Ai nói núi Thái Hàng cao,
Trèo lên như đá trong xóm.
Ai nói Trường Thành dễ đến,
Nào chỉ trong gang thước đâu.
Người cũ nước mắt như suối.
Vợ mới vui vẻ nói cười.
Đối diện nhưng rất xa cách,
Cần gì sông núi ngăn đôi.
Cây mơ trồng ở góc sân,
Cành lá úa héo tiều tuỵ.
Mai chua đừng cho rằng xấu,
Kết trái chàng đừng vất đi.

tửu tận tình do tại