Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 15:03 bởi Vanachi
Tiết Oánh 薛瑩 sống vào đời Đường Văn Tông (Lý Ngang), thơ có Động Đình thi tập, nay còn 10 bài.