Củ lang mỏng vỏ, đỏ da,
Ai về Long Phụng theo ta mà về.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973