Hãy để cho người chết chết đi
Máu cuả họ không hề chảy uổng
Họ mỉm cười trên đường ngã xuống
Như vẫn còn thành khẩn gật cùng ta
Tấm bản đồ, máu họ vẽ ra
Đã nhuộm đỏ nhiều xóm làng góc phố
Họ đã chết vinh quang là thế
Ta đừng nên rỏ lệ xót xa
Quân thù đang nhắm chúng ta
Đừng có giơ tay trước chúng

Hãy để cho người chết chết đi
Máu cuả họ chưa phải là chảy uổng
Ta chẳng cần đau thương than vãn
Dặm đường dài trước mặt còn kia

Thôi ta đi
Tin đấu tranh phải đừng để lộ
Trách nhiệm họ, họ đã làm đầy đủ
Chúng ta còn phải giận run lên!


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)