Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2016 18:11

Bùn lấm lưng đùi quần vấn cao,
Đường thôn bước vội cười xôn xao.
Trên vai ngọn lúa ngù vàng vẫy,
Như đón ngày no hớn hở chào.


Kim Châu, 12-1966

Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005