Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hiểu Tuyết (2 bài)
- Bạch Thu (1 bài)
- Trương Vĩnh Mai (4 bài)
- Lâm Chiêu (5 bài)
- Trương Trường (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/06/2008 10:15 bởi hongha83
Lâm Hy 林希 (1935-) tên thật là Hầu Hồng Nga 侯紅鵝, quê ở Thiên Tân, Trung Quốc. Bắt đầu sáng tác từ những năm 50, hiện nay là tác giả chuyên nghiệp, sinh hoạt ở Chi hội văn học Thiên Tân.