Kể từ sông Vệ chợ Gò
Ngó vô Thi Phổ thấy đò Dắt Dây
Chợ Đồng Cát mua bán sum vầy
Ngó vô lò Thổi thấy cây sùm soè
Tú Sơn một đổi xa xa
Ngó vô quán Sự bạn hàng đà nghỉ ngơi
Chợ huyện là chỗ ăn chơi
Ngó vô quán Vịt là nơi hữu tình
Bữa nay sao vắng bạn mình
Hai hàng châu luỵ như bình nước nghiêng


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973