15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: tòng quân (65) chiến tranh (304) nhạc phủ (243)

Đăng bởi Vanachi vào 25/01/2009 23:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 17:24

後出塞其三

古人重守邊,
今人重高勳。
豈知英雄主,
出師亙長雲。
六合已一家,
四夷且孤軍。
遂使貔虎士,
奮身勇所聞。
拔劍擊大荒,
日收胡馬群。
誓開玄冥北,
持以奉吾君。

 

Hậu xuất tái kỳ 3

Cổ nhân trọng thủ biên,
Kim nhân trọng cao huân.
Khởi tri anh hùng chủ,
Xuất sư cắng trường vân.
Lục hợp dĩ nhất gia,
Tứ di thả cô quân.
Toại sử tỳ hổ sĩ,
Phấn thân dũng sở văn.
Bạt kiếm kích đại hoang,
Nhật thu Hồ mã quần.
Thệ khai huyền minh bắc,
Trì dĩ phụng ngô quân.

 

Dịch nghĩa

Người xưa quý việc gìn giữ biên giới,
Người đời nay quý việc lập công lớn.
Làm sao biết được vị vua anh hùng kia,
Lệnh hành quân ban ra rộng như mây,
Khắp chốn đều chung một nhà,
Bốn nước lân bang chỉ là quân cô đơn.
Nên khiến đội quân dũng mãnh,
Vừa nghe thấy đã náo nức lệnh hành quân,
Vung kiếm tiến vào nơi hoang vu rộng lớn,
Trong ngày thu được cả hàng ngàn ngựa Hồ.
Quyết khai phá miền bắc thâm u kia,
Gìn giữ vùng này để cung phụng vua ta.


(Năm 755)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Người xưa trọng giữ biên,
Người nay trọng công to.
Quân ùn ùn tiến mãi,
Ý vua đó, ai ngờ?
Bốn phương đà một mối,
Đất rợ kéo quân vô.
Đẩy dũng sĩ lao mình,
Đến những cõi xa mờ.
Rút kiếm đánh đại hoang,
Bắt ngay đàn ngựa Hồ.
Thề chiếm lấy cõi bắc,
Để phụng sự nhà vua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xưa trọng giữ biên xa,
Nay, công thích báo mà!
Há hay vua dũng lược,
Mây phủ xuất quân ra.
Bốn hướng rợ cô thế,
Sáu nơi hợp một nhà.
Bèn sai quân hổ báo,
Kiêu dũng đã nghe qua.
Vung kiếm đánh sa mạc,
Ngựa Hồ thu quá cha!
Đã thề mở cõi bắc,
Để phụng sự vua ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Người xưa trọng việc biên phòng,
Người nay chọn việc lập công cho nhiều.
Vua anh hùng biết bao nhiêu,
Ra quân chưa dứt, mây chiều đã qua.
Sáu phương hợp lại một nhà,
Bốn dân thiểu số đương đà yếu suy.
Bèn đem lính dữ ra đi,
Hăng say, anh dũng, danh thì đã vang.
Vung gươm khắp chốn đồng hoang,
Mỗi ngày thâu ngựa Hồ tan từng bầy.
Mở mang lên hướng bắc đây,
Dâng vua để rõ công này của ta...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người xưa lo giữ nước,
Người nay ham công to.
Vua anh hùng phải hiểu,
Tuân theo lệnh xuất sư.
Bốn phương, nhờ quân đội,
Một nhà, mối nắm thu.
Luyện quân cho hùng hậu,
Lệnh ban, quân thi đua.
Kiếm vung nơi đất rộng,
Ngày thu ngàn ngựa Hồ.
Miền bắc quyết khai phá,
Làm quà dâng lên vua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người xưa quý việc giữ biên,
Người đời nay quý uy quyền công to.
Sao biết vua anh hùng kia,
Hành quân ban lệnh rộng trời như mây,
Khắp chốn đều một nhà đây,
Lân bang bốn nước quân nầy cô đơn.
Khiến đội quân dũng mãnh hơn,
Vừa nghe thấy đã đua dòi hành quân,
Vung kiếm tiến nơi hoang tàn,
Trong ngày thu được cả ngàn ngựa hay.
Quyết khai miền bắc thâm u,
Gìn giữ vùng này phụng sự vua ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người xưa quý giữ gìn biên giới
Người đời nay quý giỏi lập công
Làm sao biết vị vua hùng
Lệnh hành quân rộng như vùng mây trôi
Sáu chốn đều chung nơi một mối
Bốn man di là tụi cô đơn
Nên sai gấu hổ quân đoàn
Giao tranh anh dũng tiếng đồn từng nghe
Vung kiếm nơi hoang vu rộng lớn
Ngựa Hồ thu thâu tóm hàng ngàn
Quyết khai miền bắc miên man
Giữ gìn cho tốt ngai vàng dâng lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời