20/02/2020 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kể từ sông Vệ chợ Gò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 01:31

 

Kể từ sông Vệ chợ Gò[1]
Ngó vô Thi Phổ thấy đò Dắt Dây[2]
Chợ Đồng Cát[3] mua bán sum vầy
Ngó vô lò Thổi[4] thấy cây sùm soè
Tú Sơn một đổi xa xa
Ngó vô quán Sự[5] bạn hàng đà nghỉ ngơi
Chợ huyện là chỗ ăn chơi
Ngó vô quán Vịt[6] là nơi hữu tình
Bữa nay sao vắng bạn mình
Hai hàng châu luỵ như bình nước nghiêng
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
[1] Chợ phía trên sông Vệ.
[2] Cầu phía bắc Thi Phổ, Mộ Đức, có tên gọi vì sông sâu không thể chống bắng sào nên phải giăng dây ngang qua sông mà kéo.
[3] Chợ thuộc quận Mộ Đức gần lò Thổi.
[4] Thuộc Thiết Trường, Mộ Đức.
[5] Tại Tú Sơn, Mộ Đức.
[6] Thuộc xã Phổ Thuận (hiện là Phổ Long), quận Đức Phổ, gần ranh giới quận Mộ Đức nơi chuyên nuôi và ấp vịt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kể từ sông Vệ chợ Gò