Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 08/10/2008 05:06 bởi hongha83
Lưu Đình Kỳ 劉庭琦, không rõ năm sinh năm mất, là thi nhân năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông. Ông làm chức Tư hộ châu Nhã (tỉnh Tứ Xuyên). Trong "Toàn Đường thi", thơ ông còn bốn bài.