Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 14:25 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 03:44 bởi Vanachi
Thôi Mẫn Đồng 崔敏童 là em của Phò mã đô uý Thôi Huệ Đồng 崔惠童, thơ còn lưu lại một bài.