Bên đường nắm tay từ biệt,
Xin hỏi khi nào trở về.
Tháng ba gió xuân kéo dãn,
Thổi người trên ngựa tái tê.
Đừng làm vợ trẻ trong phòng,
Mà làm bụi trên đường đi.
Theo gió bay bám bên chàng,
Vì chàng lệ ướt xiêm y.

tửu tận tình do tại