33.67
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
6 bài thơ, 1 bài dịch
1 người thích
Tạo ngày 02/06/2008 00:25 bởi hongha83
Ân Phu 殷夫 (1909-1931) là nhà thơ Trung Quốc, tên thật là Từ Hiếu Kiệt 徐孝杰, tự Bá Đình 柏庭, tên đi học là Từ Tổ Hoa 徐祖华. Ân Phu là bút danh. Ông là người Thượng Ngu, Triết Giang, sinh ở Tượng Sơn. Năm 1926 ông tham gia Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường và bị bắt. Sau khi được bảo lãnh, ông đổi tên và học tiếng Đức tại khoa dự bị trường Đại học Đồng Tế. Năm 1929, ông lại bị bắt giam vì hoạt động cách mạng và lại được bảo lãnh lần 2. Từ đó ông trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp. Năm 1920, ông bị bọn phản động Quốc dân đảng sát hại khi mới tròn 22 tuổi.

Tác phẩm:
- Xa rồi anh ơi (thơ)
- Trước khi Thần Chết chưa đến (thơ)
- Huyết tự (thơ)
- Đêm nhạc hội (truyện ngắn)

 

Thơ dịch tác giả khác