Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 17:36

Một ngày bay lại một ngày bay,
Năm tháng lần theo xác lịch gầy.
Hẹn chẳng thấy tin, chờ chẳng đến,
Nỗi lòng thầm gửi gió mây bay.


Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005