Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 17:46

他人騎大馬

他人騎大馬,
我獨跨驢子。
回顧擔柴漢,
心下較些子。

 

Tha nhân kỵ đại mã

Tha nhân kỵ đại mã,
Ngã độc khoá lư tử.
Hồi cố đảm sài Hán,
Tâm hạ giảo ta tử.

 

Dịch nghĩa

Người ta cưỡi ngựa to lớn,
Ta chỉ cưỡi có con lừa nhỏ.
Quay lại nhìn Hán tử kia đang è cổ vác củi nặng,
Trong lòng thấy cũng hơn anh ta chút đỉnh.


Bài này vốn không có tựa đề, người đời sau lấy câu đầu làm tựa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta cưỡi ngựa lớn
Ta ngồi lưng lừa con
Quay nhìn người vác củi
Trong lòng thấy còn hơn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ta cưỡi ngựa to con,
Chỉ ta cưỡi có lừa còn nhỏ thôi.
Hán tiều củi nặng vác lôi,
Trong lòng thấy chút hơn đời anh ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ta cưỡi ngựa to con rồi,
Ta chỉ cưỡi lừa còn nhỏ thôi.
Nhìn lại Hán tiều vác củi nặng,
Hơn anh lòng thấy chút trong đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời