Cò bắt lươn, lươn trườn xuống cỏ,
Lươn bắt cò, cò bỏ cò bay,
Đêm đêm tưởng nhớ, ngày ngày trông luôn.
Kể từ Cầu Ván, Ao Vuông,
Ngó vô Quán Ốc lòng buồn luỵ sa.
Quán cơm phố xá nghinh ngang,
Ngó vô Trà Khúc trời đà hừng đông,
Ngó vô tiệm rượu mà không thấy chàng.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973