Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2005 23:43 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/07/2008 10:49 bởi Vanachi
Lâu Dĩnh 樓穎 đỗ tiến sĩ năm trong Thiên Bảo (742-756). Trước tác có "Quốc tú tập tự" 國秀集序, thơ 5 quyển.