Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/10/2008 05:06 bởi hongha83
Lưu Đình Kỳ 劉庭琦, không rõ năm sinh năm mất, là thi nhân năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông. Ông làm chức Tư hộ châu Nhã (tỉnh Tứ Xuyên). Trong "Toàn Đường thi", thơ ông còn bốn bài.