hay
 3211. Em về thưa mẹ cùng cha
 3212. Em về thưa mẹ cùng thầy
 3213. Em về thưa với mẹ cha (I)
 3214. Em về thưa với mẹ cha (II)
 3215. Em về thưa với mẹ cha (III)
 3216. Em về thưa với mẹ thầy
 3217. Em về thưa với mẹ với cha
 3218. Em về thưa với thung huyên
 3219. Em về tu bổ chùa chiền
 3220. Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
 3221. Em xin cái quạt nhài đồng
 3222. Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang
 3223. Em...
 3224. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 3225. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 3226. Éo le chi, chê bách khách tình
 3227. Éo le khôn khéo đặt bày
 3228. Eo truông cách trở khó qua
 3229. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 3230. Ếch kêu dưới đám tre xanh
 3231. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
 3232. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 3233. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 3234. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 3235. Gá duyên không được thì thôi
 3236. Gà đã giục khách anh hùng
 3237. Gà già khéo ướp lại tơ
 3238. Gà hồ nấu với măng mai
 3239. Gà khôn gà chẳng đá lang
 3240. Gà kia tốt mã tốt lông
 3241. Gà lên chuồng
 3242. Gà lôi đội lốt con công
 3243. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
 3244. Gà què ăn quẩn cối xay
  1
 3245. Gà ri
 3246. Gà tơ xào với mướp già
 3247. Gà về bới nát cỏ sân
 3248. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 3249. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (I)
 3250. Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)
 3251. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 3252. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 3253. Gái có chồng như gông đeo cổ
 3254. Gái có chồng như rồng có vây
 3255. Gái có con như bồ hòn có rễ
 3256. Gái có con như bồ hòn có rễ
 3257. Gái có công chồng chẳng phụ
 3258. Gái dở thèm của chua
 3259. Gái Dự Quần đẹp như hoa lý
 3260. Gái đâu có gái lạ đời
 3261. Gái đâu có gái lạ lùng (I)
 3262. Gái đâu có gái lạ lùng (II)
 3263. Gái đừng hay đến nhà trai
 3264. Gái đương xuân đi chợ hạ
 3265. Gái khôn tránh khỏi đò đưa
 3266. Gái không chồng như thuyền không lái
 3267. Gái không chồng như thuyền không lái
 3268. Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
 3269. Gái lỗ tai, trai con mắt
 3270. Gái mà chi, trai mà chi
 3271. Gái một con trông mòn con mắt (I)
 3272. Gái một con trông mòn con mắt (II)
 3273. Gái này là gái chả vừa
 3274. Gái ngoan làm quan cho chồng
 3275. Gái ngoan lấy được chồng khôn
 3276. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 3277. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 3278. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 3279. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 3280. Gái sao chồng đánh chẳng chừa
 3281. Gái tham tài, trai tham sắc
 3282. Gái thở dài, trai nằm sấp
 3283. Gái thương chồng đang đông buổi chợ
 3284. Gái tơ mà lấy chồng già
 3285. Gái trai cất giọng đêm hè
 3286. Gái trai xầm xì trò trè như cu đôi
 3287. Gai trong bụi ai vót mà nhọn
 3288. Gan khô ruột thắt chín từng
 3289. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 3290. Gánh cực mà đổ lên non
 3291. Gánh gánh gồng gồng
 3292. Gánh nặng mà đi đường vòng
 3293. Gạo chợ một tiền mười thưng
 3294. Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết
 3295. Gạo đâu mà nấu nồi mười
 3296. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 3297. Gáo vàng đem múc giếng Tây
 3298. Gàu lành ai nỡ trét chai
 3299. Gàu vàng mà múc giếng tiên
 3300. Gắng công kén hộ cốm Vòng
 3301. Gặp anh đáng lẽ không chào
 3302. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 3303. Gặp anh em đố mấy lời
 3304. Gặp anh em nở nụ cười
 3305. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 3306. Gặp anh giữa đỗi đường trơn
 3307. Gặp anh hỏi thiệt đôi lời
 3308. Gặp anh không ăn cũng no
 3309. Gặp anh không nỡ phân trần
 3310. Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào
 3311. Gặp chàng giữa hội đò đông
 3312. Gặp cơn trời đất thanh nhàn
 3313. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 3314. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 3315. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 3316. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 3317. Gặp đây anh nói anh thương
 3318. Gặp đây ăn một miếng trầu (I)
 3319. Gặp đây ăn một miếng trầu (II)
 3320. Gặp đây em xơi miếng trầu
 3321. Gặp đây hỏi khách má đào
 3322. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 3323. Gặp đời hải yến, hà thanh
 3324. Gặp em anh hỏi câu này
 3325. Gặp em ăn một miếng trầu
 3326. Gặp em giữa chốn đò đưa
 3327. Gặp em giữa chốn vườn đào
 3328. Gặp em giữa ngã ba đàng
 3329. Gặp em như cá gặp mồi
 3330. Gặp em thì gặp cho lâu
 3331. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 3332. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 3333. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 3334. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 3335. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 3336. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 3337. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 3338. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 3339. Gặp mình ta đố chuyện vui
 3340. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 3341. Gặp người bán tranh Tú Uyên mua về treo
 3342. Gặp nhau anh muốn tỏ tường
 3343. Gặp nhau chỉ có một lần
 3344. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 3345. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 3346. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 3347. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 3348. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 3349. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 3350. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 3351. Gặp nhau giữa quãng đường này
 3352. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 3353. Gặp nhau một chút nên duyên
 3354. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 3355. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 3356. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 3357. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 3358. Gặp tôi không hỏi không chào
 3359. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 3360. Gẫm mình chưa mấy xuân thu
 3361. Gẫm trong thế sự nực cười
 3362. Gần chùa chẳng được ăn xôi
 3363. Gần chùa gọi Bụt bằng anh
 3364. Gần chùa phong cảnh mọi đàng
 3365. Gần gương gần lược năng soi
 3366. Gần lửa rát mặt
 3367. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 3368. Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 3369. Gần nhà mà chẳng sang chơi
 3370. Gần nhà mà xa cửa ngõ
 3371. Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm
 3372. Gần nhà, xa ngõ
 3373. Gần sông cội mới ngã kề
 3374. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 3375. Gần thì rầy viếng mai thăm
 3376. Gần xa nao nức tưng bừng
 3377. Gập ghềnh đường hẹp cheo leo
 3378. Gập ghềnh hòn đá cheo leo
 3379. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (I)
 3380. Gập ghềnh nước chảy qua đèo (II)
 3381. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 3382. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 3383. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 3384. Ghe anh trở bến cắm sào
 3385. Ghe bàu dọn dẹp kéo neo
 3386. Ghe bầu trở lái về đông (I)
 3387. Ghe bầu trở lái về đông (II)
 3388. Ghe lên ghe xuống dầm dề
 3389. Ghe lui còn để dấu dằm
 3390. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 3391. Ghé vô thăm chút mẹ già
 3392. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 3393. Ghẹo cô sư
 3394. Ghét trai nấu cháo vịt le
 3395. Giã anh ở lại tôi bước ra đi
 3396. Gia bần trí tuệ không bần
 3397. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 3398. Giả đi thăm lúa ngoài đồng
 3399. Gia Định phú
 3400. Giả đò bắt ốc hái rau
 3401. Giả đò bị gậy đi xin
 3402. Giả đò buôn kén bán tơ
 3403. Giả đò mua khế bán chanh
 3404. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 3405. Giả đò xin một miếng trầu
 3406. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 3407. Già kén kẹn hom
 3408. Gia Lâm có đất Cổ Bi
 3409. Giã nay rồi lại giã mai
 3410. Già nhưng già dẻo già dai
 3411. Giã ơn ai có cây dừa
 3412. Giã ơn canh cải nấu gừng
 3413. Giã ơn em anh lui kịp nước
 3414. Giã ơn ông núi bà non
 3415. Giã quán nem ai thèm rượu lạt
 3416. Gia quyến nhà họ Mai lánh nạn
 3417. Già thì già tóc già tai
 3418. Già thì mỗi tuổi mỗi hèn
 3419. Già thời bế cháu bồng con
 3420. Già thời bế cháu đỡ con
 3421. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 3422. Giàn hoa bể cạn nước đầy
 3423. Giang Cao buôn gạo chợ Keo
 3424. Giáng Kiều bị ngược đãi giận bực bỏ đi
 3425. Giáng Kiều dùng phép tiên biến hoá
 3426. Giáng Kiều khuyên chồng tòng tiên
 3427. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 3428. Giang san gánh vác một mình
 3429. Giang sơn một cảnh đèo bòng
 3430. Giang sơn một gánh cất ngồi
 3431. Giang sơn một gánh chất đầy
 3432. Giang sơn một gánh cheo leo
 3433. Giang sơn phó mặc hàng mâm
 3434. Giang sơn thiếp gánh một mình
 3435. Giáo gươm cờ quạt tưng bừng
 3436. Giáo gươm cờ xí trùng trùng
 3437. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 3438. Giao Tự lắm bãi nhiều doi
 3439. Giáp, Ất, Bính là tam bất hạp
 3440. Giàu anh trong trứng giàu ra
 3441. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
 3442. Giàu bán chó, khó bán con
 3443. Giàu bên cửa ngõ không màng
 3444. Giàu cha giàu mẹ thì mừng
 3445. Giàu chi anh gạo đổ vô ve
 3446. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (I)
 3447. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa (II)
 3448. Giàu đâu mà đến tay ta
 3449. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 3450. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 3451. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 3452. Giàu người ba phủ Thanh Hoa
 3453. Giàu người ta ăn chả phụng nem công
 3454. Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa
 3455. Giàu người ta chẳng có tham
 3456. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 3457. Giàu như ai thì tôi không biết
 3458. Giàu như nậu đi xe cùng kiệu
 3459. Giàu như nậu sáng cơm chiều cá
 3460. Giàu như người ta ăn cơm với cá
 3461. Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
 3462. Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh
 3463. Giàu như người ta nghi môn màn cuốn
 3464. Giàu như người ta tam sự, ngũ sự
 3465. Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng
 3466. Giàu sang lắm kẻ đón chào
 3467. Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
