Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Trường (1 bài)
- Tang Hằng Xương (17 bài)
- Bạch Thu (1 bài)
- Tịch Mộ Dung (28 bài)
- Hiểu Tuyết (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/05/2012 08:30 bởi hongha83
Lưu Chương 劉章 sinh ngày 22/1/1939, tên khai sinh là Lưu Tỷ 劉璽, biệt hiệu Yến Sơn Si Tử 燕山癡子, Vụ Linh Sơn Nhân 霧靈山人, Bán Sơn Ngâm Khách 半山吟客. Ông sinh tại thôn Thượng Trang, huyện Hưng Long, tỉnh Hà Bắc. Lưu Chương bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào năm 1956. Năm 1962 ông gia nhập Hội nhà văn Trung Quốc. Ông sáng tác nhiều thể loại như: thơ, tản văn, tuỳ bút, phê bình. Lưu Chương là Phó hội trưởng hiệp hội thơ tỉnh Hà Bắc.

Tác phẩm:
- Lưu Chương thi tuyển 劉章詩選 (Tuyển tập thơ Lưu Chương)
- Lưu Chương tản văn tuyển 劉章散文選 (Tuyển tập tản văn Lưu Chương)