Măng trắng cam vàng giá chẳng bao
Người quê chất phác đáng thương sao
Thuế cam măng đánh bằng ba thóc
Mùa được nhà nông vẫn nghẹn ngào

tửu tận tình do tại