Xếp theo:

Trang trong tổng số 151 trang (1501 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

755-800, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 3808 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/08/2008 22:29

Âu Dương Huyền - 歐陽玄

1283-1358, Trung Quốc » Nguyên
4 bài thơ, 1522 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/11/2018 20:26

Âu Dương Quýnh - 歐陽炯

25.00
896-971, Trung Quốc » Ngũ đại
4 bài thơ, 4735 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2005 19:57

Âu Dương Tu - 歐陽修

44.75
1007-1072, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
44 bài thơ, 25314 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 16:54

Âu Đại Nhậm - 歐大任

1516-1596, Trung Quốc » Minh
3 bài thơ, 3777 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2008 14:43

Bạch Cư Dị - 白居易

504.60
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
277 bài thơ, 134081 lượt xem, 56 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

23.00
1194-1229, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
8 bài thơ, 6126 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/10/2006 06:14

Bạch Phác - 白樸

1226-1306, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 3137 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 21:30

Bạch Thu - 白萩 (Hà Cẩm Vinh, 何锦荣)

1937-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 960 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/06/2021 14:48

Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư - 白雲守端禪師

15.00
1025-1072, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
3 bài thơ, 3612 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/09/2010 05:15

Trang trong tổng số 151 trang (1501 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối