Táo sắp vàng nhưng lá ngô chưa rụng,
Gió thu về thổi xiêm áo thiếp bay.
Nhớ phương xa gửi tình thâm trong táo,
Thiếp bồi hồi vì dạ nhớ quắt quay.
Ngoài bao đề mong đến chàng thỉnh ý,
Táo ngọt thơm nhưng lòng thiếp đắng cay.
Trong khuê phòng núi Vọng Phu nào biết,
Chàng thấu chăng lệ thiếp đã rơi đầy.

tửu tận tình do tại