Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dữu Tín (6 bài)
- Tiêu Dịch (2 bài)
- Giang Tổng (2 bài)
- Nguỵ Thu (1 bài)
- Tiêu Cương (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Tạo (1 bài)
Tạo ngày 05/04/2009 05:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/04/2009 05:17 bởi hongha83
Vương Bao 王褒 (513-576) tự Tử Uyên 子淵, thi nhân đời Bắc Chu (Nam Bắc triều), người Lang Gia, Lâm Nghi (nay thuộc Sơn Đông, tỉnh Lâm Nghi, huyện Bắc). Đời Lương Nguyên Đế, làm Thượng thư Bộ Lại, Tả Bộc xạ. Khi Tây Nguỵ đánh chiếm Giang Lăng, Vương bị giải lên miền Bắc. Đến đời Chu Võ Đế, được bổ nhiệm làm Thứ sử Nghi Châu. Thơ có phong cách Tề Lương.