29/09/2022 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu ca từ
折楊柳歌詞

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 19:46

 

Nguyên tác

路傍執手別,
借問還歸時。
春風引三月,
吹殺馬上兒。
莫作閨中婦,
寧作陌上塵。
願得隨風起,
為君霑羅巾。

Phiên âm

Lộ bàng chấp thủ biệt,
Tá vấn hoàn quy thì.
Xuân phong dẫn tam nguyệt,
Xuy sát mã thượng nhi.
Mạc tác khuê trung phụ,
Ninh tác mạch thượng trần.
Nguyện đắc tuỳ phong khởi,
Vị quân triêm la cân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bên đường nắm tay từ biệt,
Xin hỏi khi nào trở về.
Tháng ba gió xuân kéo dãn,
Thổi người trên ngựa tái tê.
Đừng làm vợ trẻ trong phòng,
Mà làm bụi trên đường đi.
Theo gió bay bám bên chàng,
Vì chàng lệ ướt xiêm y.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Chiết dương liễu ca từ