23.00
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/03/2007 18:50 bởi Vanachi
Thân thế chưa rõ, chỉ biết nàng sống vào đời Đường, có chồng nhung biên, một mình đảm đương gia sự. Trong "Toàn Đường thi" còn chép 3 bài thơ của nàng, bao gồm "Hoài lương nhân" 懷良人 và hai bài "Hội tiên thi" 會仙詩.