 3468. Giàu sang phi nghĩa không màng
 3469. Giàu thì cơm cháo bổ lao
 3470. Giàu thì dãi vải tháng ba
 3471. Giàu thì nói một khôn mười
 3472. Giàu thì thịt cá cơm canh
 3473. Giàu trong làng trái duyên khôn ép
 3474. Giàu từ trong trứng giàu ra
 3475. Giày ban bóng loáng nuột nà
 3476. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 3477. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 3478. Giặc Tây đánh đến Cần Giờ
 3479. Giăng cung mà bắn con chim huỳnh
 3480. Giăng tay đón bạn truông mây
 3481. Giấc hoè giấc quế êm êm
 3482. Giậm chân ba tiếng kêu trời
 3483. Giậm chân đấm ngực kêu trời
 3484. Giậm chân xuống đất cái bon
 3485. Giận chồng mà chẳng bế con
 3486. Giận chồng xách gói ra đi
 3487. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 3488. Giận mà nói lại cho hay
 3489. Giận mình cắp nón ra đi
 3490. Giận thì nói vậy cho hoài
 3491. Giận trời xé váy ăn ai
 3492. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 3493. Giầu bán ló, khó bán con
 3494. Giầu con út, khó con út
 3495. Giấu đầu lại hở cánh tay
 3496. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 3497. Giầu về bạn, sang về vợ
 3498. Giấy rách phải giữ lấy lề
 3499. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 3500. Giẻ cùi tốt mã dài đuôi
 3501. Gieo cải cấy cần
 3502. Gieo mình vào chốn sập vàng
 3503. Giẹp như đầu cá chai
 3504. Giêng hai là gió chia vui
 3505. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 3506. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 3507. Giếng này là giếng cựu trào
 3508. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát
 3509. Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
 3510. Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi
 3511. Giếng sâu gàu xuống bấm boong
 3512. Giếng sâu lấp lại sao đầy
 3513. Giếng sâu thì phải thừng dài
 3514. Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát
 3515. Gió bay cầu thấp cầu cao
 3516. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 3517. Gió bên đông, động bên tây
 3518. Gió chiều nào bay theo chiều nấy
 3519. Gió chiều thổi héo ngọn dừa
 3520. Gió day thì mặc gió day
 3521. Gió đánh cành cau, gió đập cành cau
 3522. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 3523. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 3524. Gió đập cành đa
 3525. Gió đâu thổi mát sau lưng
 3526. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
 3527. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 3528. Gió đêm đông thổi lòn hang dế
 3529. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 3530. Gió đông nam một dải đồng điền
 3531. Gió đông nồm chiều hôm thổi lại
 3532. Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
 3533. Gió đưa bông lách bông lau
 3534. Gió đưa bụi chuối sau hè (I)
 3535. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 3536. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 3537. Gió đưa bụi chuối sau hè (IV)
 3538. Gió đưa bụi chuối te tàu
 3539. Gió đưa bụi hẹ thơm xa
 3540. Gió đưa bụi mía lùm tum
 3541. Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
 3542. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 3543. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 3544. Gió đưa cành liễu hiêu quằn
 3545. Gió đưa cành liễu quằn hiêu
 3546. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 3547. Gió đưa cành trúc la đà (I)
  1
 3548. Gió đưa cành trúc la đà (II)
 3549. Gió đưa cây cải về trời
 3550. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)
 3551. Gió đưa cây cúc ngã quỳ (II)
 3552. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 3553. Gió đưa cây cửu lý hương (II)
 3554. Gió đưa cây sậy nằm dài
 3555. Gió đưa cô Tấn cô Tần
 3556. Gió đưa cột phướn hao dầu
 3557. Gió đưa diều gió hội mây
 3558. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 3559. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 3560. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 3561. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 3562. Gió đưa gió đẩy mây đùa
 3563. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
 3564. Gió đưa lá chuối te tàu
 3565. Gió đưa lắt lẻo cái bầu
 3566. Gió đưa lắt lẻo cột chòi
 3567. Gió đưa liễu yếu mai cằn
 3568. Gió đưa mười tám lá me
 3569. Gió đưa mười tám lá xoài (I)
 3570. Gió đưa mười tám lá xoài (II)
 3571. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 3572. Gió đưa ổ dột ton ton
 3573. Gió đưa ông đội về kinh
 3574. Gió đưa ông đội về Tàu
 3575. Gió đưa tàu chuối tan tành
 3576. Gió đưa tàu lá tan tành
 3577. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 3578. Gió đưa tờ giấy lên mây
 3579. Gió đưa trái mít qua rào
 3580. Gió đưa trái mướp toòng teng
 3581. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 3582. Gió đưa trăng là trăng đưa gió
 3583. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
 3584. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
 3585. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
 3586. Gió đưa tùng bá xiêu liên
 3587. Gió đưa, đưa lướt chòm thông
 3588. Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ
 3589. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 3590. Gió heo may mía bay lên ngọn
 3591. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 3592. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)
 3593. Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (II)
 3594. Gió lên rồi căng buồm cho sướng
 3595. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
 3596. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 3597. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 3598. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
 3599. Gió mưa xào xạc lá xoài
 3600. Gió nam hây hẩy chiều hôm
 3601. Gió nam non thổi lòn hang chuột
 3602. Gió nam non thổi lòn hang dế
 3603. Gió nam thổi kiệt đêm trường
 3604. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 3605. Gió nam thổi xuống lò vôi
 3606. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 3607. Gió nồm là gió nồm nam
 3608. Gió nồm là gió nồm nôm
 3609. Gió sao gió mát trên đầu
 3610. Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng
 3611. Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt
 3612. Gió thổi là chổi trời
 3613. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
 3614. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
 3615. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
 3616. Gió từ hốc đá gió ra
 3617. Gió vàng hiu hắt đêm thanh
 3618. Gió vàng hiu hắt năm canh
 3619. Giỏi giang chớ vội khoe tài
 3620. Giọng đờn ai nghe đà hoà nhã
 3621. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 3622. Giơ tay anh hứng sương trời
 3623. Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ
 3624. Giơ tay khoát bạn khoan cười
 3625. Giơ tay trao miếng trầu cau
 3626. Giơ tay vít ngọn tre còng
 3627. Giở xem một chuyện phong tình
 3628. Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ
 3629. Giúp nhau khi đói mới hay
 3630. Giữ mình lại giữ cho người
 3631. Giữ sào mà đợi nước lên
 3632. Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác
 3633. Giữa đường đứt gánh tương tư
 3634. Giữa làng có cây đa xanh
 3635. Giữa làng có một cây đa
 3636. Giữa ngày mùng tám tháng tư
 3637. Giữa trời cây cả bóng cao
 3638. Giương cung mà bắn con cò
 3639. Giương cung sắp bắn phượng hoàng
 3640. Giường dọc mà trải chiếu ngang (I)
 3641. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
 3642. Giường lèo mà trải chiếu mây
 3643. Giường này ai trải chiếu đây?
 3644. Giường rộng thì ghé lưng vào
 3645. Gọi đò chẳng thấy đò sang
 3646. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 3647. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 3648. Gỗ kiền anh để đóng cày
 3649. Gỗ trắc đem lót ván cầu
 3650. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 3651. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 3652. Gối luôn một gối đôi đầu
 3653. Gối rơm theo phận gối rơm
 3654. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 3655. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 3656. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 3657. Gởi thơ em lậu bạn cười
 3658. Gởi thơ một bức
 3659. Gớm thay thời buổi Tây, Tàu
 3660. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 3661. Gừng già, gừng rụi, gừng cay
 3662. Gươm linh sút cán còn trành
 3663. Gươm linh treo trước bàn ông
 3664. Gươm vàng cắt đám cỏ hôi
 3665. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
 3666. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 3667. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 3668. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
 3669. Gương thề nỡ để bụi nhoà
 3670. Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó
 3671. Gương vỡ gương lại lành
 3672. Gương vỡ thì gương lại lành
 3673. Hạ giá thổ quan
 3674. Há miệng mắc quai
 3675. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (I)
 3676. Hà Nội ba mươi sáu phố phường (II)
 3677. Hà Nội năm cửa chàng ơi
 3678. Hà Nội như động tiên sa
 3679. Hà Sinh đến thăm bạn, Tú Uyên kể sự tình
 3680. Hà Sinh khuyên bạn không nên mơ tưởng hão
 3681. Hà sinh khuyên giải Tú Uyên
 3682. Hà Sinh nhắc lại chuyện Thánh Tông gặp tiên
 3683. Hà Thành đầu độc 1908
 3684. Hà tiện mà ăn cháo hoa
 3685. Hạc dời là xế non tùng
 3686. Hạc thời đối hổ, hạc đỗ nhành mai
 3687. Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh
 3688. Hai bên đứng lại hai hàng
 3689. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 3690. Hai bên hai dãy hàng hương
 3691. Hai bên hai dãy hàng trầm
 3692. Hai bên thầy mẹ song tuyền
 3693. Hai bên tranh lấy quả cầu
 3694. Hai bên, bên liễu bên đào
 3695. Hai chân leo đá đã mòn
 3696. Hải Dương tiết nghĩa có hai
 3697. Hai đám cưới long trọng
 3698. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
 3699. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
 3700. Hai đứa mình một lòng một bụng
 3701. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
 3702. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 3703. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
 3704. Hai hàng nước mắt rưng rưng
 3705. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
 3706. Hai má nàng trắng phau phau
 3707. Hai mươi hăm mốt chẳng chầy
 3708. Hai nách những lông xồm xồm
 3709. Hai ngang ba phết
 3710. Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi
 3711. Hải Phòng là chốn hữu tình
 3712. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 3713. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 3714. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 3715. Hai ta đã lỗi lời thề
 3716. Hai ta đã trót nặng tình
 3717. Hai ta đang nhớ đang thương
 3718. Hai ta đứng lại bưa ngang
 3719. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 3720. Hai ta hái củi một rừng
 3721. Hai ta làm bạn thong dong
 3722. Hai ta như áo mới may
 3723. Hai ta như cặp chim quyên
 3724. Hai ta như chỉ lộn vòng
 3725. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 3726. Hai ta như rượu với nem
 3727. Hai ta như sợi dây dài
 3728. Hai ta như trái đậu quyên
 3729. Hai ta sang một chuyến đò
 3730. Hai ta thề thốt giữa đàng
 3731. Hai ta thương chắc mần ri
 3732. Hai ta uống nước một bàu
 3733. Hai tay bụm cát đắp mồ
 3734. Hai tay bụm gạo vào nừng
 3735. Hai tay bưng cái rổ may
 3736. Hai tay bưng chén rượu đào
 3737. Hai tay bưng đọi chè Tàu
 3738. Hai tay cầm bốn tao nôi
 3739. Hai tay cầm bốn trái dưa
 3740. Hai tay cầm hai quả hồng
 3741. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 3742. Hai tay cầm tám gươm vàng
 3743. Hai tay che lấy mặt trời
 3744. Hai tay đeo bốn chiếc vòng
 3745. Hai tay ôm bản đàn kìm
 3746. Hai tay ôm bốn quả bòng
 3747. Hai tay ôm lấy ngang lưng
 3748. Hai tay ôm trái bưởi non
 3749. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 3750. Hai vai gánh nặng trìu trìu
 3751. Hải Vân bát ngát nghìn trùng
 3752. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 3753. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)
 3754. Ham chơi bỗng đứt dây đờn (II)
 3755. Ham chơi đờn thú năm dây
 3756. Ham giàu mà lấy đứa ngu
 3757. Hang hùm ai dám mó tay
 3758. Hang mai anh cũng muốn lòn
 3759. Hang sâu núi hiểm như vầy
 3760. Hàng vạn người chết vì Tây
 3761. Hàng xóm để chở một ngày
 3762. Hạnh Nguyên cải trang
 3763. Hạnh Nguyên cùng Mai sinh tự tình trên trùng đài
 3764. Hạnh Nguyên được đưa về nhà Châu bá Phù
 3765. Hạnh Nguyên trần tình với Châu phu nhân
 3766. Hạnh Nguyên tưởng nhớ Mai sinh
 3767. Hạnh Nguyên yết đền Tô Vũ
 3768. Hạnh Nguyên yết miếu Chiêu Quân
 3769. Hạnh phúc gia đình của hai họ Mai, Trần
 3770. Hát ả đầu
 3771. Hát bai, hai bát không no
 3772. Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng
 3773. Hát cho chó cắn bò lồng
 3774. Hát cho lở đất long trời
 3775. Hát dăm ba chuyện mà chơi
 3776. Hát đàn cho rạng đông ra
 3777. Hát đàn nam nữ đua xuân
 3778. Hát hố
 3779. Hát lên ta nhởi ta chơi
 3780. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 3781. Hát một đôi câu giải sầu tâm sự
 3782. Hát thanh đây hát với cùng
 3783. Hạt tiêu lâu năm là hạt tiêu sọ
 3784. Hạt tiêu nó bé nó cay
 3785. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 3786. Hay ăn thì lăn vào bếp
 3787. Hãy cho bền chí câu cua
 3788. Hãy còn bán tín bán nghi
 3789. Hay đi chợ để nợ cho con
 3790. Hay gì sãi vãi ở chùa
 3791. Hãy khoan cho thiếp xin thưa
 3792. Hay làm mà chẳng hay lo
 3793. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 3794. Hay nôm gặp bạn hôm nay
 3795. Hay ở, dở đi
 3796. Hay quần, hay áo, hay hơi
 3797. Hãy xem thuở trước đời đời
 3798. Hãy xin bớt giận làm lành
 3799. Hay xóc đĩa ông mời về
 3800. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 3801. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 3802. Hẩm duyên lấy phải chồng đần
 3803. Hèn mà làm bạn với sang
 3804. Hẹn với nước non
 3805. Hễ mà hoa quả được mùa
 3806. Hễ muốn ra con người tử tế
 3807. Hết gạo thì có Đồng Nai
 3808. Hết lời cặn kẽ chí tình
 3809. Hì hà hì hụi
 3810. Hịch con muỗi
 3811. Hiếm hoi con gái đầu lòng
 3812. Hiền thần phải trạch quân nhi sự
 3813. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử
 3814. Hiu hiu gió thổi đầu non
 3815. Hò chơi bên gái bên trai
 3816. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 3817. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 3818. Hò lên hai mái cho sòng
 3819. Họ Mãng nhận lời cầu hôn
 3820. Họ Sùng ngỏ lời thông gia với họ Mãng
 3821. Hoa Bụt mọc trước cửa chùa
 3822. Hoa cầu gặp hội hát xoang
 3823. Hoa cúc
 3824. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 3825. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 3826. Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
 3827. Hoa hồng sắp hái đến tay
 3828. Hoa hồng trông thật mĩ miều
 3829. Hoa kia còn có nhuỵ bông
 3830. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 3831. Hoa lục bình trôi riu ríu
 3832. Hoa lý là chị hoa lài
 3833. Hoa lý lịch là hoa lý hoè
 3834. Hoa lý lịch là hoa lý linh
 3835. Hoa lý nghìn dặm thơm xa
 3836. Hoa mai
 3837. Hoa mai
 3838. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 3839. Hoa mẫu đơn
 3840. Hoạ phước nan lượng
 3841. Hoa sen hoa khéo giữ màu
 3842. Hoa sen lai láng giữa hồ
 3843. Hoa sen mọc bãi cát lầm
 3844. Hoa sói mà gói xương sông
 3845. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
 3846. Hoa tàn hoa héo không tươi
 3847. Hoa tàn mà lại gặp sương
 3848. Hoa tàn vì bởi mất sương
 3849. Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng
 3850. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
 3851. Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
 3852. Hoa thơm giắt để mái hiên
 3853. Hoa thơm hoa ở trên cây
 3854. Hoa thơm lan cả vườn hồng
 3855. Hoa thơm mất nhị đi rồi (I)
 3856. Hoa thơm mất nhị đi rồi (II)
 3857. Hoa thơm mất nhị đi rồi (III)
 3858. Hoa thơm nở vắng trên đèo
 3859. Hoa thơm ong bướm đang mê
 3860. Hoa thơm ở chốn lầu cao
 3861. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng
 3862. Hoa thơm thơm lửng thơm lừng
 3863. Hoa thơm trồng dựa cành rào
 3864. Hoa thơm xuống đất cũng thơm
 3865. Hoa tươi trong độ gió đông
 3866. Hoa viên gặp Kim Trọng
 3867. Hoa xàu vì bởi mất sương
 3868. Hoa xuân có chủ ngăn rào
 3869. Hoài hơi mà đấm bị bông
 3870. Hoài hơi mà thổi bị bông
 3871. Hoài hơi ta nói với mày
 3872. Hoài lời mà nói với trâu
 3873. Hoài lời nói kẻ vô tri (I)
 3874. Hoài lời nói kẻ vô tri (II)
 3875. Hoài mồm ăn quả quít khô
 3876. Hoài phân mà đổ ruộng người
 3877. Hoài sơn mà gắn răng bừa
 3878. Hoài thân lấy chú thợ khay
 3879. Hoài tiên cho cú nó vò
 3880. Hoài tiền mua mía đánh khăng
 3881. Hoài tiền mua pháo đốt chơi
 3882. Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng
 3883. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
 3884. Hoàng Cương ăn ít đã no
 3885. Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
 3886. Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
 3887. Học đòi ăn ớt với gừng
 3888. Học hành ba chữ lem nhem
 3889. Học hành chữ nghĩa chi mi
 3890. Học hành thì ích vào thân
 3891. Học thầy chữ lại trả thầy
 3892. Học thầy không tầy học bạn
 3893. Học trò ăn vụng càng cua
 3894. Học trò đèn sách hôm mai
 3895. Học trò đi học đã về
 3896. Học trò học trỏ học trò
 3897. Học trò ngủ gật
 3898. Học trò thò lò mũi xanh
 3899. Học trò trong Quảng ra thi
 3900. Hỏi anh cây quế mấy chồi
 3901. Hỏi anh chìa khoá ai cầm
 3902. Hỏi anh chú bác những ai
 3903. Hỏi anh hà tính hà danh
 3904. Hỏi anh răng rứa mà buồn
 3905. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 3906. Hỏi anh tên họ những chi
 3907. Hỏi anh thề thốt với ai
 3908. Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa
 3909. Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)
 3910. Hỏi chàng học sách Kinh thi (II)
 3911. Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)
 3912. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 3913. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 3914. Hỏi chàng quê quán nơi đâu
 3915. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 3916. Hỏi cua, cua nói có
 3917. Hỏi muỗi
 3918. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 3919. Hỏi người chân đạp tay đưa
 3920. Hỏi người mặc áo thay vai
 3921. Hỏi rằng đi chết cho ai
 3922. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 3923. Hỏi thăm chú bán cót bán quynh
 3924. Hỏi thăm chuyện vãn ai bày
 3925. Hỏi thăm đó mấy chị em
 3926. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 3927. Hỏi vợ thì cưới liền tay
 3928. Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật
 3929. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 3930. Hòn đá hoa đặt cửa tam quan
 3931. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
 3932. Hòn đất mà biết nói năng
 3933. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 3934. Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác
 3935. Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
 3936. Hộ hôn điền thổ, vạn cổ chi thù
 3937. Hổ phụ sinh hổ tử
 3938. Hồ Quảng, hồ thiềng
 3939. Hồ sầu lại gượng làm tươi
 3940. Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp
 3941. Hồ trơn ngang nhỏ dệt đan
 3942. Hồ về chân lại đưa ngang
 3943. Hồi 01
 3944. Hồi 02
 3945. Hồi 03
 3946. Hội Gióng mồng tám tháng tư
 3947. Hồi hôm có bói ông thầy
 3948. Hồi khi mô ngõ ngắn hàng rào dài
 3949. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
 3950. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
 3951. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
 3952. Hồi nào bạn bảo ta gần
 3953. Hội nào cho bằng hội này
 3954. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
 3955. Hồi nào em nói ưng anh
 3956. Hồi nào em nói với chàng
 3957. Hồi nào giã gạo hai lần
 3958. Hồi nào lấy em, anh nói với em
 3959. Hồi nào một gối kề lưng
 3960. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
 3961. Hội này anh bắc em đông
 3962. Hồi nhỏ tôi ở với cô
 3963. Hồi vui, chút chút, thoa thoa
 3964. Hồi xưa ai biết ai đâu
 3965. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 3966. Hôm nay gặp buổi êm trời
 3967. Hôm nay lan huệ sánh bày
 3968. Hôm nay mười bốn mai rằm (I)
 3969. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 3970. Hôm nay ở đất nhà người
 3971. Hôm này sum họp trúc mai
 3972. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
 3973. Hôm nay tìm trốn nhân duyên
 3974. Hôm nay tứ hải giao tình
 3975. Hôm nay vui vẻ thế này
 3976. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
 3977. Hôm qua anh đến chơi nhà (II)
 3978. Hôm qua anh đi chợ giời
 3979. Hôm qua anh nằm nhà anh
 3980. Hôm qua dạo phố cầm khăn
 3981. Hôm qua dệt cửi thoi vàng
 3982. Hôm qua đi trước nhà nường
 3983. Hôm qua em mất cành sòi
 3984. Hôm qua tát nước đầu đình
  4
 3985. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
 3986. Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà
 3987. Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm
 3988. Hồn rằng hồn thác ban ngày
 3989. Hồn tôi là hồn con cua
 3990. Hồng Hà nước đỏ như son
 3991. Hồng nhan ai kém ai đâu
 3992. Hồng nhan đó chín đây mười
 3993. Hồng nhan như bát nước chè
 3994. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
 3995. Hột châu rớt xuống đĩa nghiên
 3996. Hột gạo trắng tinh, mù sương sa nó trổ
 3997. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 3998. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 3999. Hỡi ai đi ngược về xuôi
 4000. Hỡi ai đi trước kia ơi
 4001. Hỡi ai vết chiếu rành rành
 4002. Hỡi anh áo trắng quần là (I)
 4003. Hỡi anh áo trắng quần là (II)
 4004. Hỡi anh áo trắng vân vân
 4005. Hỡi anh Cả ơi! Anh như ngọc trúc dầy dầy
 4006. Hỡi anh đi đường cái quan (I)
 4007. Hỡi anh đi đường cái quan (II)
 4008. Hỡi anh đi đường cái quan (III)
 4009. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 4010. Hỡi anh đi ở trên bờ
 4011. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 4012. Hỡi anh thắt dây lưng điều
 4013. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 4014. Hỡi chàng đọc sách Hán Vương
 4015. Hỡi con vịt nước kia ơi
 4016. Hỡi cô cắt cỏ bên sông
 4017. Hỡi cô con gái bên bờ
 4018. Hỡi cô da đỏ má hồng
 4019. Hỡi cô đang gặt dưới đồng
 4020. Hỡi cô đi đường cái quan
 4021. Hỡi cô đội nón ba tầm
 4022. Hỡi cô đội nón quai thao
 4023. Hỡi cô đứng bên kia sông
 4024. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
 4025. Hỡi cô gánh nước chiều hôm
 4026. Hỡi cô gánh nước quang mây
 4027. Hỡi cô hát ống tối qua
 4028. Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng
 4029. Hỡi cô làm đỏm làm ve
 4030. Hỡi cô má phấn môi son
 4031. Hỡi cô mà thắt bao xanh
 4032. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 4033. Hỡi cô mặc yếm cổ xây
 4034. Hỡi cô mặc yếm hoa hiên
 4035. Hỡi cô mặc yếm hoa tầm
 4036. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
 4037. Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm
 4038. Hỡi cô yếm thắm bùa đeo
 4039. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
 4040. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 4041. Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)
 4042. Hỡi cô yếm thắm răng đen (II)
 4043. Hỡi cô yếm trắng kia là
 4044. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 4045. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 4046. Hơi đâu mà giận người dưng
 4047. Hơi đâu mà giận người dưng
 4048. Hỡi em ơi, nay chừ em đặng chốn cửa quyền
 4049. Hỡi hời ông trời kia ơi
 4050. Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng
 4051. Hỡi người bạn cũ quen ta
 4052. Hỡi người bạn cũ tri âm
 4053. Hỡi người đi cái ô đen
 4054. Hỡi người đi dép quai ngang
 4055. Hỡi người đi đường cái đê
 4056. Hỡi người đi ở bên bờ
 4057. Hỡi người kéo vải quay vành
 4058. Hỡi người mặc áo nâu bầm
 4059. Hỡi người mặc áo vàng vàng
 4060. Hỡi người quần trắng dây lưng thao
 4061. Hỡi người thục nữ kia ơi
 4062. Hỡi người tóc tốt xanh non
 4063. Hỡi người vác cuốc thăm đồng
 4064. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 4065. Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé
 4066. Hơn nhau tấm áo tấm quần
 4067. Hú hồn thiếu niên
 4068. Huê kia đua nở mùa xuân
 4069. Huê tàn bướm chẳng vãng lai
 4070. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 4071. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 4072. Hùm tha con lợn không sao
 4073. Hùng hoàng bắt rắn cặp nia
 4074. Hùng Sơn, Hồng Lĩnh tốt tươi
 4075. Huyện Nông cao nhất rừng Na
 4076. Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
 4077. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 4078. Hừ la vui vẻ thế này
 4079. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 4080. Hương miệt hành
  2
 4081. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 4082. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 4083. Hữu bằng tự viễn phương lai
 4084. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 4085. Hữu khách dược mã đáo tiền môn
 4086. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 4087. Hưu quan lục thập tự thọ
 4088. Hữu tình mà hoá vô tình
 4089. Hy vọng
 4090. Kẻ ở người đi
 4091. Kẻ về, người ở trông theo
 4092. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 4093. Kéo cưa lừa xẻ
 4094. Kéo dây
 4095. Kể chi trời rét đồng sâu
 4096. Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
 4097. Kể từ khi mới gặp nàng
 4098. Kể từ lính mộ ra đi
 4099. Kể từ mộ lính đi Tây
 4100. Kể từ ngày tôi lấy anh
 4101. Kể từ sông Vệ chợ Gò
 4102. Kềnh nghê vui thú kềnh nghê
 4103. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 4104. Khác máu tanh lòng
 4105. Khăn chầu, áo ngự xênh xang
 4106. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
  3
 4107. Khâu Khôn từ hôn bị bắt giam
 4108. Khen ai khéo đặt nên nghèo
 4109. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 4110. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 4111. Khéo thay công việc nhà quê
 4112. Khế với chanh một lòng chua xót
 4113. Khi anh mặt bủng da chì
 4114. Khi chưa cầu, luỵ trăm đàng
 4115. Khi con thương thầy mẹ không thương
 4116. Khi đầu thiếp tính đi về
 4117. Khi đi cửa Hội còn không
 4118. Khi đi giáo nỏ cầm tay
 4119. Khi đi thì bóng đang dài
 4120. Khi đi thì quế chưa trồng
 4121. Khi em chưa có chồng, anh nỏ dốc lòng gắn bó
 4122. Khi giàu chẳng có đỡ ai
 4123. Khi giận thì rầy thì la
 4124. Khi nên, trời cũng chiều người
 4125. Khi say một chén cũng say
 4126. Khi vui non nước cùng vui
 4127. Khi vui thì vỗ tay vào
 4128. Khi xưa ai biết ai đâu
 4129. Khi xưa anh ở cùng ai
 4130. Khi xưa đằm thắm muôn phần
 4131. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 4132. Khi xưa em ở với mẹ với cha
 4133. Khi xưa một hẹn thì nên
 4134. Khi xưa thiếp sáng ràng rạng như gương
 4135. Khó khăn ở quán ở lều
 4136. Khó mà biết lẽ, biết lời
 4137. Khó nghèo củi núi, rau non
 4138. Khó nghèo đòn gánh liền vai
 4139. Khó nghèo xé vạt vá vai
 4140. Khó than, khó thở, khó phân trần
 4141. Khoan khoan buông áo em ra
 4142. Khoan khoan bước tới thềm vàng
 4143. Khoan khoan chờ đợi em cùng
 4144. Khóc Cô Giang (I)
 4145. Khóc Cô Giang (II)
 4146. Khóc Lê Chiêu Thống
 4147. Khoe mình
 4148. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 4149. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 4150. Khôn ngoan ba chốn, bốn bề
 4151. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
 4152. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
 4153. Khôn ngoan qua cửa sông La
 4154. Khôn thế gian làm quan địa ngục
 4155. Khôn thì trong trí lượng ra
 4156. Khôn từ trong trứng khôn ra
 4157. Khôn với vợ, dại với anh em
 4158. Không ai tin tức, gởi bức thơ về
 4159. Không cha có chú ai ơi
 4160. Không chồng mà chửa mới ngoan
 4161. Không chồng trông dọc, trông ngang
 4162. Không có lửa sao có khói
 4163. Không con héo hon một đời
 4164. Không con, chó ỉa mả
 4165. Không đề
 4166. Không đi sợ mất bụng chồng
 4167. Không ham bịch lúa anh đầy
 4168. Không mẹ lẹ chân tay
 4169. Không nghe anh thì lỗi đạo tam tùng
 4170. Khổng thánh
 4171. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
 4172. Không thể nào yêu anh nhiều hơn
 4173. Không thiêng cũng thể bụt nhà
 4174. Không thương để thiếp lui ra
 4175. Không thương nỏ nói khi đầu
 4176. Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha
 4177. Không trơn mà trượt mới tài
 4178. Không ưa thì dưa có giòi
 4179. Khúc sông bên lở, bên bồi
 4180. Khuyên anh chăm chỉ nghề nho
 4181. Khuyên anh đi học em vâng
 4182. Khuyên anh đi lính cho ngoan
 4183. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
 4184. Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu
 4185. Khuyên con
 4186. Khuyến học
 4187. Khuyên người ăn ở
 4188. Khuyên nhà nho
 4189. Khuyến trẻ học hành
 4190. Kìa ai học sách thánh hiền
 4191. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 4192. Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền
 4193. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 4194. Kiếp sau đừng hoá ra người
 4195. Kiều đi thanh minh
 4196. Kiều gặp Thúc Sinh nơi Quan Âm các
 4197. Kiều mộng thấy Đạm Tiên
 4198. Kiều về nhà Tú Bà
 4199. Kiều về với Mã Giám Sinh
 4200. Kim đâm vào thịt thì đau
 4201. Kim Kiều ca trù
 4202. Kim Kiều tương tư
 4203. Kim vàng ai nỡ uốn câu
 4204. Kinh đô cũng có người rồ
 4205. Kính Tâm bị đòn
 4206. Kính Tâm bị làng tra hỏi
 4207. Kính Tâm nuôi con Thị Mầu
 4208. Kính Tâm siêu thăng thành phật Quan Âm
 4209. Kính Tâm viết thư dặn con rồi siêu thoát
 4210. Lá này gọi lá xoan đào
 4211. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 4212. Lá rụng về cội
 4213. Lá thắm đã trôi về bến khác
 4214. Lác đác mưa ngâu, sình sịch mưa ngâu
 4215. Lại đây anh hỏi cho rành
 4216. Lại vịnh Hán Cao Tổ
 4217. Làm chi cao cách rứa bạn mồ
 4218. Làm chi cho dạ ngập ngừng
 4219. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 4220. Làm dâu khó lắm em ơi
 4221. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 4222. Làm gì những thói đưa đong
 4223. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 4224. Làm khi lành để dành khi đau
 4225. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 4226. Làm người ăn tối lo mai
 4227. Làm người cho biết tiện tần
  1
 4228. Làm người mà chẳng biết suy
 4229. Làm người phải biết cương thường
 4230. Làm người suy chín xét xa
 4231. Làm người trước liệu hiếu thân
 4232. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 4233. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 4234. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 4235. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 4236. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 4237. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 4238. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 4239. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 4240. Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi
 4241. Làm thân con gái phải lo
 4242. Làm thì chẳng kém đàn ông
 4243. Làm trai chí ở cho bền
 4244. Làm trai cho đáng nên trai (I)
 4245. Làm trai cho đáng nên trai (II)
 4246. Làm trai cho đáng sức trai
 4247. Làm trai đi biển, đi sông
 4248. Làm trai giữ trọn ba giềng
 4249. Làm trai học sảy, học sàng
 4250. Làm trai lấy được vợ hiền
 4251. Làm trai lấy vợ Sơn Đông
 4252. Làm trai nết đủ trăm đường
 4253. Làm trai quyết chí tang bồng
 4254. Làm trai quyết chí tu thân
 4255. Làm trai rửa bát quét nhà
 4256. Làm trai rửa bát, quét nhà
 4257. Làng ta mở hội vui mừng
 4258. Làng ta phong cảnh hữu tình
 4259. Làng Vạc ăn cỗ ông nghè
 4260. Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho
 4261. Lao xao gà gáy rạng ngày
 4262. Lạy cha ba lạy một quỳ
 4263. Lạy trời cho cả gió lên
 4264. Lăm le muốn nhảy qua mương
 4265. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 4266. Lẳng lơ chết cũng ra ma
 4267. Lẳng lơ cho rách yếm ra
 4268. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
 4269. Lẳng lơ cũng một anh chồng
 4270. Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa
 4271. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 4272. Lắng nghe nàng nói như màu
 4273. Lắng tai nghe mẹ giãi bày
 4274. Lâm chữ nghèo ít kẻ vãng lai
 4275. Lầm than cực khổ thế này
 4276. Lập đông gió lạnh như đồng
 4277. Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
 4278. Lấy anh anh sắm sửa cho
 4279. Lấy anh ăn cháo hột đào
 4280. Lấy anh thì sướng hơn vua
 4281. Lấy chi đền ngãi mẹ chừ
 4282. Lấy chi trả thảo cho cha
 4283. Lấy chồng ăn những của chồng
 4284. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
 4285. Lấy chồng cờ bạc là tiên
 4286. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
 4287. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 4288. Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
 4289. Lấy chồng làm lẽ khổ thay
 4290. Lấy chồng thì phải theo chồng
 4291. Lấy chồng thợ mộc sướng sao
 4292. Lấy chồng Trịnh Mễ làm chi
 4293. Lấy chồng từ thuở mười ba
 4294. Lấy chồng từ thuở mười lăm
 4295. Lấy lính thì được ăn lương
 4296. Lấy nhau cho trọn đạo trời
 4297. Lậy trời mưa xuống
 4298. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 4299. Lễ vào quan như than vào lò
 4300. Lên chùa thấy Phật muốn tu
 4301. Lên non cho biết non cao
 4302. Lên non đón gió lấy trầm
 4303. Lên non mới biết non cao (I)
 4304. Lên non mới biết non cao (II)
 4305. Lên non thiếp cũng lên theo
 4306. Lên non tìm hòn đá trắng
 4307. Lên rừng hoá hổ, về đồng nội hoá long
 4308. Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
 4309. Lênh đênh chiếc giã giữa vời
 4310. Lênh đênh một chiếc thuyền tình
 4311. Lênh đênh nửa nước nửa dầu
 4312. Lênh đênh qua cửa Thần Phù
 4313. Lệnh ông không bằng cồng bà
 4314. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 4315. Liệu bề đát đặng thì đươn
 4316. Liệu bề thương được thì thương
 4317. Liệu cơm em gắp mắm ra
 4318. Liệu cơm gắp mắm
 4319. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 4320. Lính vua, lính chúa, lính làng
 4321. Lòng em đã quyết thi hành
 4322. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 4323. Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
 4324. Lòng ta ta đã chắc rồi
 4325. Lòng vả cũng như lòng sung
 4326. Lọt sàng xuống nia
 4327. Lỗ mũi mười tám gánh lông
  1
 4328. Lộc còn ẩn bóng cây tùng
 4329. Lỗi lầm vì cá trích ve
 4330. Lỡ lầm vào đất cao su
 4331. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 4332. Lời nói chẳng mất tiền mua
 4333. Lời nói không cánh mà bay
 4334. Lợn giò, bò bắp
 4335. Lớn vú bụ con
 4336. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
 4337. Lúa mùa thì cấy cho sâu
 4338. Lúa ngô là cô đậu nành
 4339. Lúc chia rẽ mỗi người mỗi ngả
 4340. Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn
 4341. Lúc khó thì chẳng ai màng
 4342. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
 4343. Lúng túng em ở trong phòng
 4344. Lụt nguồn trôi trái lòn bon
 4345. Lụt thì lút cả làng
 4346. Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt
 4347. Lư Kỷ hãm hại Mai công
 4348. Lư Kỷ, Hoàng Tung bị đón đánh
 4349. Lư Kỷ, HoàngTung bị chính pháp bêu đầu
 4350. Lư, Hoàng bị giao tam pháp xét
 4351. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 4352. Lựa được con dâu sâu con mắt
 4353. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 4354. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 4355. Lửa nhen vừa mới bén trầm
 4356. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 4357. Lửng lơ vừng quế soi thềm
 4358. Lược tình em chải trên đầu
 4359. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 4360. Lươn
 4361. Lươn ngắn lại chê trạch dài
 4362. Mạ chiêm ba tháng không già
 4363. Mạ non mà cấy đất liền
 4364. Má ơi con má hư rồi
 4365. Má ơi đừng đánh con đau
 4366. Má ơi đừng gả con xa
 4367. Mạ úa cây lúa chóng xanh
 4368. Mai Bá Cao cùng con: Lương Ngọc
 4369. Mai Bá Cao được quốc tế
 4370. Mai Công dặn nha lại
 4371. Mai công dến mừng tiệc thọ Lư Kỷ
 4372. Mai công đến thăm Phùng Đô sát
 4373. Mai công vào chầu và qua tướng phủ
 4374. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 4375. Mai hai độ nở
 4376. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 4377. Mai rằng: Mai chiếm bảng mai
 4378. Mai sinh đi thi đội tên Mục Vinh
 4379. Mai Sinh gặp Phùng lạc Thiên
 4380. Mai sinh tự ải, được nhà sư cứu sống
 4381. Mai sinh tưởng nhớ Hạnh Nguyên
 4382. Mai sinh và Hạnh Nguyên nhận nhau ở Châu phủ
 4383. Mai sinh và Xuân sinh đi tiễn Hạnh Nguyên
 4384. Mai Trạng nguyên báo ân báo oán
 4385. Mai Trạng nguyên được ân ban
 4386. Mang tên Mục Vinh, Mai sinh về giúp Châu bá Phù
 4387. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 4388. Máu chảy ruột mềm
 4389. Mau mau tỉnh dậy
 4390. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 4391. May, không chút nữa em lầm
 4392. Mặc ai một dạ đôi lòng
 4393. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 4394. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 4395. Mắm ngon chấm cá liệt
 4396. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn
 4397. Mặt trời đã xế ngang đầu
 4398. Mặt trời đã xế về tây
 4399. Mặt trời tang tảng rạng đông
 4400. Mất bò mới lo làm chuồng
 4401. Mất cả chì lẫn chài
 4402. Mất lòng trước, được lòng sau
 4403. Mật ngọt càng tổ chết ruồi
 4404. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 4405. Mật ngọt rớt xuống thau đồng
 4406. Mẫu đơn
 4407. Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
 4408. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 4409. Mây bay xao xác gặp rồng
 4410. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
 4411. Mây giăng trên ngọn non Vồng
 4412. Mấy khi nam nữ đua đờn
 4413. Mấy lâu cách trở giang biên
 4414. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 4415. Mấy năm trời qua tưởng xa em
 4416. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 4417. Mẹ anh năm lọc, bảy lừa
 4418. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 4419. Mẹ cha bú mớm, nâng niu
 4420. Mẹ cha chi rứa mẹ cha
 4421. Mẹ cha công đức sinh thành
 4422. Mẹ cha là biển là trời
 4423. Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
 4424. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 4425. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 4426. Mẹ con một lần da đến ruột
 4427. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 4428. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 4429. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 4430. Mẹ em cấm đoán em chi
 4431. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 4432. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 4433. Mẹ em muốn ăn cá thu
 4434. Mẹ em tham con lợn béo mùi
 4435. Mẹ em tham gạo, tham gà
 4436. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 4437. Mẹ em tham thúng xôi rền
 4438. Mẹ em tham việc tiếc công
 4439. Mẹ em thấy của thời tham
 4440. Mẹ già chặt đũa từ em
 4441. Mẹ già đầu bạc như tơ
 4442. Mẹ già hết gạo treo niêu
 4443. Mẹ già là mẹ già chung
 4444. Mẹ già muốn ăn cá thu
 4445. Mẹ già như chuối ba hương
  2
 4446. Mẹ già như chuối chín cây
 4447. Mẹ già như chuối chín cây
 4448. Mẹ già như quả đò ho
 4449. Mẹ già ở chốn lều tranh (I)
 4450. Mẹ già ở chốn lều tranh (II)
 4451. Mẹ già thì sâu nước ăn
 4452. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 4453. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 4454. Mẻ không ăn cũng chết
 4455. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 4456. Mẹ lừa ưa con ngọng
 4457. Mẹ mong con đẹp lứa đôi
 4458. Mẹ mong gả thiếp về giồng
 4459. Mẹ mong gả thiếp về vườn (I)
 4460. Mẹ mong gả thiếp về vườn (II)
 4461. Mẹ nàng khác thể mẹ ta
 4462. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
 4463. Mẹ ơi con chẳng lấy dân
 4464. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
 4465. Mẹ ơi trái bí còn non
 4466. Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
 4467. Mẹ ơi, từ mấy tháng nay
 4468. Mẹ sắm cho em cái yếm nhất phẩm hồng
 4469. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 4470. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 4471. Mèo hoang lại gặp mèo hoang
 4472. Mèo tha miếng thịt xôn xao
 4473. Mèo trèo cây duối
 4474. Mía càng già càng tốt, mía càng đốt càng ngon
 4475. Miệng ăn núi lở
 4476. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 4477. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 4478. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 4479. Miệng quan trôn trẻ
 4480. Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng
 4481. Miếng trầu là miếng trầu cay
 4482. Miêu linh chẳng dám lại gần
 4483. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 4484. Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng
 4485. Mình đừng đặng cá quên nơm
 4486. Mình đừng sầu muộn ốm đau
 4487. Mình em như cá giữa rào
 4488. Mình em như cá hoá long
 4489. Mình em như cây thầu dầu
 4490. Mình em như con cá giữa vời
 4491. Mình em như con cá trong thùng
 4492. Mình hoà cha mẹ không hoà
 4493. Mình nói dối ta mình chửa có chồng
 4494. Mình nói với ta mình hãy còn son
 4495. Mình ơi có nhớ ta chăng
 4496. Mình ơi ta hỏi thực mình
 4497. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
 4498. Mình rằng mình chỉ lấy ta (I)
 4499. Mình rằng mình chỉ lấy ta (II)
 4500. Mình rằng mình quyết lấy ta
 4501. Mình thương cha mẹ không thương
 4502. Mình về có nhớ ta chăng
 4503. Mình về đường ấy thì xa
 4504. Mình về mình bỏ ta đây
 4505. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 4506. Mình về sao được mà về
 4507. Mình về ta chẳng cho về
 4508. Mình về tôi cũng đi theo
 4509. Mong được thế này thế khác
 4510. Mong sao anh biến ra tằm
 4511. Mồ cha con bướm khôn ngoan
 4512. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 4513. Mồ côi cha đốn cây bần
 4514. Mồ hôi gió đượm
 4515. Môi dầy ăn vụng đã xong
 4516. Môi hở răng lạnh
 4517. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời
 4518. Mỗi người một thích
 4519. Mối tình của Mai sinh, khi trông thấy Hạnh Nguyên
 4520. Mối tơ tình
 4521. Mồm miệng đỡ chân tay
 4522. Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính
 4523. Mồng bốn cá đi ăn thề
 4524. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 4525. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 4526. Mồng năm, mười bốn, hăm ba
 4527. Mồng tám tháng tám không mưa
 4528. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 4529. Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông
 4530. Một cành dâu, năm bảy cành dâu
 4531. Một cành tre, năm bảy cành tre
 4532. Một câu nhịn, chín câu lành
 4533. Một cây làm chẳng nên non
  1
 4534. Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung
 4535. Một chàng hai thiếp khó phân
 4536. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 4537. Một con so bằng mười con dạ
 4538. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 4539. Một duyên hai nợ ba tình
 4540. Một đàn cò trắng bay quanh
 4541. Một đêm quân tử nằm kề
 4542. Một đời được mấy anh hùng
 4543. Một đời gánh nắng, gánh mưa
 4544. Một đời kiện, chín đời thù
 4545. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 4546. Một là em lấy chồng quan
 4547. Một lo con nít trắng răng
 4548. Một lo đứng cửa trông ra
 4549. Một lòng chỉ quyết lấy anh
 4550. Một lòng kết tóc xe tơ
 4551. Một lời thề không duyên thì nợ
 4552. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 4553. Một ly nhâm nhi tình bạn
 4554. Một mâm có mấy đĩa ngon
 4555. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 4556. Một mẹ nuôi được mười con
 4557. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 4558. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 4559. Một miếng trầu năm ba lời dặn
 4560. Một mình lo bảy, lo ba
 4561. Một mình luống chịu một mình
 4562. Một mình thiếp giữ lời thề
 4563. Một mình vừa chẻ, vừa đan
 4564. Một năm chia mười hai kỳ
 4565. Một năm chưa dễ mấy xuân
 4566. Một năm được mấy mùa xuân
 4567. Một ngày ba bận trèo đèo
 4568. Một ngày ba bữa cơm đèn
 4569. Một ngày đứng mũi thuyền rồng
 4570. Một ngày mấy lượt trèo non
 4571. Một ngày ở với người khôn
 4572. Một nghiên năm bảy bút giao kề
 4573. Một người làm quan cả họ được nhờ
 4574. Một nhà sinh đặng ba vua
 4575. Một nong tằm bằng năm nong kén
 4576. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 4577. Một quan tiền tốt mang đi
 4578. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 4579. Một sông dễ bắc mấy cầu
 4580. Một tay gõ mõ, gõ chuông
 4581. Một tay hai trái khó bưng
 4582. Một thuyền, một bến, một dây
 4583. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 4584. Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ
 4585. Một tiền gà, ba tiền thóc
 4586. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 4587. Một trăm ông chú không lo
 4588. Một trăng là mấy Cuội ngồi
 4589. Một vũng nước trong năm bảy dòng nước đục
 4590. Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục
 4591. Mở đầu
 4592. Mở đầu
 4593. Mới hay của trọng hơn người
 4594. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 4595. Mua cá thì phải coi mang
 4596. Mua cá thì phải xem mang
 4597. Mua cam thì chọn lấy cam
 4598. Mua cau chọn những buồng sai
 4599. Mùa đông môi xám như chì
 4600. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 4601. Mùa thu cho em
 4602. Mùa xuân nói với mùa thu
 4603. Mục Vinh đỗ Trạng nguyên Khâu Khôi đỗ Bảng nhãn
 4604. Mủng sứt vành không bưng khó bợ
 4605. Muối ba năm muối đang còn mặn
 4606. Muốn ăn cá bống kho gừng
 4607. Muốn ăn cơm trắng cá kho
 4608. Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
 4609. Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu
 4610. Muốn ăn măng trúc, măng giang
 4611. Muốn cho biển hẹp như ao
 4612. Muốn cho gần bến gần thuyền
 4613. Muốn cho mau lớn mà chơi
 4614. Muốn cho no vợ đủ chồng
 4615. Muốn cho sông cạn đất liền
 4616. Muốn may thì phải có kim
 4617. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La
 4618. Muốn no thì phải chăm làm
 4619. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 4620. Muốn nói oan làm quan mà nói
 4621. Muốn rằng tế tửu lang trung
 4622. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
 4623. Muốn sang thì bắc cầu kiều
 4624. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 4625. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 4626. Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng
 4627. Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ
 4628. Mưa rơi gió tạt vô thành
 4629. Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
 4630. Mưa tháng ba hoa đất
 4631. Mưa tháng tư hư đất
 4632. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 4633. Mưa từ Ba Dội mưa ra
 4634. Mưa từ trong núi mưa ra
 4635. Mưa xuân lác đác vườn đào
 4636. Mừng chàng nho sĩ đến chơi
 4637. Mừng nay đức chính cao minh
 4638. Mừng nay mưa nắng thuận trời
 4639. Mừng nay nho sĩ có tài
 4640. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 4641. Mười giờ ông chánh về Tây
 4642. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 4643. Mỹ nữ cống Hồ
 4644. Nam Kỳ sáu tỉnh em ơi
 4645. Nam mô A-di-dà Phật
 4646. Nam mô Bồ tát, bồ hòn
 4647. Nam mô đức Phật Quan Âm
 4648. Nam mô đức Phật Quan Âm
 4649. Nam mô một bồ dao găm (I)
 4650. Nam mô một bồ dao găm (II)
 4651. Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
 4652. Nam thiên phong vân ca
 4653. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 4654. Nàng đứng ở đó mà chi
 4655. Nàng ơi anh quyết với mình
 4656. Nàng ơi, thử nghĩ mà xem
 4657. Nào em phụ nghĩa bỏ chồng
 4658. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
 4659. Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả
 4660. Nay mai anh lại sang Tây
 4661. Nay mừng anh chị tốt đôi
 4662. Nay mừng những kẻ nông phu
 4663. Nay mừng tứ hải đồng xuân
 4664. Năm canh sáu khắc còn dư
 4665. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 4666. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 4667. Năm quan tiền tốt bó mo
 4668. Nắm tay em lại hỏi tay
 4669. Năm Thìn trời bão thình lình
 4670. Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài
 4671. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 4672. Năm voi anh đúc năm chuông
 4673. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 4674. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 4675. Nắng đâu nắng mãi thế này
 4676. Nắng lên cho héo lá lan
 4677. Năng mưa thì giếng năng đầy
 4678. Năng mưa thì tốt lúa vườn
 4679. Năng nhặt chặt bị
 4680. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 4681. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 4682. Nâng niu cho đáng nâng niu
 4683. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 4684. Nên ra tay kiếm tay cờ
 4685. Nên ra trên kính dưới nhường
 4686. Nếu
 4687. Nếu anh có dạ thương em
 4688. Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa
 4689. Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
 4690. Ngại vì một nỗi xa đàng
 4691. Ngán thay sửa dép vườn dưa
 4692. Ngang lưng thì thắt bao vàng
 4693. Ngày dưng thì chẳng chắp gai
 4694. Ngày đêm em may vá kiếm tiền
 4695. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 4696. Ngày lắm mối, tối nằm không
 4697. Ngày nào anh bủng anh beo
 4698. Ngày nào em bé cỏn con
 4699. Ngày nào trời nắng chang chang
 4700. Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương
 4701. Ngày năm thê bảy thiếp
 4702. Ngày ngày em đứng em trông
 4703. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm
 4704. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 4705. Ngày ngày ra đứng mà trông
 4706. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 4707. Ngày tháng thoi đưa
 4708. Ngày xem núi cao xanh ngát
 4709. Ngày xưa ta chửa lấy mày
 4710. Ngắn tay với chẳng tới kèo
 4711. Ngẫm đời
 4712. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 4713. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 4714. Nghe đồn cha mẹ anh hiền
 4715. Nghe Giáng Kiều thuyết về Tiên đạo Tú Uyên tỉnh ngộ dần
 4716. Nghe tin anh buôn bán tài tình
 4717. Nghe tin anh có vợ rồi
 4718. Nghe tin anh hay hát hay hò
 4719. Nghe tin anh nói nhọc nhằn
 4720. Nghèo hèn giữa chợ ai chơi
 4721. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo
 4722. Nghèo thì dễ ở, dễ ăn
 4723. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 4724. Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp
 4725. Nghỉ việc không gạo bỏ nồi
 4726. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
 4727. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 4728. Nghĩa tao khang ai đà vội dứt
 4729. Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng
 4730. Nghiêng tay ngửa vái Phật trời
 4731. Ngó hoài ra tận biển Đông
 4732. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 4733. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 4734. Ngó lên dàng dạng da trời
 4735. Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
 4736. Ngó lên ngó xuống thì vui
 4737. Ngó lên nuộc lạt mái nhà
 4738. Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
 4739. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 4740. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 4741. Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
 4742. Ngó qua bên cảnh Tô Châu
 4743. Ngó qua chùa lớn làm chay
 4744. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
 4745. Ngó ra ngoài biển mù mù (II)
 4746. Ngó vô Linh Đồng mây mờ
 4747. Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá
 4748. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 4749. Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
 4750. Ngọn lau lên khỏi bờ
 4751. Ngọn roi mẹ uốn trăm chiều
 4752. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 4753. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 4754. Ngồi buồn bắt cá câu chình
 4755. Ngồi buồn chặt thép uốn câu
 4756. Ngồi buồn đốt một đống rơm
 4757. Ngồi buồn giở sách ra coi
 4758. Ngồi buồn kể ruốc nhau ra
 4759. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
 4760. Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha
 4761. Ngồi buồn trách mẹ trách cha
 4762. Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
 4763. Ngồi buồn xe chỉ uốn câu
 4764. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 4765. Ngồi rồi may túi đựng trời
 4766. Ngồi trên hòn đá buông câu
 4767. Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
 4768. Ngỡ rằng ông thử ông thương
 4769. Nguồn ân bể ái hẹn hò
 4770. Nguồn cơn tôi biết thế này
 4771. Nguyễn ra thời Nguyễn lại về
 4772. Nguyệt
 4773. Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
 4774. Ngư bà hứa gả con gái nuôi cho Xuân sinh
 4775. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 4776. Ngựa Hồ gió bấc
 4777. Ngựa mạnh chẳng quản đường dài
 4778. Ngựa quen đường cũ
 4779. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 4780. Người ba đấng, của ba loài
 4781. Người chửa cửa mả
 4782. Người có chí ắt phải nên, nhà có nền ắt phải vững
 4783. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 4784. Người đời khác nữa là hoa
 4785. Người đời khác thể phù du
 4786. Người đời như cánh phù du
 4787. Người gian thì sợ người ngay
 4788. Người khôn ăn miếng thịt gà
 4789. Người khôn dồn ra mặt
 4790. Người là hoa đất
 4791. Người làm nên của, của không làm nên người
 4792. Người làm ruộng, kẻ làm thuê
 4793. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 4794. Người lười, đất không lười
 4795. Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền
 4796. Người ngoan lên bãi hái chè
 4797. Người như huê nở trên cành
 4798. Người sao kẻ quạt, người hầu
