Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 17:44

Chẳng hay thần thánh ở đâu,
Người đời mê tín bảo nhau tin quàng.
Ốm đau không thuốc không thang,
Đem tiền mua mã mua vàng về thiêu.
Ít không khỏi, lại thiêu nhiều,
Có khi người ốm chết theo đống tàn.


Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005