Trải mấy năm trời bao gió mưa,
Đêm nay mừng thấy mẹ trong mơ.
Da mồi tóc bạc như ngày ấy,
Áo vải quần thâm vẫn nếp xưa.
Phảng phất như buồn tình cách biệt,
Bâng khuâng chưa hết chuyện chào thưa.
Mẹ ơi con biết đâu là mộng,
Mộng tỉnh đời con lại ngẩn ngơ.


Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005