 4799. Người sao kiệu bạc, ngai vàng
 4800. Người sao một hẹn thì nên
 4801. Người sống đống vàng
 4802. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 4803. Người ta bán vạn buôn ngàn
 4804. Người ta câu bể, câu sông
 4805. Người ta chọn cá nấu canh
 4806. Người ta đi cấy lấy công (I)
  2
 4807. Người ta đi cấy lấy công (II)
 4808. Người ta đi giáo tiền, giáo gạo
 4809. Người ta hữu tử, hữu sanh
 4810. Người ta là hoa đất
 4811. Người ta lên núi thì vui
 4812. Người ta thích lấy nhiều chồng
 4813. Người trên ở chẳng chính ngôi
 4814. Người trồng cây hạnh người chơi
 4815. Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi
 4816. Người xấu duyên lặn vào trong
 4817. Người yêu nhé
 4818. Người yêu ta để trên cơi
 4819. Nhà anh chỉ có một gian
 4820. Nhà anh có ruộng giữa đồng
 4821. Nhà anh đã khó lại khăn
 4822. Nhà dột từ nóc dột xuống
 4823. Nhà em có bụi trầu cay
 4824. Nhà em mả táng hàm rồng
 4825. Nhà gần chợ để nợ cho con
 4826. Nhà giàu nói một hay mười
 4827. Nhà khó đẻ con khôn
 4828. Nhà không chủ như tủ không khoá
 4829. Nhà mày lắm đất, lắm ao
 4830. Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
 4831. Nhà người có bụi chuối non
 4832. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 4833. Nhà sư xin bảo lĩnh Kính Tâm
 4834. Nhà ta ba bốn chị em
 4835. Nhà thương vô có, ra không
 4836. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 4837. Nhà vua bắt lính đàn ông
 4838. Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
 4839. Nhác trông tấm áo vá vai
 4840. Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương
 4841. Nhắn người ở tận chốn xa
 4842. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 4843. Nhân hiền tại mạo
 4844. Nhân nguyệt vấn đáp
  1
 4845. Nhân sinh thích chí
  1
 4846. Nhân vô thập toàn
 4847. Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng
 4848. Nhật đăng sơn
  1
 4849. Nhất đẹp là gái làng Cầu
 4850. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 4851. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 4852. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 4853. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 4854. Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
 4855. Nhất tội nhì nợ
 4856. Nhất vợ nhì trời
 4857. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
 4858. Nhiều người một mặt hai lòng
 4859. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 4860. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 4861. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 4862. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 4863. Nhịn miệng tiếp khách đường xa
 4864. Nhìn nàng nước mắt thấm bâu
 4865. Nhỏ còn thơ dại biết chi
 4866. Nhong nhong ngựa ông lại về
 4867. Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
 4868. Nhớ ai con mắt lim dim
 4869. Nhờ ai lên đến cung mây
 4870. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 4871. Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài
 4872. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 4873. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 4874. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 4875. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
 4876. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 4877. Nhớ em anh gửi chút tình
 4878. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra
 4879. Nhớ khi anh nói anh thề
 4880. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 4881. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 4882. Nhớ lời nguyện ước ba sinh
 4883. Nhờ ơn cô bác giúp lời
 4884. Nhớ quê hương
 4885. Nhờ trời mưa gió thuận hoà
 4886. Nhớ xưa đương thủa triều Hùng
 4887. Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông
 4888. Những khi vai gánh tay đèo
 4889. Những là lên miếu xuống nghè
 4890. Những lời mình nói với ta
 4891. Những người chửi mẹ mắng cha
 4892. Những người con mắt lá răm
 4893. Những người đi biển làm nghề
 4894. Những người phinh phính mặt mo
 4895. Những người thắt đáy lưng ong
 4896. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 4897. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 4898. Nó lú có chú nó khôn
 4899. No mất ngon, giận mất khôn
 4900. No nên bụt, đói nên ma
 4901. No thì ra Bụt, đói ra ma
 4902. Nói chín thì nên làm mười
 4903. Nói có sách, mách có chứng
 4904. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 4905. Nói hay hơn hay nói
 4906. Nói lời phải giữ lấy lời
 4907. Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu
 4908. Nòi nào giống ấy
 4909. Nói người phải ngẫm đến ta
 4910. Nói ra sợ chị em cười
 4911. Nói với mẹ
 4912. Non cao cũng có đường trèo
 4913. Nòng nọc đứt đuôi
 4914. Nỗi buồn của Tú Uyên sau khi cha mẹ mất
 4915. Nỗi buồn rầu
 4916. Nỗi đau chia lìa của Thị Kính
 4917. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 4918. Nỗi nghi hoặc của Tú Uyên sau khi mỹ nhân biến đi
 4919. Nỗi nhà họ Mãng khi nhận được thư
 4920. Nỗi niềm Kính Tâm khi ở Tam Quan
 4921. Nông nỗi Mai sinh trong khi lánh nạn
 4922. Nợ chồng lắm lắm anh ơi
 4923. Nơi nào chí quyết một nơi
 4924. Nơi thương cha mẹ biểu không
 4925. Nu na nu nống
 4926. Núi cao chi lắm núi ơi
 4927. Núi kia ai đắp nên cao
 4928. Núi Truồi ai đắp mà cao
  2
 4929. Nuôi con cho được vuông tròn
 4930. Nuôi con mới biết sự tình
 4931. Nuôi con những tưởng về sau
 4932. Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc
 4933. Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải
 4934. Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó
 4935. Nuôi lợn thì phải vớt bèo
 4936. Nuôi ong tay áo
 4937. Nuôi tằm cần phải có dâu
 4938. Nửa đêm trăng sáng mây cao
 4939. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
 4940. Nực cười thầy bói soi gương
 4941. Nước chảy cho đá trôi nghiêng
 4942. Nước chảy chỗ trũng
 4943. Nước chảy đá mòn
 4944. Nước chảy đá vẫn chưa mòn
 4945. Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng
 4946. Nước chảy xuôi, thuyền anh trôi ngược
 4947. Nước dưới sông hết trong còn phải đục
 4948. Nước đứng mà đựng chậu thau
 4949. Nước khe đè nước suối
 4950. Nước không chân sao rằng nước đứng
 4951. Nước lã mà vã nên hồ
 4952. Nước lã ra sông
 4953. Nước lên bè anh xuôi
 4954. Nước lên cho bóng lên theo
 4955. Nước lên con cá đối theo lên
 4956. Nước lên cuốn sáo nhổ đăng
 4957. Nước lên đầu cống chảy xuôi
 4958. Nước lên khỏi bậc tràn bờ
 4959. Nước lớn rồi lại nước ròng
 4960. Nước mắm ngon dầm con cá đối
 4961. Nước mưa là cưa trời
 4962. Nước nguồn chảy xuống soi dâu
 4963. Nước ngược, con cá vược cũng hồi đầu
 4964. Nước non là nước non trời
 4965. Nước non lận đận một mình
 4966. Nước sông còn đỏ như vang
 4967. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
 4968. Nước sông đổ lẫn nước ngòi
 4969. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát
 4970. Nước sông pha lẫn nước đồng
 4971. Nước trong ai chẳng rửa chân
 4972. Nước trong cá lội thấy vi
 4973. Nước trong cá lội, thấy kỳ
 4974. Nước trong cá lượn bên bờ
 4975. Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình
 4976. Nước trong khe suối chảy ra
 4977. Nước trong nước chảy quanh chùa
 4978. Nước trong thấy cát mờ nờ
 4979. Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình
 4980. Nước trong veo bao giờ có cá
 4981. Nước trong xanh thả con cá vàng
 4982. Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng
 4983. Ôm rơm rặm bụng
 4984. Ôn cố tri tân
 4985. Ông cai ơi hỡi ông cai
 4986. Ông cha kiếp trước khéo tu
 4987. Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
 4988. Ông giăng mà lấy bà sao
 4989. Ông giẳng ông giăng (I)
 4990. Ông giẳng ông giăng (II)
 4991. Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm
 4992. Ông sao
  1
 4993. Ông sấm ông sét
 4994. Ông thánh còn có khi lầm
 4995. Ông tiển ông tiên
 4996. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
 4997. Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ
 4998. Ông trăng mà bảo ông trời
 4999. Ông trời năng mưa, năng vận chuyển
 5000. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 5001. Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
 5002. Ở chi hai dạ ba lòng
 5003. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
 5004. Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
 5005. Ở đây ai có sẵn tiền
 5006. Ở đây gần bạn gần thầy
 5007. Ở đây gần cảnh nhà chùa
 5008. Ở đây lắm kẻ gièm pha
 5009. Ở đời ba, bảy lần chồng
 5010. Ở đời có bốn chuyện ngu
 5011. Ở đời Kiệt, Trụ sướng sao
 5012. Ở đời nên phải chiều đời
 5013. Ở đời phải phải phân phân
 5014. Ở gần mà chẳng sang chơi
 5015. Ở hiền gặp lành
 5016. Ở hiền thì lại gặp lành
 5017. Ở nhà nhất mẹ, nhì con
 5018. Ở sao cho toại lòng người
 5019. Ở sao như lụa đừng phai
 5020. Ở trong chăn mới biết chăn có rận
 5021. Ở xa nghe tiếng em cười
 5022. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
 5023. Ơn ai một chút chớ quên
 5024. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu
 5025. Ơn hoài thai như biển
 5026. Ơn thầy bằng núi, nghĩa mẹ tày non
 5027. Ơn trời mưa nắng phải thì
 5028. Ớt cay là ớt Định Công
 5029. Ớt nào là ớt chẳng cay
 5030. Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu
 5031. Phá đền rồi lại làm đền
 5032. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
 5033. Phải căn duyên cái áo rách cũng mang
 5034. Phải duyên em nhất định theo
 5035. Phải duyên phải kiếp thì theo
 5036. Phải duyên thì bám như keo
 5037. Phận bạc khôn nương nhà bạc
 5038. Phận đàn em ăn thèm vác nặng
 5039. Phận em sao lắm dở dang
 5040. Phật pháp kỳ 1
  1
 5041. Phật pháp kỳ 2
  1
 5042. Phép vua thua lệ làng
 5043. Phềnh phềnh lớn giữa lớn ra
 5044. Phong cảnh dọc đường, từ Lịch thành đến Kinh sư
 5045. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
 5046. Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng
 5047. Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng
 5048. Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định
 5049. Phụ mẫu tình thâm
 5050. Phú ông tra hỏi Thị Mầu
 5051. Phủ Quỳ đi có về không
 5052. Phú quý sinh lễ nghĩa
 5053. Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
 5054. Phú Truyện Kiều
 5055. Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường
 5056. Phục Ba tướng quân
 5057. Phụng hoàng đậu nhánh mù u
 5058. Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió
 5059. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi
 5060. Phương ngôn câu ví để đời
 5061. Quả báo, ăn cháo gãy răng
 5062. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
 5063. Qua cầu dừng bước trông cầu
 5064. Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
 5065. Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
 5066. Qua đình ngả nón trông đình
 5067. Qua đò khinh sóng
