Xếp theo:

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

755-800, Trung Quốc » Trung Đường
3 bài thơ, 2164 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/08/2008 22:29

Âu Dương Huyền - 歐陽玄

1274-1358, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 386 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 20:26

Âu Dương Quýnh - 歐陽炯

25.00
896-971, Trung Quốc » Ngũ đại
4 bài thơ, 2908 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 19:57

Âu Dương Tu - 歐陽修

35.00
1007-1072, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
43 bài thơ, 17378 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/04/2005 16:54

Âu Đại Nhậm - 歐大任

1516-1596, Trung Quốc » Minh
3 bài thơ, 2697 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/02/2008 14:43

Bạch Cư Dị - 白居易

274.41
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
274 bài thơ, 93820 lượt xem, 44 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 20:46

Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

23.00
1194-1229, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
8 bài thơ, 3832 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/10/2006 06:14

Bạch Phác - 白樸

1226-1306, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 2192 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 21:30

Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư - 白雲守端禪師

15.00
1025-1072, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
3 bài thơ, 2318 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/09/2010 05:15

Ban Cố - 班固

32-92, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 1920 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/04/2010 19:40

Trang trong tổng số 145 trang (1444 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối