Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/07/2014 17:44 bởi tôn tiền tử
Vương Phạm Chí 王梵志 (?-670) vốn tên Phạm Thiên 梵天, người Hà Nam, là một thi tăng bạch thoại thời Sơ Đường. Thơ ông lời lẽ đơn giản theo ngôn ngữ nói, không dùng điển, cũng có chút ảnh hưởng tới thơ đương thời.