Bánh bao đất ngoài thành
Nhân bánh ở trong thành
Mỗi người xơi một chiếc
Chớ chê chẳng ngon lành


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)