Chùa quê cây đứng tạnh
Đình núi ráng chiều qua
Vắng khách cuối xuân đến
Thông trên đường rụng hoa

tửu tận tình do tại