Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 01/07/2005 23:43 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/07/2008 10:49 bởi Vanachi
Lâu Dĩnh 樓穎 đỗ tiến sĩ năm trong Thiên Bảo (742-756). Trước tác có "Quốc tú tập tự" 國秀集序, thơ 5 quyển.