 5068. Qua đồng ghé nón thăm đồng
 5069. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng
 5070. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
 5071. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
 5072. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
 5073. Quan Âm đầu thai xuống trần thế
 5074. Quan có cần nhưng dân chưa vội
 5075. Quan nhất thời, dân vạn đại
 5076. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
 5077. Quan thời xa, bản nha thời gần
 5078. Quan văn mất một đồng tiền
 5079. Quang cảnh nơi kinh đô
 5080. Quanh năm cấy hái, cầy bừa
 5081. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
 5082. Quẻ nầy có động
 5083. Quen mặt đắt hàng
 5084. Quen mui thấy mùi ăn mãi
 5085. Quen tay hay làm
 5086. Quê anh ngày tám tháng ba
 5087. Quý chi một nải chuối xanh
 5088. Quỷ tha ma bắt
 5089. Ra đi là sự đã liều
 5090. Ra đường mắt mải nhìn anh
 5091. Ra đường ông tú, ông chiêu
 5092. Ra đường võng giá nghênh ngang
 5093. Ra về én bắc, nhạn đông
 5094. Ra về lòng lại dặn lòng
 5095. Ra về nhớ bạn khóc thầm
 5096. Ra về tay nắm lấy tay
 5097. Ra về thấy kiểng thêm thương
 5098. Ra vời mới biết nông sâu
 5099. Rán sành ra mỡ
 5100. Rạng đông
 5101. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
 5102. Rạng ngày vác cuốc ra đồng
 5103. Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
 5104. Rau nào sâu ấy
 5105. Rau răm cắt ngọn còn tươi
 5106. Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng
 5107. Rau răm ngắt ngọn còn tươi
 5108. Rằm trời, rằm bụt, rằm tiên
 5109. Rắn già rắn lột, người già người chột
 5110. Răng đen nhoẻn miệng em cười
 5111. Răng đen nhưng nhức hạt dưa
 5112. Răng đen nhưng nhức hạt na
 5113. Rắp toan cưỡi ngựa ra về
 5114. Râu ông nọ cắm cằm bà kia
 5115. Râu tôm nấu với ruột bầu
 5116. Rèm xưa ba bức mành mành
 5117. Rế rách đỡ nóng tay
 5118. Rềnh rềnh ràng ràng
 5119. Riêng than đất chín, trời mười
 5120. Rồi đây ta kiện ông Tơ
 5121. Rộng đồng mặc sức chim bay
 5122. Rộng miệng cả tiếng
 5123. Ru con con ngủ ngon lành
 5124. Ru em, em théc cho muồi
 5125. Rủ nhau chơi khắp Long Thành
 5126. Rủ nhau đi bẻ dành dành
 5127. Rủ nhau đi cấy đi cày
  1
 5128. Rủ nhau đi cúng Chùa Tiên
 5129. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
 5130. Rủ nhau ra tới cửa Hàn
 5131. Rủ nhau xuống bể mò cua
 5132. Rủ nhau xuống biển bắt cua
 5133. Ru ơi ru hỡi ru hời
 5134. Rung rinh nước chảy qua đèo
 5135. Ruộng bà, bà đứng bà trông
 5136. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay
 5137. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
 5138. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng
 5139. Ruộng gò cấy lúa ba xe
 5140. Ruộng hoang người ta khẩn còn thành
 5141. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
 5142. Ruộng ta ta cấy ta cày
 5143. Rút dây còn sợ động rừng
 5144. Rút dây động rừng
 5145. Rừng có mạch, vách có tai
 5146. Rừng xanh con cọp nó gầm
 5147. Rương xe, chìa khoá em cầm
 5148. Rượu chè cờ bạc lu bù
 5149. Rượu cổ be, chè đầy ấm
 5150. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
 5151. Rượu ngon bất luận be sành
 5152. Rượu ngon cái cặn cũng ngon
 5153. Rượu nhạt uống lắm cũng say
 5154. Rượu vào, lời ra
 5155. Sá bao cá chậu chim lồng
 5156. Sa Nam trên chợ dưới đò (I)
 5157. Sa Nam trên chợ dưới đò (II)
 5158. Sạch con thì lắm người bồng
 5159. Sai con toán, bán con trâu
 5160. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
 5161. Sang chơi thì cứ mà sang
 5162. Sáng mưa, trưa tạnh
 5163. Sáng ngày ra đứng cửa Đông
 5164. Sáng ngày tôi đi hái dâu
 5165. Sáng ngày vác cuốc trèo non
 5166. Sáng trăng suông em nghĩ tối trời
 5167. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông
 5168. Sáng trăng trải chiếu hai hàng
 5169. Sanh không thủng cá đi đằng nào
 5170. Sáo đói thì sáo ăn đa
 5171. Sao Hôm lấp lánh, sao Mai long lanh
 5172. Sáu giờ còn ở kinh đô
 5173. Sau khi đi tuần thú, Trạng nguyên trở về kinh
 5174. Sau khi rõ tình, hai người cùng khỏi bệnh
 5175. Sau khi tái hợp vợ chồng Tú Uyên sinh Chân Nhi
 5176. Sau khi tỉnh ra Tú Uyên hối hận
 5177. Sau khi trao nhận tiên phù hai người cùng cưỡi hạc lên tiên
 5178. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 5179. Sấm ngôn
  1
 5180. Sấm thi
  1
 5181. Sập vàng mà trải chiếu hoa
 5182. Sẩy đàn tan nghé
 5183. Sinh được một con, mất một hòn máu
 5184. Sinh hoạt thì có bảy đồng
 5185. Sinh không, tử lại hoàn không
 5186. Sóng
  1
 5187. Sóng cả chớ ngã tay chèo
 5188. Sóng sao cho vịt ướt lông
 5189. Số cô chẳng giàu thì nghèo
  1
 5190. Số giàu đem đến dửng dưng
 5191. Số giàu tay trắng cũng giàu
 5192. Số thầy là số lôi thôi
 5193. Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 5194. Sống cậy nhà, già cậy mồ
 5195. Sông có khúc, người có lúc
 5196. Sông dài cá lặn biệt tăm
 5197. Sông dài cá lội biệt tăm
 5198. Sống dầu đèn, chết kèn trống
 5199. Sông Hương nước chảy lờ đờ
 5200. Sông Lam một dải nông sờ
 5201. Sống lâu biết nhiều sự lạ
 5202. Sống lâu lên lão làng
 5203. Sông lở cát bồi
 5204. Sông Mơ, sông Mận, sông Đào
 5205. Sống ở dương gian không bắt được tay chàng
 5206. Sống quê cha, ma quê chồng
 5207. Sông sâu cá lội lờ mờ
 5208. Sông sâu còn có kẻ dò
 5209. Sông sâu nước chảy đá mòn
 5210. Sống thì chẳng cho ăn nào
 5211. Sống thì con chẳng cho ăn
 5212. Sông Tương ai gọi rằng sâu
  1
 5213. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
 5214. Sớm mai anh ngủ dậy
 5215. Sớm mai em xuống Quán Cơm
 5216. Sớm rửa cưa
 5217. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người
 5218. Sơn Bình, chợ Lối chẳng xa
 5219. Súc sắc súc sẻ (I)
 5220. Súc sắc súc sẻ (II)
 5221. Sư đang tụng niệm nam mô
 5222. Sư đi chùa mốc, sân rêu
 5223. Sự đời nước mắt soi gương
 5224. Sư đương tụng niệm nam mô
 5225. Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy
 5226. Ta rằng ta chẳng có ghen
 5227. Tạ từ
 5228. Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
 5229. Tai nghe trống điểm trên lầu
 5230. Tám mươi ngả gậy ra ngồi
 5231. Tán Đằng Châu thổ thần
  1
 5232. Tản Viên sự tích diễn ca
 5233. Tạnh trời mây kéo về non
 5234. Tay anh cầm bút ngọc hoà châu
 5235. Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau
 5236. Tay anh nắm con dao sắc
 5237. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
 5238. Tay cầm cái dát nắm nan
 5239. Tay cầm cành bứa, lệ ứa hàng hàng
 5240. Tay cầm con dao
 5241. Tay đẹp
  2
 5242. Tay lại bắt tay luỵ rơi ngang má
 5243. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 5244. Tay nâng chén muối đĩa gừng
 5245. Tay nâng khăn gói sang sông
 5246. Tay tiên chuốc chén rượu đào
 5247. Tằm chăn ba lứa thuận hoà
 5248. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm
 5249. Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ
 5250. Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 1
  1
 5251. Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 2
  1
 5252. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
 5253. Tấc đất, tấc vàng
 5254. Tấm gương vằng vặc chẳng mòn
 5255. Tẩm ngẩm mà đấm chết voi
 5256. Tập tầm vông
 5257. Tậu voi chung với đức ông
 5258. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 5259. Tây vọng
  1
 5260. Tép đồng ăn với rau mưng
 5261. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
 5262. Thả con săn sắt, bắt con cá rô
 5263. Thả đỉa ba ba
 5264. Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
 5265. Thà rằng ăn bát cơm rau
 5266. Thà rằng ăn nửa quả hồng
 5267. Thà rằng biệt tịch chi đồ
 5268. Thà rằng chẳng biết cho đừng
 5269. Thà rằng chẳng biết cho xong
 5270. Thà rằng chịu lạnh nằm không
 5271. Thà rằng làm lẽ thứ mười
 5272. Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra
 5273. Tham thì thâm
 5274. Tham thì thâm, đa dâm thì chết
 5275. Tham vàng bỏ đống gạch đầy
 5276. Tham vàng phụ ngãi ai ơi
 5277. Than thân
 5278. Tháng ba bà già chết rét
 5279. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về
 5280. Thang bàn phú
  1
 5281. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 5282. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thuỷ
 5283. Tháng bảy mưa gãy cành tràm
 5284. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
 5285. Tháng chạp là tháng trồng khoai
 5286. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
 5287. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ
 5288. Tháng giêng ăn Tết ở nhà
 5289. Tháng giêng chân bước đi cày
 5290. Tháng giêng là tháng ăn chơi (I)
 5291. Tháng giêng là tháng ăn chơi (II)
 5292. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân
 5293. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu
 5294. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
 5295. Tháng hai cho chí tháng mười
 5296. Tháng sáu mà cấy mạ già
 5297. Tháng tám có chiếu vua ra
  3
 5298. Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết
 5299. Tháng tám nắng rám trái bưởi
 5300. Tháng tư cơm gói ra Hòn
 5301. Thánh cũng có khi nhầm
 5302. Thanh Trì buôn bán mọi nơi
 5303. Tháp Mười đẹp nhất bông sen
 5304. Thăm vườn mai, Trần công nhớ bạn
 5305. Thằng Bờm có cái quạt mo
  5
 5306. Thằng chồng em là đứa vô nghì
 5307. Thắng không kiêu, bại không nản
 5308. Thằng mõ có bỏ đám nào
 5309. Thẳng mực tầu, đau lòng gỗ
 5310. Thăng quan lai kinh; Mai Công dặn vợ con
 5311. Thằng Tây nó ở bên Tây
 5312. Thâm đông thì mưa
 5313. Thân ai khổ như thân rùa
 5314. Thân anh ba mươi mốt tuổi đầu
 5315. Thân chị như cánh hoa sen
 5316. Thân em - rau muống dưới hồ
 5317. Thân em đi lấy chồng chung
 5318. Thân em làm lẽ chẳng hề
 5319. Thân em làm lẽ vô duyên
 5320. Thân em làm tốt làm lành
 5321. Thân em mười sáu tuổi đầu
 5322. Thân em như cá lội tranh mồi
 5323. Thân em như cái sập vàng
 5324. Thân em như cánh hoa hồng
 5325. Thân em như chổi đầu hè
 5326. Thân em như củ ấu gai
 5327. Thân em như đoá hoa rơi
 5328. Thân em như giếng giữa đàng
 5329. Thân em như hạt mưa rào
  3
 5330. Thân em như hoa gạo trên cây
 5331. Thân em như lọn nhang trầm
 5332. Thân em như miếng cau khô
 5333. Thân em như ớt chín cây
 5334. Thân em như phận con rùa
 5335. Thân em như tấm lụa đào
 5336. Thân em như tấm lụa điêu
 5337. Thân em như thể bèo trôi
 5338. Thân em như thể chuông đồng
 5339. Thân em như trái bần trôi
 5340. Thân em như trái xoài trên cây
 5341. Thân thiếp như cánh hoa đào
 5342. Thẩn thơ dưới gốc mai già
 5343. Thẩn thơ đứng gốc cây mai
 5344. Thân tiên lúc túng cũng liều
 5345. Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu
 5346. Thật thà cũng thể lái trâu
 5347. Thấy anh em cũng muốn theo
 5348. Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời
 5349. Thấy anh như thấy mặt trời
 5350. Thầy bói lại cãi chủ nhà
 5351. Thầy bói nói dựa
 5352. Thấy cô yếm trắng răng đen