Móc không áo, kho không thóc,
Con trẻ nhà nông oa oa khóc.
Dâu mới hái mạch phụng cô già,
Cô già tóc bạc răng rụng hết,
Có người đã đi buôn bán xa,
Ở nhà phụng dưỡng canh lê hoắc.
Hôm trước gió thổi lúa rụng hoa,
Hôm nay mưa thấm lúa nẩy mầm.
Tằm già thành ngài lại sinh con,
Chồng quý sao không sớm về nhà.

tửu tận tình do tại